A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények"

Átírás

1 A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése alapján akár a számított adót meghaladó mértékben a következő részkedvezmények csökkenthetik: A) Adókedvezmények a évi CLVI. törvény szociális hozzájárulási adóról szóló IX. fejezete alapján 1. a munkabérek értékének megőrzését célzó adókedvezmény - a kifizető től igénybe vehette, amennyiben az elvárt béremelést kizárólag bér formájában valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta évben az adókedvezmény a kifizetőt feltétel nélkül megilleti!!! ez azt jelenti, hogy az igénybevételnek nem akadálya, ha 2012-ben nem hajtotta végre az elvárt béremelést - a kedvezmény 2013 évi mértéke: - havi legfeljebb bruttó Ft-os bér esetén a bruttó bér 16%-a, de legfeljebb Ft, - bruttó Ft-nál nagyobb bér esetén a Ft-ot csökkenteni kell a Ft-on felüli bruttó bér 20%-ával (a kedvezmény így bruttó Ft-nál fogy el) 2. Karrier-Híd program adókedvezménye - a közszférából kikerült magánszemélyek vállalkozói szférában történő továbbfoglalkoztatása utáni kedvezmény, - a magánszemélynek a jogosultságát egy erre vonatkozó hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, melyet a kifizetőnek a munkába lépést megelőző napon átad, - a hatósági bizonyítványt az ÁFSZ a magánszemély október 31-ig benyújtott kérelme alapján állítja ki. A bizonyítvány a kiállítás napjától, a kiállítás hónapját követő 12-ik hónap utolsó napjáig érvényes, - a kedvezményt havonta kell megállapítani, a kedvezmény a hatósági bizonyítvány érvényességi időtartamán belül vehető figyelembe, - a kedvezmény mértéke a bruttó munkabér de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 13,5%-a. 1

2 3. 25 év alatti és 55 év feletti foglalkoztatott személyek adókedvezménye 3.1) 25 év alatti pályakezdő kedvezménye: - a belépést megelőzően legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkezhet, melyet 15 napnál nem régebbi adóhatósági igazolással igazol, - a kedvezmény mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb Ft - 27%-a, a foglalkoztatás első 2 évében. - ez a kedvezmény már én fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható, azzal, hogy a 2 éves időtartamot től kell számítani. 3.2) 25 év alatti nem pályakezdő (több mint 180 nap biztosítási idővel rendelkező) és 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló utáni kedvezmény; mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb Ft 14,5%-a, ez a régi és új munkavállalókra egyaránt érvényesíthető. 3.1) - 3.2) közös szabályok: - a kifizető a kedvezményt havonta állapítja meg - azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló a 25. vagy 55. évét betölti, vagy amelyben a 3.1) pont kétéves időszaka véget ér, a részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt. 4. tartósan álláskereső személyek utáni kedvezmény - alkalmazható a foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy esetében, ÁFSZ igazolás birtokában - a kedvezmény mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb Ft 27%-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-ával a foglalkoztatás 3. évében 5. szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény - FEOR főcsoportba tartozó munkakörökben (pl. kubikos, egyszerű építőipari stb.) foglalkoztatott személyek utáni kedvezmény; mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb Ft - 14,5%-a, - ha a kifizető a foglalkoztatottat nem a teljes hónapban, vagy nem kizárólag szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján az ilyen hónapra adókedvezmény nem érvényesíthető. 6. anyasági ellátások (gyed, gyes, gyet) folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott személy utáni kedvezmény - ezt a kedvezményt január 1. előtt megkezdett munkaviszony esetén is igénybe lehet venni!!! - a kedvezmény mértéke: havi bruttó munkabér de legfeljebb Ft 27%-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-ával a foglalkoztatás 3. évében, - a kedvezmény az ellátást folyósító szerv igazolása birtokában vehető igénybe, 2

3 - a kedvezményt a kifizető az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti (ha a munkavállalót az anyasági ellátások közül több is megillette, a határidőt a később folyósított ellátás megszűnésétől kell számítani), 7. szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye - feltétele, hogy a kifizető a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti fejlesztési adókedvezményre jogosult adózónak minősül, és b) a létszámát a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli. c) a kedvezménnyel érintett munkavállalók tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található. - a kedvezmény mértéke az új munkavállaló bruttó munkabérének, de legfeljebb Ft-nak a 27%-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5%-a a foglalkoztatás 3. évében, - a kedvezmény legkorábban a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezésének hónapjától vehető igénybe, és legkésőbb addig a hónapig, amelyben az üzembe helyezést követő 5. év letelik. 8. kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény - doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő kifizető veheti igénybe, - az adókedvezmény mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb Ft 27%-a. B) Adókedvezmények a évi CXXIII. törvény alapján 1. pályakezdő fiatalok START-kártya - az első foglalkoztatásra irányuló jogviszony előtt kell kiváltania a pályakezdő fiatalnak, - a kedvezmény független a foglalkoztatás időtartamától, határozatlan vagy határozott idejétől, - a kedvezmény a kártya érvényességi idején belül, legkésőbb azonban december 31-ig vehető igénybe - a kedvezmény mértéke: - alap- és középfokú végzettség vagy végzettség nélküli fiatalok esetén a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17%-a a foglalkoztatás első évében, ill. 7%-a a második évében 3

4 - felsőfokú végzettségű fiatalok esetén a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17%-a a foglalkoztatás első kilenc hónapjában, 7%-a a foglalkoztatás azt követő 3 hónapjában. 2. gyes, gyed, gyet, valamint ápolási díj folyósítását követő foglalkoztatás START PLUSZ kártya december 31-ig volt kiváltható, - a kedvezmény a kártya érvényességi idején belül, legkésőbb azonban december 31-ig vehető igénybe - a kedvezmény mértéke: a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17%-a a foglalkoztatás első évében, ill. 7%-a a második évben, - a munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi 4 órát eléri. 3. a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresők 3.1) START EXTRA kártya december 31-ig volt kiváltható, - a kedvezmény a kártya érvényességi idején belül, legkésőbb azonban december 31-ig vehető igénybe, - a kedvezmény mértéke: a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a a foglalkoztatás első évében, ill. 17%-a a foglalkoztatás második évében. 3.2) START BÓNUSZ kártya december 31-ig volt kiváltható, - a kedvezmény a kártya érvényességi idején belül vehető igénybe, - a kedvezmény mértéke: a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 27%-a a foglalkoztatás első évében, 4. részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény A munkaadó abban az esetben veheti figyelembe, ha a gyermekgondozási szabadságról (Mt ) visszatérő munkavállaló munkakörét közvetlenül a visszatérést követően a) a visszatérő munkavállaló és emellett b) a visszatérő munkavállaló gyermekgondozási szabadságának ba) időtartama alatt e munkavállaló munkakörének ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, vagy bb) lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló heti órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el. 4

5 A kedvezmény egyenlő a két természetes személy bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7%-ával, azonban csak abban az esetben, ha a kettős foglalkoztatás a visszatérő munkavállaló munkába állását követően legalább 1 évig fennállnak. A kedvezmény legfeljebb azonban 3 évig jár. 5. Rehabilitációs kártyához kapcsolódó kedvezmény - a kártyát megváltozott munkaképességű személyek válthatják ki, - a kártya a kiállítás napjától a visszavonás napjáig érvényes, - a kedvezmény mértéke: a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a, - a kedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta. C) Az adókedvezmények igénybevételének közös szabályai a) Amennyiben egy munkavállalóra vonatkozóan több adókedvezmény is igény bevehető lenne, a választás joga a kifizetőt illeti meg. b) A START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ vagy a Rehabilitációs kártya után járó adókedvezmények (B. pont) a fentiekben felsoroltak közül a munkabérek nettó értékét megőrző (A/1. pont) és a Karrier-Híd program kedvezményével (A/2. pont) együtt is érvényesíthető, azonban egyszerre legfeljebb két jogcímen. Az így igénybe vett kedvezmény meghaladhatja az adott hónapra jutó adó összegét; a különbözetre az Art. költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell érvényesíteni. c) A munkabérek nettó értékét megőrző (A/1. pont) és a Karrier-Híd program kedvezménye (A/2. pont) ugyanazon munkavállaló esetén együttesen is érvényesíthető, legfeljebb azonban az ezen munkavállalóra tekintettel megállapított számított adó összegéig. d) Részmunkaidős foglalkoztatott esetén a tényleges részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában kell csökkenteni az A) pontbeli legfeljebb Ft és legfeljebb Ft-os korlátokat. 5

6 D) Minimálbér-emelési támogatás a 11 hátrányos helyzetű ágazatban TERVEZET 2013 A 2013-as bérmegállapodásban az szerepel, hogy 11, nehéz helyzetben lévő ágazatban a kormány 2013 első félévében átvállalja a minimálbér-emelés költségeit, és az emelésre eső járulékköltségeket a cégektől. Az érintett ágazatok a kiskereskedelem, a speciális szaképítés, az épületek építése, az élelmiszergyártás, a textil-, a ruha- és a bőripar, a fafeldolgozás, a bútorgyártás, valamint a szálláshely szolgáltatás, és a vendéglátás. A minimálbér-emelési támogatáshoz törvényt és rendeletet kell módosítani. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt szeretné, ha a cégek márciusban, egy összegben kapnák meg a minimálbér-emelési támogatást a teljes 6 hónapra vonatkozóan. Ennek összege a jelenlegi hírek szerint nem lehet több, mint Ft/fő. Forrás: 6

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. JANUÁR Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról A munka világának korszerűbbé, egyszerűbbé tétele érdekében

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 2013. január Hírlevél Tartalom Mi mennyi 2013-ban?... 2. TÁJÉKOZTATÓ a Munkahelyvédelmi Akció foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről munkaadók részére....

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/4 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei utolsó Hírlevelünkben összefoglaljuk a Magyar Közlöny 159. számában 2012. november 29-én megjelent, az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Kivonatos közlés) IX. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

Kulcs-Bér 2012 frissítés

Kulcs-Bér 2012 frissítés Kulcs-Bér 2012 frissítés Megjelenés dátuma: A foglalkoztatás minősége (az alkalmazás minősége rovat 3-4. kódkockája) A foglalkozás minősége kód felsorolás két új elemmel bővült: prémiumévek program résztvevő

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Pályázati és támogatási lehetőségek a Munkaügyi Központban

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Pályázati és támogatási lehetőségek a Munkaügyi Központban Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázati és támogatási lehetőségek a Munkaügyi Központban Az előadás témája 1. Munkahelyvédelmi Akcióterv 2. Munkahelymegőrzés támogatása 3. Első munkahely

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Munkahelyvédelmi intézkedések A Kormány az alábbi intézkedésekre tett javaslatot, amelyről az Országgyűlés várhatóan

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj 2009.julius.01-től 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) Nemzetgazdasági Minisztérium G Y I K Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) 1.Hol található az elvárt béremelés végrehajtásához segítséget nyújtó útmutató?

Részletesebben

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015.

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK Széll Zoltánné előadása A külföldi énekes, zenész, színész, bábművész,

Részletesebben

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS 2007 2 A megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkozási rehabilitációja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményeiben Rehabilitáció: A rehabilitáció olyan

Részletesebben