Támogatási táblázat 2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási táblázat 2006"

Átírás

1 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra július 1-tıl december 31-ig: a szakképzettek garantált bére a minimálbér 105%-a, havi összege bruttó: Ft/fı/hó, minimális órabér 378 Ft/fı/óra július 1-tıl december 31-ig: a legalább 2 év gyakorlati idıvel rendelkezık, valamint az 50 év feletti munkavállalók esetén a garantált bér, a minimálbér 110%-a, havi összege bruttó: Ft/fı/hó minimális órabér 396 Ft/fı/óra A minimálbér adómentességét az adójóváírás és a kiegészítı adójóváírás biztosítja: Az adójóváírás összege: havi 9000 Ft, melynek éves jövedelemhatára Ft, e határ felett az adójóváírás fokozatosan csökken millió Ft éves jövedelem felett megszőnik. A kiegészítı adójóváírás összege: havi Ft, Ft-os éves jövedelemhatár mellett, az 1 millió feletti éves jövedelem esetén a kiegészítı jóváírás fokozatosan csökken, Ft elérésénél megszőnik. A személyi jövedelemadó: kétkulcsos: Ft éves jövedelemig 18%, felette 36% a személyi jövedelemadó mértéke. A szakszervezeti tagdíj továbbra is csökkenti a személyi jövedelemadó alapját. A munkavállalókat terhelı járulékok: Nyugdíjjárulék: 8,5%, de van felsı határa (csak a munkavállaló részére, a munkáltatónak nem), a fölött már nem vonják. Ez napi Ft, évi Ft. Magánnyugdíj pénztári tagoknak: 8%a magánnyugdíj számlára, +0,5% a TB nyugdíjalapba Egészségbiztosítási járulék: 4% január 1-tıl, (ha a munkavállalónak több munkaviszonyban van jövedelme, akkor a 4%-os egészségügyi járulékot valamennyi biztosítási jogviszonyban meg kell fizetnie, függetlenül attól, hogy a biztosítottnak van-e legalább egy, a heti 36 órát elérı biztosítási jogviszonya.) Munkavállalói járulék: 1% Összesen: 13,5%

2 A munkabért terhelı munkáltató által fizetett járulékok: Nyugdíjbiztosítási járulék:18% Egészségbiztosítási járulék: 11% Munkaadói járulék: 3% Összesen: 32% Szakképzési hozzájárulás: a bérköltség 1,5% 2 Egészségügyi hozzájárulás: november 1-tıl: Ft (napi 65 Ft) november 1-tıl megszőnik, utoljára a októberében foglalkoztatottak után kell befizetni. (Fontos tudni: a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott nem fizet egyéni nyugdíj és egészségbiztosítási járulékot. Az elınyugdíj, a korengedményes nyugdíj vagy szolgálati nyugdíj szüneteltetése alatt a foglalkoztatottnak 4% egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie, így jogosulttá válik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, pl. táppénzre, baleseti táppénzre. Továbbra is nyugdíjjárulék mentes a GYES, ha azt saját jogú, valamint a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött vagy özvegyi nyugdíjas személy veszi igénybe, de szolgálati idıt sem szerez.) 2009-ig fokozatosan csökken társadalombiztosítási járulék mértéke: január 1-tıl: 29%-ról, 26%-ra, (ezen belül 2%-al a csökken a munkáltató által fizetendı egészségbiztosítási járulék 11%-ról, 9%-ra, a nyugdíjbiztosítási 18%-ról, 17%-ra január 1-tıl további 2%-al csökken a társadalombiztosítási járulék 26%-ról 24%-ra, (ezen belül 1%-al a csökken a munkáltató által fizetendı egészségbiztosítási járulék 9%-ról, 8%-ra, a nyugdíjbiztosítási 17%- ról, 16%-ra. Munkanélküli - álláskeresési támogatások: Álláskeresési járadék: I. szakasz: legfeljebb 91 nap: Minimum a minimális bér 60 %-a maximum a minimális bér 120 % Ft/hó, Ft/hó II. szakasz: a folyósítási idıbıl hátralévı idıtartam, legfeljebb 179 nap, a minimális bér 60 %-a Ft/hó Álláskeresési segély: a minimális bér 40 % minimum Keresetpótló juttatás: a minimális bér 60 % minimum Ft/hó Ft/hó Rendszeres szociális segély: Rendszeres szociális segély, egészségkárosodás esetén: Ft/hó Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott esetén: Ft/hó

3 A gyermeket nevelıknek járó családi pótlék havi összege: Egy gyermekes család esetén: Egy gyermekes egyedülálló Két gyermekes család, gyermekenként: Két gyermekes egyedülálló, gyermekenként: Három vagy több gyermekes család, gyermekenként: Három vagy több gyermekes, egyedülálló esetén: Tartósan beteg, fogyatékos gyermek család esetén Tartósan beteg, fogyatékos gyermek egyedülálló esetén Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tartósan beteg, fogyatékos gyerm. 18 éves kor betöltése után Ft Gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévı, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, szociális intézményben, nevelıszülınél, hivatásos nevelıszülınél elhelyezett gyermek esetén Ft Ezen összegek folyósításának kezdetekor a 13. havi családi pótlék, valamint az egy és kétgyermekesek családi adókedvezménye megszőnik, beépül a családi pótlékba. Gyermekek után járó adókedvezmény: korlátozott mértékben megmarad a három és többgyermekesek adókedvezménye, összege gyermekenként havi 4000 Ft, mely a háromgyermekesek estében 6 millió Ft-os jövedelemig vehetı igénybe, minden további gyermek után ez a jövedelemhatár 500 ezer forinttal nı, felsı határa 8 millió Ft. Gyermekszüléshez, gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátások: Anyasági támogatás: a gyermek születésekor, (adómentes ) Anyasági támogatás: iker gyermekek születésekor Ft Ft Az anyasági támogatás kifizetésének feltétele: a szülést követı 180 napon belül igényelhetı, feltétele a terhes-gondozáson, az orvosi ellenırzésen való legalább négyszeri részvétel,(koraszülés esetén egyszeri) Gyermekgondozási díj: a GYED összege a naptári napi átlagkereset 70%-a, maximum: a minimális bér kétszeresének 70%-a, Ft Gyermekgondozási segély: a GYES összege ikergyermekek esetén ennek kétszeres összege: Gyermeknevelési támogatás: a GYET összege Ft Ft Ft GYES és a GYET nyugdíjjárulék köteles, így szolgálati idıt jelent január 1- tıl a gyermek egyéves korától az édesanya a GYES teljes összegének megtartása mellett vállalhat teljes munkaidıs állást.

4 Ápolási díj: Általában, az öregségi nyugdíjminimum 100%-a: Ft/hó Súlyosan fogyatékos személy gondozása esetén: Ft/hó 18 évét betöltött tartósan beteg és állandó felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos vagy 18 év alatti tartósan beteg esetén: Ft/hó A betegszabadság 15 munkanap évente, minden napja orvosi igazolás köteles, mértéke a távolléti díj 80%-a. 4 A táppénz: Mértéke a naptári napi átlagkereset 70%-a, kórházi ápolás esetén 60%, valamit 60 % abban az estben is, ha a folyamatos biztosítási idı két évnél rövidebb. Passzív jogon a táppénz a biztosítás (munkaviszony) megszőntét követı három napon belül vehetı igénybe, a biztosítás megszőnését követıen a folyósítás maximális idıtartama 90 nap. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: Ft. A rokkantsági nyugdíjminimumok: Baleseti rokkantsági nyugdíjminimumok: I. rokkantsági csoport: Ft I. rokkantsági csoport: Ft II. rokkantsági csoport: Ft II. rokkantsági csoport: Ft III. rokkantsági csoport: Ft III. rokkantsági csoport: Ft A nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: Egészségkárosodási járadék havi maximális összege: Rendszeres szociális járadék: Rokkantsági járadék: Vakok személyi járadéka: Központi szociális segély: Házastársi pótlék: Házastárs utáni jövedelempótlék: Árvaellátás legkisebb összege: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az idıskorúak járadéka: Jövedelemmel nem rendelkezı esetén: Ft/hó 75 év alatti egyedülálló esetén: Ft/hó 75 év feletti egyedülálló esetén: Ft/hó Az ellátásban az részesülhet, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt, és a házastárs esetén sem éri el az egy fıre jutó jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj 80%- át ( Ft), 75 év feletti egyedülállónál az a legkisebb öregségi nyugdíj 95%- át ( Ft), 75 év feletti egyedülállónál a 130%-át ( Ft). A méltányossági nyugdíjemelés: január 1-tıl a korábbi 5 év helyett, három évente - kérelem alapján - növelhetı a nyugdíj összege a hosszú szolgálati idıvel rendelkezı, idıs, szociálisan rászoruló nyugdíjasoknál, akiknek nyugdíja nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, az Ft-ot. A kérelmek elbírálásakor elınyben részesülnek az idıs, rokkant, egyedülálló, vagy hosszú szolgálati idıvel rendelkezık (férfiak estében legalább 35 év, nık esetében legalább 30 év), valamint azok, akik még nem részesültek méltányossági nyugdíjemelésben.

5 5 Egyszeri segély: január 1-tıl évente egyszer a rendkívüli élethelyzetbe került nyugdíjas rendkívülii segélyt kaphat(pl. elemi csapás, súlyos betegség, közeli hozzátartozó halála) Egyszeri segély annak adható, akinek egy fıre jutó havi jövedelme (nyugdíja) nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét az Ft-ot, egyedülálló esetén öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, a Ft-ot. A segély összege legalább Ft és legfeljebb Ft közötti összeg lehet január 1-tıl méltányossági árvaellátás állapítható meg abban az esetben is, ha az árva nem nappali tagozaton végzi a középiskolát. Nyugdíjemelés: A január 1. elıtt megállapított nyugdíjak január 1-tıl 4,3%-kal emelkednek. A nyugdíjasok 2006-ben a 13. havi nyugdíj 100 %-át (együtt 56 heti nyugdíj) kapják meg két részletben, márciusban és novemberben. A évi tervezett fogyasztói árnövekedés (infláció) éves átlaga: 2%.

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2008. 01. 01.-tıl 2008. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

Napi bér Ft/nap Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500 16.900 3.380 423

Napi bér Ft/nap Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500 16.900 3.380 423 1. oldal, összesen: 5 Mi mennyi 2010-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér /hó Heti bér /hét Napi bér /nap Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2008. 2009. 2010. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

www.adohirek.hu Mi mennyi 2011-ben? Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó

www.adohirek.hu Mi mennyi 2011-ben? Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Mi mennyi 2011-ben? Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend. 2. (1)

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj 2009.julius.01-től 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

2011. szeptember 1-jét l 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

2011. szeptember 1-jét l 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2011. szeptember 1-jét l 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend.

Részletesebben

2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2011. szeptember 1-jétől 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Napi bér Ft/nap Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950 3.590 449 Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. (2) bek. 94.000 21.650 4.

Napi bér Ft/nap Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950 3.590 449 Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. (2) bek. 94.000 21.650 4. Oldal:1 2011 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2. 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

Részletesebben

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált Mi mennyi 2014-ben Munkabérek, illetmények - nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások - álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás - munkaadók által fizetendő közterhek - munkavállalók által fizetendő közterhek

Részletesebben

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Mi mennyi 2012-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000

Részletesebben

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Ft/hó Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált

Részletesebben

Órabér Ft/óra. Napi bér Ft/nap

Órabér Ft/óra. Napi bér Ft/nap 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti Ft/hó bér Ft/hét Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (2) Közfoglalkoztatási

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A társadalombiztosítást és a szociális ellátásokat érintı jogszabályváltozásokról

TÁJÉKOZTATÓ A társadalombiztosítást és a szociális ellátásokat érintı jogszabályváltozásokról TÁJÉKOZTATÓ A társadalombiztosítást és a szociális ellátásokat érintı jogszabályváltozásokról I. 1997. évi LXXX. törvény (Tbj) a Társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

Részletesebben

76.260,-Ft 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. (7) bek. Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a

76.260,-Ft 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. (7) bek. Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Heti bér Ft/hó Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) 93.000 21.400 4.280 535 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben