Társadalombiztosítási változások 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalombiztosítási változások 2011."

Átírás

1 Társadalombiztosítási változások A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási, s 3 százalék az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék. Ezen belül változatlanul 1 százalék a munkaerő-piaci, s 2 százalék az egészségbiztosítási járulék/ ebből 1,5 százalék a természetbeni, 0,5 százalék pedig a pénzbeli/. (Lásd Tbj.19. (1) bekezdésében) Egyéni járulékok Nyugdíjjárulék január elsejétől az eddigi 9,5 százalékos egyéni nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség 10 százalékra emelkedik. (Lásd Tbj.19. (2) bekezdésében) A költségvetési törvényjavaslat alapján a napi felsőhatár forint lesz. Így a évi nyugdíj-járulékfizetési felső határ forint. Átmeneti szabály november és december 31. között a magánnyugdíj-pénztári tagdíj nem kerül átutalásra a magánnyugdíj-pénztárakhoz, hanem teljes egészében a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz kerül évben a 9,5, 2011-ben pedig a 10 százalék egyéni járulék. Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék Mértéke változatlanul 7,5 százalék, s felső határ nélkül kell fizetni. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 1,5 százalék a munkaerő-piaci járulék, s 6 százalék az egészségbiztosítási járulék. Az egészségbiztosítási járulékon belül 4 százalék a természetbeni, s 2 százalék a pénzbeli járulék. (Lásd Tbj.19. (3) bekezdésében) B./ Járulékalap A személyi jövedelemadó törvény változásaival összefüggésben a járulékalap szabályozása is módosul január 1-jétől. Az új előírások szerint járulékalapot képező jövedelem az Szja törvény szerint az összevont adóalapba tartozó, önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg alap számításánál figyelembevett jövedelem, a

2 munkavállalói érdekképviseleti tagdíj, a hivatásos nevelőszülői díj, a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Vagyis 2011-től nem járulékalap a kisösszegű kifizetés, valamint az Szja. törvény 69. -a szerinti természetbeni juttatás adóalapként meghatározott értékének szja-val növelt összege, mivel e fogalmak az új Szja törvényi szabályozás alapján már nem léteznek. A járuléktörvény új szabályozása azt is egyértelművé teszi, hogy az új Szja törvényi szabályozás 71. -ában szereplő béren kívüli juttatások nem képezik alapját sem a foglalkoztatói-, sem az egyéni járulékoknak. (Lásd Tbj. 4. k.pont 1. alpont és 21. b.pont) Főállású egyéni és társas vállalkozások től megszűnik a tevékenységre jellemző kereset alapján történő járulékfizetési kötelezettség január 1-jétől a főállású egyéni és társas vállalkozóknak ismét legalább a minimálbér alapján, konkrétan a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér alapján kell járulékfizetési kötelezettségüket teljesíteniük. Ez alól akkor van kivétel, ha a vállalkozó/ vállalkozás által végzett tevékenység középfokú végzettséget igényel. Ilyenkor az un. garantált bérminimum a minimális járulékalap (Lásd Tbj.4.,27., 29.,29/A -ait) Átmeneti szabály Az adóhatóság ellenőrzése során a tevékenységre jellemző kereset alapján történő járulékfizetési kötelezettséggel összefüggésben nem szabhat ki mulasztási bírságot, adóbírságot. C./ Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség változása január elsejétől az egészségügyi szolgáltatási járulék eddigi havi 4950/ napi 165/ forint összege havi 5100/ nap 170/ forintra változik. Változatlan marad ugyanakkor az állam által az un. nemzeti kockázatközösségbe tartozók után fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék, ami 2011-ben is havi 9300 forint. (Lásd Tbj. 19. (3) bekezdésében és 26. (5) bekezdésében). D./ Új előírások Biztosítási jogviszony kezdete A január 1-jétől hatályos szabályok alapján a biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal egyidejűleg, a törvény erejénél fogva jön létre. A foglalkoztatót bejelentési, nyilvántartási, járulék -megállapítási, levonási járulékfizetési és bevallási kötelezettség terheli. Ez a kötelezettség a külföldi foglalkoztatóra is vonatkozik, ha Magyarországon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztat, vagy Magyarországon kívül foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a szociális rendszerek koordinálásáról szóló rendelet hatálya alá tartozik. 2

3 Az új törvényi szabályozás arra is kitér, hogy a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkaviszony esetén a biztosítás kezdete az a nap, amelyen a munkavállaló ténylegesen munkába lép. (Lásd Tbj.2. (5) bekezdésében és 7. (2) bekezdésében) Tárgyhavi jövedelem hiányában történő járulékbevallás/befizetés Az új előírások szerint a foglalkoztató kötelezettsége a biztosítottat terhelő járulék bevallása/befizetése akkor is, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. A megelőlegezett járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló kötelezettségként veszi nyilvántartásba. (Lásd Tbj.50. (5) bekezdésében). Külföldi munkáltató magyar biztosítottjával kapcsolatos speciális szabályok A 2011-től hatályos szabályok alapján belföldi fióktelep vagy fióktelep hiányában a pénzügyi képviselő köteles a járulékfizetési kötelezettség teljesítésére. Ha ez sem áll fenn, akkor a külföldi vállalkozás saját maga vallja be és fizeti meg a járulékokat azzal a feltétellel, hogy előzetesen kérnie kell az adóhatóságtól, hogy foglalkoztatóként vegyék nyilvántartásba. Amennyiben a külföldi vállalkozás nem nyújtja be az adóhatósághoz a nyilvántartásba-vételi kérelmet, akkor a járulékfizetési kötelezettség-, mint korábban is-a magyar biztosított munkavállalót terheli. E./ Egészségügyi hozzájárulás Vállalkozói kivétkiegészítés, személyes közreműködői díj kiegészítés Az e jövedelmek utáni százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség hatályon kívül helyezésre kerül, vagyis ilyen fizetési kötelezettséget már évre vonatkozóan sem kell teljesíteni. Béren kívül juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás fizetés kérdése Az eho törvény módosítása egyértelműen kimondja, hogy az Szja törvény 71. -a szerinti béren kívüli juttatások mentesek a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól. Ugyanakkor az Szja törvény aiban szabályozott juttatások után meg kell fizetnie a kifizetőnek a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást. ( Lásd Eho tv. 5. -ában) Egyéni százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget érintő változások A tőzsdei osztalék után a magánszemélyt 2011-ben sem terheli a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség től nem jelent mentességet az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem esetében az, ha a bérbeadó állandó lakóhelye a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás. 3

4 F./ Foglalkoztatói járulékkedvezmények Start Régió kedvezmény 2011-től már nem lehet ilyen kedvezményes foglalkoztatást indítani. Vagyis ilyen jogcímen utoljára december végéig kezdődhet meg foglalkoztatás. Start Plusz, Start Extra kedvezmény E jogcímeken legkésőbb december 31.-ig indítható kedvezményes foglalkoztatás. Tehát az ilyen kedvezményes foglalkoztatás legkésőbb december 31.-ig tarthat. Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása Az új szabályok szerint, ha foglalkoztató terhességi gyermekágyi segélyről, gyermekgondozási segélyről, gyermekgondozási díjról visszatérő munkaerőt foglalkoztat, s a visszatérő munkakörének ellátására egy további, a felsorolt ellátások igénybevételéből visszatérőt vesz fel heti 20 órás foglalkoztatásra, akkor az általánosan fizetendő 27 százalékos társadalombiztosítási járulék helyett 20 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet A 20 százalékos járulékon belül 18 százalék a nyugdíjbiztosítási, s 2 százalék az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék. Ez utóbbi úgy oszlik meg, hogy a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,3 százalék, a munkaerő-piaci pedig 0,7 százalék. A kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy a foglalkoztatás időtartama elérje az 1 évet, illetve az, hogy létszámnövelés történjen. A kedvezmény legfeljebb 3 évig vehető igénybe, maximum a minimálbér kétszereséig érvényesíthető. G./ Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulás összege 2011-ben is évi forint/fő fizetési kötelezettséget jelent. Továbbra is az a munkaadó köteles ilyen fizetési kötelezettséget teljesíteni, akinél a foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, s az általa foglalkozatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. Az adócsomagban szereplő foglalkoztatási törvény módosítás egyértelműen meghatározza, hogy kik minősülnek megváltozott munkaképességű munkavállalónak a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából, illetve azt is, hogy a megváltozott munkaképességet milyen okirat bizonyítja/ eddig e kérdéseket nem a törvény, hanem alacsonyabb szintű jogszabály tartalmazta, ami a jogalkalmazás szempontjából problémákat okozott/. H./ Más törvényjavaslatok alapján várható további változások A év költségvetést megalapozó törvénymódosítási csomag E törvénymódosítási csomag a járuléktörvényt két ponton javasolja módosítani. Mindkét változás átmeneti jellegű, december 31.-ig érvényesül. Az egyik változtatási javaslat szerint december 31.-ig az államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alap fizeti meg a Nyugdíjbiztosítási Alap számár a szolgálati nyugdíj, szolgálati rokkantsági nyugdíj járulékfedezetét/ eddig ez az érintett minisztériumok költségvetéséből került biztosításra/. 4

5 A másik javaslat alapján ugyancsak december 31.-ig az államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alap finanszírozza a gyermekgondozási segélyen, gyermeknevelési támogatáson, munka-rehabilitációs ellátáson, rehabilitációs díjon, rehabilitációs járadékon lévők utáni nyugdíjbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget a Nyugdíjbiztosítási Alap számára/ eddig ezt a költségvetés finanszírozta/. (Lásd Tbj. 18. (6) bekezdésében és a 26. (11) bekezdésében) Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény módosítása NYENYI lapos adatszolgáltatás A ma hatályos törvény szerint vonatkozásában már nem kell ezt az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A benyújtott törvényjavaslat elfogadása esetén ez változni fog, és még 2 évig fennmarad az adatszolgáltatási kötelezettség (vagyis utoljára év vonatkozásában kell majd 2012-ben teljesíteni). Ennek alapvető oka az, hogy egy ilyen változásnál 100 százalékos biztonságra kell törekedni, hiszen az időskori hosszú időszakra szóló ellátás korrekt, pontos megállapíthatósága a cél. Ehhez, pedig megfelelő felkészülési időt kell biztosítani. Kedvezményes nyugdíjba meneteli lehetőség nők számára A benyújtott törvényjavaslat elfogadása esetén január 1-jétől azok a nők, akik 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek, életkoruktól függetlenül nyugdíjba mehetnek. A 40 év jogosultsági időből legalább 32 év kereső tevékenység kell, hogy legyen. A törvényjavaslat szerint kereső tevékenység a gyermeknevelés (terhességi-gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támogatás) időszaka is. Ilyen jogcímeken- az előbbiekből adódóanlegfeljebb 8 év számítható be. Nem lehet figyelembe venni jogosultsági időként- a teljesség igénye nélkül-, pl. a munkanélküli ellátás időszakát, a nappali tagozatos képzéseket, a megállapodás alapján történő járulékfizetéssel szerzett biztosítási időt. A kereső tevékenységek körének részletes szabályait a Kormány rendeletben fogja meghatározni. Budapest, november 23. 5

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015.

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK Széll Zoltánné előadása A külföldi énekes, zenész, színész, bábművész,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Kulcs-Bér 2012 frissítés

Kulcs-Bér 2012 frissítés Kulcs-Bér 2012 frissítés Megjelenés dátuma: A foglalkoztatás minősége (az alkalmazás minősége rovat 3-4. kódkockája) A foglalkozás minősége kód felsorolás két új elemmel bővült: prémiumévek program résztvevő

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben