B/3587. számú J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/3587. számú J E L E N T É S"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, március

2 Bevezetés A Jelentés a 70/2012. (X.16.) OGY határozattal jóváhagyott, e tárgyban készült korábbi országgyűlési jelentés által felölelt időszakot követő, december 31-ig megtett főbb intézkedéseket mutatja be a 10/2006. (II. 16.) OGY határozattal elfogadott új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozattal elfogadott, az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó intézkedési terve (a továbbiakban: Intézkedési Terv) alapján. A Jelentés az egyes intézkedéseket és a végrehajtásukról szóló beszámolókat az Intézkedési Terv szerinti sorrendben tartalmazza. Azon intézkedések, amelyek nem közvetlenül az Intézkedési Terv valamely pontjának végrehajtását szolgálják, hanem az Országos Fogyatékosügyi Programhoz kapcsolódnak, az egyes fejezetek után kerülnek bemutatásra. I. Fogyatékossággal élő személyek támogatása, szociális szolgáltatások, gyermekvédelem, egészségpolitika 1. Elő kell készíteni a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény módosítását az egyenlő esélyű hozzáférés követelményének megvalósulása érdekében, továbbá a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló évi XCII. törvényben foglaltakkal való összhang megteremtése céljából a fogyatékossággal élő személy fogalma tekintetében. A feladat végrehajtása megtörtént. A fogyatékos személy fogalma a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény módosításáról szóló évi LXII. törvénnyel került módosításra. A módosítás az egyén hiányzó képességei helyett a fogyatékosságügyi ENSZ-Egyezmény emberi jogi megközelítését alapul véve azokra az akadályokra helyezi a hangsúlyt, amellyel az érintett személy szembetalálja magát a mindennapi életben. Ezáltal korszerűbb, szélesebb társadalmi réteget egyebek mellett a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek csoportját is magába foglaló definíció került a hatályos magyar jogrendbe. 2. Elő kell készíteni a látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásának szakmai tartalmáról, valamint az elemi rehabilitációs központok működésének személyi és tárgyi feltételeiről szóló jogszabály tervezetét. 1

3 Az elemi rehabilitáció jogi szabályozása iránti igény a szolgáltatás kiterjesztését célzó európai uniós és hazai támogatású projektek végrehajtása során merült fel. A jogszabály szakmai előkészítése érdekében a TÁMOP / projekt keretében a Vakok Állami Intézete (a továbbiakban: VÁI) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) támogatásával módszertani megalapozó munkát indított a területen működő civil szervezetek bevonásával és folyamatos együttműködésével. Ennek eredményeként elkészült a szakmai szabályokat meghatározó dokumentumok alapanyaga, melynek kipróbálása, szakmai egyeztetése jelenleg is zajlik. Emellett a VÁI elkészítette az elemi rehabilitáció szolgáltatásfejlesztési koncepcióját, amelynek alapján, hosszútávon biztosítható lesz az egyenlő feltételű és minőségű országos hozzáférés a szolgáltatás tekintetében. Az elemi rehabilitáció szakmai, tárgyi és személyi feltételeit meghatározó jogszabály, erre a két dokumentumra alapozva készíthető el, biztosítva ezzel a széleskörű szakmai elfogadását. 3. Elő kell segíteni a fogyatékossággal élő személyek otthoni időszakos felügyeletét és gondozását végző szolgáltatási rendszer országos kiterjesztését a fogyatékossággal élő személyeket gondozó családtagok munkaerő-piacra történő visszatérése, valamint rekreációja érdekében. A feladat végrehajtását a vizsgált két éves időszakban alapvetően két program támogatta. Az egyik a támogató szolgáltatás működtetése, a másik pedig a Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás (a továbbiakban: FECSKE) program. A támogató szolgáltatás finanszírozás keretét a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó keretjogszabályok mellett a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. A támogató szolgálatok 2009-től kerültek be a pályázati úton finanszírozott ellátások közé, 3 éves befogadási időszakkal. A finanszírozási rendszer átalakításának indokai a július 29-én megjelent általános pályázat során is kiemelt szempontként szerepeltek. Az általános pályázat lefolytatását követően támogató szolgálat esetében összesen 11 ellátatlan kistérség maradt. Az EMMI és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH) kiemelt szempontja volt a teljes országos lefedettség biztosítása, ezért végiggondolásra került, hogy a már befogadott szolgálatok esetében melyek rendelkeztek szomszédos ellátási területtel, az adott fehérfoltos kistérség mellett. Az egyeztetés eredményeként 1 fenntartó kivételével valamennyi fenntartó a potenciálisan ellátandó személyek érdekében vállalta a felkínált kistérség befogadását. A fenti eredményes eljárást követően ellátatlanul maradt területek vonatkozásában március 9-én ismételten általános pályázat került kiírásra. A január 1-jével megkötésre került finanszírozási szerződések száma 274 db volt, melyből az NRSZH által megkötött kétoldalú szerződések száma 270 db. A rendelkezésre álló keretből támogató szolgáltatások esetén 270 szolgáltató kapott állami támogatást személyi segítési és szállítási tevékenységre 3 237,1 millió forint összegben, melyből fő ellátását biztosították. A központi költségvetési szervek által fenntartott intézmény számára év közben átcsoportosított előirányzat összege 36,6 millió forint volt. 2

4 A FECSKE Szolgálat elsősorban a családok tehermentesítését tűzte ki célul. Bár a szolgáltatás a fogyatékos személyre irányul, de annak érdekében, hogy a családtagokat tehermentesítse és hozzásegítse őket testi-lelki, mentális egészségük visszanyeréséhez vagy megtartásához, szociális kapcsolataik fenntartásához és munkaerő-piaci aktivitásuk megőrzéséhez és ezzel hozzájáruljon az egész család magasabb életminőségéhez. A program célja, hogy a fogyatékos emberek és családjaik képesek legyenek a teljesebb életre, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkenjenek, valamint hogy a fogyatékos emberek családtagjai számára a társadalmi és munkaerő-piaci reintegráció megvalósuljon. A szolgáltatás tartalma: - A fogyatékos ember otthonában nyújtott felügyelet - Gondozás, alapápolás: a szakember ( fecske ) ellátja a fogyatékos gyermek, fiatal személyes szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gondozási feladatokat a megszokott fizikális és tárgyi környezetben - Kísérés: a fogyatékos családtag kísérése az otthona és az ellátó intézmény között, célja, hogy a szülő megtarthassa munkahelyét az ellátó intézmény nyitvatartási idejének korlátozottsága miatt - Izoláltság enyhítése, családi életvitel támogatása - Társszakmák felé történő jelzés A szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető, családonként maximum havi 20 órában. A nyújtott átlagos szolgáltatási óraszám 12 hónapra vetítve: óra. 4. Képzéseket kell indítani és az intézményhálózat működését segítő szakmai mentorhálózatot kell kialakítani a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltása érdekében. A feladat teljesítésére vonatkozóan a TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projektben az alábbi tevékenységek valósultak meg: A Kézenfogva Alapítvány képzéseket bonyolított le az intézményi férőhely kiváltásban érintett szociális intézményekben. Képzés címe óraszám résztvevők helyszín száma Kommunikációs hídépítés erősítése és fejlesztése a szociális szakemberek és a szolgáltatásokat igénybevevő fogyatékos emberek között Szentes, Sima Ferenc u Kommunikációs hídépítés erősítése és fejlesztése a szociális szakemberek és a szolgáltatásokat igénybevevő fogyatékos emberek között Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési programja Berzence, Szabadság tér Berzence, Szabadság tér 17. 3

5 Kommunikációs hídépítés erősítése és fejlesztése a szociális szakemberek és a szolgáltatásokat igénybevevő fogyatékos emberek között Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési programja Kommunikációs hídépítés erősítése és fejlesztése a szociális szakemberek és a szolgáltatásokat igénybevevő fogyatékos emberek között A fogyatékos emberek társadalmi befogadásának hatékonyabb gyakorlata - a szociális ellátórendszer új feladatai és lehetőségei Bélapátfalva, Petőfi Sándor u Szentes, Sima Ferenc u Szakoly, Hunyadi Szentes, Sima Ferenc u A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: FSZK) év folyamán kidolgozta, majd akkreditálta intézményi férőhely kiváltást támogató (IFKT) mentorok képzését. A képzés október december között került lebonyolításra, összesen 107 fő mentor végezte el sikeresen a képzést. A képzést követően az FSZK a mentorokat hálózatba szervezte, majd június és január között a TIOP A-11/1 azonosítószámú, a Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázatban nyertes hat intézmény számára összesen 6416 mentorálási óra szolgáltatást nyújtott. Az FSZK a mentorok számára, szakmai személyiségük fejlesztésére, valamint a tapasztalatok összegyűjtése céljából, folyamatkísérő szolgáltatást biztosított, amely során szupervízió és konzultáció valósult meg. Továbbá szakterületi mentormunkacsoport üléseket és országos mentortalálkozót szervezett. A mentorhálózat együttműködésben dolgozott a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei által felkészített és a kiváltási folyamathoz delegált érdekvédelmi tanácsadókkal. A mentorhálózat tevékenységéről az FSZK folyamatosan tájékoztatta az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testületet (IFKKOT). 5. Ki kell dolgozni a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott, fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok nevelésében-gondozásában és ügyeik intézésében részt vevő szakemberek képzési és továbbképzési programját, biztosítani kell annak akkreditálását. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: NCSSZI) az általa kiadott közlemény mellékleteként teszi közzé negyedévente a személyes gondoskodást végző személyek (e körbe tartoznak a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott, fogyatékos gyermekek és fiatalok nevelésében-gondozásában és ügyeik intézésében részt vevő szakemberek is) továbbképzéseit tartalmazó továbbképzési jegyzéket. Az NCSSZI által közzétett továbbképzési jegyzékben jelenleg nem szerepel olyan akkreditált továbbképzési lehetőség, amelynek kizárólag csak a gyermekvédelmi szakellátásban személyes gondoskodást végző fogyatékos gyermekekkel és/vagy ügyeikkel foglalkozók volnának a célcsoportja. Ugyanakkor a továbbképzési jegyzékben található több olyan akkreditált továbbképzés, amely más célcsoportok mellett e célcsoport 4

6 személyes és szakmai kompetenciáinak fejlesztését is szolgálja a gyermekvédelmi szakellátásban élő fogyatékos gyermekek, fiatal felnőttek ellátása minőségének javítása céljával január 1-jétől a nevelőszülői és a hivatásos nevelőszülői jogviszony egységesen nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a nevelőszülő rendelkezzen OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel, illetve a tevékenység megkezdését követően azt legfeljebb két év alatt szerezze meg. Az EMMI kiemelten kezeli a nevelőszülői ellátás fejlesztését, az ellátás megerősítését szolgáló képzéseket, továbbképzéseket a TÁMOP /1 kódjelű Szociális képzések rendszerének modernizációja c., az NCSSZI által vezetett kiemelt projekt keretében biztosítja. A projekt által biztosított OKJ-s nevelőszülő szakképzésen a nevelőszülőnek jelentkezők, illetve a már működő nevelőszülők részvétele térítésmentes októberében 1800 fő részvételével megkezdődött az OKJ-s nevelőszülő szakképzés 74 csoportban, az ország különböző pontjain, 47 helyszínen. Az 1800 fő közül 200 fő új, a nevelőszülői tevékenység iránt érdeklődő, 1600 fő már működő, azonban nevelőszülő szakképzettséggel nem rendelkező személy szeptember 30-áig 1150 fő szerzett OKJ-s nevelőszülő szakképzettséget, október hónapban további 620 fő vizsgázott le, a projekt keretében megvalósuló november 5-ei utolsó vizsganapon pedig 30 fő adott számot felkészültségéről. 6. Meg kell vizsgálni az életvitelt segítő eszközök regionális szinten történő kölcsönzési rendszere kialakításának lehetőségeit. A feladat végrehajtása érdekében a szociális és az egészségügyi ágazat munkacsoportot hozott létre és széleskörű egyeztetéseket folytatott, melyekben részt vettek a fogyatékossággal élők leginkább érintett szervezetei, a gyógyászati segédeszköz forgalmazói szövetségek és az érintett egészségügyi szakmai szervezetek képviselői is. Megállapítást nyert, hogy a gyógyászati segédeszközök és az életvitelt segítő eszközök definíciószinten történő elkülönítése elengedhetetlenül szükséges. A két terület elhatárolása által lesz lehetőség arra, hogy a jelenlegi társadalombiztosítási rendszer által támogatott gyógyászati segédeszközök körébe be nem illeszthető életvitelt segítő eszközök tekintetében kialakításra kerülhessen a kölcsönzés intézményrendszere. Az életvitelt segítő eszközök támogatása esetén egy új a gyógyászati segédeszközök támogatásától elkülönülő forrás létrehozása lenne célszerű. A munkacsoport működése kapcsán megállapítást nyert, hogy a feladat végrehajtása érdekében a két ágazat további együttműködése szükséges különös tekintettel a következő feladatokra: Az életvitelt segítő eszközök körét, annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy - tartós használatú; - magas áron beszerezhető; - nem egyedi gyártású; - csak ideiglenesen szükséges a használata. 5

7 Ezen felül meg kell határozni azokat a feltételeket is, amelyek fennállása esetén a szolgáltatás igénylője az életvitelt segítő eszközökhöz támogatással juthat hozzá (pl.: igazolás a fogyatékosságról). A gyógyászati segédeszközök kölcsönzésénél a továbbiakban is a betegség alapú eszközigény alapozza meg a rászorultságot. Egyéb lényeges szempont, hogy az igénybe vevő számára a kölcsönzés előnyösebb megoldást nyújtson a tulajdonba adással szemben, így tehát a házi betegápoláshoz kapcsolódó és a gyermekek számára biztosított eszközök, valamint a gyengénlátók számára a nagyítók tekintetében nyílhat lehetőség a kölcsönzés előtérbe helyezésére. A feladat teljes körű végrehajtása érdekében a két terület szoros együttműködésével további egyeztetésekre, és esetleg a vonatkozó jogszabályok harmonizációjára is szükség lehet. 7. Felül kell vizsgálni a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának rendszerét a jelenleg rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználása érdekében, és szabályozási javaslatot kell készíteni a támogatási rendszer egyes elemeinek átalakításáról. A Jelentés 6. pontjában jelölt munkacsoport tevékenysége kiterjedt a támogatási rendszer átalakításával kapcsolatos feladatok meghatározására is. A gyógyászati segédeszközök és az életvitelt segítő eszközök elkülönítésének igénye a széleskörű egyeztetések javaslatai alapján a támogatási rendszer átalakításával kapcsolatban is megfogalmazódott. Emiatt alapvető fontosságú, hogy a gyógyászati segédeszközök és az életvitelt segítő eszközök definíciószinten, valamint a támogatási forrásukat tekintve is világosan el legyenek különítve. A gyógyászati segédeszközök közgyógyellátási jogcímen történő rendeléséhez kapcsolódóan javaslatként vetődött fel az alanyi közgyógyellátásra való jogosultak körének kibővítése. A gyógyászati segédeszközök vonatkozásában a javasolt általános áfa-kulcs csökkentése a betegek és a finanszírozási oldal szempontjából is kedvező, azonban az államháztartás szempontjából nem, vagy alig meghatározható bevételkiesést eredményezne, tekintettel arra, hogy a 90 98%-nál alacsonyabb támogatási mértékű eszközök esetén a támogatáson kívüli értékesítés nem behatárolható. A támogatási rendszer strukturális átalakítására, valamint az általános átalakításon kívül szükségesnek tartott intézkedésekre beérkezett javaslatok közül az egészségügyi ágazat által egyértelműen azok a javaslatok támogathatóak, amelyek a rendszer egészét érintik és többletforrást nem, vagy elhanyagolható mértékben igényelnek, ugyanakkor jelentősen hozzájárulhatnak a szektor hatékonyabb, gazdaságosabb, igazságosabb működéséhez. A gyógyászati segédeszköz ellátás és kölcsönzés reformjára beérkezett javaslatokat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat 1. b) pontja szerinti részletes beszámoló tartalmazza. 8. Felül kell vizsgálni a fogyatékossággal élő személyek fogászati egészségügyi ellátását, mentését, betegszállítását a speciális szükségleteikhez igazodó ellátásuk biztosítása érdekében. Ennek során át kell tekinteni az e célból rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket. 6

8 A fogyatékos személyek, valamint a speciális kezelést igénylő betegek tekintetében a szükséges fogászati beavatkozások speciális feltételeket igényelnek, rendszerint a legegyszerűbb beavatkozás is csak altatásban végezhető el. Mivel ennek a betegcsoportnak az ellátása különös törődést, speciális körülményeket igényel, ezért csak olyan fekvőbeteg-osztályos háttérrel rendelkező intézményekben (centrumokban) végezhető el, ahol a megfelelően kialakított helyiség mellett megfelelően felszerelt műtő, képzett szakdolgozók is rendelkezésre állnak, illetve egyszerre egy időben biztosított mind a műtéti, mind pedig a hagyományos fogászati beavatkozásra alkalmas személyi és tárgyi feltételrendszer. A fogyatékos személyek, valamint a speciális kezelést igénylő betegek fogászati ellátásának megoldása érdekében az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet év végén módosításra került. A szakma segítségével az egynapos ellátás kódjára és finanszírozási paramétereire vonatkozó szabályok is elkészültek, amelyek az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2013. (III. 29.) EMMI rendeletben jelentek meg. Egy új, az Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás elnevezésű kód kidolgozására került sor, amelyet hat centrumban végezhetnek egynapos ellátás keretében. Az ellátás az alábbi centrumokban vehető igénybe a szükséges működési engedélyek kiadását és a finanszírozási szerződések megkötését követően: - Semmelweis Egyetem, Budapest - Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ - Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ - Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum - Heim Pál Gyermekkórház, Budapest - Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest. Az ellátások elindításához szükséges fejlesztések (eszközbeszerzés, átalakítás) a szolgáltatók többségénél már megtörténtek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása alapján a finanszírozási szerződés az alábbi intézményekkel már megkötésre került: - Semmelweis Egyetem - Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ - Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum - Heim Pál Gyermekkórház - Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ A fenti szolgáltatóknál az ellátás már igénybe vehető. A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában a szükséges feltételek kialakítása rövidesen lezárul, ezt követően a finanszírozási szerződés megköthető. Ezzel a közfinanszírozott ellátás a közeljövőben ott is elérhetővé válik. 7

9 9. Támogatni kell az Autizmus Szakmai Műhely működtetésével az autista személyek komplex (foglalkoztatási, szociális és pedagógiai) rehabilitációját; fejlesztések, képzések, valamint szakmai sztenderdek kidolgozását; továbbá az országos módszertani feladatok előkészítését, ellátását. Az autista személyek érdekében, a tervezett támogatás kereteit túllépve február 1-jén elindult a TÁMOP /1-kiemelt projekt Nyolc Pont az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával. A projekt a tervezett 27 hónap alatt az autizmussal élő emberek társadalmi befogadásának elősegítését kívánja elősegíteni. A projekt az autizmussal élő személyek ellátórendszerének országos hatókörű fejlesztéséhez járul hozzá, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával. Átfogó célja, hogy a meghatározott nyolc stratégiai pont fejlesztésével az egész országra kiterjedően javuljon a humán közszolgáltatások autizmusspecifikus hozzáférhetősége, minősége, támogassa és tájékoztassa az érintett szülőket és segítse a családtagok munkaerő-piaci integrációját. A teljes lefedettségű szakember- és bázisintézményi hálózat kialakításán túl a projekt jól hasznosítható eredményeként minőségbiztosított módszertani támogatás, és információs központ jön létre egyrészt annak érdekében, hogy rendszerezett és elemezhető adatbázis álljon rendelkezésre a szakemberek és a döntéshozók számára is az autizmussal élők számára nyújtott szolgáltatások leghatékonyabb, rendszerszintű további fejlesztése érdekében, illetve azért, hogy az érintettek és családtagjaik is könnyebben elérjék a szükségleteikhez igazodó, számukra legmegfelelőbb szolgáltatást. A projekt fontos részcélja a Támogatott Életvitel Modellszolgáltatás Program kidolgozása illetve bevezetése a közeli jövőben, az autizmussal élő személyek közvetlen és teljes életpályáját végigkísérő támogatására. Kiemelt célja, hogy az autizmussal élő személyek felkészültek legyenek a munkavállalásra, és a lehető legnagyobb önállóságra tegyenek szert, valamint, hogy családjaik váljanak felkészültté és az ellátórendszer partnereivé gyermekük önálló életvitelének és foglalkoztatásának támogatására, ezzel párhuzamosan önmaguk társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjára is. A stratégiai és átfogó cél teljesülését az alábbi 8 részcél elérése biztosítja: - A szakemberhálózat fejlesztési támogatása az ellátórendszer autizmus specifikus szakmai fejlesztése érdekében. - Magas színvonalú, minőségi szolgáltatás nyújtása, szakmai konszenzuson alapuló minőségi követelmények alapján. - A követelményrendszerek bevezetéséhez kapcsolódó minősítési eljárások kialakítása. - Az ellátórendszer fejlesztési támogatása, a szolgáltatási követelmények bevezetése, a kapacitások fejlesztése bázisintézményeken keresztül. - Erőforrásokkal és hatáskörrel rendelkező módszertani támogató hálózat és koordinációs központ kialakítása. - Az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges adatbázis kialakítása. 8

10 - Az autizmussal élők támogatása. - Az autizmussal élő személyt nevelő családok támogatása. A Projekt időtartama: február április 30. A projekt forrása: 773,6 millió forint A projekt lebonyolítója: FSZK II. Akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés 1. Elő kell készíteni az Országgyűlés, a központi államigazgatási szervek, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, a bíróságok, a rendvédelmi szervek, továbbá a helyi és a kisebbségi önkormányzatok honlapjai akadálymentesítésének szabályait a WCAG 2.0 webes akadálymentesítési ajánlásban foglaltak szerint. Elkészült a tájékoztató oldal, amely rendelkezik gyengénlátók számára optimalizált változattal is. Elindult az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről című tervezet tárgyalása december 3-án. Az irányelvvel kapcsolatban az Európai Parlament a megfogalmazott módosításokat elfogadta januárjában elfogadásra került az EN es számú európai szabvány az ISO/IEC 40500:2012 szabvány alapján, mely pontosan megegyezik az eredeti WCAG 2.0-val. Az irányelv támogatja a tagállamok web-akadálymentesítésére vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásainak, valamint a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv értelmében tett kötelezettségvállalásainak megvalósítását a közszektorbeli szervezetek webhelyei vonatkozásában. Fontos kitétel, hogy ezen webhelyek valamennyi felhasználó számára, különösen a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhetőek legyenek. Ennek érdekében a Belügyminisztérium, valamint az irányítása alá tartozó szervezetek weboldalainak és webszolgáltatásainak felülvizsgálata, és azok esetleges is megtörtént. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) 2013-ban az irányelv hatálya alá tartozó területeken felmérette a minisztériumok és irányításuk alá tartózó szervezetek weboldalait, hogy a szabványnak megfelelnek-e és ha nem, akkor az akadálymentesítésnek milyen költségvonzata lenne és mennyi idő alatt lehetne végrehajtani. Az irányelv célja megegyezik az intézkedési terv II. 1. pontjában foglalt feladat céljával, emellett az Európai Bizottság által szorgalmazott eszközök egybeesnek a szociális szakterület által felállított hozzáférhetőségi munkacsoportban megfogalmazott szakértői javaslatokkal. Az intézkedési tervben 9

11 foglalt feladatot ezért ésszerűtlen lett volna a formálódó EU-s szabályozás megszületése előtt végrehajtani, ennek megfelelően annak átütemezésére, illetve a következő intézkedési tervben való ismételt megjelenítésére lesz szükség. Ezzel párhuzamosan a terület aktívan részt vesz az irányelv tervezetének alakításában. 2. Pályázati programot kell indítani a felsőoktatási intézmények részére jegyzetelő szolgáltatás bevezetése és működtetése céljából a fogyatékossággal élő hallgatók számára. Az EMMI nevében az FSZK szeptember 3-án pályázatot hirdetett Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében címmel. A pályázati program célja a felsőoktatási intézményekben tanuló, fogyatékosságuk miatt önálló jegyzetelésre nem, vagy csak akadályoztatva képes hallgatók számára a jegyzetelő szolgáltatás biztosítása. A pályázat beadási határideje szeptember 25. volt, a pályázat eredményeként az ország 7 (vidéki és budapesti) egyetemén indulhatott meg a jegyzetelő szolgáltatás, összesen több mint 6 millió forint megítélt pályázati támogatással. Ehhez kapcsolódóan az FSZK a TÁMOP kiemelt projekt keretében ingyenes jegyzetelő tréninget és vizsgát szervezett a programban részt vevő hallgatók számára. 3. Országos felmérést kell készíteni a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. f) pont fa) fc) alpontja körébe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának aktuális állapotáról. Az EMMI a Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése elnevezésű TIOP /K számú projekt keretében egy olyan online adatbázis létrehozását vállalta, amely mintegy 7000 közszolgáltatást nyújtó intézmény adatait tartalmazza arra vonatkozóan, hogy az intézmények által nyújtott szolgáltatások milyen mértékben felelnek meg az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek. Az elkészült adatbázisba felvett adatok értékelésével képet kaphatunk arról, hogy az ország különböző területein milyen széles az akadálymentesen elérhető közszolgáltatások köre. A felmérésnek és az adatbázis létrehozásának célja, hogy különböző szempontok szerint lekérdezhető, bővíthető, frissíthető, a források elosztását segítő online rendszer álljon a redelkezésre, amelyből kiolvasható a vizsgált közszolgáltatás hozzáférhetősége. Tekintettel arra, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. f) pont fa) fc) alpontja körébe tartozó közszolgáltatások száma jelentősen meghaladja a projekt keretében felmérhető hétezres darabszámot, az egyeztetések eredményeként végül az alábbi csoportokba tartozó állami és önkormányzati feladatokat ellátó intézményekből kerültek ki a felmért közszolgáltatások: - Óvoda 10

12 - alapfokú oktatás, - középfokú oktatás, - közigazgatás (kormányhivatal), - alkotmánybíróság ombudsman, - hatósági és kormányzati feladatok ellátása, - egészségügyi ellátás (fekvő- és járóbeteg szakellátás, háziorvosi és fogorvosi ellátás), - helyi önkormányzat, - igazságszolgáltatás, - kisebbségi önkormányzat, - közművelődés, - rendvédelem (rendőrség) A projekt keretében 175 járásban történtek meg a felmérések. A felmért közszolgáltatások száma összesen 7029 db, az épületek száma 7015 db volt. A felmérés kiterjedt: - valamennyi fővárosi kerületre; - minden megyei jogú városra (beleértve a megyeszékhelyeket); - minden városra; - minden főnél nagyobb községre, nagyközségre, továbbá - minden járásban legalább két nagyközségre, vagy községre. A felmérés kérdőívekkel történt, melyek kialakításakor a cél egy minden felhasználó által könnyen érthető, jól használható rendszer kidolgozása volt, amely minden épülettípusra vonatkozóan objektív képet tud adni az adott közszolgáltatás akadálymentességi állapotáról. A kérdőívek véglegesítésében rehabilitációs szakmérnökök vettek részt, és egyeztetések történtek a fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek képviselőivel. A felmérés hozzáférhető a honlapon, a következő felhasználó és jelszó megadásával: Felhasználó: betekinto Jelszó: betekinto1 4. Pályázati programokat kell indítani a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulása érdekében a II/3. pont szerinti felméréssel feltárt hiányosságok orvoslására január 15-én jelent meg a TIOP 3.3.1/A-12 kódjelű, A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés című konstrukció, melynek célja a kormányhivatalok és az illetékességi területükhöz tartozó, közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító szervezetek komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentességének biztosítása. Az intézkedéssel leginkább érintett személyek prioritásait figyelembe véve a pályázat lebonyolítása két szakaszban történik. 11

13 Az 1. pályázati szakaszban a kormányablakok, a 2. szakaszban pedig az alábbi szervezetek pályázhatnak: - Rehabilitációs szakigazgatási szervek - Egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek - Munkaügyi központok - Nyugdíjbiztosítási igazgatóságok - Szociális és gyámhivatalok - Járási hivatalok és egyéb szakigazgatási szervek A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg 5233 millió forint volt, a pályázatok benyújtására december 31-ig volt lehetőség. Az első körben beadott pályázatok megvalósítási szakaszban vannak, a második körben 3 nyertes pályázat született, amelyeknek szerződéskötése jelenleg folyamatban van, a pályázatok megvalósítói mindkét esetben a megyei kormányhivatalok. 5. Modellprogramot kell indítani a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás rendszerére építve a kommunikációjukban súlyosan akadályozott, fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelét elősegítő speciális kommunikációs szolgáltatás kialakítására, valamint az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök kölcsönözhetőségének megteremtésére. Az FSZK augusztus 22-én jelentette meg a Speciális kommunikációs szolgáltatások, valamint az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök kölcsönzése, szolgáltatás modellezése című pályázatot. A konstrukció célja az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközöket használó személyek számára kommunikációs segítő szolgáltatás biztosítása, illetve kommunikációs segédeszközök javítási és beszerzési lehetőségeinek támogatása, eszközkölcsönző szolgáltatás létrehozása. A pályázat nyomán két budapesti és két vidéki helyszínen került sor a fenti szolgáltatások modellezésére, összesen 12,17 millió forint megítélt támogatással. A projekt a jövőben jól használható eredményekkel zárult, a rendelkezésre álló forrás azonban nem tette lehetővé a felhasználói igények széleskörű feltérképezését, illetve a kommunikációs segítő szolgáltatás országos szintű bevezetésének előkészítését. Tekintettel arra, hogy a feladatban eredetileg megjelölt uniós forrás más szakmai tartalmú fejlesztésben hasznosult, az előttünk álló tervezési időszakban szükséges a pályázati tapasztalatokra is építő, nagy volumenű országos fejlesztést indítani, amely e célok elérésére is alkalmas. 6. Info-kommunikációs akadálymentesítést kell végrehajtani a Felelősen, felkészülten a büntetésvégrehajtásában elnevezésű kiemelt projekt célcsoportjainak vonatkozásában. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága fogvatartotti és humán nyilvántartási rendszere megújításra került, amely alkalmazások vonatkozásában megtörtént az operációs rendszerkörnyezet cseréje is (szerver oldalon Windows 2008R2, munkaállomás oldalon Windows 7 és Office 2010), 12

14 amelyek rendszerszolgáltatása az un. "Accessibility Options", azaz olyan kisegítő lehetőségek, amelyek vakok és látássérültek számára felolvasó programmal, illetve nagyító funkcióval biztosítja a képernyőn megjelenített bármilyen információ megismerhetőségét, illetve olvashatóságát. 7. Meg kell teremteni a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vagyonkezelésében működő közhasznú épületek egyenlő esélyű hozzáférésének feltételeit. Az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése érdekében év végén és év első felében felmérésre kerültek figyelemmel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezésére a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében működő közhasználatú épületek. A felmérés legfontosabb része annak meghatározása volt, hogy hol van szükség akadálymentesítési feladatok elvégzésére. Az elmúlt években, a közhasználatú épületeket érintően elvégzett nagyobb jellegű felújítások, illetve beruházások keretében, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának figyelembevételével, humánszolgálati irodák kerültek kialakításra (Hódmezővásárhely, Tata, Székesfehérvár, Budapest, Kaposvár, Szentes, Szolnok), valamint az MH Egészségügyi Központ (Budapest) beruházása és felújítása is az akadálymentesítési szempontok figyelembevételével történt meg. A honvédelmi tárca kezelésében lévő közhasználatú épületek a továbbiakban még szükséges akadálymentesítési feladatainak végrehajtására, a rendelkezésre álló források függvényében kerülhet sor. 8. Szolgáltatásszervezési és szabályozási javaslatokat kell kidolgozni közlekedési, fogyatékosságügyi, valamint akadálymentesítési szakértők bevonásával a közlekedési rendszerek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására. A közösségi közlekedési infrastruktúra akadálymentesítésére 2011-től célzott költségvetési forrás nem áll rendelkezésre, ezért az NFM a közlekedés hozzáférhetőségének javítását szabályozási oldalról segítette elő. Ennek megfelelően a minisztérium több átfogó, a Közlekedéstudományi Intézetnél megvalósult szakmai munkát támogatott a közösségi közlekedés egyenlő esélyű hozzáférésének előmozdítása érdekében. Ezek eredményeit az alábbi dokumentumok összesítik: A budapesti elővárosi közlekedés akadálymentesítési stratégiájának előkészítése Az esélyegyenlőségi szabályozások összhangjának és érvényesülésének vizsgálata a közösségi közlekedésben a jogszabályi környezet elemzése és hatásvizsgálata alapján és közreműködés az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat 1. melléklet II. pontjában foglalt szabályozási javaslatok kidolgozásában Szállítás és építményeinek tervezése és megvalósítása során alkalmazandó akadálymentesítési szabályok 13

15 Esélyegyenlőség a közforgalmú közlekedésben: hozzáférhetőségi menedzsmentajánlások részletes, pilot jellegű kidolgozása közforgalmú közlekedési szolgáltató társaságoknál A szakmai munkákban fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek [a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ)], valamint a közlekedési szolgáltató társaságok is részt vállaltak, észrevételeik, javaslataik az eredménydokumentumok részét képezik. Az NFM felkérésére a Volán Egyesülés elkészítette az autóbuszon utazó fogyatékos személyek jogainak érvényesülését és igényeinek teljesítését célzó az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács február 16-i 181/2011/EU rendelete szerinti képzésre vonatkozó, az érintett fogyatékos személyeket képviselő szervezetek bevonásával kidolgozott tematika tervezetét, amely a Nemzeti Közlekedési Hatósággal egyeztetésre került. 9. Folytatni kell a menetrend szerinti közösségi közlekedésben használt járművek és utasforgalmi létesítmények akadálymentesítését, valamint az utastájékoztatási rendszerek tekintetében az infokommunikációs akadálymentesítést. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény december 31-ei hatállyal módosított 51. (4) bekezdése kimondja, hogy: Az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeit a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevő járműveken, továbbá a pályaudvarokon, az állomás és a megállóhely személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan meg kell teremteni, ennek érdekében az ezen járműveket és létesítményeket érintő beruházások, fejlesztések, beszerzések során, valamint ha ez műszaki szempontból lehetséges az átalakítások során az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeit már érvényesíteni kell. Fentiekre tekintettel, bár költségvetési támogatás az akadálymentes közlekedési környezet kialakításához nem állt rendelkezésre, különböző európai uniós, önkormányzati és társasági forrásokból valósultak meg fejlesztések. Több Volán társaságnál és nagyvárosi közlekedési társaságnál valósultak meg fejlesztések, amelyek kiterjedtek akadálymentes autóbuszok vásárlására, üzembehelyezésére, vizuális akadálymentesítésére, utastájékoztatási rendszerek kiépítésére, megállóhelyek fizikai akadálymentesítésére és több autóbuszállomás infokommunikációs és fizikai akadálymentesítésre, valamint megállapítható, hogy a társaságok többségének weblapja akadálymentes. A vasúti közlekedés akadálymentesítése érdekében megvalósult fejlesztések keretében több megállóhelyen és vasúti kocsiban vizuális, valós idejű adatokat szolgáltató utastájékoztató táblák és/ 14

16 vagy rendszerek kiépítése történt meg. Egy állomáson valósult meg akadálymentes utasterek, mosdók kialakítása. Néhány helyszínen, a kialakításra került P+R és B+R (egy helyszínen) parkolók, az állomási parkolók, autóbuszmegállók, előterek és a vasúti utasforgalmi létesítmények területén akadálymentesített hozzáférés használata is biztosított. A Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) 2013-ban megkezdte a metró járművek és állomások hangos tájékoztatásának egységesítését és megújítását is. Az M4-es metró beruházása keretében minden aluljáró elérhető legalább egy lifttel, és megtörtént a kapcsolódó felszíni csomópontok akadálymentesítése az út- és járdaépítések során, továbbá számos helyen végeztek szegélysüllyesztést, taktilis burkolati jel beépítést, valamint a jelzőlámpáknál a vakok és gyengén látók esélyegyenlőségét elősegítő hangjelző berendezések telepítését. A BKK Zrt ban 300 új, kerekes székesek által is használható jegyautomatára vonatkozó szállítói és üzemeltetői szerződést írt alá, és az oktatási intézmények környezetében megkezdte az egységes figyelemfelhívó, veszélyt jelző táblák létesítését. Annak ellenére, hogy már jelenlegi weblapja is akadálymentes, egy olyan új, egységes honlapot alkot, amely az érintettek által használt szoftverek (felolvasó programok) számára is akadálymentes. III. Oktatás 1. Bővíteni kell a sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó közoktatási intézmények körét. Segíteni kell az egyéni tanulási igényekhez alkalmazkodó oktatásszervezési formák, a differenciált fejlesztést biztosító módszerek alkalmazását a jó gyakorlatok adaptációjának, gyakorlati bevezetésének támogatásával. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény ezen területet érintő rendelkezései szeptember 1-jén és január 1. napján léptek hatályba. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet augusztus 1-jén lépett hatályba, azzal, hogy a rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. tanévben az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik és kilencedik évfolyamán, ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni. A legjelentősebb változás a pedagógiai szakszolgálati feladatok és a pedagógiai szakszolgálati intézmények átalakulása volt. A teljes szakszolgálati rendszer (ezen belül a szakértői bizottsági tevékenység is) teljes átalakításon ment át, melynek jogszabályi kereteit a március 1. napján hatályba lépett, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szabályozza. Az átalakuló szakszolgálati tevékenységet és a szakszolgálatok fejlesztését szolgálja a TÁMOP B kiemelt projekt, amelynek keretében a megvalósításra fordítható összeg: 2300 millió forint. A kiemelt projekt főbb tevékenységei: - A pedagógiai szakszolgálati intézménystruktúra megújításának szakmai támogatása 15

17 - A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek szakmai megújulásának támogatása - A pedagógiai szakszolgálati munka eszköztárának bővítése - Egységes elektronikus nyilvántartási rendszer biztosítása A konstrukció tartalma a társadalmi szervezetek indokolatlan fogyatékossá minősítésre vonatkozóan tett észrevételei, illetve az ENSZ Fogyatékosügyi Bizottsága befogadó oktatásra tett ajánlásainak figyelembe vételével került meghatározásra. A Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja című TÁMOP A-11/2 kódszámú pályázat kiemelt célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására. Kiemelt célként került rögzítésre, hogy megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteikhez való alkalmazkodás. A projektek megvalósítása jelenleg is folyamatban van. A TÁMOP-3.1.6/11 számú Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése című konstrukció elsődleges célja, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények számára nyújtott szolgáltatásainak széleskörű kiterjesztésével járuljanak hozzá a befogadó közoktatási rendszer megteremtéséhez. Segítsék a befogadó szemlélet elterjesztését, járuljanak hozzá a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodásához szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló készségek és kompetenciák fejlesztéséhez, ezzel a foglalkoztatási helyzet javításához. A TÁMOP /I szakaszban elvégzett vizsgálatok, kompetenciafejlesztések és fejlesztések hatásaként a szegregált intézménytípusban oktatott, nevelt gyermekek, tanulók száma folyamatosan csökken, ezzel párhuzamosan nő az integrált oktatási, nevelési forma dominanciája. Jelenleg Magyarországon a köznevelés rendszerében ellátott gyermekek, tanulók több mint 64%-a integrált nevelési-oktatási formában vesz részt. 2. Pályázati programot kell indítani az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszerének bevezetéséhez, és a pedagógusok felkészülését szolgáló képzésben való részvételhez szükséges feltételek biztosítására. Az intézkedésben megjelölt pályázati program keretében a már kidolgozott autizmus-specifikus oktatási sztenderdek alkalmazásával fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményekben mentorálás keretében történő szakmai segítségre, eszközök beszerzésére lesz lehetőség. A tervek között szerepel olyan autizmus-specifikus tanfolyamok, képzések, kurzusok indítása, amelyek lehetővé teszik az autista tanulók oktatására felkészült intézményhálózat kialakítását, melynek tervezett költsége 21 millió forint évenként. 16

18 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodása alapján 16 konzorcium nyert támogatást. A pályázat célja a minőségi, autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az integráló köznevelési intézményekben. A pályázat célcsoportját a köznevelés azon nevelési-oktatási intézményei alkotják, melyek részt vesznek autista gyermekek, tanulók integrált nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal együtt történő nevelésében és/vagy nevelésében, oktatásában. 3. Pályázati programot kell indítani a felsőoktatási intézmények hallgatóit segítő speciális mentori, koordinátori, tanácsadói, valamint tréningszolgáltatások fejlesztése érdekében. A TÁMOP 4.1.1/C pályázati konstrukció egyik célja a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű, valamint fogyatékos hallgatók, illetve egyéb, speciális hallgatói csoportok beilleszkedésének elősegítése, felsőoktatási tanulmányaik elvégzésének támogatása az egyéni szükségletekre alapozott mentor-, koordinátori és tanácsadói valamint tréningszolgáltatások fejlesztése révén. A pályázat során támogatható szakmai tevékenységek: Fogyatékos hallgatók támogatási és szolgáltató rendszerének fejlesztése, koordinátori és tanácsadói tevékenységek kialakítása hátrányos helyzetű, fogyatékos, és egyéb speciális helyzetű és képzési igényű hallgatók számára Fogyatékos, krónikus beteg és egyéb speciális helyzetű hallgatók beilleszkedésének elősegítése. A tanulmányi-, képzési követelmények speciális, egyenlő esélyű hozzáférési és teljesítési lehetőségeinek kialakítása. Életvezetési és különböző speciális preventív szolgáltatások és tanácsadások nyújtása és fejlesztése Tréningszolgáltatások hallgatóknak, oktatóknak és a hallgatókkal kapcsolatot tartó dolgozóknak: tolerancia tréningek, érzékenyítő tréningek, interkulturális tréningek a felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói és dolgozói számára; kortárs és sorstárssegítő tréningek; aktív állampolgári felelősség megerősítését célzó tréningek hallgatók számára Roma, hátrányos helyzetű, valamint fogyatékos hallgatóknak szóló, felsőoktatáshoz kapcsolódó tranzitfoglalkoztatási vagy munkahelyi gyakorlatot biztosító projektek támogatása Kapcsolódó képzések és módszertani fejlesztések Együttműködés a témában érintett civil szervezetekkel, szociális partnerekkel A pályázat beadási határideje október 31. volt. A pályázatokra a hat konvergencia régió vonatkozásában millió forint keretösszeg állt rendelkezésre. Azon pályázatok esetében, ahol a mentorszolgáltatások fejlesztése szerepel a projekt tevékenységei között, további elvárás volt, hogy legalább egy olyan szakmai együttműködő partnert be kellett vonni a témában érintett szakmai vagy civil szervezetek közül, amelyik tapasztalattal rendelkezik a pályázatban szereplő szolgáltatások lebonyolításában, működtetésében, fejlesztésében. A beadási határidőig 19 db pályázat érkezett be, összesen millió forint igénnyel. A pályázatok közül 4 db elutasításra került, melyekből 2 db tartaléklistás volt. A Támogatási Szerződések megkötése 2013 áprilisa és novembere között megtörtént millió forint értékben, melynek egy része 17

19 fordítható a fent felsorolt tevékenységek megvalósítására. A pályázatok megvalósítása folyamatban van. A projektek zárása 2014 novembere és 2015 márciusa között várható. A fent felsorolt tevékenységek megvalósítására fordított összegek a projekt lezárását követően határozhatóak meg számszerűen. 4. A magyar felsőoktatás képzési szerkezetébe építve meg kell teremteni a magyar jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszerek gyógypedagógiai intézményekben, továbbá óvodai nevelés, illetve iskolai nevelés és oktatás során történő oktatásának, valamint a bilingvális módszerrel történő korai fejlesztés és gondozás, óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás személyi feltételeit. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló évi CXXV. törvény szeptember 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a hallássérült, illetve siketvak gyermekek, tanulók számára létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés során, valamint az iskolai nevelés-oktatás előkészítő évfolyamától kezdődően a siket vagy siketvak gyermek számára a magyar jelnyelv vagy speciális kommunikációs rendszer oktatása kötelező. A magyar jelnyelv oktatását kizárólag jelnyelv szakos pedagógus végezheti. A bilingvális módszerrel történő korai fejlesztést és gondozást, óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást olyan, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. számú mellékletében foglalt képesítésű személy végezhet, aki egyúttal felsőoktatás keretében jelnyelv szakos képzettséget vagy felsőoktatási intézményben szervezett, a bilingvális oktatásra felkészítő szakirányú továbbképzés során szakirányú szakképzettséget szerzett. Jelenleg a magyar felsőoktatás képzési szerkezetében az alap- és mesterképzési szakstruktúrában a magyar jelnyelv önálló szakképzettséget eredményező képzés formájában nem jelenik meg. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2009 tavaszán kezdeményezte a jelnyelvi alapképzési szak vagy a magyar alapképzési szakon belül 120 kredites szakirány létesítését. Az egyeztetés során egyetértés volt abban, hogy önálló jelnyelv alapképzési szak létesítése és indítása nem lehetséges és nem indokolt. Az alapképzési szak 50 kredites szakirányának létrehozása lehetővé tenné a jelnyelvtanári szakképzettség jelnyelvi megalapozását. A tárca további mesterképzési szak és szakirányú továbbképzések létesítését és indítását javasolta, mely lehetővé tenné a siketek számára, hogy saját nyelvükkel és kultúrájukkal behatóan foglalkozhassanak. A pedagógusok szakirányú továbbképzésére már készült program. További lehetőség olyan szakmai modul, szakirány tartalmi kialakítása, amely elsősorban a tanári és a pedagógiai szakokon alternatív képzési elemként közvetíteni képes a szükséges tudást. A feladat végrehajtását támogatja a JelEsély a TÁMOP B kódjelű, 334 millió forintos keretösszegű kiemelt projekt, amelynek gazdája az Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. A projekt a jelnyelvi törvény által 2017-től bevezetendő úgynevezett bilingvális oktatási módszer nyelvészeti oldalú megalapozását célozza, ennek keretében a jelnyelv egységesítése, illetve nyelvtudományi kutatások elvégzése zajlik. 5. Támogatni kell a felvételi eljárás során, valamint a tanulmányaik folytatása alatt úgy a felsőoktatási törvény, mint a törvényhez kapcsolódó egyéb szabályozás útján a felsőoktatásba jelentkező fogyatékossággal élő hallgatókat. 18

20 A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 49. (8) bekezdése rögzíti a fogyatékos hallgatókat megillető kedvezményeket. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. -a értelmében a fogyatékos jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult, és a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették. A fogyatékos hallgató (jelentkező) fogalma július 6-ai hatállyal módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben, így összhangba került a köznevelési törvény sajátos nevelési igényű tanuló meghatározásával. A fogyatékosság megállapítása, igazolása, a speciális szabályok a nemzeti felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben kerülnek szabályozásra, a szabályozás előkészítése folyamatban van. A fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendjéről az NRSZH igazgatója és a felsőoktatási szakterület munkatársai egyeztetést tartottak, amelyet követően a végrehajtási rendelet módosítása folyamatban van. 6. Hangsúlyosabbá kell tenni az egészségügyi szakemberek felsőfokú alap- és szakképzésében, valamint az egészségügyi dolgozók továbbképzési programjaiban a fogyatékossággal élő személyek ellátásához szükséges módszerek és ismeretek oktatását. A szakképzési rendszer, így az egészségügyi szakképzési rendszer átalakítása, a kormányprogram alapján indult el 2011-ben. A szakképzés átalakításának folyamatában az esélyegyenlőség és a fogyatékos személyek ellátása során felmerülő speciális feladatok oktatása kiemelt prioritást kapott. Ezen ismeretek és kompetenciák nevesítve jelennek meg az alapképzések követelménymoduljaiban. Az egészségügyi dolgozók szakképesítéseihez kapcsolódó képzésekben résztvevők egyrészt megismerkednek az esélyegyenlőség etikai jogi ismereteivel (beleértve az Alaptörvényben meghatározott alapvető jogokat, valamint az egészségügyi törvényben foglalt betegjogokat is), megismerik a szakmai- etikai alapkövetelményeket és azok fogalmait (pl. előítélet-mentesség, másság elfogadása, tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás), valamint az esélyegyenlőség biztosításának formáit és követelményeit. Másrészt megtanulják a fogyatékosságok főcsoportjaihoz tartozó alapvető fogalmakat, és a fogyatékos személyek életmódjára, életminőségére vonatkozó speciális ismereteket. A helyzetgyakorlatokon, esetismertetéseken és egyéb oktatás-módszertani szempontból hatékony formákon keresztül tanulják meg a speciális kommunikáció alkalmazását, megismerkednek a hazai és nemzetközi jelnyelv alapjaival és a Braille írással. Kiemelten fontos témaként megismerkednek az infokommunikációs akadálymentesítéssel és annak egészségügyi szolgáltatásban való szerepével és jelentőségével. Elsajátítják a speciális ellátási igényű ember ápolásának, gondozásának és rehabilitációjának lehetőségeit. Megtanulják, illetve gyakorlatban is látják az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényeit, speciális eszközigényét, a kommunikáció és információátadás technikai specialitásait a különféle akadályozottsággal élő gyermekek és felnőttek esetében. Megtanulják a rehabilitáció, habilitáció fogalmával, tartalmával kapcsolatos ismereteket, a károsodás, egészségkárosodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmát, képet kapnak a rehabilitáció, habilitáció részterületeiről, színtereiről, valamint a rehabilitációs rendszer működéséről. Az orvosi 19

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2014. január I. szám MEGHÍVÓ

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2014. január I. szám MEGHÍVÓ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL 2014. január I. szám MEGHÍVÓ Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az Országgyűlés 10/2006.

Részletesebben

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az Országgyűlés 10/2006.

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL 2013. december V. szám Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Főosztály feladatairól a segédeszközök kölcsönzési rendszere átalakításában

A Fogyatékosságügyi Főosztály feladatairól a segédeszközök kölcsönzési rendszere átalakításában A Fogyatékosságügyi Főosztály feladatairól a segédeszközök kölcsönzési rendszere átalakításában A fogyatékosságügyi szakpolitika és a segédeszköz-ellátás összefüggései Tisztelt Kongresszus! Hölgyeim és

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja Ahogy a fogyatékosságról gondolkozunk,

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti szempontjai, műszaki követelményei (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti szempontjai, műszaki követelményei

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti (belsőépítész szakirány) Az ség és egyetemes épületgépészeti (épületgépész

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Felsőoktatási pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése 8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség 8. Napirend ELŐTERJESZTÉS Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése Tisztelt Képviselő-testület! Kiírásra került néhány, az önkormányzatokat

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam A Képzési Felhívást tesz közzé Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam 1 a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

A szociális képzési rendszer megújítása

A szociális képzési rendszer megújítása A szociális képzési rendszer megújítása X. Jubileumi Országos Szociális Szakmai Konferencia Keszthely, 2014. november 14. Dr. Bagi Krisztina mb. képzési igazgatóhelyettes NCSSZI A szociális képzések Szociális,

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31.

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31. A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-4809/09 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete (TOSINA Egyesület) 2009.június

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban

TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban Pályázók köre: szociális szövetkezetek, nonprofit szociális szövetkezet Célcsoport tag foglalkoztatása Szakmai megvalósító foglalkoztatása

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. OKTÓBER 31 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltsége. 2013. November

Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltsége. 2013. November Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltsége 2013. November Az ellátórendszer szereplői: Állam Önkormányzat Egyházak Civil szervezetek Saját hatáskörben Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátás - Átlátás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35. Nyilvántartási szám: 01-0849-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2057 Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések

Részletesebben