Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek"

Átírás

1 Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

2

3 Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u m Budapest, 2015

4 Tartalomjegyzék oldalszám Bevezető megjegyzések...11 I. Fejezet Elméleti alapok...13 Ad. 1. A biztosítási típusú rendszer...15 Ad. 2. A segélyezési típusú rendszer...16 Ad. 3. Normatív, vagy alanyi jogon járó ellátások rendszere...18 II. Fejezet Társadalombiztosítási általános alapismeretek A Tbj. általános rendelkezései A társadalombiztosítási jog alapelvei A társadalombiztosítás ellátásokra jogosultak (a törvény alanyi, személyi hatálya) A biztosított státusszal rendelkező személyek köre A biztosítás szünetelése A biztosításból kizárt személyek, akikre a biztosítási kötelezettség nem terjed ki A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak Baleseti ellátásra jogosultak Baleseti ellátásra és baleseti hozzátartozói nyugellátásra jogosult Csak baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki Csak egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Megállapodás alapján társadalombiztosítási jogosultságot szerzők Társadalombiztosítási ellátások (a törvény tárgyi hatálya) Egészségbiztosítási ellátások A nyugdíjbiztosítási ellátások A magánnyugdíj keretében járó szolgáltatás és kifizetés A társadalombiztosítási ellátások finanszírozása, az ellátások fedezete A járulékfizetésre vonatkozó általános szabályok A járulék mértékére vonatkozó rendelkezések Járulékalapot nem képező jövedelem Családi járulékkedvezményre vonatkozó főbb szabályok Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A baleseti adó...42

5 8. Társadalombiztosítási nyilvántartások Az adatszolgáltatási kötelezettség terjedelme, az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések A járulékkötelezettség teljesítésének eljárási szabályai Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás A járulék megállapítása, bevallása, megfizetése A családi járulékkedvezmény érvényesítése...46 III. Fejezet Egészségbiztosítási alapismeretek Az egészségbiztosítási törvény alapelvei Az egészségügyi szolgáltatások rendszertana A kötelező egészségbiztosítási törvény szabályozása A megváltozott munkaképességű személyekről szóló törvény szabályozása Természetbeni egészségügyi szolgáltatások csoportosítása Térítésmentesen járó egészségügyi szolgáltatások: Szűrővizsgálatok Gyógykezelés céljából igénybevett ellátások Részleges, vagy kiegészítő térítés mellett járó egészségügyi szolgáltatások Árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető ellátások Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások Csecsemőgondozási díj Gyermekgondozási díj (GYED) Táppénz Baleseti ellátások Baleseti egészségügyi szolgáltatás keretében igénybe vehető ellátások Baleseti táppénz Baleseti járadék A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Rehabilitációs ellátás Rokkantsági ellátás...79 IV. Fejezet Nyugdíjbiztosítási alapok Társadalombiztosítási nyugellátás A saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások fajtái Az öregségi nyugdíj Az öregségi teljes nyugdíj Öregségi résznyugdíj Nők kedvezményes nyugdíjjogosultsága...88

6 2.2. Hozzátartozói nyugellátások Özvegyi nyugdíj Árvaellátás Szülői nyugdíj Baleseti hozzátartozói nyugellátás Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe A pénztártaggá válás feltételei Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tag tagdíja Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tag adókedvezménye A nyugdíj-előtakarékossági számla Foglalkoztatói nyugdíj A foglalkoztatói nyugdíj helye a meglévő magyar nyugdíjrendszerben A nyugdíjszolgáltatások...97 V. Fejezet Foglalkoztatáspolitika támogatáósok és a munkanélküliek ellátásai Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök Munkaerőpiaci szolgáltatások Képzések elősegítése Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása Munkaerőpiaci programok támogatása Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása A létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatások szabályai Passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök Álláskeresési járadék Álláskeresési járadékra való jogosultság Az álláskeresési járadék összege Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama Álláskeresési járadék megszűnése Álláskeresési járadék megszüntetése Az álláskeresési járadék szünetelése Nyugdíj előtti álláskeresési segély Nyugdíj előtti álláskeresési segélyre való jogosultság Nyugdíj előtti álláskeresési segély összege, a folyósítás időtartama Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszűnése, megszüntetése Nyugdíj előtti álláskeresési segély szünetelése...113

7 3.3. Költségtérítés A munkanélküli ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások fedezete VI. Fejezet A szociális igazgatás és segélyezés alapjai A szociális igazgatás és segélyezés alapjai Pénzbeli szociális ellátások Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Ápolási díj Települési támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Energiafelhasználási támogatás Szociális szolgáltatások Szociális alapszolgáltatások Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka Nappali ellátás Szakosított ellátási formák Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények Támogatott lakhatás Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Lakóotthonok VI. Fejezet Családok támogatása Családi pótlék Nevelési ellátás Iskoláztatási támogatás...139

8 2. Gyermekgondozási támogatások Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás Anyasági támogatás Szerző...145

9

10 Bevezető megjegyzések A Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek jegyzet célja, hogy a képzésben résztvevő hallgatók megismerjék a társadalombiztosítás és szociális jog alapvető szabályait és összefüggéseit. A Tisztelt Olvasó által kézben tartott tananyag tartalmazza a szociális jog elméleti alapjait, a ma hatályos magyar társadalombiztosítás rendszer általános szabályait, az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, a foglalkoztatáspolitika, a szociális segélyezés valamint a családi támogatások alapjaira vonatkozó ismereteket. Jelenleg hatályos társadalombiztosítási és szociális jogi alapvető szabályokat Magyarországon az alábbi törvények szabályozzák: a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX törvény; b) a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló évi LXXXI törvény; c) a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló évi LXXXIII. törvény; d) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV törvény; e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény; f) a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény. Ez a tananyag a szociális jog elméleti megalapozáson túl a gyorsan változó hazai társadalombiztosítási szabályozás, az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, a foglalkoztatáspolitika, a szociális segélyezés és a családi támogatások alapjait próbálja meg a hallgatók számára feldolgozhatóvá és megismerhetővé tenni. Célja, hogy áttekinthető módon mutassa be a társadalombiztosítási rendszer működését, felépítését és alapösszefüggéseit. A társadalombiztosítási rendszer működtetése az állam feladata. A rendszer működésére vonatkozó általános törvényi szabályokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) tartalmazza. Ez a jogszabály tartalmazza a társadalombiztosítási jogviszony statikus (jogok és kötelezettségek, alanyi hatály, tárgyi hatály, finanszírozás stb.) és dinamikus (jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése, szünetelése stb.) elemeit. 11

11

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szociális Jog II. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdú József. Szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Olivér

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK 1. Határozd meg a jogi norma fogalmát! 2. Mit jelent a jogforrási hierarchia? 3. Melyek a jogszabály érvényességének feltételei? 4. Mit értünk a jogszabály hatályán? Sorold fel

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj 2009.julius.01-től 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához K É R E L E M egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend.

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 1 2012-03 2 Amodern világ eddig példátlan gazdagsággal és technológiai kapacitással rendelkezik és rendkívüli lehetőségeket kínál: lehetővé

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 6. szám 2012. május 25. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához 1./ Kérelmező személyes adatai: Kérelmező neve:.. Születési neve: Születési hely:..születési idő:. Anyja neve:. Családi állapota. Kérelmező

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Mi mennyi 2012-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000

Részletesebben

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Ft/hó Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

Órabér Ft/óra. Napi bér Ft/nap

Órabér Ft/óra. Napi bér Ft/nap 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti Ft/hó bér Ft/hét Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (2) Közfoglalkoztatási

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság -

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben