Szakképzési hozzájárulás. A január 1-től hatályos évi CLV. törvény ismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése"

Átírás

1 Szakképzési hozzájárulás A január 1-től hatályos évi CLV. törvény ismertetése

2 Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás mértéke A hozzájárulás teljesítése Csökkentő tételek A szakképzési hozzájárulás bevallása, befizetése Az EVA hatálya alá tartozó adózók KATA szerint adózók

3 Adóalanyok a gazdasági társaság a szövetkezet (kivéve a lakás-, iskola- és szociális szövetekezetet) az állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat - a víziközmű társulat kivételével -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat az ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda a közjegyzői iroda a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó az egyéni cég

4 Nem adóalanyok a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak, társasházak, őstermelők

5 Nem köteles hozzájárulás fizetésére a büntetés-végrehajtásnál a fogva tartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet az egészségügyről szóló törvényben meghatározott, az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után az egyéni vállalkozó saját szociális hozzájárulási adóalapja után az egyéni cég, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda a tevékenységében személyesen közreműködő tagja után

6 Különleges szabályok az átalányadózó egyéni vállalkozónak sem bevallási sem befizetési kötelezettsége nem keletkezik a külföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégek, személyi egyesülések, egyéb szervezetek csak akkor kötelezettek szakképzési hozzájárulás fizetésére, ha belföldön vállalkozási tevékenységet végeznek és egyben telephellyel, fióktelephellyel is rendelkeznek

7 A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők a hozzájárulás alapja: a kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adóalap (szociális hozzájárulási adóalap fogalma: a törvény értelmező rendelkezéseinek 3. b) pontja) korrekciós tényezők: - pályakezdő munkavállalók után, - tartósan álláskereső személyek után, - GYED, GYES valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után, - szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállaló után. a hozzájárulás mértéke: az adóalap 1,5 %-a

8 A hozzájárulás teljesítése és csökkentése a hozzájárulási kötelezettség teljesítésének módozatai a tv. 5. -ában meghatározott a) befizetéssel b) gyakorlati képzéssel c) saját munkavállaló képzésével a bruttó kötelezettség csökkentése alapnormatíva alapján a 280/2011 sz. kormányrendeletben meghatározott képzési normatívák alapján

9 A hozzájárulást csökkentő tételek I. A gyakorlati képzést nem szervező hozzájárulásra kötelezett nem csökkentheti bruttó kötelezettségét A gyakorlati képzést szervezők 3 féle szerződéses kapcsolat alapján csökkenthetik kötelezettségüket: - együttműködési megállapodás a szakképző iskolával - tanulószerződés a szakközépiskolai tanulóval - gyakorlatigényes alapképzés esetén a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződéssel ( től)

10 A hozzájárulást csökkentő tételek II. A 2014-es adóévre vonatkozó alapnormatíva mértéke: Ft/fő/év a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján: a csökkentő tétel napi összeg: 3.485Ft/fő gyakorlatigényes alapképzés esetén hallgatói munkaszerződés megkötésével: a csökkentő tétel napi összeg: 4.530Ft/fő a szakközépiskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján: az ágazatra jellemző súlyszorzó számmal korrigált alapnormatíva

11 A hozzájárulást csökkentő tételek III. Kifutó rendszerben: a) együttműködési megállapodás alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató után érvényesíthető csökkentő tétel, melynek napi összege: 3.485Ft/fő Legkésőbb a szeptemberében indult felsőfokú szakképzés esetén alkalmazható b) hallgatói szerződés alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató után igénybe vehető csökkentő tétel az alapnormatívának a 280/2011.sz. Korm. rendeletben szereplő súlyszorzó számmal korrigált összege Legkésőbb a szeptemberében indult felsőfokú szakképzés esetén alkalmazható

12 A hozzájárulást csökkentő tételek és a visszaigénylés IV. és Egy >/= BK akkor kizárólag a tanulószerződés (Tsz) szerint számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél Példa: ha Egy + Tsz > BK BK = 0 és és akkor kizárólag a Egy < BK és Egy < Tsz tanulószerződés Egy >/= Tsz akkor a csökkentő Tsz alapján számított akkor a csökkentő tételek tételeknek a bruttó csökkentő tétel vehető legfeljebb a bruttó kötelezettség mértékét figyelembe a kötelezettség (BK) mértékéig meghaladó összege visszaigénylésnél vehetőek figyelembe visszaigényelhető Példa: Példa: Példa: ha ha ha BK = 2000 eft Egy+Tsz = 4200 eft Egy = 2100 eft Tsz = 2100 eft akkor BK = 2000 eft Egy+Tsz = 3200 eft Egy = 1800 eft Tsz = 1400 eft akkor BK = 3000 eft Egy+Tsz = 3500 eft Egy = 1500 eft Tsz = 2000 eft akkor a hozzájárulásra kötelezett egyéni vállalk., és nincs alkalmazott BK = 0 akkor BK = 2000 eft elszámolható csökkentő tétel: csak a Tsz = 2100 Visszaigényelhető: = 100 eft BK = 2000 eft Egy+Tsz = 3200 eft csökkentő tétel: = 0 Ft Nincs visszaigénylésre lehetőség,csak a bruttó kötelezettség csökken le 0-ra BK = 3000 eft Egy+Tsz = 3500 eft Visszaigényelhető: = 500 eft Egy = 24 eft Tsz = 18 eft Visszaigényelhető: kizárólag a Tsz azaz 18 eft

13 A hozzájárulást csökkentő tételek V. Saját munkavállaló részére szervezett képzés alapján: a bruttó kötelezettség csökkenthető a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzésre számított csökkentő tétellel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százalékának mértékéig - feltétel, hogy a kötelezett havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és - az elszámolt képzésről a jogszabályban előírt adatszolgáltatást a fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez tárgyévet követő év január 12-ei határidőig teljesíti (jogvesztő határidő!)

14 Szakképzési hozzájárulás Bevallás: a) a hozzájárulásra kötelezett az év hónapjára havonta előleget fizet és vall a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a 08-as bevalláson b) a befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12-éig szintén a 08-as bevalláson (bevallási időszak: december hónap)

15 Az EVA alanyok szakképzési hozzájárulása Az EVA törvény 16/A -a szerint Az EVA alany által munkaviszonyban foglalkoztatott minden magánszemély után, a foglalkoztatás időszakának minden megkezdett hónapjára A hozzájárulás alapja: magánszemélyenként a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszerese A hozzájárulás mértéke: az alap 1,5 %-a

16 Az EVA alanyok szakképzési hozzájárulása A kötelezettség megállapításának különleges esetei A bruttó kötelezettség csökkenthető - szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján vagy - szakképző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján Csökkentés mértéke: tanulónként a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 %-a A bevallás és befizetés szabályai változatlanok

17 A KATA alanyok A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény 9. (1) bekezdés d) pontja szerint mentesülnek a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése alól. Gyakorlati képzést szervezhetnek, a csökkentő tételeket alkalmazhatják, a visszaigénylésre vonatkozó törvényi feltételek teljesülése esetén jogosultak a visszaigénylésre, amely KATA-s bevételnek minősül.

18 Köszönöm a figyelmet!

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben A gyakorlati szakképzés finanszírozási Tudástranszfer munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató)

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Kivonatos közlés) IX. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben