PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, és a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Püspökladány város közigazgatási területén a Htv. 3. -ában foglalt adóalanyokra terjed ki. II. Fejezet Helyi iparűzési adó Az adó mértéke 2. 1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a. 2) Ha az adókötelezettség teljes évben nem áll fenn, az adó mértéke időarányosan kerül megállapításra. 3) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után a Htv. 37. (2) bekezdés a) pontja szerint 500 Ft, a Htv. 37. (2) bekezdés b) és c) pontja szerint Ft napi átalányt kell megfizetni. * A 2/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

2 2 Adómentesség 3. 1) Mentes az iparűzési adó alól a háztáji terméket, piaci és egyéb terméket kivéve szeszesital kicsinybeni értékesítő, illetve a törvény által mezőgazdasági őstermelőnek minősített magánszemély. 2) A vállalkozási tevékenység megkezdésének évében mentes az adóelőleg megfizetési és adófizetési kötelezettség alól a vállalkozónak minősülő magánszemély abban az esetben, ha a kezdés évét megelőző két évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 3) A (2) bekezdésben meghatározott mentességek nem terjednek ki azokra a vállalkozókra, akiknek a tevékenységi köre a) szexuális áru gyártására, árusítására, b) erotikus szolgáltatásra, c) szerencsejátékra, d) szeszesitalt is árusító üzletek működtetésére irányul. 4) Mentes a helyi iparűzési adó alól az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén jogerős hatósági engedélyek birtokában új beruházást hajt végre, melynek keretében a foglalkoztatott korrigált átlagos statisztikai állományi létszám meghaladja a 20 főt a beruházás aktiválását követő 2 évig 30 főt a beruházás aktiválását követő 3 évig 40 főt a beruházás aktiválását követő 4 évig 50, vagy annál több főt a beruházás aktiválását követő 5 évig. 5) Mentes a helyi iparűzési adó alól: az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén jogerős hatósági engedély birtokában új telephelyet létesít, melynek keretében a foglalkoztatott korrigált átlagos statisztikai létszám meghaladja a 20 főt az új telephely aktiválását követő 2 évig, 40 főt az új telephely aktiválását követő 3 évig, 60 főt az új telephely aktiválását követő 4 évig, 100, vagy annál több főt az új telephely aktiválását követő 5 évig.

3 3 6) Mentes az iparűzési adó alól az önkormányzattal vállalkozási szerződésben álló a) területi alapellátási kötelezettséggel működő (felnőtt, gyermek és fogszakorvos) háziorvosok, b) járóbeteg szakorvosok árbevételének az a része, amely az a) pont esetében az OEP által havonta visszaigazolt kártyadíjból és fix díjból, a b) pont esetében a teljesítménydíjból számítógépes adatfeldolgozási díjból és gondozási díjból származik. 7) Mentes az iparűzési adó alól az önkormányzattal vállalkozási szerződésben álló iskolaorvosi alapellátási kötelezettséggel működő háziorvosok árbevételének az a része, mely az iskolával kötött megállapodás alapján iskola-egészségügyi szolgáltatás végzése címén kerül kifizetésre. Adókedvezmény 4. 1) A szakmunkás tanulót képző vállalkozót tanulónként évi Ft adókedvezmény illeti meg az éves adó összegének maximum 50 %-áig terjedően - abban az esetben, ha a tárgyévi képzés időtartama (szakmunkás tanulónként) eléri, vagy meghaladja a 6 hónapot. 2) Azt a vállalkozót a pénzügyi és biztosítási tevékenységet kivéve -, aki az OEP által visszaigazolt összesítő bevallása alapján igazolni tudja, hogy az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatott korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma növekménye az előző adóévhez képest meghaladja a 25 %-ot 20 %-os adókedvezmény, 50 %-ot 30 %-os adókedvezmény, 75 %-ot 40 %-os adókedvezmény, 100 %-ot 50 %-os adókedvezmény illeti meg. Viszonyítási alap az adóévet közvetlenül megelőző év, amennyiben a foglalkoztatás a következő évben is változatlan nagyságrendű, a vállalkozót a kedvezmény igénybevételétől számított további két évig illeti meg a kedvezmény.

4 4 3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt adókedvezmény igénybevételére csak az a vállalkozó jogosult, aki (amely) ennek igénybevételére március 31- ig már jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb december 31-ig megkezdte, melynek meglétéről január 31. napjáig bejelentést kell tennie az önkormányzati adóhatósághoz. III. Fejezet Magánszemélyek kommunális adója Az adó felhasználása 5. Az adó összege mint fejlesztési célú bevétel az önkormányzat közmű- és környezetvédelmi beruházásainak kivitelezésére kerül felhasználásra. Adómentesség 6. 1) Mentes az adó alól a Htv. 13. és 19. -ában foglaltakon túl: a) a komfort nélküli lakás, b) a műemlék építmény, c) kérelme alapján az az adóalany, akinek az egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %- át, egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét és az évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik, d) a csak mezőgazdasági célra használt és a csak ilyen rendeltetésű, továbbá a mindenkor hatályos építésügyi jogszabályok és jelen állapotok alapján be nem építhető belterületi ingatlan, e) kérelmére a 70. életévét betöltött adóalany/ok/, a saját lakás céljára szolgáló ingatlan után, amennyiben azt életvitel szerűen lakja/k/ is.

5 5 2) Ha az adott ingatlannak több tulajdonosa van, akkor valamennyi tulajdonos esetében teljesülnie kell az (1) bekezdés e) pontjában leírtaknak. A mentességet abban az évben lehet először kérni, amikor az (1) bekezdés e) pontjában leírt feltétel valamennyi tulajdonos esetében teljesül. A mentesség megállapítására továbbiakban a (3) bekezdésben foglaltak az irányadók. 3) Az év első felében benyújtott kérelem alapján engedélyezett mentesség kezdete a tárgyév második féléve, a második félévben benyújtott kérelem esetén a következő év első napja. Az adó mértéke 7. Az adó mértéke a Htv. 11. és 17. -ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként Ft. Az adó bevallása 8. Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 30 napon belül kell adóbevallást benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz. IV. Fejezet Idegenforgalmi adó Az adó alapja, mértéke 9. 1) Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma. 2) Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 300 Ft.

6 6 Az adó beszedésére kötelezett 10. Az adóbeszedésre kötelezett az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást köteles vezetni, az adómentes tartózkodás jogcíméről az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie. Az adó bevallása és befizetése ) Az idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15-ig kell az adóhatósághoz bevallani és befizetni. 2) Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adó felhasználása 12. Az idegenforgalmi adó teljes mértékben idegenforgalmi célra fordítandó. V. Fejezet Záró rendelkezések 13.. E rendelet május 1-én lép hatályba azzal, hogy a 3. és 4. -a december 31-én hatályát veszti. Dr. M o l n á r László s.k. polgármester K e s e r ű László s.k. jegyző

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1./ Ezen rendelet célja, hogy a helyi adók kivetéséből származó önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV. 20.) KT. Rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete

Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/1999.(XII.13.)Ök.sz. rendelete (Egységes szerkezetben a 24/2000.(XII.12.)Ök.sz. rendelettel, a 11/2002.(VI.20.)Ök.sz.

Részletesebben