Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11"

Átírás

1 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály

2 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás 2011-ben) Kis- és középvállalkozások adókedvezménye Fejlesztési adókedvezmény 2

3 Beruházási adókedvezmények Tao Tv 21. : A társasági adó 100%-a kedvezmény lehet a beruházás üzembe helyezését követı 10 naptári évben, utoljára a évi adóalap utáni adóból. Az adózó nem veheti igénybe az adókedvezményt a december 31 után megkezdett beruházás alapján. Feltételek: elmaradott térségben lévı székhely, telephely legalább 3 milliárd forint értékő termék-elıállítást szolgáló beruházás a térségben, és az üzembe helyezést követı második adóévtıl csak akkor, ha a foglalkoztatottak éves átlagos állománya legalább 100 fıvel meghaladja a beruházás megkezdését megelızı év átlagos állományi létszámát legalább 10 milliárd forint értékő termék-elıállítást szolgáló beruházás a térségben, és csak abban az adóévben, amelyben a foglalkoztatottak éves átlagos állományának legalább 500 fıvel meghaladja a beruházás megkezdését megelızı év átlagos állományi létszámát 3

4 Térségi és egyéb adókedvezmények Tao Tv 22. : típusai Filmalkotások támogatása Elıadó-mővészeti szervezetek támogatása A látvány-csapatsportok támogatása K+F, szoftverfejlesztés kedvezménye Kis- és középvállalkozások kedvezményei 4

5 Térségi és egyéb adókedvezmények Filmalkotások támogatása Kapcsolódó jogszabály: a mozgóképrıl szóló évi II. törvény (Mktv.) TAO tv pontja, a 3. számú melléklet B) 15. pontja A mozgóképszakmai hatóság és által kiadott igazolás alapján a támogatás összegéig, ill. maximum az adó 70%-áig adókedvezmény vehetı igénybe: a támogatás juttatásának évében és a követı három adóévben a támogatás összege elismert költség, az adóalapot nem növeli nem állítható ki igazolás, ha a filmalkotás az Mktv. alapján nem jogosult támogatásra a leigazolt összeg nem haladhatja meg a hatóság által jóváhagyott, Mktv. 12. (10) szerinti közvetlen filmgyártási költség 20%-át 5

6 Térségi és egyéb adókedvezmények Elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Kapcsolódó jogszabály: az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény TAO tv pontjai, 22. (1), (3) bek., 3. sz. mell. B) 15. pontja Az elıadó-mővészeti államigazgatási szerv által kiadott igazolás alapján a támogatás összegéig, ill. maximum az adó 70%-áig adókedvezmény vehetı igénybe: a támogatás juttatásának évében és a követı három adóévben a támogatás összege elismert költség, az adóalapot nem növeli közhasznú, kiemelten közhasznú elıadó-mővészi szervezet támogatása esetén adóalap-csökkentı tétel is elszámolható az elıadó-mővészeti szervhez kapcsolódó igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szerv tárgyévi jegybevételeinek 80%-át (2011- ben statisztikai szám változás) 6

7 Térségi és egyéb adókedvezmények Látvány-csapatsportok támogatása 1. Kapcsolódó jogszabály: évi LXXXIII. törvény a sporttal összefüggı egyes törvények módosításáról TAO. tv pontjai, a 22. (4), (5) bek., 3. sz. mell. B) 15. pontja Az Európai Bizottság jóváhagyását követıen, a jóváhagyástól számított 15. napon lép hatályba! támogatható csapatsportok: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, pénzeszköz vagy tárgyi eszköz átadása a támogatás levonható a juttatás évének adójából vagy az azt követı három év adójából (társasági adófizetési kötelezettség 70%-ának megfelelı összegig) a támogatás elismert költség így nem növeli az adó alapját 7

8 Térségi és egyéb adókedvezmények A látvány-csapatsportok támogatása 2. Nyitott kérdések EU egyeztetéssel összefüggésben törvény módosításokra van szükség (várhatóan nyár eleje). A profi klubok támogatásának lehetısége kérdıjeles. A támogatások ellenırzésének szabályait rendelet tartalmazná. Valószínőleg feláll egy a támogatásokat ellenırzı szerv. Támogatások igénylése, a támogató társaságok utalása leghamarabb ısztıl várható. 8

9 Térségi és egyéb adókedvezmények K+F adókedvezmény, szoftverfejlesztık adókedvezménye alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) közvetlen költségei között, továbbá szoftverfejlesztı alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 10%-nak megfelelı adó kedvezmény, maximum az adó 70%-áig az adóévben és a követı három adóévben vehetı igénybe, egyenlı részletekben a K+F közvetlen költsége emellett adóalap csökkentı tételként is figyelembe vehetı az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minısülı adózó a K+F kedvezmény mellett a szoftverfejlesztık bérköltségének 15%-ának megfelelı összegő adókedvezményt vehet igénybe 9

10 Kis- és középvállalkozások adókedvezménye tárgyi eszköz beszerzéshez, elıállításhoz igénybe vett hitel kamata utáni kedvezmény: az adóévben kifizetett kamat 40%-a adókedvezmény abban az adóévben, melyben a tárgyi eszköznek szerepel a könyveiben az eredeti hitelszerzıdés szerinti visszafizetési kötelezettség évében vehetı igénybe utoljára évente maximum 6 millió forint kedvezmény a kedvezmény késedelmi pótlékkal fizetendı vissza, ha a hitelszerzıdés évét követı 4 évben nem helyezik üzembe a beruházást, vagy az üzembe helyezés évében vagy a követı három évben értékesítik az eszközt 10

11 Fejlesztési adókedvezmény Kapcsolódó jogszabály: TAO. tv. 22/B 206/2006 (X.16) Kormányrendelet a fejlesztési adókedvezményrıl A kedvezmény köre: jelenértéken jelenértéken legalább 3 milliárd forintos beruházás esetén kedvezményezett térségekben üzembe helyezett beruházásnál jelenértéken legalább 1 milliárd forintos beruházás esetén kis-és középvállalkozásoknak jelenértéken legalább 500 millió forintos beruházás új létesítményre vagy bıvítésre, ill. a termék, szolgáltatás ill. a termelési/szolgáltatási folyamat alapvetı megváltoztatására bizonyos, jelenértéken legalább 100 millió forintos beruházások (pl. élelmiszer-higiénia, környezetvédelmi, K+F. célú, hírközlési hálózatot, internet-szolgáltatást, film-és videogyártást, munkahelyteremtést szolgáló beruházások) Igénybe vétele: a társaság maga állapítja meg, a vonatkozó kormányrendelet alapján, maximuma az adó 80%-a jelenértéken legalább 100 millió eurós beruházás esetén (nagyberuházás) miniszterhez benyújtott kérelem alapján, egyébként a miniszterhez benyújtott bejelentés alapján a beruházás üzembe helyezésének évében vagy az azt követı évben és az azt követı kilenc adóévben vehetı igénybe (maximum a bejelentés/kérelem évét követı 14. adóévben) 11

12 Kapcsolattartó kérdések esetén: Lambert Zoltán partner HLB Klient Kft

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Társasági adó 2009.10.07 Samling 1 Alig változott v valami A társasági adó változásai címszavakban: Filmhez kapcsolódó támogatások módosulása a 10 százalékos adókulcs alkalmazásának feltételei

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, 2012.

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról Útmutató a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2013 november 2.rész C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.MSO\A7671B07.tmp27.11.2013 / 12:11 1 Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl

Tudnivalók a látványcsapat-sport támogatásról a támogatók szemszögébıl BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Tudnivalók a látványcsapat-sport

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény alapján

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény alapján A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Értelmező rendelkezések 1.1. Adomány [Tao.tv. 4. -ának 1/a. pontja] Az adminisztrációs

Részletesebben

Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013. 2011. január

Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013. 2011. január Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013 2011. január ADÓMÉRTÉK Társasági adó 2010 A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, amelyeket a Tao. tv.

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben