FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK"

Átírás

1 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely alapján jár a kedvezmény Milyen feltételekkel (mely munkaadó) érvényesítheti a kedvezményt Milyen adókedvezmény érvényesíthető Adókedvezmény felső határa évi CXXIII. törvény 8/A. -a (a közfoglalkoztatás adókedvezménye) a évi CVI. törvényben felsorolt valamennyi közfoglalkoztató, valamennyi közfoglalkoztatási program esetén a kedvezményre jogosító munkavállalók bruttó munkabére után a munkaadót terhelő SZHA - ból a foglalkoztatás első évében 13,5 %-os kedvezmény (tehát a munkáltató mentesül az SZHA 50 %- ának megfizetése alól) ez az adó-részkedvezmény és más, törvény alapján járó, foglalkoztatási célú adókedvezmény ugyanazon személy után egyidejűleg nem vehető igénybe (azaz az említett szerv által történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató kizárólag az itt szabályozott adókedvezményt érvényesítheti) kedvezményezett munkavállalónként legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130%-ának (részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a bér időarányos részének) megfelelő összeg után érvényesíthető évi CXXIII. törvény 8/B. -a (a részmunkaidős foglalkoztatás adókedvezménye) a munkaadó, amennyiben vállalja, hogy a gyermekgondozási szabadságáról visszatérő és annak ideje alatt csecsemőgondozási díjban (terhességigyermekágyi segélyben), GYED-ben, vagy GYES-ben részesült munkavállaló munkakörét közvetlenül annak visszatérése után: - a visszatérő munkavállaló és emellett az őt addig munkakörében helyettesítő munkavállaló, vagy - a visszatérő munkavállaló és emellett a vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló azaz mindkét munkavállaló, heti órás részmunkaidőben látja el (azaz őket a munkáltató az említett részmunkaidőben, párhuzamosan foglalkoztatja), akkor mindkét munkavállalót illetően a munkaadó adórészkedvezményre jogosult 1 legfeljebb 3 évig a kedvezményre jogosító munkavállalók munkabére után a munkaadót terhelő SZHA - ból 7 %-os kedvezmény (tehát a munkáltatót 20 %-os mértékű SZHA fizetési kötelezettség terheli a kedvezményre jogosító munkavállalói után) ez az adó-részkedvezmény és más, törvény alapján járó, foglalkoztatási célú adókedvezmény ugyanazon személy után egyidejűleg nem vehető igénybe kedvezményezett munkavállalónként legfeljebb a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap után érvényesíthető 1 A munkaadó akkor jogosult ezen adókedvezmény igénybevételére mindkét munkavállaló után, ha a fent meghatározott feltételek a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló munkába állását követően legalább 1 évig fennállnak, amely esetben: a jogszabályi feltételeknek megfelelő munkavállalók foglalkoztatása idejére, de legfeljebb 3 évig veheti igénybe a járulékkedvezményt, feltéve, hogy

2 2 Milyen jogszabályhely alapján jár a kedvezmény Ki jogosult rehabilitációs kártyára? Milyen adókedvezmény érvényesíthető Adókedvezmény felső határa évi CXXIII. törvény 16/A 16/B. -a (rehabilitációs kártyával 2 igénybe vehető adókedvezmény) az a megváltozott munkaképességű személy: 1. akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint - foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy - tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, valamint 2. aki december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy - rehabilitációs járadékban részesül. a munkaadót a kártya érvényességi ideje alatt (azon időszakra, amely alatt a munkavállaló foglalkoztatására tekintettel a kártyát letétben tartja) adókedvezmény illeti meg, amelynek mértéke a kedvezményre jogosító munkavállaló bruttó munkabérének 27 %-a egy megváltozott munkaképességű személy után egyidejűleg egy munkaadó veheti igénybe a kártya által biztosított kedvezményt kedvezményezett munkavállalónként legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő összeg után érvényesíthető a munkáltató a létszámát a részmunkaidős foglalkoztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli, és a részmunkaidős foglalkoztatás ideje alatt nem csökkenti (azzal, hogy nem minősül létszámcsökkentésnek, ha a munkáltató állományi létszáma olyan munkavállalóval csökken, aki nem tartozik az átlagos statisztikai állományi létszámba, vagy ha a munkavállaló szünteti meg a munkaviszonyát rendes vagy rendkívüli felmondással.) A részmunkaidős foglalkoztatás utáni adókedvezmény igénybevételére a január 1. napján vagy ezt követően gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló foglalkoztatása kapcsán van lehetőség. 2 A rehabilitációs kártya érvényességi ideje: kezdő időpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította, záró időpontja pedig a kártya visszavonásának a napja. A rehabilitációs hatóság a jogosult kérelmére gondoskodik a rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos-, valamint visszavonása iránti eljárás megindításáról.

3 3 2./ Az álláskeresők foglalkoztatását elősegítő adókedvezmények a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. (Szja tv.), valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv. (Tao tv.) alapján Jogszabályhely Milyen kedvezmény érvényesíthető Milyen feltételekkel (mely munkaadó) érvényesítheti a kedvezményt Szja tv. 21. (1)-(3) bekezdései Szja. adóalap csökkentés: az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítása során a bevétel csökkenthető a korábban munkanélküli személy 3 után a foglalkoztatása ideje alatt (de legfeljebb 12 hónapon át) befizetett SZHA összegével, függetlenül attól, hogy egyébként tételes költségként is elszámolhatja azt az a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő, aki: a) a korábban munkanélküli személy alkalmazása óta, illetve az azt megelőző 6 hónapon belül azonos munkakörben foglalkoztatott más alkalmazott munkaviszonyát rendes felmondással (illetve az új Mt. szerint felmondással) nem szüntette meg, és: b) a korábban munkanélküli személy (akire nézve az adózó az adókedvezményt érvényesíti) az alkalmazását megelőző 6 hónapon belül vele (az adókedvezményt érvényesítővel) nem állt munkaviszonyban Szja tv. 49/B. (6) bekezdés b) pontja Szja. adóalap csökkentés: a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása során a vállalkozói bevétel csökkenthető a korábban munkanélküli személy 6 után a foglalkoztatása ideje alatt (de legfeljebb 12 hónapon át) befizetett SZHA összegével az a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó, aki: a) a korábban munkanélküli személy alkalmazása óta, illetve az azt megelőző 6 hónapon belül azonos munkakörben foglalkoztatott más alkalmazott munkaviszonyát rendes felmondással (illetve az új Mt. szerint felmondással) nem szüntette meg, és: b) a korábban munkanélküli személy (akire nézve az adózó az adókedvezményt érvényesíti) az alkalmazását megelőző 6 hónapon belül vele (az adókedvezményt érvényesítővel) nem állt munkaviszonyban Tao tv. 7. (1) bekezdés j) pontja Társasági adóalap csökkentés: a társasági adóalap megállapítása során az adózás előtti eredményt csökkenti a korábban munkanélküli személy 4 után a foglalkoztatása ideje alatt (de legfeljebb 12 hónapon át) befizetett szociális hozzájárulási adó (SZHA) összegével, függetlenül attól, hogy azt egyébként költségként el is számolhatja a társasági adózást alkalmazó adóalany, ha: a) a korábban munkanélküli személy alkalmazása óta, illetve az azt megelőző 6 hónapon belül azonos munkakörben foglalkoztatott más alkalmazott munkaviszonyát rendes felmondással (illetve az új Mt. szerint felmondással) nem szüntette meg, és: b) a korábban munkanélküli személy (akire nézve az adózó az adókedvezményt érvényesíti) az alkalmazását megelőző 6 hónapon belül vele (az adókedvezményt érvényesítővel) nem állt munkaviszonyban 3 Korábban munkanélküli személy (lásd Szja tv pontja) az, aki a foglalkoztatását közvetlenül megelőzően: a) legalább 6 hónapig az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső volt, vagy: b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján álláskeresők támogatásában vagy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján aktív korúak ellátásában részesült, vagy: c) a b) pontban említett ellátásra való jogosultságát már kimerítette, de az állami foglalkoztatási szervvel továbbra is együttműködött, azzal, hogy az a)-c) pontokban foglalt feltételek fennállása szempontjából azt az időtartamot, amely alatt a munkanélküli csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesül, továbbá az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés, elzárás büntetések időtartamát, valamint a tartalékos katonai szolgálatban, a polgári szolgálatban eltöltött időt (a szolgálat megkezdése és befejezése közötti időtartamot) figyelmen kívül kell hagyni. 4 Korábban munkanélküli személy (lásd Tao tv. 7. (3) bekezdése) az, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) szerint álláskeresőnek minősül. Az Flt. 58. (5) bekezdés d) pontja szerint álláskereső: az a személy, aki 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és 5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit 6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

4 4 3./ A munkáltatók a foglalkoztatott után fizetendő szociális hozzájárulási adóból 7 célcsoport tekintetében az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény (Eat.) szerint - különböző mértékű adókedvezményt vehetnek igénybe: Jogszabályhely Foglalkoztatottak mely csoportja után érvényesíthető a kedvezmény Milyen kedvezmény érvényesíthető Adókedvezmény felső határa (az ezt meghaladó összeg tekintetében az általános szabályokat kell alkalmazni) Eat. tv szakképzettséget nem igénylő munkakörben (FEOR főcsoport) foglalkoztatott munkavállaló az SZHA - ból 14,5 %-os adókedvezmény (tehát a fizetendő SZHA mértéke az eredeti 27 %-os mérték helyett 12,5 %-os mértékű, mely havonta érvényesíthető) Eat. tv. 462/B. (2) 25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal 5 rendelkező pályakezdő munkavállaló az SZHA - ból a foglalkoztatás első két évében 27 %-os adókedvezmény (tehát a munkáltató az SZHA megfizetése alól mentesül a foglalkoztatás első két évében) Eat. tv. 462/B. (3) 25 év alatti (az előbb említett kategóriába nem tartozó), valamint 55 év feletti munkavállaló az SZHA - ból 14,5 %-os adókedvezmény (tehát a fizetendő SZHA mértéke 12,5 %-os, mely havonta érvényesíthető) Eat. tv. 462/C. tartósan álláskereső személy 6 - az SZHA - ból a foglalkoztatás első két évében 27 %- os adókedvezmény (tehát a munkáltató az SZHA megfizetése alól mentesül a foglalkoztatás első két évében) - az SZHA - ból a foglalkoztatás harmadik évében 14,5 %-os adókedvezmény (tehát a fizetendő SZHA mértéke 12,5 %-os a foglalkoztatás harmadik évében) 5 A munkavállaló az állami adóhatóság által 15 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolhatja a munkáltató felé a legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal való rendelkezését. 6 Tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatását megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott., amely időtartamba nem számít bele a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama.

5 5 Eat. tv. 462/D. (2) gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósítása alatt vagy folyósítását követően foglalkoztatott munkavállaló 7 - az SZHA - ból a foglalkoztatás első két évében 27 %- os adókedvezmény (tehát a munkáltató az SZHA megfizetése alól mentesül a foglalkoztatás első két évében) - az SZHA - ból a foglalkoztatás harmadik évében 14,5 %-os adókedvezmény (tehát a fizetendő SZHA mértéke 12,5 %-os a foglalkoztatás 3. évében) Eat. tv. 462/D. (3) gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES) folyósítása alatt vagy folyósítását követően foglalkoztatott munkavállaló 8, amennyiben: - legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vagy - gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül - az SZHA - ból a foglalkoztatás első három évében 27 %-os adókedvezmény (tehát a munkáltató az SZHA megfizetése alól mentesül a foglalkoztatás első két évében) - az SZHA - ból a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében 14,5 %-os adókedvezmény (tehát a fizetendő SZHA mértéke 12,5 %-os a foglalkoztatás 3. évében) Eat. tv. 462/E. szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások 9 - az SZHA - ból a foglalkoztatás első két évében 27 %-os adókedvezmény (tehát a munkáltató az SZHA megfizetése alól mentesül a foglalkoztatás első két évében) - az SZHA ból a foglalkoztatás harmadik évében 14,5 -os adókedvezmény (tehát a fizetendő SZHA mértéke 12,5 %-os a foglalkoztatás 3. évében) 7 A kedvezmény érvényesítésére az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig van lehetősége a munkáltatónak. 8 A kedvezmény érvényesítésére az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő 69. hónap végéig, de legfeljebb 5 évig van lehetősége a munkáltatónak. 9 Az adókedvezményre való jogosultság további feltétele, hogy: - a kedvezményt érvényesítő munkáltató a foglalkoztatással a munkaviszony kezdetét megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámát növeli és ezt az új munkavállalók foglalkoztatása, de legalább a kedvezmény idejére megtartja, és - a kedvezménnyel érintett munkavállalók tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található, és - a kedvezménnyel érintett munkavállalók bejelentett lakóhelye legalább 6 hónapja az adott szabad vállalkozási zónában vagy e szabad vállalkozási zóna határától (közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton számított) legfeljebb 20 km-re levő szabad vállalkozási zónában található, vagy ugyanabban a területfejlesztéről és területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztési-statisztikai kistérségben van, mint az adott szabad vállalkozási zóna. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet szerint Tolna megyében Tamási térsége tekinthető szabad vállalkozási zónának.

6 6 Eat. tv. 462/F. kutatók - a doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutatók, fejlesztők után 27 %-os adókedvezmény (tehát a munkáltató ezen munkavállalók után mentesül az SZHA megfizetése alól ) - a munkáltató által foglalkoztatott, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt után 14,5 -os adókedvezmény (tehát ezen munkavállalók után a fizetendő SZHA mértéke 12,5 %-os) - legfeljebb 500 ezer forint adóalapig a doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal vagy tudományos címmel rendelkező kutatók, fejlesztők esetében - legfeljebb 200 ezer forint adóalapig a doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt esetében 4./ A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) az SZHA alapjának megállapításánál figyelembe vett, bruttó munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban az SZHA alanya: a) a huszonöt év alatti, valamint ötven év feletti munkavállalók, b) a tartósan álláskereső személyek, c) a GYED, a GYES, valamint a GYET folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után, d) a GYED, a GYES vagy a GYET folyósítása alatt, vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után, amennyiben három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosultak, vagy gyermeknevelési támogatásban részesültek vagy részesülnek, valamint e) a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállalók után (ez is elvileg már jan. 1-től hatályban volt) az Eat. szerint szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. [Szakhoz tv. 4. (1a) ] A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) az SZHA alapjának megállapításánál figyelembe vett, bruttó munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban az SZHA alanya az Eat. 462/F. -a szerint 27%-os szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít (doktori (PhD vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutatók, fejlesztők). [Szakhoz tv. 4. (1b) ] A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény szerint a szakképzési hozzájárulás mértéke 1,5 %, és a szakképzési hozzájárulás alapja azonos az SZHA alapjával január 7. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált

Részletesebben

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált Mi mennyi 2014-ben Munkabérek, illetmények - nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások - álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás - munkaadók által fizetendő közterhek - munkavállalók által fizetendő közterhek

Részletesebben

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások Mi mennyi 2012-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. (1) bek. 93.000

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 Garantált

Részletesebben

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564

Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) 98.000 22.560 4.510 564 bek. Garantált

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA fórum Ferencz Jácint Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA A munka és a munkaviszony újraértelmezése az atipikus munkaviszonyokon keresztül azért indokolt,

Részletesebben