A Tbj. törvény évi változása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tbj. törvény 2010. évi változása"

Átírás

1 A Tbj. törvény évi változása A január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni azzal, hogy a január 10-ig megszerzett jövedelmekre a december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2 Fogalmak, értelmezı rendelkezések Fogalomváltozás: egyéni vállalkozó 4. b) pont 1. alpont társas vállalkozás 4. c) pont új 13. alpont társas vállalkozó 4. d) pont új 4. alpont segítı családtag 4. g) pont megbízott helyett megbízási jogviszony, munkaviszony 4. h) pont Járulékalapot képezı jövedelem 4. k) pont csak az adóelıleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem kikerül a felszolgálási díj és a borravaló kikerül az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj Új: tevékenység piaci értéke 4. q) pont A biztosítottak Új 8. d) pont szünetel a biztosítás az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt Egyéni vállalkozó biztosítási és fizetési kötelezettsége 10. (1) a) pont Társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége 10. (2) a) pont Ellátások fedezete Megszőnik: a munkavállalói a munkaadói munkaerı-piaci a vállalkozói beépül egészségbiztosítási-és munkaerı-piaci egészségbiztosítási ba Ellátások fedezete Egészségbiztosítási-és munkaerı-piaci 2

3 Járulékmértékek Foglalkoztatót terhelı társadalombiztosítási 27% 24% 3% nyb. eb. és munkaerı-piaci 1,5% 0,5% 1% Magánszemélyt terhelı egyéni egészségbiztosítási-és munkaerı-piaci 6% helyett 7,5% 4% 2% 1,5% Biztosítotti munkaerı-piaci Nem fizet munkaerı-piaci ot: a szövetkezet tagja, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közremőködik a tanulószerzıdés alapján szakképzı iskolai tanulmányokat folytató tanuló álláskeresési támogatásban részesülı személy díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végzı személy, ha az e tevékenységébıl a tárgyhavi jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast a biztosított mezıgazdasági ıstermelı a Tbj. tv 5. (2) bekezdésében felsorolt esetekben az az egyéni és társas vállalakozó, aki közép-vagy felsıfokú oktatási intézményben nappali rendszerő oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik az a foglalkoztatott, egyéni és társas vállalkozó, aki saját jogú nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte Egészségügyi szolgáltatási 19. (4) Kötelezettek: 4500 Ft helyett 4950 Ft (napi 165 Ft) - kiegészítı tevékenységet folytató egyéni vállalkozó - kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozó (2) hatálya alá tartozó belföldi személy 3

4 Egészségügyi szolgáltatási fizetésre kötelezettek 39. (2) Belföldi személy aki nem biztosított Egyéb jogcímen sem jogosult ellátás igénybevételére 16. (1) a)-p) és s)-t) Nem tartozik a közösségi rendelet, vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá 13. Feltétel: legalább egy év bejelentett lakóhely (2009. július 1-jétıl hatályos rendelkezés) Egyéni és társas vállalkozó fizetése Társadalombiztosítási alapja: minimálbér kétszerese helyett tevékenység piaci értéke bejelentett tényleges jövedelem de legalább a minimálbér Nem vonatkozik a nyugdíjas egyéni és társas vállalkozóra!!! Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezık fizetése Új 37/A. Nem kell eü-i szolgáltatási ot fizetni a kiegészítı tevékenységet folytató vállalkozónak: keresıképtelen, GYES-ben részesül fogvatartott ügyvédként, szabadalmi ügyvivıként, közjegyzıként fennálló kamarai tagsága szünetel egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel Egyéb változások Korkedvezmény-biztosítási mértéke 9,75% 29. (4) egyéni vállalkozó fizetése 31. (3)-(4) heti 36 órás foglalkoztatásnak kell tekinteni a 20 órás munkaviszonyt is ha a munkáltató munkahelymegırzı támogatásban részesül Járulékfizetési felsı határ napi forint, éves szinten forint (tervezet) Az EHO törvény változásai A január 01-tıl megszerzett jövedelmekre és keletkezett egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségre kell alkalmazni. A december havi tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére és bevallására a december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Megszőnik a tételes egészségügyi hozzájárulás A 11 %-os eho 27 %-ra emelkedik Hozzájárulás-fizetési felsı határba számító tételek Hatályát veszti az átalányadózó mezıgazdasági kistermelı 25 százalékos eho fizetési kötelezettsége Nem kell az eho-t bevallani, ha azt a kifizetı levonta és a magánszemély nem köteles szja bevallást benyújtani 11/A. (4) Nem kell megfizetni a százalékos eho-t: 4

5 önkéntes biztosító pénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány után 5. (1) d) az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások után 5. (1) e) a kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások után új 5. (1) g) pont EGT tagállamban biztosított személy jövedelme után új 5. (3) Nem kell megfizetni a 27 százalékos eho-t: az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem után, ha a bérbeadó az e bevételére az önálló tevékenységbıl származó jövedelemre vonatkozó szabályokat alkalmazza 5. (2) A 27 százalékos mértékő egészségügyi hozzájárulás alapja: az összevont adóalapba tatozó jövedelemnél: az adóelıleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem a vállalkozói kivét és a kivétkiegészítés személyes közremőködıi díj és a személyes közremőködıidíj-kiegészítés együttes összegének, de legfeljebb a tevékenység piaci értéke tárgyévi összegének a vállalkozói jogviszonyra tekintettel a tárgyévre bevallott társadalombiztosítási alapját meghaladó része külön adózó jövedelmek közül a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke a kamatkedvezménybıl származó jövedelem az egyösszegő járadékmegváltások a kisösszegő kifizetések Új 3. (4) Társas vállalkozás-kivéve az evás-27%-os ehot fizet a beszámolójában kimutatott mérleg szerinti eredményének a személyesen közremőködı tag részesedésére jutó azon része után, amelyet osztalékként meg lehetett volna állapítani, de legfeljebb a tevékenység piaci értékének azon része után, amely meghaladja a vállalkozói jogviszonyra bevallott tb. alap és a személyes közremőködıi díj kiegészített összegére maghatározott eho alap együttes összegét Hatály: évi mérleg szerinti eredmény alapján kell alkalmazni Bevallás, fizetés: legkésıbb június 12. Nem fizet a magánszemély eho-t: olyan osztalékjövedelemre, ami után a társas vállalkozás 27% eho-t fizetett A Pftv. változása A pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról START kártya érvényességi idejének csökkenése START kártya kedvezmény felsıfokú végzettség estén: foglalkoztatás elsı kilenc hónapjában a bruttó munkabér 10 százaléka az azt követı három hónapjában a bruttó munkabér 20 százaléka 5

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ VÁLTOZÁS 2015. Széll Zoltánné elıadása A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BİVÜLÉSE Nem terjed ki a biztosítás egyebek mellett

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben