TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról"

Átírás

1 TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén bevezeti az idegenforgalmi adót. 1. AZ ADÓ ALANYA, ADÓKÖTELEZETTSÉG (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt: a.) Aki nem állandó lakosként, üdülés céljából tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén és legalább egy vendég éjszakát eltölt. b.) Akinek az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épülete van, amely nem minősül lakásnak. (továbbiakban: üdülőépület) (2) Az (1) bekezdés b. pontja szerint adó-kifizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az üdülőépület tulajdonosa. Ha az üdülőépületet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy - megállapodása (nyilatkozata) szerinti személy megállapodás hiányában a vagyoni jog jogosultja - (továbbiakban együtt: tulajdonos) az adó alanya. (3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. (4) Az üdülőépület utáni adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett üdülőépület esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

2 2 Az adókötelezettség megszűnik az üdülőépület megszűnése évének utolsó napján. Az üdülőépületnek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik AZ ADÓMENTESSÉG, ADÓKEDVEZMÉNY (1) Az 1990 évi C. tv a alapján mentes az adó alól: a.) a 18 évet be nem töltött személy; b.) az egészségügyi, szociális intézménybe beutalt magánszemély; c.) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély; d.) az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója. 3. AZ ADÓ ALAPJA (1) Az 1. a.) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendég éjszakák számát figyelembe véve. (2) Az 1. b.) pontja szerinti adókötelezettség esetén: az üdülőépület hasznos alapterülete. 4. AZ ADÓ MÉRTÉKE (1) 2 Az l. (1) bekezdés a.) pontja szerinti adókötelezettség esetén aki nem állandó lakosként, üdülés céljából tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén és legalább egy vendég éjszakát eltölt, személyenként és vendégéjszakánként 250.-Ft. 1 Módosította a 6/2005. (IV.20.) számú rendelet. Hatályos: től. 2 Módosította a 27/2004. rendelet 1. -a. Hatályos: től 3 Módosította a 27/2004. rendelet 1. -a. Hatályos: től

3 3 (2) 3 Az 1. (1) bekezdés b.) pontja szerinti adókötelezettség esetén akinek a önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épülete van, amely nem minősül lakásnak, adókötelezettség az üdülőépület hasznos alapterülete után évente 160.-Ft/m AZ ADÓ BESZEDÉSI KÖTELEZETTSÉG (1) Az 1. a.) pontja alapján fizetendő adót: a) A kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető. b) A szervezett üdültetésre a beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv. c) A fizető vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv. d) Az a.) és c.) alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadás esetén a helyiség bérleti, használati időre egy összegben a helyiség tulajdonosa vagy a helyiséggel rendelkezni jogosult szedi be. (2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adósbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 6. BEVALLÁS, AZ ADÓ MEGFIZETÉSE (1) 4 (2) Ha az adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie. (3) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adót a helyi adóbevallásában vallja be, ha helyi adóbevallására egyébként nem kötelezett a beszedett adóról (1), (2) bekezdés szerinti időben külön bevallást tesz. (4) Az adóköteles üdülőépület utáni idegenforgalmi adót félévenként két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. (5) Az 1. (1) bekezdés a.) pontja alapján fizetendő adót a beszedést követő hó 15-ig kell az adóhatósághoz befizetnie. (6) Az 1. (1) bekezdés b.) pontja alapján fizetendő adóból a.) Ha a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét az évi C. törvény 10. (1) bekezdése alapján a megállapított helyi adóból levonhatja. 4 Hatályon kívül helyezte a 27/1995. rendelet 2. -a. Hatályos: től

4 4 b.) Mentes a helyi adó alól az a magánszemély, aki igazolja, hogy az önkormányzat illetékességi területén végzett kommunális beruházás céljára teljesített évi befizetés eléri, vagy meghaladja a helyi adó éves összegét. c.) Amennyiben b.) pont szerinti befizetés nem éri el a helyi adó összegét, helyi adóként csak a különbözetet kell megfizetnie. 6/A. 5 Nyilvántartás (1) Az adóbeszedésre kötelezett adózó az idegenforgalmi adó összegét közli a magánszeméllyel, és az adót átveszi. Az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást és a jegyző által hitelesített vendégkönyvet vezet. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, lakcímét, állampolgárságát, útlevelének vagy személy igazolványának sorszámát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött napok számát, az adómentességre vonatkozó jogcím pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét. (3) A szállásadónak az adómentességre jogosító tartózkodásról az I. számú, 10 fő feletti csoportok esetén a II. számú 6 mellékletnek megfelelő adattartalmú Nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót minden esetben meg kell fizetnie. (4) A vendégnyilvántartó könyv akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését. 7. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. dr. Szikszay Tamás sk. jegyző Májer János sk. polgármester 5 Kiegészítette a 6/2005. (IV.20.) számú rendelete. Hatályos: től. 6 Kiegészítette a 26/2005. (XII.21.) számú rendelete. Hatályos: től.

5 5 Nyilatkozat az igénybe vett Idegenforgalmi adómentességről I. számú melléklet a rendelet 6/A (3) bekezdéséhez Vendég neve: Születési hely, idő: Állandó lakcíme: Szem.ig., útlevél száma: Érkezés-távozás napja: Adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma: Adómentesség jogcíme: Érkezés napja: 200_. --._ - Távozás napja: 200_ év alatti életkor miatt 70. év feletti életkor miatt Egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás miatt Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszony alapján Szakképzés miatt Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt Hatósági, bírósági intézkedés folytán Tokajban székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt Vállalkozás neve: Székhelyének címe: Adószáma: Tokajban ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt Vállalkozás neve: Székhelyének címe: Adószáma: Kérem, hogy a megfelelő jogcímnél X-szel szíveskedjen jelölni. Kijelentem, hogy a idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. Tokaj, 200_. hó nap. Vendég aláírása

6 6 CSOPORTOK RÉSZÉRE Nyilatkozat az igénybe vett Idegenforgalmi adómentességről (10 fő felett) II. számú melléklet a rendelet 6/A (3) bekezdéséhez 1. A nyilatkozatot adó csoportvezető neve: Születési hely, idő: Állandó lakcíme: Szem.ig., útlevél száma: Érkezés-távozás napja: 2. Adómentességre jogosultak létszáma: 3. Adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma: Érkezés napja: 200_.. - Távozás napja: 200_... Összesen adómentes: ( 2. X 3. pont ) Adómentesség jogcíme: 18. év alatti életkor miatt 70. év feletti életkor miatt Egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás miatt Tokaji közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanuló, hallgatói jogviszony alapján Szakképzés miatt Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt Hatósági, bírósági intézkedés folytán Tokajban székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt Vállakozás neve: Székhelyének címe: Adószáma Tokajban ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt Vállalkozás neve: Székhelyének címe: Adószáma: Kérem a megfelelő jogcímnél X-szel szíveskedjen jelölni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. Ezen nyilatkozat kizárólag a csoport tagjainak személyi adatainak csatolásával együtt érvényes. ( név, szül. idő, lakcím, sz. ig./ útlevél szám ) Tokaj, 200. hó nap. csoportvezető aláírása

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET. az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Adókötelezettség 1..

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET. az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Adókötelezettség 1.. Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Jásd Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.C.törvény 1../1/ bekezdése

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004.(I.28), a 25/2004.(XII.15.), a 16/2006.(XI.22.), a 37/2007.(XII.19.), a 30/2008.(XII.17.), a 32/2009.(XII.18.),

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1./ Ezen rendelet célja, hogy a helyi adók kivetéséből származó önkormányzati

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben