Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15"

Átírás

1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA A teljes körű biztosítottak A foglalkoztatott személyek biztosítása A munkaviszonyban álló személy A szövetkezeti tag A szakképző iskola tanulója A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony A segítő családtagok Megbízási, vállalkozási, bedolgozói jogviszony Választott tisztségviselők A biztosítás időtartama A szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok A minimálbér és harminc százaléka Az egyéni és társas vállalkozók Az egyéni vállalkozók Az egyéni vállalkozók biztosítása A biztosítás terjedelme A társas vállalkozók A társas vállalkozók biztosítása Kiegészítő tevékenység A biztosítás terjedelme A gazdasági társaság vezető tisztségviselője Az egyéb jogcímen biztosított személyek Biztosítást megalapozó külföldről származó jövedelem Az álláskereső személyek biztosítása Az egyházi személy, a szerzetesrend tagja A mezőgazdasági őstermelő A biztosított mezőgazdasági őstermelők A biztosított mezőgazdasági őstermelők járulékfizetési kötelezettsége A biztosítás szünetelése A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéssel jogosultságot szerzők Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama Külföldi belföldi illetőség A belföldinek minősülő személy meghatározása 46 3

2 A belföldiséget igazoló okmányok A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM JÁRÓ JOGVISZONYOK 51 II. FEJEZET JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG JÁRULÉKFIZETÉS Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén A foglalkoztató társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége A járulék alapja Változások a járulékalapban A minimum járulékalap (járulékfizetés a minimálbér kétszerese után) Járulékalapot nem képező jövedelmek A foglalkoztatott személyek egyéni járuléka Az egyéni járulék alapja Az egyéni járulékfizetési felső határ Tagdíj és a magánnyugdíjpénztári tagság kezelése Tagdíj-kiegészítés A tagdíjfizetési kötelezettség megállapítása A tagdíjfizetés kezdete A foglalkoztató feladatai a tagsági jogviszony létrejöttével kapcsolatban _ A tagdíjfizetési kötelezettség utólagos rendezése A nyugdíjjárulék és tagdíj arányosítása A foglalkoztatott nyugdíjasokra vonatkozó szabályok Járulékfizetés különböző egészségbiztosítási- és szociális ellátásban részesülő személyek esetén Járulékkedvezmények Az egyéni vállalkozók és a járulékfizetés A biztosított egyéni vállalkozó járuléka A tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó járulékfizetése Munkaviszony, tanulmányok folytatása, társas vállalkozási tagság mellett A kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó járulékfizetése Az egyszerűsített vállalkozói adót választó egyéni vállalkozók járulékfizetése Főfoglalkozású egyéni vállalkozó Munkaviszony, tanulmányok folytatása mellett Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó A társas vállalkozás és a társas vállalkozók járulékfizetése A teljes körű biztosítottnak minősülő társas vállalkozó Járulékfizetés több jogviszony esetén A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó utáni egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés és a társas vállalkozó nyugdíjjáruléka A minimálbér, a járulékfizetési felső határ és a tevékenységre jellemző kereset Korkedvezmény-biztosítási járulék A korkedvezmény-biztosítási járulék fokozatos bevezetése A korkedvezmény-biztosítási járulék alóli mentesítés lehetősége 103 4

3 2. JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÖBB BIZTOSÍTÁSSAL JÁRÓ JOGVISZONY ESETÉN Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék Nyugdíjjárulék, tagdíj Egészségbiztosítási járulék foglalkoztatottak esetén A JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE A biztosított felelőssége a le nem vont egyéni járulékért A társas vállalkozásra vonatkozó rendelkezések Magánnyugdíjpénztári tagdíj A mulasztás és késedelem jogkövetkezményei A járulék bevallása az adóhatósághoz Fizetési határidők A társadalombiztosítási kifizetőhely által kifizetett ellátások és a táppénzhozzájárulás elszámolása MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA Megállapodás nyugdíjra Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra A megállapodás közös szabályai 120 III. FEJEZET TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI CÉLÚ NYILVÁNTARTÁSOK ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSOK ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK A BEJELENTÉS ADATSZOLGÁLTATÁS Magánnyugdíjpénztári tagság Adóhatósági adatszolgáltatás A foglalkoztató adatközlése Az egyéni vállalkozók bejelentési kötelezettsége NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI EGYÉNI NYILVÁNTARTÓ LAP ADATSZOLGÁLTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTSÁGHOZ Bejelentés teljesítése az adóhatósághoz Adatszolgáltatás közvetlenül az egészségbiztosítási szervhez A bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankciói Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése, a jogosultság tisztázása, jogkövetkezmények TAJ Kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya ADATSZOLGÁLTATÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉSZPÉNZELLÁTÁSHOZ A BIZTOSÍTÁSSAL JÁRÓ JOGVISZONY NYILVÁNTARTÁSA 138 5

4 IV. FEJEZET AZ EGYES TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÁTTEKINTÉSE EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK Egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítási Azonosító Jel és a TAJ kártya kiadása A külföldön felmerült gyógykezelés megtérítése Gyógykezelés EGT tagállam területén Gyógykezelés igénybevétele egyezményes államban Gyógykezelés igénybevétele harmadik államban A táppénz A terhességi- gyermekágyi segély A gyermekgondozási díj Változások május 1. napjától a terhességi- gyermekágyi segélyre és a gyermekgondozási díjra való jogosultság terén Átmeneti szabályok A készpénzellátások megállapítása és folyósítása A baleseti ellátások A baleseti táppénz A baleseti járadék Méltányosságból engedélyezhető egészségbiztosítási szolgáltatások, ellátások Méltányosságból engedélyezhető egészségügyi szolgáltatás Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások Pénzbeli segély méltányossági alapon Társadalombiztosítási kifizetőhely működtetése TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Az öregségi nyugdíj Az öregségi nyugdíjra jogosultság szabályai december 31-ig A biztosítással járó jogviszony megszüntetése Korkedvezmény A nyugdíj számítására vonatkozó szabályok A nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem A minimálbérből történő számítás Sávos degresszió A rögzített öregségi nyugdíj Öregségi nyugdíj december 31. után A nyugdíjalapot képező jövedelem Nyugdíjnövelés A nyugdíjra jogosító szolgálati idő Az arányos szolgálati idő A szolgálati idő elismerése iránti kérelem A nyugellátás folyósításának szünetelése A nyugdíj önkéntes alapon történő szüneteltetése A nyugdíj kötelező szüneteltetése Rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék A rokkantsági nyugdíjra jogosultság A rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése A baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság 190 6

5 A baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése A rehabilitációs járadék A rehabilitációs járadékra való jogosultság A járadék folyósításának időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati idő A rehabilitációs járadék folyósításának időtartama maximum 3 év Az egészségkárosodás mértékének felülvizsgálata A rehabilitációs járadék megszűnése és megszüntetése Az igény érvényesítése eljárási szabályok Átmeneti szabályok Hozzátartozói nyugellátás Az özvegyi nyugdíj Az árvaellátás A szülői nyugdíj Baleseti hozzátartozói nyugellátások Kivételes nyugellátás (nyugdíjemelés), egyszeri segély Nyugellátás kivételes engedélyezése Kivételes nyugdíjemelés Egyszeri segély Speciális nyugdíjnövelés A KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJ 211 V. FEJEZET IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK JOGORVOSLAT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGBAN Jogalap nélkül felvett ellátás Felelősség balesetért A követelés érvényesítésének szabályai A tartozás mérséklése, elengedése JOGORVOSLAT A KIRENDELÉSRE ÉS A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉSRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK 222 MÁSODIK RÉSZ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB SZABÁLYOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás A magánszemély tőkejövedelmeit terhelő egészségügyi hozzájárulás Az egészségügyi hozzájárulás mezőgazdasági kistermelő, fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély esetén Az egészségügyi hozzájárulás fizetésének, bevallásának eljárási szabályai A MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZERE A tagsági jogviszony 231 7

6 A tagsági jogviszony keletkezése A tagsági jogviszony megszűnése Megállapodás tagdíj fizetésére A magánnyugdíj szolgáltatásai A nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság feltételei A pénztári befektetések és a válaszható portfoliós rendszer Elszámolóegységekre épülő nyilvántartás A pénztárak garancia alapja A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA A törvény hatálya Az eljárás megszüntetése és felfüggesztése Ügyintézési határidő Kérelem, képviselet A határidő számítása Igazolási kérelem, iratbetekintés Döntés és jogorvoslat A hatóság döntése (határozat és végzés) Jogorvoslat Fellebbezés A döntés módosítása vagy visszavonása, a fellebbezési eljárás A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság Bírósági felülvizsgálat Újrafelvételi eljárás A döntés módosítása vagy visszavonása Felügyeleti eljárás A határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján BÜNTETŐJOGI KÖVETKEZMÉNYEK Adócsalás Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás Az adóval egy tekintet alá eső közterhek és az összeghatárok 261 HARMADIK RÉSZ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK AZ EGYES CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK Családi pótlék A családi pótlék havi összege gyermekenként A családi pótlékra vonatkozó egyéb rendelkezések Gyermekgondozási támogatások Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás A gyermekgondozási támogatási formák közös szabályai Anyasági támogatás A gyermekgondozási támogatások és az anyasági támogatás összegét meghatározó nyugdíjminimum 273

7 2. A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Jogalap nélkül igénybe vett családtámogatási ellátás Jogorvoslat 276 NEGYEDIK RÉSZ NEMZETKÖZI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 277 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁS JÁRULÉKFIZETÉS NEMZETKÖZI VISZONYTALBAN MUNKAVÁLLALÁS BIZTOSÍTÁS HARMADIK ÁLLAMBAN Magyar állampolgár külföldi munkavállalása Harmadik állam polgárának munkavégzése Magyarországon A NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLY BIZTOSÍTÁS MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN A közösségi jog A koordinációs rendeletek általános szabályai Személyi hatály Tárgyi hatály Területi hatály Időbeli hatály A koordináció alapelvei Az alkalmazandó jog A kiküldetés A kiküldetés meghosszabbítása, megszakítása A kiküldetés különleges szabályai 290 II. FEJEZET TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA JOGOSULTSÁG NYUGDÍJJOGOSULTSÁG Az öregségi nyugdíj A rokkantsági nyugdíj A baleseti ellátások A hozzátartozói ellátások Az igénybejelentés EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA JOGOSULTSÁG Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és alkalmazása A kártya igénylése és érvényessége Egészségügyi ellátások igénybevétele az EGT tagállamokban és az önrész _ Külföldön történő munkavállalás A nyugdíjasok Ingázók Külföldi gyógykezelés igénybe vétele Ellátásra jogosultság Magyarországon egy másik tagállam polgára esetén 306 9

8 2.7. A biztosítók közötti elszámolás Egyéb egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság Magyar biztosítás külföldi lakóhely A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK FELADATAI 307 FÜGGELÉK

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással

Részletesebben

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011,

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról

Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról OMI KONFERENCIA Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról 2014. május Előadó: Soltész Lászlóné társadalombiztosítási szakértő, OEP szakmai tanácsadó A bemutató anyag szerzői jogvédelem alatt áll és

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához 1./ Kérelmező személyes adatai: Kérelmező neve:.. Születési neve: Születési hely:..születési idő:. Anyja neve:. Családi állapota. Kérelmező

Részletesebben

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014.

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014. Társadalombiztosítási ismeretek Összeállította: Forgó Györgyné 2014. 1 Ajánlás A Társadalombiztosítási ismeretek kiadvány a magyar társadalombiztosítás rendszerét alapjaiban mutatja be, ismertetve kialakulásának

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Hatályos: 2015.01.01-től K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben