Munkaügyi- és adóváltozások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaügyi- és adóváltozások"

Átírás

1 Munkaügyi- és adóváltozások Csuka Imréné PRENOR Kft

2 Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás, a hozzá tartozó kedvezményes közteherjegyekkel együtt tıl az alkalmi munkavállalás helyett egyszerősített foglalkoztatás A 2009.évi CLII. törvény bevezeti az egyszerősített módon létesíthetı munkaviszonyt - az úgynevezett egyszerősített foglalkoztatást.

3 Egyszerősített foglalkoztatás Egyszerősített foglalkoztatást létesíthetnek Magánszemély Társaságok Egyéb szervezetek

4 Egyszerősített foglalkoztatás Egyszerősített foglalkoztatás létesíthetı 1. természetes személy munkáltató - kizárólag háztartási munkára (nincs napi idıkorlát) 2. idegenforgalmi idénymunkára (idény hosszára, téli-nyári szezonra) 3. mezıgazdasági idénymunkára (1-90 naptári napig, mg-i egybefüggı idı 31 napig, a növénytermesztésnél egybefüggı lehet a 90 nap) 4. alkalmi munkára 5 egymást követı naptári napig egy naptári hónapon belül 15 naptári napig egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig

5 Egyszerősített foglalkoztatás Bejelentés A foglalkoztatást a növénytermesztési idénymunka kivételével munkavégzés megkezdése elıtt kell bejelenteni az illetékes állami adóhatóságnak A növénytermesztési idénymunka bejelentése a tárgyhónapot követı 12-ig A bejelentés meg lehet tenni: - elektronikus úton(internet) - mobil telefonon internet nélkül is futtatható SMS-el ( tıl!) - telefonon - Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központnak Telefonos bejelentés csak háztartási és növénytermesztési idénymunka esetén lehet

6 Fı szabály Egyszerősített foglalkoztatás Munkaviszony Egyszerősített foglalkoztatás céljából a munkaviszonyt az egyszerősített tartalmú munkaszerzıdés(tv.) írásbeli megkötésével kell létesíteni, legkésıbb a munka megkezdéséig Bér: legalább minimálbér, garantált bérminimum, egyébként a felek megállapodása alapján Orvosi alkalmassági vizsgálat nem kell Munkaszerzıdés esetén jelenléti ív nem kell

7 Eltérések Egyszerősített foglalkoztatás Munkaviszony 5 naptári napnál rövidebb idınél nem kötelezı az írásbeliség(szóbeli megállapodás) bejelentés és a jelenléti ív vezetése kötelezı mezıgazdasági idénymunkán belül a növénytermesztésnél a munkaszerzıdést írásba kell foglalni - a 30 napot meghaladó egybefüggı munkavégzés esetén, vagy - ha a munkavállaló kéri

8 Egyszerősített foglalkoztatás Korlátozó szabályok az egyszerősített foglalkoztatásnál nem létesíthetı, ha a felek között munkaviszony van munkaszerzıdés nem módosítható egyszerősített foglalkoztatásra harmadik országbeli állampolgár bevándorolt vagy letelepedett kivételével- kizárólag mezıgazdasági idénymunkára, és háztartási munkára alkalmazható

9 Egyszerősített foglalkoztatás Közteherfizetés Fı szabály a közterheket az SZJA és a Tbj. tv. rendelkezéseinek megfelelıen kell megfizetni. Munkavállaló: 17 % járulék, SZJA elıleg Munkáltató: 27 % járulék alkalmi munkavállaló 31 nap feletti háztartási munka után

10 Kivétel Egyszerősített foglalkoztatás Közteherfizetés Háztartási munkánál, ha az 31 napnál rövidebb, és ha a ledolgozott munkanapok száma a 10 munkanapot nem érik el Mezıgazdasági idénymunka Növénytermesztési idénymunka Idegenforgalmi idénymunka Mértéke: nettó munkabér 30 %-a

11 Egyszerősített foglalkoztatás Munkáltató közteher megfizetése Ha 1. A közteher a nettó munkabér 30 %-a megfizetése: tárgyhót követı 12-ig A közteher megfizetésével további fizetési kötelezettség nincs. Választás alapján 2. Legfeljebb évi munkaóra növénytermesztési idénymunkánál tárgyév július 12-ig közteherelıleg fizetésével Ennek választása tárgyév ig APEH bejelentéssel

12 Egyszerősített foglalkoztatás Munkavállaló Bevallás: Nem kell bevallania a 840 ezer Ft alatti jövedelmet,ha más jövedelem nem volt Ellátásra való jogosultság: Nem biztosított a - háztartási munkát végzı (31 nap azon belül a 10 munkanapos) - mezıgazdasági és növénytermesztési idénymunkás Jogosultságuk: - nyugellátás, baleseti egészségügyi szolgáltatás, valamint álláskeresési ellátás(megszőnt a baleseti táppénzre való jogosultság)

13 Bevallás Egyszerősített foglalkoztatás Munkáltató Art.31. (2)bek. alapján tárgyhónapot követı 12-ig elektronikus úton Háztartási munkánál, mezıgazdasági, növénytermesztési, idegenforgalmi idénymunkánál az elektronikusan kötelezettek kivételével választása szerint elektronikusan vagy papír alapon évente egyszer, az évet követı 12-e.

14 Egyszerősített foglalkoztatásról A növénytermesztési idénymunka különös szabályai Mezıgazdasági idénymunka: növénytermesztési, erdıgazdálkodási, állattenyésztési halászati ágazatba tartozó munkavégzés. Egybefüggıen 31 napnál és éves szinten 90 napnál nem lehet több. Növénytermesztési idénymunka: A külön jogszabályban meghatározott növénytermesztési termékek termelésével, anyagmozgatásával, csomagolásával összefüggı idénymunka esetén az egybefüggı idıtartam a 30 napot meghaladhatja. A munkaszerzıdés az idény hosszára pl. tavaszi,ıszi szezon köthetı.

15 Egyszerősített foglalkoztatás A növénytermesztés különös szabályai Bejelentés: internet, SMS, telefon tárgyhónapot követı 12-ig Munkaszerzıdés írásba foglalása: - ha a munkavállaló kéri - a foglalkoztatás egybefüggı idıtartama a 30 napot meghaladja Ha a munkaszerzıdés nincs írásban jelenléti ívet kell vezetni Közteher - a nettó munkabér 30 %-a, vagy munkaóra alatt közteherelıleg (két részletben ig és évet követı hó 12-ig)

16

17

18 Köszönöm a figyelmet