Járulékok Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15."

Átírás

1 Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő társadalombiztosítási ** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci természet beni pénzbeli munkaerőpiaci korkedvezmény biztosítási Nyugdíj % nem mpt. tag mpt. tag magánnyugdíjpénztári tagdíj egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci nyugdíjbiztosítási természetbeni pénzbeli munkaerő-piaci 0 % 0% 0% 0 % 13 % 10% 10% 0 % 4 % 3 % 1,5 % Munkáltató/kifizető terhei A szociális hozzájárulási adó mértéke január 1-jétől 27% Járulékalapot képező jövedelem 1. a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hivatásos nevelőszülői díj, a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló (a továbbiakban: borravaló), az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj, 2. az 1. alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér, illetőleg ha a munkát nem munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj. Járulékmérték II. A biztosított, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó által fizetendő nyugdíj mértéke 10 százalék. Magánnyugdíjpénztár tagja a társadalombiztosítás keretén belül nyugdíjot fizet, a nyugdíj alapja után tagdíjfizetési kötelezettség nincs. A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci mértéke 8,5 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci on belül a természetbeni egészségbiztosítási 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási 3 százalék, a munkaerő-piaci 1,5 százalék. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a 39. (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendő egészségügyi szolgáltatási havi összege 6390 forint (napi összege 213 forint). Járulékfizetési felső határ A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 55. (1) bekezdése alapján a fizetési felső határ egy naptári napra jutó összege évben forint, éves szinten forint. 1

2 Minimálbér A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén január 1-jétől havibér alkalmazása esetén forint. Az előzőektől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén január 1-jétől havibér alkalmazása esetén forint. Egyéni vállalkozó (szja) ai Biztosított (főfoglalkozású) az az egyéni vállalkozó, aki: egyidejűleg nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban nem folytat tanulmányokat közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében, nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, egyéni vállalkozó, és egyidejűleg társas vállalkozóként is biztosított, főszabályként egyéni vállalkozói jogviszonyában minősül főfoglalkozásúnak (ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló fizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért, alapot képező jövedelem), továbbá akkor ha a foglalkoztatása más foglalkoztatónál egyidejűleg nem munkaviszonyban történik, (pl: megbízási, vállalkozási jogviszony, bedolgozó vagy segítő családtag.) Egyéni vállalkozó (szja) ai Egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban állónak (ún. másodfoglalkozásúnak) azt az egyéni vállalkozót kell tekinteni, aki: a vállalkozás folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll és abban foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, vagy a vállalkozás folytatásával egyidejűleg közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Egyéni vállalkozó (szja) ai Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó, aki: a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte Egyéni vállalkozó (szja) ai A biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási ellátások és a munkaerőpiaci célok fedezetére a alapot képező jövedelme után: 27 szociális hozzájárulási adó (ebből a nyugdíj-biztosítási 24 százalék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci 3 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci on belül a természetbeni egészségbiztosítási 1,5 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási 0,5 százalék, a munkaerő-piaci 1százalék.), 10 százalék nyugdíjot (abban az estben is, ha az egyéni vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tag), valamint 7,5 százalék egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci ot ebből a természetbeni egészségbiztosítási 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási 2 százalék, a munkaerő-piaci 1,5 százalék fizet. Egyéni vállalkozó (szja) ai Járulékkedvezmények: 36 órás munkaviszony mellett nem kell 2% pénzbeli eüot fizetnie Munkaviszony, közép- és felsőfokú nappali tanulmányok, öregségi nyugdíjas lét mellett nem kell 1,5% munkaerő-piaci ot fizetnie Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak nem kell 13% korkedvezményi ot fizetnie (ha egyébként munkaköre indokolná) 2

3 Egyéni vállalkozó (szja) ai Járulék alapja: A vállalkozói kivét összege, de minimum: A minimálbér összege KIVÉVE: ha több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik (pl. van munkaviszonya, egyetemista stb.) náluk továbbra is a tényleges kivét az alap. Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál napi 213 Ft eü-ot (6.390 Ft/hó), és 10% nyugdíjot fizet. Nem kell ot fizetni keresőképtelenség, vállalkozás szüneteltetése esetén. Társas vállalkozónak minősül: a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok elő-társaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony). Társadalombiztosítási szempontból a társas vállalkozó lehet: főfoglalkozású, munkaviszonyban álló, tanuló, kiegészítő tevékenységet folytató. Segítő családtag: Segítő családtagnak kell tekinteni az egyéni cég és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (betéti és közkereseti társaság) tagjának közeli hozzátartozóját, aki a vállalkozásban személyesen és díjazás ellenében nem munkaviszony keretében munkát végez, kivéve a saját jogú nyugdíjast, és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A foglalkoztatót (társaságot) terhelő ok A foglalkoztató 27 % szociális hozzájárulási adót fizet, ebből a nyugdíjbiztosítási mértéke 24 százalék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci mértéke 3 százalék, amelyből a természetbeni egészségbiztosítási mértéke 1,5 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási mértéke 0,5 százalék, a munkaerő-piaci mértéke 1 százalék. A biztosítottat terhelő egyéni ok A biztosított nyugdíjot fizet, melynek mértéke 10 százalék (ha a tag magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor 2 százalék nyugdíjot, és 8 százalék tagdíjat fizet), valamint 7,5 százalék mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci ot fizet, melyből a természetbeni egészségbiztosítási mértéke 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási mértéke 2 százalék, a munkaerő-piaci mértéke 1,5 százalék. Járulékkedvezmények: 36 órás munkaviszony mellett nem kell 2% pénzbeli eüot fizetnie Munkaviszony, közép- és felsőfokú nappali tanulmányok, öregségi nyugdíjas lét mellett nem kell 1,5% munkaerő-piaci ot fizetnie Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak nem kell 13% korkedvezményi ot fizetnie (ha egyébként munkaköre indokolná) Társas vállalkozók ai Ugyanúgy (csak másképp), mint az egyéni vállalkozók esetében: A kifizetett pénzösszege, de minimum: A minimálbér összege KIVÉVE: ha több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik (pl. van munkaviszonya, egyetemista stb.) náluk továbbra is a tényleges kivét az alap. Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál napi 213 Ft eü-ot (6.390 Ft/hó), és 10% nyugdíjot fizet. Nem kell ot fizetni keresőképtelenség esetén. 3

4 A terhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás: Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után 27% A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. ]* adóalapként meghatározott összege után 27% A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után 27% Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. ]* adóalapként meghatározott összege után 10% Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított jövedelme után 15% A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után 15% A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével 20% A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig ** A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. ) 14% Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. ) 14% Az osztalék (Szja tv. 66. ) ***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. ), 14% Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. ) 14% Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. (1) bekezdés) 14% Ekho a Törvény célja Művészvilág, szellemi szabadfoglalkozásúak legális adóztatásának megteremtése: korábban munkaviszonyt vállalkozásinak álcázták, vagy más módon vonultak illegalitásba. E személyi kör jellemzői: vagy egy főállás mellett számos, eseti feladat elvégzése, vagy főállás nélkül ugyanez. Mindkét esetben probléma a közterhek kérdése a magánszemély jövedelmével kapcsolatban. Különösen, hogy az ilyen helyeken nincs, vagy gyenge az adminisztráció. Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. (4) bek) 0% Személyi hatály Megfelelő tevékenységet munkaviszonyban, vállalkozási, megbízási jogviszonyban folytató magánszemélyek, s az ő munkáltatóik, kifizetőik. Megfelelő tevékenység: azon szakmák képviselői, akik tevékenyen részt vesznek egy mű elkészítésében, létrejöttében: Színházi szakemberek: színésztől, súgótól a fodrászig Filmes szakemberek: színészektől, operatőrtől a sminkesig Guttenberg Galaxis: íróktól, műfordítóktól a szerkesztőkig Képzőművészek, iparművészek, táncművészek. Sportedzők, segítők, gyúrók, sportmenedzserek Tárgyi hatály A mű létrehozásában játszott szerepért ellenértékül kapott bevétel. Az ekho választásának feltételei Meghatározott foglalkozás Egyébként általános szabályok szerint történik a közterhek megfizetése Nyilatkozat a munkáltató vagy kifizető felé, az ekho választásról, nyugdíjas létről Magánszemélyenkénti együttes összege nem haladja meg az évi 25 millió forintot (áfa nélkül). Adó alapja és mértéke Nettó bevétel az adóalap Adó mértéke (a bevételszerző magánszemélynek): 15% Ha nyugdíjas, vagy aktív, de ait a többi jövedelmére megfizette: 11,1% Szintén 11,1% azon aktívaknak akik a fizetési felső határt meghaladták a meghaladó összegre Adó mértéke (a bevételt kifizető munkáltatónak, vagy kifizetőnek): 20% - ez tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is (1,2% eü., 18,8% nyugdíj) Ezen kívül más adót nem kell fizetnie sem a magánszemélynek, sem a munkáltatónak, kifizetőnek. Munkaviszony mellett ekho-s jövedelem akkor vehető fel, ha legalább minimálbér az általános szabályok szerint került leadózásra (nem feltétlenül ott). 4

5 Arányosítás Amilyen mértékben teljesítette általános szabályok szerint a közterhek megfizetését a minimálbérhez képest a magánszemély, olyan mértékben használhatja fel az évi 25 millió forintos ekho-s keretét Pl. 5 havi minimálbér közterheinek általános szabályok szerinti megfizetése: 5/12 része a 25 millió forintos keretnek lehet csak ekho alá eső. Jogosulatlan ekho választás következményei Magánszemélynek 18% különadó, ha 25 milliós összeghatárt meghaladta (meghaladó részre), vagy nem olyan foglalkozást űz, amire az ekho járhat. Magánszemélynek 9% különadó, ha bármely okból nem volt jogosult ekho-t választani. Munkáltató: a bevétel 11%-t megfizetett szja adóelőlegnek kell tekinteni. Adó megfizetése, bevallása A -bevallási szabályok szerint. A minimálbér-szabály hónapról-hónapra érvényes: elsőként az általános szabály szerinti közteherviselést kell teljesíteni, aztán jöhet az ekho-s rész. Lehat egyszerre valaki eva-s és ekho-s is, de el kell különíteni a bevételeket, jövedelmeket. Jogdíj nem képezheti az ekho alapját. 5

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai 2014.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai 2014. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai 2014. 1. Ki választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást? Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI Budapest 2010 Agrárgazdasági Könyvek AKI Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Felelős kiadó: Udovecz

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben