TB Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás"

Átírás

1 TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

2 A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

3 Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja július 1-jétől Ha az egyéni, a társas vállalkozó, az őstermelő gyet-ben részesül, nem érvényesül az adó, valamint a nyugdíjjárulék, egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járuléknál a minimum adóés járulékalap. Így ettől kezdve nem kell minden hónapban a szohot legalább a tb. minimálbér 112,5 %-a, a nyugdíjjárulékot a tb. minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot a tb. minimálbér másfélszerese után megfizetni.

4 A heti 36 órás munkaviszonyban álló átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja VII. 1-jétől: Tbj. 31. (4) Abban az esetben, ha az [ az átalányadózónak nem minősülő ] egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, vagy az egyéni vállalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, a járulékok alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem. Ez esetben tehát nem érvényesül a minimum járulékalap.

5 A szociális szövetkezetben tagként tevékenykedő személy V. 3. Szociális szövetkezetekben személyes közreműködés: munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony lehetett. Lehetőség nyílt arra: tagsági jogviszonyban is lehessen közreműködni. TAGI MUNKAVÉGZÉS. Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak az Flt. szerint regisztrált álláskereső és a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet. Ha e tag munkavégzésre irányuló más jogviszonyt létesít, a tagi munkavégzési jogviszony szünetel.

6 A tag tb. jogállása Nem minősül biztosítottnak, de e tag kivéve e jogviszony szünetelésének időtartamát egészségügyi szolgáltatásra jogosult. A szövetkezet a tag után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet. A tag a pénzbeli juttatása után 10 % nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett (szolgálati időt és nyugdíjalapot képező jövedelmet szerez). A tagi jogviszony szünetelése alatt a szövetkezet nem fizet járulékot. A szövetkezet e járulék megfizetése alól a tagi jogviszony létrejöttét követő 1. évben mentesül, a 2. évben a járulék 25 %-ának, a 3. évben 50 %-ának, a 4. évben 75 %-ának, az 5. évtől 100 %-ának megfizetésére kötelezett.

7 Kedvezmény érvényesítése Egy személy után egy időben csak egy szövetkezet, ugyanaz szövetkezet ugyanazon tagja után csak egyszer alkalmazza. 4 évnél rövidebb jogviszony esetén 4 évből fennmaradó időre másik jogviszonyban érvényesíthető (a mértéknél figyelembe kell venni a korábbi jogviszonyban érvényesített kedvezmény időtartamát). A Tag nyilatkozik erről. Jogszerűtlen nyilatkozat: adóhiány, bírság és pótlék a tagot terheli.

8 SZOCHO nincs! A szövetkezet a jogviszony kezdetét a jogviszony első napján, a munkavégzés előtt, megszűnését, szünetelésének kezdetét és befejezését 8 napon belül bejelenti az egészségbiztosítási pénztárhoz. A szövetkezet a tagja részére a követő év I. 31-éig igazolást ad ki (jogviszony időtartama, járulék alapja, összege, eü. szolg. járulék és az abból igénybe vett kedvezmény).

9 Járulék-mentesség az tanuló, hallgató tag esetében Az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanulója, illetve hallgatója nem biztosított. A tanuló, hallgató tagok esetében nincs egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, nyugdíjjárulék, szoho.

10 2013. VIII. 29-étől Tanulónak, hallgatónak az minősül, aki: nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik, nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a fenti tanulói jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.

11 2014 Január évi CC. törvény

12 Biztosítás szünetelése Az ügyvédi tevékenység szünetelésének az állat-egészségügyi szolgáltató állatorvos tevékenységének szünetelésének, a tanulószerződés szüneteltetésének ideje, amikor jogszabály szerint az alapjogviszony szünetel. Kivéve önkéntes tartalékos katonai szolgálat.

13 Fogvatartott Az őrizetbe vett, házi őrizetbe rendelt, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetést töltő személy, a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló személy.

14 A biztosítás nem terjed ki A hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra.

15 2 évnél hosszabb kiküldetés 2 évnél hosszabb munkavégzés esetén mentesül a munkavállaló a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól, ha a) a munkavégzés kezdetekor előre nem látható olyan körülmény következik be, ami alapján a munkavégzés ténylegesen vagy várhatóan 2 évnél hosszabb idejűvé válik, b) az a) pontban említett körülmény a munkavégzése kezdetét követő legalább 1 év után következik be (amelyet a dolgozó 8 napon belül bejelent az állami adóhatóságnak. Szociális hozzájárulási adó 2 év után van!

16 Átmenet A I.1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés két éves időtartamát I. 1-jétől kell számítani és a biztosítási kötelezettség legkorábban I. január 1-jével jön létre.

17 Családi járulékkedvezmény Családi kedvezményre a biztosított és megosztva házastársa, élettársa jogosult [Szja tv. szerint] Csökkenti a fizetendő természetbeni egészségbiztosítási-, pénzbeli egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék összegét [ebben a sorrendben].

18 ÖSSZEGE A biztosítottat megillető, az Szja tv. szerinti családi kedvezmény összegéből a) A biztosított által vagy b) a családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy c) a biztosított és a kedvezményt megosztással érvényesítő házastársa, élettársa által együtt a ténylegesen érvényesített kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka, de legfeljebb a járulékok együttes összege.

19 Példa Szja 29/A. : A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. ] a családi kedvezménnyel csökkenti. (2) A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és kettő eltartott esetén forint, három és minden további eltartott esetén forint.

20 Példa I. A 2 gyermekes bruttó havi keresete Ft. A 2 gyermek után figyelembe vehető adóalap csökkentő (2 x Ft =) Ft. Az szja alap csak Ft-ig csökkenthető, a fennmaradó Ft után a kedvezmény a járulékokból vehető figyelembe a következő módon: A Ft 16 %-a Ft. A Ft további kedvezmény vehető figyelembe ebben a sorrendben a 4 %-os mértékű természetbeni-, a 3 %-os mértékű pénzbeli- és a 10 %-os mértékű nyugdíjjárulék. A %-a Ft, így a kedvezmény a 4 %-os mértékű természetbeni eb. járulék terhére számolható el.

21 Példa II. A 3 gyermekes személy bruttó havi keresete Ft. A 3 gyermek után figyelembe vehető adóalapot csökkentő összeg (3 x Ft) = Ft. Az szja csak Ft-ig csökkenthető, a fennmaradó Ft után a kedvezmény a járulékokból vehető figyelembe a következő módon: A Ft 16 %-a Ft. Az Ft kedvezmény vehető igénybe sorrend szerint a után: a 4 %-os mértékű természetbeni eb. járulék összege Ft, a 3 %-os mértékű pénzbeli eb. járulék összege Ft, a 10 %-os mértékű nyugdíjjárulék összege Ft. A járulékok összesen összege Ft, így valamennyi járulékot figyelembe véve érvényesíthető a családi járulékkedvezmény.

22 Példa III. A 3 gyermekes bruttó havi keresete Ft. A 3 gyermek utáni adóalapot csökkentő összeg (3 x Ft) = Ft. Az szja. adóalap csak Ft-ig csökkenthető, a fennmaradó Ft után a kedvezmény a járulékokból vehető figyelembe a következő módon: A Ft 16 %-a Ft. A után a 4 %-os mértékű természetbeni eb. járulék összege Ft, a 3 %-os mértékű pénzbeli eb. járulék összege Ft, a 10 %-os mértékű nyugdíjjárulék összege Ft, a járulékok összesen összege Ft, így valamennyi járulékot figyelembe véve Ft családi kedvezmény érvényesíthető. (További kedvezményre már csak az együtt élő házastárs, élettárs vonatkozásában van lehetőség.)

23 A kedvezmény összegének felosztása A családi járulékkedvezményt a jogosultak döntésük szerint együtt is, de csak egyszeresen érvényesíthetik. A családi járulékkedvezmény együttes igénybevétele feltétele az érintettek adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett (adóazonosító jeleket is feltüntető) nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntést. Nem csökkenti az adómentes vagy bevételnek nem minősülő járulékalapot terhelő járulékfizetési kötelezettséget (kivéve érdekképviseleti tagdíj).

24 Egyéni és társas vállalkozó Egyéni, társas vállalkozó csak a tényleges járulékalapig érvényesítheti a kedvezményt a vállalkozói kivétet, átalányban megállapított jövedelmet, a személyes közreműködői díjat terhelő járulékok erejéig.

25 TB ELLÁTÁS A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

26 A családi járulékkedvezmény érvényesítése A foglalkoztató köteles a megállapítani, ha az Szja tv. szerint adóelőleg megállapítónak minősül. Havi összege a családi kedvezmény adóelőlegnyilatkozat szerinti összege és a jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének ha az pozitív 16 százaléka, de legfeljebb a tárgyhavi természetbeni egészségbiztosítási-, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék összege (ebben a sorrendben).

27 A foglalkoztató A járulékot nem vonja le, nem fizeti meg. A családi járulékkedvezmény havi összegét az Art. 31. (2) szerinti bevallásában vallja be. Egyéni vállalkozó és mg. őstermelő saját maga állapítja meg. Ha járulékkedvezmény jogosulatlan, azt az adóbevallásig vissza kell fizetni. 12 % különbözeti bírság (ha a befizetési kötelezettség a 10 ezer forintot meghaladja).

28 Munkáltatói igazolás (havi éves) A magánszemély éves elszámolási kötelezettsége miatt a foglalkoztató az évközi és az éves járulékigazolásokon köteles az egyes járulékok mellett feltüntetni azt is, hogy mekkora összegű családi járulékkedvezményt érvényesített a munkabérből. Lásd Tbj. 47. (3) és 50. (6) bekezdését.

29 Átmeneti rendelkezés A családi járulékkedvezményt első ízben az olyan jövedelmekre kell alkalmazni, amelyeket a január hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. A januári bérek, járulékalapot képező jövedelmek után lehet igénybe venni.

30 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 2013: 6660 forint (napi összeg 222 forint) 2014: 6810 forint (napi összeg 227 forint) Nem kell fizetni, amely alatt a kiegészítő tevékenységű Keresőképtelen, gyesen van, fogvatartott, állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel, ügyvéd tevékenysége, közjegyzői, szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága, egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel, munkaviszonyban (több ilyenben) a munkaidő eléri a heti 36 órát.

31 JÁRULÉKALAP Szakképző iskolai tanuló esetében A tanulószerződésben meghatározott díj helyett a a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj. A szakképzésről szóló tv. szerint a szerződés szerinti díj csökkenhet (pl. igazolatlan hiányzás).

32 Hatályon kívül Aki valótlan adatok közlésével olyan személyt jelentett be, akire a biztosítás nem terjed ki, vagy a járulékokat jogellenesen a tényleges járulékalapot képező jövedelemnél magasabb összeg után állapította meg és vallotta be, a jogsértés időtartamára a bejelentés vagy bevallás megalapozatlanságától függetlenül köteles a járulékot, illetve a magasabb összeg utáni járulékot megfizetni.

33 KATA főállású kisadózó: a kisadózó, kivéve azt, aki a tárgyhó egészében: heti 36 órás munkaviszonyban áll (részmunkaidők összeszámítódnak), a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, uniós rendelet, kétoldalú egyezmény szerint külföldön biztosított, volt olyan rokkantnyugdíjas, aki rokkantsági-, rehabilitációs ellátást kap,

34 KATA főállású kisadózó: a kisadózó, kivéve azt, aki a tárgyhó egészében: rokkantsági ellátást kap 50 % és kisebb mértékű egészségi állapot miatt, más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységű egyéni vagy társas vállalkozó, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is. [?]

35 Szünetel a biztosítás Szünetel a főállású kisadózó biztosítása abban a hónapban, amelyben a főállású kisadózó után az adót a 8. (9) bekezdés d) pontja alapján nem kell megfizetni. A biztosítás csak a havi 50 ezer forintos tételes adó megfizetése alapozhatja meg.

36 Magasabb összegű tételes adó választása A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-e. Nyilatkozni lehet arról, ha a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adó megfizetését választja. A bejelentést követően is választható. A nyilatkozat megtételének hónapjától, a visszavonás, a főállású kisadózói jogállás megszűnése, az adóalanyiság megszűnése hónapjáig kell teljesíteni.

37 A választható magasabb összeg A választás alapján fizetendő tételes adó minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint. Az egyes ellátások számításának alapja ez esetben havi Ft. helyett havi, Ft. Az arányos szolgálati idő.

38 SZOCHO Tbj. változásait követő módosítások Adóalap: a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj. Adóalap: kiküldetés Tbj. 4. k) 2. pont. Adóalap: ha a jövedelmet a jogviszony megszűnését követően fizetik ki (mintha a megszűnés napján fizették volna ki).

39 Tbj. változásait követő módosítások Nem eredményez adófizetési kötelezettséget A nemzeti felsőoktatási szóló törvény szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszony. Heti 36 órás munkaviszonyban álló, vagy tanuló eva adóalany járulék és szocho fizetési kötelezettségének szinkronizálása (adóalap 4 %-a után). Az ügyvéd a tevékenység szüneteltetése alatt mentesül az adófizetési kötelezettség alól.

40 Iskolaszövetkezet tanulója Mint a Tbj. szerint VIII. 29-től: Csak az aktív hallgatói jogviszony eredményez mentességet. A tanulói, hallgatói jogviszony igazolására alkalmas dokumentumok augusztus 29-étől alkalmazható [?!].

41 Pontosítás Fogvatartott (mint Tbj.): az őrizetbe vett, házi őrizetbe rendelt, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés vagy elzárás büntetést töltő személy, a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló személy. Munkaviszony fogalmának az időközi változásokhoz igazítása (pl.: kormányzati szolgálati jogviszony, Országgyűlési Örség).

42 SZOCHO-val szembeni kedvezmény Hatályon kívül A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény. A START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ kedvezményre vonatkozó (együtt alkalmazási) szabályok.

43 ADÓKEDVEZMÉNYEK A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye A változás, hogy a kedvezményezett munkavállalóra nézve előírt lakóhely feltétel úgy is teljesülhet, ha a munkavállaló a munkáltató székhelye szerinti szabad vállalkozási zónától 20 km-re levő szabadvállalkozási zónában vagy ugyanabban a kistérségben lakik, mint amelyben a munkáltatója működik.

44 A jogosultságot biztosító lakóhely legalább 6 hónapja a szabad vállalkozási zónában vagy e szabad vállalkozási zóna közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton számított legfeljebb 20 km-re levő szabad vállalkozási zónában legyen vagy ugyanabban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztési-statisztikai kistérségben legyen, mint a szabad vállalkozási zóna.

45 ADÓKEDVEZMÉNYEK A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény Tartósan álláskereső: akit a foglalkoztatást megelőző [9 hónapon belül legalább 6 hónapig] 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott.

46 Kutatók, fejlesztők utáni kedvezmény A felsőoktatási tv. szerint doktori képzésben részt vevő hallgatót vagy doktorjelöltet munkaviszonyban foglalkoztató vállalkozásként működő kutatóhely kedvezményt vehet igénybe. Eddig csak a doktori PhD vagy ennél magasabb tudományos fokozattal vagy tudományos címmel rendelkező kutató után járt az adókedvezmény.

47 A kedvezmény összege, mértéke A bruttó munkabér, de legfeljebb 200 ezer forint 14,5 százaléka. Kizárólag csak a meghatározott kutató, tudományos tevékenység esetén. Azon hónapra amelyben a munkavállaló munkaviszonya kezdődik vagy véget ér, a kedvezmény az egész hónapra jár.

48 T/ számú törvényjavaslat A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény A gyed, gyes vagy gyet folyósítása alatt vagy megszűnését követően munkaviszonyban álló személyt foglalkoztató kifizető az őt terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

49 Az adókedvezmény összege A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első két évében és 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében. Ettől eltérően a bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első három évében és 14,5 százalékával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében, ha a foglalkoztatott a) a Cst.szerint legalább 3 gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyed-ben, vagy gyes-ben részesült vagy részesül, vagy b) Gyet-ben részesült vagy részesül.

50 A kedvezmény érvényesítése Az anyasági ellátás megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap, a második esetben 69. hónap végéig, de legfeljebb 3 illetve 5 évig érvényesíthető. Az anyasági ellátást folyósító szerv által Kiállított igazolás birtokában.

51 T/ törvényjavaslat A Tbj.) 5. (1) a) pontjában a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban szövegrész helyébe a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban szöveg lép. Hatályát veszti a Tbj. a) 4. k) pont I. alpontjában az a hivatásos nevelőszülői díj, szövegrész, b) 16. (1) bekezdés s) pontja.

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált Mi mennyi 2014-ben Munkabérek, illetmények - nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások - álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás - munkaadók által fizetendő közterhek - munkavállalók által fizetendő közterhek

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 Garantált

Részletesebben