A munkahelyvédelmi akcióterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkahelyvédelmi akcióterv"

Átírás

1 A munkahelyvédelmi akcióterv

2 Kapcsolattartás s a NAV-al

3 Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/ Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/ / /

4 Telefonos kapcsolattartás Ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer Belföldről: 06-40/ kék szám, helyi beszélgetés tarifával hívható szám (mobil hálózatból is hívható) Külföldről: általános tarifával hívható

5

6 Telefonon intézhető adóügyek: Folyószámlával kapcsolatos tájékoztatás, folyószámlák közötti átvezetés, Adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változás bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, Bevallási adatokkal, hibás bevallással kapcsolatos tájékoztatás, papíralapú bevallás javítása az ügyfél személyes jelenlétét nem igénylő hiba esetén, Meggyőződés közösségi adószám érvényességéről, Meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről.

7 Internetes kapcsolat

8 Jogszabályok A évi CXLVI. törvt rvény MK. 136 (X.15.) A évi CLXXVIII. törvt rvény egyes adótörv rvények és s azzal összefüggő egyéb b törvt rvények módosm dosításáról MK. 159 (XI. 29.)

9 Adókedvezmények Szakképzettséget nem igénylő munkakörben Huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti Tartósan álláskereső személyek Gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmények

10 Adókedvezmények A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmények

11 Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok A kifizető kizárólag az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott személyek után érvényesítheti A kifizető a munkaviszony alapján terhelő szociális hozzájárulási adóból veheti igénybe A munkavállaló után más munkáltató is jogosult kedvezmény érvényesítésére Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegét állapítja meg

12 Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok Részmunkaidős foglalkoztatás esetében is a kedvezmény érvényesíthető, de csökkentett mértékben a részmunkaidő és teljes munkaidő arányában a részkedvezmény havi 100 ezer vagy 500 ezer forint rész után Az új adókedvezmények sem egymással, sem más, a szociális hozzájárulási adókból érvényesíthető kedvezményekkel nem vonhatók össze!

13 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott FEOR Főcsoportjába tartozó foglalkozások /KSH közlemény / Részkedvezmény egyenlő a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft 14,5 százalékával Részkedvezmény teljes hónapra megjár, ha a munkaviszony hó közben kezdődik vagy szűnik meg Nem jár a kedvezmény, ha a munkavállaló az adott hónapban nem vagy nem kizárólag szakképzettséget nem igénylő munkakörben van foglalkoztatva

14 Huszonöt év alatti pályakezdő foglalkoztatott A 25 év alatti legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló részkedvezménye egyenlő a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft 27 százalékával az első két évben 27 százalékos kedvezmény egész hónapra megjár, melyben a foglalkoztatás második éve véget ér vagy a két éves időszak még nem telt el, de a munkavállaló betölti a 25. életévet Kedvezmény én már fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható azzal, hogy a kedvezményezett foglalkoztatás kezdő időpontjának kell tekinteni

15 Huszonöt év alatti pályakezdő foglalkoztatott Igazolás kiállítása illeték mentes Adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges az állami adóhatóság által kiállított 15 napnál nem régebbi Munkáltatónként egy igazolás állítható ki Kérelmet a munkavállaló papír alapon személyesen vagy postai úton nyújthatja be a lakóhelye szerinti illetékes adóigazgatóságon Az adóhatóság a kérelem benyújtásának napjára vonatkozóan igazolja le biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt Fajtája: Igazolás, Megtagadó határozat

16 Példa én munkaviszonyban álló 25 év alatti személy február 1-én igazolási kérelmet nyújt be az adóhivatalhoz és megtagadó határozatot kap, hogy 202 nap biztosítási jogviszonnyal rendelkezik. Jár-e 27%-os kedvezmény? IGEN, 170 nap biztosítási jogviszony

17 Huszonöt év alatti nem pályakezdő foglalkoztatott A 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállalót esetén a részkedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft 14,5 százalékával. Az adókedvezmény érvényesítésének időbeli korlátja kizárólag az életkor betöltése

18 Az ötvenöt év feletti foglalkoztatott A részkedvezménye egyenlő a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft 14,5 százalékával A kedvezmény érvényesítését nem befolyásolja, hogy a munkavállaló nyugdíj folyósítása mellett, vagy már én fennállt a foglalkoztatása Részmunkaidő pl. 30 óra esetén 75 %

19 Tartósan álláskereső személyek Tartósan álláskereső az a személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott január 1-től kezdődő munkaviszony A részkedvezménye egyenlő a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft 27 százalékával a foglalkoztatás első két évben, a harmadik évben 14,5 százalék Igazolás az állami foglalkoztatási szervtől

20 GYED, GYES, GYET (anyasági ellátás) A részkedvezménye egyenlő a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft 27 százalékával a foglalkoztatás első két évben, 14,5 százalék a harmadik évben Időkorlát: A kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesíthető Ha a foglalkoztatás előtt kezdődött, a kedvezményezett foglalkoztatási időtartam onnan számítandó, amikor az anyasági ellátás lejártát követően, illetve az ellátás igénybevétele mellett a foglalkoztatás megkezdődött

21 Példák én felveszik a munkavállalót akinek Gyest folyósítottak ig Igazolás! 45 hónap vége: jogvesztő 1-2 év : ig 27% 3. év : ig 14,5%

22 Példák én már nálunk dolgozik a munkavállaló, akinek én lejárt a Gyes és én jött vissza dolgozni. 45 hónap vége: jogvesztő 1-2 év : ig - % 3. év : ig - % Ha től új munkaviszonyt létesít Kedvezmény? 27 % ig

23 Példák én Gyes mellett visszajött dolgozni a munkavállaló nincs 45 hónapos szabály mert a folyósítás nem járt le 1-2 év : ig - % 3. év : ig - %

24 Példák Gyes mellett visszajött dolgozni től, ig járt a Gyes. Mi a helyzet? 45 hónap szabály ig 2. év : ig 27 % 3. év : ig 14,5 %

25 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások Szabad vállalkozói zóna területén belül tényleges munkát végző munkavállalók (kivéve munkaerő kölcsönzés) után kedvezmény feltéve: Tao szerinti fejlesztési adókedvezményre jogosult Létszámát a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli A részkedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft 27 százalékával a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalék a foglalkoztatás harmadik évében Kedvezmény legkorábban a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezésének hónapjától vehető igénybe, és legkésőbb addig a hónapig, amelyben az üzembe helyezés követő 5. év eltelik

26 Kutatók foglalkoztatása A doktori (PhD) vagy magasabb tudományos fokozattal vagy címmel rendelkező kutató fejlesztő munkavállalót foglalkoztató, vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő kifizető érvényesítheti az adókedvezményt Kutatóhely: alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatásfejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó Kutató, fejlesztő: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik

27 Kutatók foglalkoztatása A részkedvezménye egyenlő a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer Ft 27 százalékával Nincs időkorlát Ha a foglalkoztatás hó közben kezdődött, vagy szűnt meg egész hónapra megjár a kedvezmény Nem jár meg a kedvezmény, ha nem kizárólag kutató tevékenységnek megfelelő munkakörben foglalkoztatta a munkavállalót

28 Szociális hozzájárulási adó Azon kedvezmények, melyek más, foglalkoztatási célú adókedvezménnyel egyidejűleg nem vehetők igénybe. A kedvezmények jogcím szerint kódvezéreltek. régi kedvezmény (5 féle), új kedvezmény (7 féle).

29 A 1308M-12 számú lapon szereplő kedvezmények A fejlécben az adókedvezmény jogcímét ki kell választani.

30 Új kedvezmények I. A 1308M-12-es lap "Az adókedvezmény jogcíme 05 a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény, 06 a legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező,, 25 év alatti foglalkoztatott munkavállal llaló után érvényesíthető adókedvezm kedvezmény, 07 a 180 napnál l több t munkaviszonnyal rendelkező,, 25 év alatti foglalkoztatott munkavállal llaló után érvényesíthető adókedvezm kedvezmény, 08 az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény,

31 Új kedvezmények II. A 1308M-12-es lap "Az adókedvezmény jogcíme 09 a tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény, 10 a GYED, GYES, GYET folyósítását követően, illetve a GYES, GYET folyósítása alatt foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény, 11 a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye, 12 a kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény.

32 Új kontroll adatszolgáltatások A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új kedvezményekkel összefüggésben kialakított (K100) új kontroll adatszolgáltatások, az igazolás kiállítás hónapját követő hó 5-ig a tartósan álláskereső személyek foglalkoztatása esetén érvényesíthető, illetőleg a GYED, GYES, GYET folyósítását követően, illetve a GYES, GYET folyósítása alatt foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény ellenőrzéséhez Art (2) 3. számú melléklet J) pontja 2. alpontjának hatályba lépését megelőző három évben adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv ig elektronikus adatszolgáltatása 12K101

33 K100 jelű folyamatos kontroll

34 12K101 jelű egyszeri kontroll

35 Köszönöma figyelmet!

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Kivonatos közlés) IX. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015.

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK Széll Zoltánné előadása A külföldi énekes, zenész, színész, bábművész,

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03.

A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03. A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03. Jogszabályi há.ér 1996. évi XXI. tv. - A terüle2ejlesztésről és a területrendezésről 2012. évi CCVII. tv. - módosító

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. JANUÁR Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról A munka világának korszerűbbé, egyszerűbbé tétele érdekében

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN. 2013. január 1-jétől

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN. 2013. január 1-jétől PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN 2013. január 1-jétől Készítette: Nagy Imréné könyvelő Változások a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 2013. január Hírlevél Tartalom Mi mennyi 2013-ban?... 2. TÁJÉKOZTATÓ a Munkahelyvédelmi Akció foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről munkaadók részére....

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É PénzSztár D A rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július

Részletesebben

S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Fontosabb 2013. évi és évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 ÚJ: Szabad vállalkozási zóna A térség fejlődése érdekében, a Kormány

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben