A kórházi szociális munka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kórházi szociális munka"

Átírás

1 EÜDSZM Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete A kórházi szociális munka Kik a kórházi szociális munkások? A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti a társadalmi fejlődést, az egyének, csoportok, közösségek működését, problémáinak megoldását. A szociális munka az egyén és a környezete közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik. A kórházi szociális munka a szociális munka egyik területe, melynek során a betegek, illetve családjuk, közösségük szociális problémáinak megoldásához nyújt segítséget. Válságokra és szükséghelyzetekre, valamint a mindennapi személyes és társadalmi problémákra keresi a választ. Hol találja meg őket? Jelen vannak a kórházakban és egyéb egészségügyi, rehabilitációs célú intézetekben. Kikkel foglalkoznak? A kliensköre kiterjed minden egyes betegre, aki abba a kórházba vagy egészségügyi intézménybe került be, ahol alkalmaznak szociális munkást. Mi a feladatuk? Feladata, hogy képessé tegye az embereket lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására, javítsa az életszínvonalukat és megelőzze, kezelje az esetleges hibás működést. A feladat sokszor attól függ, hogy milyen kórházba és milyen osztályra került a beteg. Ez lehet egy Kardiológiai Intézet, Drogambulancia, Gyermekkórház, Pszichiátriai Klinika, Szülészeti - Nőgyógyászati Klinika, Baleseti Központ, Rehabilitációs kórház, Mozgásszervi rehabilitáció, Onkológiai Intézet stb. Mindig az adott betegséggel kapcsolatosan, az adott problémára összpontosít a kórházi szociális munkás!

2 Feladatai tehát: 1.A betegek megfelelő tájékoztatása a különböző szociális ellátásokról, támogatásokról. Anyagi és szervezési segítség (szociális segélyek, támogatások intézése): Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak járadéka 4. lakásfenntartási támogatás 5. adósságkezelési szolgáltatás 6. ápolási díj 7. átmeneti segély 8. temetési segély Természetben nyújtott szociális ellátások a) pénzbeli ellátás helyett 1. lakásfenntartási támogatás 2. átmeneti segély 3. temetési segély b) természetbeni ellátások 1. köztemetés 2. közgyógyellátás évi III. törvényben szabályozottakon kívüli ellátások 1. rokkantsági járadék 2. átmeneti járadék 3. rendszeres szociális járadék 4. rehabilitációs ellátás 5. rokkantsági ellátás 6 bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka 7. vakok személyi járadéka 8. házastársi pótlék 9. házastárs utáni jövedelempótlék 10. cukorbetegek támogatása 11. szépkorúak jubileumi köszöntése 12. súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 13. parkolási igazolvány 14. fogyatékossági támogatás 15. baleseti járadék 16. álláskeresési járadék 17. nyugdíj előtti álláskeresési segély 18. keresetpótló juttatás 19. vállalkozói járadék Gyermekek után járó ellátások Különféle törvényekben szabályozott ellátások 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély 3. családi pótlék 4. magasabb összegű családi pótlék 5. gyermeknevelési támogatás A kötelező egészségbiztosításról szóló évi LXXXIII. tv. 1. terhességi-gyermekágyi segély 2. táppénz 3. gyermekápolási táppénz 4. gyermekgondozási díj Egyéb kedvezmények 1. apa munkaidő-kedvezménye 2. gyermekek után járó pótszabadság 3. családi kedvezmény 4. ingyenes tankönyvellátás A évi XXXI. törvényben (Gyvt.) szabályozott ellátások a) Pénzbeli ellátások 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 4. gyermektartásdíj megelőlegezése 5. óvodáztatási támogatás 6. otthonteremtési támogatás 7. gyermekétkeztetés normatív kedvezménye b) Természetben nyújtott ellátások természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évi LXXXI. törvény fontosabb ellátásai A társadalombiztosítási nyugellátásról 1. öregségi teljes nyugdíj 2. öregségi résznyugdíj 3. korhatár előtti ellátás 4. korhatár alatti nyugdíjasok kereső tevékenysége 5. rokkantsági nyugdíj 6. baleseti rokkantsági nyugdíj Hozzátartozói ellátások 1. özvegyi nyugdíj 2. árvaellátás 3. szülői nyugdíj 4. özvegyi járadék 2

3 2. Utat mutat a betegeknek, hogy merre induljon tovább a megfelelő szociális vagy egészségügyi intézmények felé: SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAPELLÁTÁSOK SZAKELLÁTÁSOK B e n t l a k á s o s i n t é z m é ny e k Tartós bentlakásos intézmények NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ REHABILITÁCIÓS LAKÓOTTHONOK EGYÉB SPECIÁLIS SZOCIÁLIS Étkeztetés Idősek klbuja Időskorúak gondozóháza Idősek otthona Házi segítségnyújtás Fogyatékosok nappali intézménye gondozóháza otthona rehab. intézménye lakóotthona Családsegítés nappali intézménye átmeneti otthona otthona rehabilitációs intézménye lakóotthona Speciális alapellátási feladatok nappali intézménye átmeneti otthona otthofna rehabilitációs intézménye lakóotthona Közösségi pszichiátriai ellátás Nappali melegedő Éjjeli menedékhely Hajléktalanok otthona Hajléktalan személyek rehab.intézménye Támoga tó szolgálat Hajléktalan személyek átmeneti szállása

4 A kórházi szociális munkás További Kapcsolatfelvételei lehetnek Más Kórházakkal, Egészségügyi Intézményekkel. (Fekvő- járó beteg Intézmények) Háziorvosokkal Betegjogi képviselőkkel Mentők, Védőnők Rehabilitációs otthonok Polgármesteri Hivatalokkal Gyámhivatalokkal Támogató szolgálat Rendőrség, Bíróság Oktatási-nevelési intézmények Pártfogói felügyelői szolgálat Jogi segítségnyújtó szolgálat Egyházak Kormányhivatalokkal: Nyugdíjfolyósító Igazgatóságok, Országos Egészségbiztosító Pénztár, Munkaügyi Központok, Magyar Államkincstár. Civil segítők Katasztrófavédelem

5 3. Közvetítés a szakellátások és az otthoni szakápolások intézésében: Az otthoni szakápolás keretében a következő ellátások vehetők igénybe: Szondán át tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó ápolás, illetve ezek megtanítása, Tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, illetve ezek megtanítása, Katéterezés, illetve hólyagöblítéshez kapcsolódó ápolás, Intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó ápolás, Baleseti vagy műtétek utáni ápolás, és korlátozott önellátás esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése, Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, Sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelése Szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után, Dekubitálódott területek, fekélyek ápolása, o betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó ápolás keretében: o gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, o mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, Hely- és helyzetváltoztatás segítése. o szükség szerinti, kiegészítő speciális eljárások: o UH inhalálás, légzésterápia, o szívó alkalmazása, Oxigénterápia. Tartós fájdalomcsillapítás, Beszédterápia a beteg állapotától függően, Gyógytorna.

6 További feladatok: Segítés az önsegítéshez! Ezen belül: Családi kapcsolatait erősíteni Közvetlen segítő tevékenység Elbocsátás előkészítése-szociális feltételek vizsgálata (otthoni körülmények) Segítő beszélgetés Lelki segítségnyújtás (Legfőképpen a válságba, krízisbe került betegek részére) Tanácsadás Egyéb információnyújtás a betegek és hozzátartozóik részére. Azért vagyunk, hogy segítsünk, attól a pillanattól, hogy Ön vagy hozzátartozója betegség vagy baleset következtében kórházba, egészségügyi intézménybe kerül! Keressen minket és kérjen információt, tanácsot Ön vagy Hozzátartozója érdekében!

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:.

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez 3. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.Személyes adatok Társadalombiztosítási

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben