1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó intézkedési tervéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről"

Átírás

1 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat alapján elkészített, az e kormányhatározat 1. mellékletét képező, az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó intézkedési tervét, és elrendeli annak végrehajtását; b) felhívja a minisztereket, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek beszámolót, és azt küldjék meg a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszternek; Felelős: valamennyi miniszter Határidő: március 31. c) felhívja a t, hogy a b) pontban foglaltak szerint elkészített beszámolók alapján készítsen jelentést a Kormány számára az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról. Határidő: július Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó intézkedési terve Fogyatékossággal élő személyek támogatása, szociális szolgáltatások, gyermekvédelem, egészségpolitika 1. Elő kell készíteni a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény módosítását az egyenlő esélyű hozzáférés követelményének megvalósulása érdekében, továbbá a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló évi XCII. törvényben foglaltakkal való összhang megteremtése céljából a fogyatékossággal élő személy fogalma tekintetében. Határidő: szeptember Elő kell készíteni a látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásának szakmai tartalmáról, valamint az elemi rehabilitációs központok működésének személyi és tárgyi feltételeiről szóló jogszabály tervezetét. 3. Elő kell segíteni a fogyatékossággal élő személyek otthoni időszakos felügyeletét és gondozását végző szolgáltatási rendszer országos kiterjesztését a fogyatékossággal élő személyeket gondozó családtagok munkaerő piacra történő visszatérése, valamint rekreációja érdekében. Forrás: évi költségvetési törvény szerint 1/7 I.

2 4. Képzéseket kell indítani és az intézményhálózat működését segítő szakmai mentorhálózatot kell kialakítani a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltása érdekében. Forrás: TÁMOP B 5. Ki kell dolgozni a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott, fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok nevelésében gondozásában és ügyeik intézésében részt vevő szakemberek képzési és továbbképzési programját, biztosítani kell annak akkreditálását. Forrás: költségvetési törvények a Gyermekvédelmi fejlesztések, módszertani feladatainak ellátására előirányzat; TÁMOP Meg kell vizsgálni az életvitelt segítő eszközök regionális szinten történő kölcsönzési rendszere kialakításának lehetőségeit. 7. Felül kell vizsgálni a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának rendszerét a jelenleg rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználása érdekében, és szabályozási javaslatot kell készíteni a támogatási rendszer egyes elemeinek átalakításáról. 8. Felül kell vizsgálni a fogyatékossággal élő személyek fogászati egészségügyi ellátását, mentését, betegszállítását a speciális szükségleteikhez igazodó ellátásuk biztosítása érdekében. Ennek során át kell tekinteni az e célból rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket. 9. Támogatni kell az Autizmus Szakmai Műhely működtetésével az autista személyek komplex (foglalkoztatási, szociális és pedagógiai) rehabilitációját; fejlesztések, képzések, valamint szakmai sztenderdek kidolgozását; továbbá az országos módszertani feladatok előkészítését, ellátását. II. Akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés 1. Elő kell készíteni az Országgyűlés, a központi államigazgatási szervek, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, a bíróságok, a rendvédelmi szervek, továbbá a helyi és a kisebbségi önkormányzatok honlapjai akadálymentesítésének szabályait a WCAG 2.0 webes akadálymentesítési ajánlásban foglaltak szerint. belügyminiszter Határidő: szeptember Pályázati programot kell indítani a felsőoktatási intézmények részére jegyzetelő szolgáltatás 2/7

3 bevezetése és működtetése céljából a fogyatékossággal élő hallgatók számára. Forrás: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 20/20/6 sor 3. Országos felmérést kell készíteni a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. f) pont fa) fc) alpontja körébe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának aktuális állapotáról. Határidő: szeptember 30. Forrás: Európai Uniós forrásokat támogató technikai keret 4. Pályázati programokat kell indítani a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulása érdekében a II/3. pont szerinti felméréssel feltárt hiányosságok orvoslására. Forrás: TIOP és a kapcsolódó regionális operatív programok 5. Modellprogramot kell indítani a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás rendszerére építve a kommunikációjukban súlyosan akadályozott, fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelét elősegítő speciális kommunikációs szolgáltatás kialakítására, valamint az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök kölcsönözhetőségének megteremtésére. Forrás: TIOP B 6. Info kommunikációs akadálymentesítést kell végrehajtani a Felelősen, felkészülten a büntetés végrehajtásában elnevezésű kiemelt projekt célcsoportjainak vonatkozásában. Felelős: belügyminiszter Határidő: május 31. Forrás: EKOP Meg kell teremteni a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vagyonkezelésében működő közhasznú épületek egyenlő esélyű hozzáférésének feltételeit. Felelős: honvédelmi miniszter 8. Szolgáltatásszervezési és szabályozási javaslatokat kell kidolgozni közlekedési, fogyatékosságügyi, valamint akadálymentesítési szakértők bevonásával a közlekedési rendszerek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására. Felelős: Határidő: szeptember Folytatni kell a menetrend szerinti közösségi közlekedésben használt járművek és utasforgalmi létesítmények akadálymentesítését, valamint az utastájékoztatási rendszerek tekintetében az infokommunikációs akadálymentesítést. Felelős: belügyminiszter Forrás: évi költségvetési törvény szerint III. Oktatás 1. Bővíteni kell a sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó közoktatási intézmények körét. 3/7

4 Segíteni kell az egyéni tanulási igényekhez alkalmazkodó oktatásszervezési formák, a differenciált fejlesztést biztosító módszerek alkalmazását a jó gyakorlatok adaptációjának, gyakorlati bevezetésének támogatásával. Forrás: TÁMOP 3.1.1; 3.1.5; 3.1.6; Pályázati programot kell indítani az autizmus specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszerének bevezetéséhez, és a pedagógusok felkészülését szolgáló képzésben való részvételhez szükséges feltételek biztosítására. Forrás: TÁMOP 3.1.1; 3.1.5; 3.1.6; Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 20/4/29 sor 3. Pályázati programot kell indítani a felsőoktatási intézmények hallgatóit segítő speciális mentori, koordinátori, tanácsadói, valamint tréningszolgáltatások fejlesztése érdekében. Forrás: TÁMOP B 4. A magyar felsőoktatás képzési szerkezetébe építve meg kell teremteni a magyar jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszerek gyógypedagógiai intézményekben, továbbá óvodai nevelés, illetve iskolai nevelés és oktatás során történő oktatásának, valamint a bilingvális módszerrel történő korai fejlesztés és gondozás, óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás személyi feltételeit. 5. Támogatni kell a felvételi eljárás során, valamint a tanulmányaik folytatása alatt úgy a felsőoktatási törvény, mint a törvényhez kapcsolódó egyéb szabályozás útján a felsőoktatásba jelentkező fogyatékossággal élő hallgatókat. 6. Hangsúlyosabbá kell tenni az egészségügyi szakemberek felsőfokú alap és szakképzésében, valamint az egészségügyi dolgozók továbbképzési programjaiban a fogyatékossággal élő személyek ellátásához szükséges módszerek és ismeretek oktatását. Forrás: TÁMOP IV. Sport, szabadidő 1. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatásfejlesztési pályázatok kötelező elemeként kell megjeleníteni az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét. Forrás: Regionális Operatív Programok 2. Javítani kell a sport, szabadidős és rekreációs tevékenységek, rendezvények, termékek és szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetőségét. 4/7

5 3. Támogatni kell a sportoló fogyatékossággal élő személyek, valamint az integrált sportegyesületek számának növekedését. 4. Elő kell segíteni a fogyatékossággal élő sportolók számára történő hazai és nemzetközi sportesemények rendezését a nemzetek közötti projektek és hálózatok támogatásán keresztül. 5. Támogatni kell továbbképzések indítását a testnevelő tanárok, gyógytestnevelő tanárok, testnevelő edzők, humánkineziológusok, gyógytornászok, sportszervezők, továbbá rekreáció és egészségszervezők számára a fogyatékossággal élő személyek testnevelési és sporttevékenységének segítése érdekében. Forrás: TÁMOP Pályázati és egyéb programok útján támogatni kell a fogyatékossággal élő tanulók, fiatalok tanórán kívüli rendszeres, terápiás jellegű sportoktatását és egyéb sporttevékenységét az egészséges életmód iránti igényük felkeltése és ösztönzése érdekében. ; TÁMOP Támogatni kell speciális szakmai továbbképzések indítását az Országos Sportegészségügyi Hálózat megyei és kerületi sportorvosai számára a sportoló fogyatékossággal élő személyek részére sportorvosi szolgáltatást nyújtó sportegészségügyi hálózat fejlesztése érdekében. Forrás: TÁMOP V. Szakképzés, foglalkoztatás 1. Modellprogramot kell működtetni a már működő speciális segéd és sporteszköz műhelyek tevékenységének országos kiterjesztése céljából, továbbá módszertani központot kell létrehozni a mozgáskorlátozott személyek foglalkoztatásának elősegítése érdekében. Forrás: TÁMOP Kutatást kell indítani a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek szakképzésének fejlesztésére, amely foglalkoztathatóságuk érdekében feltárja a felnőttképzési programokba való bevonhatóságuk lehetőségeit. 5/7

6 3. Támogatni kell a fogyatékossággal élő felnőttek szakmai képzésbe való bevonhatóságát megalapozó előzetes képzési program kidolgozását. 4. Támogatni kell a fogyatékossággal élő tanulók, felnőttek szakképzésének alapjául szolgáló szakmai programok kidolgozását és tananyagok fejlesztését. 5. A pedagógus továbbképzés folyamán fel kell készíteni a speciális szakiskolákat az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, fogyatékossággal élő felnőttek szakképzésére. Forrás: TÁMOP tervezett második ütem tartalomfejlesztési alprojekt 6. Pályázati programot kell indítani a civil szervezetek számára, hosszútávon működtethető, új típusú, innovatív kísérleti foglalkoztatási programok kifejlesztésére, gyakorlati kipróbálására, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű (így különösen a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő) munkanélküliek nyílt munkaerő piaci elhelyezkedését. Forrás: TÁMOP Adaptálni kell a rész szakképesítések központi programjait a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű felnőttek képzésében, különös tekintettel a hiányszakmákra. szakképesítésekért felelős miniszterek 8. Meg kell teremteni a megváltozott munkaképességű személyek átfogó állapotfelméréséhez és a rehabilitációs javaslat kidolgozásához szükséges infrastrukturális feltételeket. Forrás: TIOP Bővíteni és fejleszteni kell a képzések rendszerét, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások támogatását biztosító hálózatot, továbbá létre kell hozni annak országos módszertani központját a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő piaci esélyeinek növelése érdekében. 6/7

7 Forrás: TÁMOP A 10. Korszerű dokumentációt kell készíteni a megváltozott munkaképességű munkavállalók egyenlő esélyű foglalkoztatásához és komplex rehabilitációjuk megalapozásához. Forrás: TÁMOP /7

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

J/7271. számú. Jelentés. az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó

J/7271. számú. Jelentés. az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/7271. számú Jelentés az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2010-2011. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről A Kormány a Roma Integráció Évtizede

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó 1 A Kormány 1 /2009. ( ) h a t á r o z a t a az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: Programok/intézkedések megnevezése TÁMOP 5.1.1 LHH kistérségek projektjei (LHH eljásárásrendek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Esélyegyelőségi Programja Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szöveg 2009. április 11-én hatályos változat. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

Fogyatékosságügyi Szabályzat

Fogyatékosságügyi Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Fogyatékosságügyi Szabályzat Verzió 1.0 2015.04.17. TARTALOM 1. A szabályzat célja, területi és személyi hatálya... 2 2. Alapelvek... 2 3. Alapfogalmak... 2 4. A Felsőoktatásban tanulmányokat

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER TERVEZET Szám: 2598-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékosok Esélye

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 2012. évi költségvetésének szöveges indokolása

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 2012. évi költségvetésének szöveges indokolása A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 2012. évi költségvetésének szöveges indokolása A nemzeti erőforrás miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörét az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlõ méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megilletõ jogokkal és

Részletesebben