A szabad vállalkozási zónák előnyei Készítette: Nagypál Imre Pécs, június 03.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03."

Átírás

1 A szabad vállalkozási zónák előnyei Készítette: Nagypál Imre Pécs, június 03.

2 Jogszabályi há.ér évi XXI. tv. - A terüle2ejlesztésről és a területrendezésről évi CCVII. tv. - módosító törvény 1996.évi LXXXI. tv - A társasági adóról és az osztalékadóról évi CLXXVIII. tv. - módosító törvény 206/2006. (X.16.) Kormányrendelet - A fejlesztési adókedvezményről 37/2001. (III.22.) Kormányrendelet - Az Európai Uniós versenyjogról évi CLVI. tv. - Az egyes adótörvények módosításáról (IX. Fejezet szociális hozzájárulási adó) 27/2013. (II.12.) Kormányrendelet - A szabad vállalkozási zónák szabályairól 147/2013. (V.14.) Kormányrendelet - módosító rendelkezések 2013/20. Adózási kérdés tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

3 A terüle5ejlesztési sta8sz8kai kistérség (1996. évi XXI. tv. 22/A. ) Területe teljes mértékben lefedi az ország területét, illeszkedik a régió, a megye valamint más kistérség határaihoz. Egy település közigazgatási területe csak egy kistérséghez tartozhat. Egy terüle2ejlesztési- sta\sz\kai kistérségnek legalább két településből kell állnia, Budapest egy kistérségnek minősül. A terüle2ejlesztési- sta\sz\kai kistérséghez sta\sz\kai jelzőszámot kell rendelni. A település besorolása öt évre szól, módosítható. Tételes felsorolás a törvény 1. számú mellékletében.

4 A Baranya megyei terüle5ejlesztési- sta8sz8kai kistérségek [1996. évi XXI. tv. 1. számú melléklet] Sorszám Megnevezés (kistérség) Települések száma (darab) 1. Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsi Pécsváradi Szentlőrinci 20 Baranya megye 301 település

5 Fogalmi meghatározás [1996. évi XXI. tv. 5. j) pont] Szabad vállalkozási zóna: A Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal vagy helyrajzi számokkal lehatárolt, különböző feltételeket teljesítő, a fejlesztés szempontjából együd kezelt térség illetve a kedvezményezed térségben a Kormány által egyedileg meghatározod, nemzetgazdasági érdekből kiemelt gazdasági ágazat amely a térség fejlődése érdekében sajátos kedvezményeket biztosít.

6 A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működtetésének szabályai [27/2013. (II.12.) és a 147/2013. (V.14.) Kormányrendeletek] I. A Kormány a leghátrányosabb helyzetű térségekben található településeket szabad vállalkozási zónává nyilvánítja 1. számú melléklet. [311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet] II. További hátrányos helyzetű települések terület és gazdaságfejlesztési valamint foglalkoztatáspoli\kai szempontok alapján a szabad vállalkozási zónába soroltak. (2. számú melléklet) A kijelölés öt évre szól, lejárat előd meghosszabbítható. A szabad vállalkozási zónákkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket a megye gazdasági szereplőivel együdműködve, a Megyei Önkormányzat hangolja össze és koordinálja.

7 A szabad vállalkozási zónát érintő kedvezmények szabályai Fejlesztési adókedvezmény beruházás után: Tao. tv. 22/B. (1) bekezdés k) pont Szociális hozzájárulási adó kedvezménye a fogalakoztatás bővítés után: évi CLVI. tv. 462/E. Támogatások a Nemze\ Foglalkoztatási Alapból: 27/2013. (II.12.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdés

8 Fejlesztési célú források a Nemze8 Foglalkoztatási Alapból Jogcímek KedvezményezeAek JuAatások - Foglalkoztatás bővítés - Új munkahely teremtés A szabad vállalkozási zónában működő valamint betelepülő vállalkozások Alaptámogatás Kiegészítő támogatás Többledámogatás A számukra kiajánlod pályáza\ úton

9 Fejlesztési adókedvezmény a társasági adóból [Tao. tv. 22/B. (1) bekezdés k) pont] A szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezed és üzemelteted, jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás - üzembe helyezése és üzemeltetése esetén, feltéve, hogy - a beruházás új létesítmény létrehozatala, - meglévő létesítmény bővítése, vagy - az előállítod termék, a nyújtod szolgáltatás, illetve a termelési, szolgáltatás folyamat alapvető változását eredményezi.

10 Fejlesztési adókedvezmény a társasági adóból [Tao. tv. 22/B. (1) bekezdés k) pont] Az adókedvezmény érvényesítése a társasági adóból az önadózás szabályai szerint, adóvisszatartással. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele: adatszolgáltatás a beruházás megkezdése előd és a beruházás üzembe helyezését követően, 90 napon belül (jogvesztő határidő). Az adókedvezmény futamideje: 10 adóéven át, - első alkalommal a beruházás üzembe helyezését követő adóévben vagy az üzembe helyezés adóévében - utolsó alkalommal a bejelentés adóévét követő 14. adóévben.

11 Fejlesztési adókedvezmény a társasági adóból [Tao. tv. 22/B. (1) bekezdés k) pont] A társasági adókedvezmény igénybevételének korlátai: Adótörvényi korlátozás Tao. tv. 22/B. kedvezménye + más állami támogatás Támogatások összesen, jelenértéken Támogatás intenzitási korlátozás A ténylegesen felmerült, az elszámolható költség összegére vemted, kormányrendeletben meghatározod aránnyal számítod érték (támogatási intenzitás)

12 Fejlesztési adókedvezmény a társasági adóból A támogatás intenzitás mértéke a Dél- dunántúli tervezési régióban 50 százalék. Kisvállalkozás esetén további 20 százalék pondal növelt érték. Középvállalkozás esetén további 10 százalékpondal növelt érték, kivéve a szállítási ágazatba tartozó vállalkozásokat. 37/2011. (III.22.) Kormányrendelet 25. (1) bekezdés

13 Adókedvezmény a szociális hozzájárulási adóból [2011. évi CLVI. tv.] Alanya: a szabad vállalkozási zóna területén működő kifizető. A kedvezmény összege: az adófizetési kötelezedséget eredményező munkaviszonyra tekintedel számítandó adó meghatározod része. A kedvezmény feltételei: - A kedvezményezed a Tao. tv. szerin\ fejlesztési adókedvezményre jogosult adózónak minősül. - Létszámát az adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap átlagos sta\sz\kai állományi létszámához képest növeli. - A kedvezménnyel érinted munkavállaló tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zónában található. A kedvezmény számbavétele: havonta, a kedvezménnyel érinted munkaviszonyonként, külön- külön megállapítod részkedvezmények összegeként számítandó.

14 Adókedvezmény a szociális hozzájárulási adóból [2011. évi CLVI. tv.] A kedvezmény mértéke: a levonásokkal nem csökkented (brudó) munkabér, de legfeljebb havonta 100 ezer forint - 27 százaléka a foglalkoztatás első két évében, - 14,5 százaléka a foglalkoztatás harmadik évében. Kapcsolódó tétel: az adózó egyidejűleg mentesül a kedvezményezed összegekre vemted 1,5 százalékos mértékű szakképzési hozzájárulási kötelezedség alól. A kedvezmény igénybevételének időszaka: legkorábban a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezésének hónapjától, legkésőbb azon hónapig, amikor az üzembe helyezést követő 5. év letelik.

15 Adókedvezmények a társasági adóból és a szociális hozzájárulási adóból [2011. évi CLVI. tv.] Kiinduló feltétel a szociális hozzájárulási adó kedvezményénél a fejlesztési adókedvezményre való jogosultság a Tao. tv. 22/B. - a szerint: Beruházási küszöb jelenértéken legalább 100 millió forint Megnevezés Új, álla\ eredetű élelmiszert előállító létesítmény élelmiszer- higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás Önálló környezetvédelmi beruházás Elektronikus hírközlő hálózat fejlesztése vagy széles sávú internet szolgáltatást szolgáló beruházás Alapkutatást, alkalmazod kutatást vagy kísérle\ fejlesztést szolgáló beruházás Kizárólag film és video gyártást szolgáló beruházás A jegyzed tőke felemelése keretében kibocsátod részvények szabályozod piacra történő bevezetése napjától számítod 3 éven belül megkezded beruházás Szabad vállalkozási zónában üzembe helyezea és üzemeltetea beruházás Energiahatékonyságot szolgáló beruházás

16 Adókedvezmények a társasági adóból és a szociális hozzájárulási adóból [2011. évi CLVI. tv.] Kiinduló feltétel a szociális hozzájárulási adó kedvezményénél a fejlesztési adókedvezményre való jogosultság a Tao. tv. 22/B. - a szerint: Beruházási küszöb jelenértéken legalább 500 millió forint 1 milliárd forint 3 milliárd forint Beruházási küszöbértékhe z nem kötöd Megnevezés Kis- és középvállalkozás által megvalósítod beruházás Kormányrendeletben meghatározod kedvezményezed települési önkormányzat területén üzembe helyezed és od üzemelteted beruházás Beruházás Munkahely teremtést szolgáló beruházás

17 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból [2011. évi CLVI. tv.] A munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó adókedvezmények: Jogcím A kedvezmény mértéke Futamidő Szakképzedséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatod 25 év alap pályakezdő 55 év felep foglalkoztatod Tartósan állás kereső személyek után, igazolás birtokában A brudó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka A brudó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka A brudó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka A brudó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka 14,5 százaléka A foglalkoztatás időszaka alad. A foglalkoztatás első két évében a 25. év betöltéséig. A foglalkoztatás időszaka alad, az 55. év betöltésétől kezdve január 01- től a foglalkoztatás első két évében. A foglalkoztatás 3. évében.

18 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból [2011. évi CLVI. tv.] A munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó adókedvezmények: Jogcím A kedvezmény mértéke Futamidő GYED- et követően, GYES, GYET alad vagy azt követően foglalkoztatod Kutatók foglalkoztatása után (Phd., vagy magasabb) vállalkozásként kutatóhelynek minősülő kifizetőnél A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások A brudó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka 14,5 százaléka A brudó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 27 százaléka A brudó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka 14,5 százaléka január 01- től a foglalkoztatás első két évében. A foglalkoztatás 3. évében. A foglalkoztatás időszaka alad január 01- től a foglalkoztatás első két évében. A foglalkoztatás 3. évében.

19 Köszönöm a figyelmet!

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, 2012.

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. évi változások A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini projekt kiadványa 1 Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tartalom

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Cseres-Gergely & Varadovics Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (lmp-eszközök)

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Társasági adó 2015. évi változásai. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő

Társasági adó 2015. évi változásai. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Társasági adó 2015. évi változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Adóalanyokban bekövetkezett változás Új adóalany 2014. 03. 15-től: a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Kivonatos közlés) IX. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben