Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012."

Átírás

1 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi újraelosztás egy meghatározott típusa, azaz a megtermelt javak centralizált begyűjtése és olyan elosztása, amely nem követi a gazdaságosság, a nyereségesség, az áruviszonyok és a piaci csere logikáját. Szűkebb felfogásban a szociálpolitika a társadalmi munkamegosztásban már vagy még nem résztvevők vagy az abból kiszorultak, továbbá a leginkább hátrányos helyzetűek állami támogatása. /Az állami szociálpolitika rendszere/ Magyarországon 4 alrendszer: 1. központi költségvetés adóbevételei terhére nyújtott ellátások 2. helyi önkormányzati szociális ellátások 3. foglalkoztatáspolitikát és a munkanélküliséget kezelő ellátások 4. társadalombiztosítás különböző ágainak ellátásai Az egyes alrendszerek az általuk nyújtott ellátások jellegét, azok rendeltetését tekintve egyben a szociális háló különböző szintjeit is jelentik: 1. a járulékból fedezett, biztosítási elvű ellátások elsődleges célja az, hogy a bekövetkezett társadalmi káresemény (öregség, betegség, rokkantság, stb.) esetén előre garantált szintű jövedelempótló ellátást biztosítsanak a korábbi munkajövedelmükből járulékot fizető biztosítottak számára az államháztartás alapszerűen működő előirányzataiból finanszírozzák (E-Alap, Ny-Alap, NFA). 2. az adóbevételekből finanszírozott szociális ellátások alapvetően kétféle rendeltetést töltenek be: a. részben a szociális háló kompenzációs célú felhasználását jelentik, azaz jövedelemkiegészítést vagy ritkábban egyéb társadalmi szolgáltatást nyújtanak meghatározott társadalmi csoportok számára ezek az ellátások pénzbeli és alanyi jogon járó vagy normatívan szelektív szociális járandóságok forrásuk a központi költségvetés 1 O l d a l

2 b. az adóból fizetett szociális ellátások másik köre a szociális háló rászorultsági szintjét alkotja ez a szint az önkormányzati szociálpolitika területe ezen ellátások közös jellemzője, hogy az egyén vagy család jövedelmétől, vagyoni helyzetétől függően adhatók /A szociális ellátások típusai/ Az ellátások mibenléte, természete szerint: 1. pénzbeli szolgáltatások (pl. családi pótlék), 2. természetbeni szolgáltatások (pl. köztemetés), 3. személyes szolgáltatások (pl. háziorvosi ellátás). Az ellátórendszer szintjei szerint: 1. alapszolgáltatások/alapellátások (pl. háziorvosi ellátás, étkeztetés); 2. szakellátások/szakosított ellátások (pl. fekvőbeteg ellátás, idősotthoni szolgáltatások). A jogosultak csoportjai szerint: 1. inaktív személyek és álláskeresők ellátásai (pl. álláskeresési támogatás); 2. gyermekvédelmi ellátások (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény), 3. családtámogatások (pl. családi pótlék, GYES), 4. fogyatékosok ellátásai (pl. fogyatékossági támogatás), 5. időskorúak ellátásai (pl. öregségi nyugdíj) A hozzájutás elve szerint: 1. alanyi jogon járó juttatások (pl. családi pótlék); 2. normatív módon szelektív juttatások (pl. fogyatékossági támogatás), 3. rászorultsági alapú ellátások (pl. rendelkezésre állási támogatás). Az ellátások fedezete szerint: 1. adóból finanszírozott ellátások (központi költségvetés, helyi önkormányzatok költségvetései); 2. járulékból finanszírozott ellátások: a. társadalombiztosítási járulékból: a. egészségbiztosítási járulék (E-Alap), b. nyugdíjbiztosítási járulék (Ny-Alap); b. munkaadói, munkavállalói és vállalkozói járulékból (Nemzeti Foglalkoztatási Alap NFA). 2 O l d a l

3 /Az állami és az önkormányzati szociális feladatok/ A szociális igazgatás és körülményeinek alakításában résztvevő állami szervek: 1. Országgyűlés, 2. központi államigazgatási szervek, a. minisztériumok: a. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, b. Nemzetgazdasági Minisztérium, c. Belügyminisztérium, d. Honvédelmi Minisztérium b. központi hivatalok: a. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, b. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, c. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, d. Országos Egészségbiztosítási Pénztár e. Magyar Államkincstár. 3. területi államigazgatási szervek, a. a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működő megyei munkaügyi központok b. a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságok c. a megyei szociális és gyámhivatalok d. MÁK 19 megyei igazgatósága 4. helyi önkormányzatok (települési jegyzők), 5. normakontroll révén: Alkotmánybíróság. Az Országgyűlés feladata a szociális igazgatásban: 1. az ellátásokra, a jogosultakra, az ellátások fedezetére, az igazgatási szervek feladat- és hatáskörére vonatkozó törvényi szabályok megalkotása, 2. az egyes alrendszerek költségvetési forrásainak elfogadása. A Kormány feladata a szociális igazgatásban: 1. végrehajtási kormányrendeletek alkotása, 2. támogatási kormányrendeletek alkotása, 3. közalapítványok működtetése. 3 O l d a l

4 Nemzeti Erőforrás Minisztérium: A Kormány társadalompolitikai csúcsminisztériuma, a miniszter hatáskörébe tartoznak: 1. az egészségügyi ellátások, egészségbiztosítás, 2. oktatási közszolgáltatások, 3. családtámogatások, 4. gyermek- és ifjúságvédelem, 5. fogyatékosok és megváltozott munkaképességűek ellátásai, valamint 6. a szociális szolgáltatórendszer ágazati irányítása. Nemzetgazdasági Minisztérium: Az álláskeresők támogatásáért és a foglalkoztatás elősegítéséért felelős, a MÁK irányítója. Honvédelmi Minisztérium: Feladata e körben a hadigondozás megszervezése és igazgatása. Belügyminisztérium: A közfoglalkoztatás szervezéséért felelős tárca. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: Az NGM-mel osztottan irányítja a megyei munkaügyi központok munkáját, megállapítja az álláskeresők aktív és passzív ellátásait. Megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működő munkaügyi központoknak és kistérségi kirendeltségeinek feladatai: 1. álláskeresők aktív és passzív ellátásainak megállapítása, 2. közfoglalkoztatás (közmunkák) szervezésében való közreműködés Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és területi szerveinek feladatai: 1. nyugellátások, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása és folyósítása, 2. továbbá egyéb, kormányrendeletben meghatározott feladatok (pl. szépkorúak jubileumi juttatása). 4 O l d a l

5 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és területi szervei feladatai: 1. nyugellátásokhoz, baleseti ellátásokhoz, megváltozott munkaképességűek ellátásaihoz, családtámogatásokhoz, pénzbeli és személyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakhatósági, szakértői és szakértelmet igénylő egyéb hatósági jellegű feladatok, 2. megyei szociális és gyámhivatalok szociális és gyermekvédelmi feladatai tekintetében felügyeleti szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Magyar Államkincstár és területi szervei feladatai: 1. fogyatékosok ellátásainak és 2. családtámogatásoknak megállapítása. Megyei szociális és gyámhivatalok feladatai: 1. gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági feladatok, 2. szociális intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, 3. jegyzők szociális és gyermekvédelmi ügyei és a városi gyámhivatalok tekintetében felügyeleti szervi feladatok Települési jegyzők feladatai: 1. egyes rászorultsági ellátások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) tekintetében elsőfokú hatáskörök ellátása, valamint 2. bizonyos gyámhatósági feladatok (családban maradást szolgáló intézkedések). Helyi önkormányzatok feladatai: 1. önkormányzati szociális pénzbeli (rászorultsági) ellátások nyújtása, 2. személyes jellegű szociális szolgáltatások nyújtása 5 O l d a l

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK 1. Határozd meg a jogi norma fogalmát! 2. Mit jelent a jogforrási hierarchia? 3. Melyek a jogszabály érvényességének feltételei? 4. Mit értünk a jogszabály hatályán? Sorold fel

Részletesebben

A területi szoci lis közszolg ltat sok igazgat sa nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar

A területi szoci lis közszolg ltat sok igazgat sa nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar Hoffman István A területi szoci lis közszolg ltat sok igazgat sa nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar szab lyoz s nak tükrében 1 A helyi-területi önkormányzatok a választott modelltől

Részletesebben

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szociális Jog II. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdú József. Szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Olivér

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 1. szám 2012. január 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK I. ÖNKORMÁNYZATI PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK Adatforrás: MÁK Területi Igazgatóság, Győr: Az egyes szociális pénzbeli ellátások igénylését célzó dokumentumok Az adatbázis tartalma: A MÁK

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 2.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Korm. rendelet alapján) 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:.. 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje ( év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben