VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től"

Átírás

1 VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap kiegészítéssel kell meghatározni. /szuperbruttósítás/ Tehát adóalap munkajövedelem esetén= bruttó jövedelem x 1,27 Az adó mértéke, ha az éves adóalap összege: Ft-ig 17% /adóterhelés: 1,27x17%=21,59%/ Ft-tól 32% /adóterhelés: 1,27x32%=40,64%/ Különadó megszűnik! Adójóváírás: Az adójóváírás az adóalap kiegészítéssel növelt bérjövedelem 17%-a, de legfeljebb jogosultsági hónaponként Ft, összesen 12 hónapra Ft. Ez teljes egészében évi 3 millió 188 ezer Ft-os éves jövedelemszintig vehető igénybe. A jogosultság 4 millió 698 ezer Ft éves jövedelem határig fokozatosan szűnik meg. Jogosultsági határ: 3 millió 188 ezer Ft A január 1-től érvényes Ft összegű minimálbér adóalapja x 1,27= Ft, ezután 17% szja Ft, adójóváírás Ft, fizetendő szja= 769 Ft. A teljes minimálbérre meg kell fizetnie a munkavállalónak a nyugdíj, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékokat /összesen: 17%/. Adóterhet nem viselő járandóságok adójának levonása A számított adót csökkenti az adóterhet nem viselő járandóságok együttes összege alapján az adó mértékére vonatkozó rendelkezés szerint kiszámított összeg. Az adóterhet nem viselő járandóságot a kifizetőnek, munkáltatónak adóalapkiegészítés nélkül kell beszámítani az adóalapba, méghozzá a járandóság kifizetésének időpontja szerint, függetlenül attól, hogy mely időszakra jár. A magánszemély által felszolgálási díj címen megszerzett bevétel, valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló adóterhet nem viselő járandóság. 1

2 Adóterhet nem viselő járandóság még, pl: a nyugdíj, és a családi pótlék, rehabilitációs járadék, gyes, gyet, a munkáltató által nyújtott vissza nem térítendő lakás célú támogatás. Családi kedvezmény Az összevont adóalap adójából nem kell megfizetni a családi kedvezményt, amelyet a kedvezményezett eltartott után érvényesíthet a jogosult, eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4000 forint, ha az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a 3 főt eléri, 7 millió 620 ezer ft jövedelemhatárig vehető igénybe. A jövedelemkorlát minden további eltartottnál 635 ezer Ft-tal nő, 10 millió 160 ezer Ft-ig. Súlyosan fogyatékos kedvezménye: Havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékával csökkentheti az összevont adóalap adóját. A munkáltató által adható adómentes juttatások: 1. Munkáltató által biztosított ingyenes, vagy kedvezményes számítógép és internet használat 2. munkaruha 3. munkába járás költségtérítése 4. munkásszállás, albérleti hozzájárulás 5. temetési segély 6. kifizető által nyújtott védőoltás 7. munkabér előleg /minimálbér ötszörösét meg nem haladó maximum: 6 havi visszafizetés/ 8. kockázati biztosítás Kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások A kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb juttatások után - az eddigi adómentesség helyett - 25% adót kell a juttatónak megfizetnie az egyedi korlátokig. Az afölötti rész természetbeni juttatásként adózik, tehát 54% személyi jövedelemadó, valamint a juttatás személyi jövedelemadóval növelt értéke után 27% társadalombiztosítási járulék, összesen: 97,89% adóteher fizetés terheli. A munkáltató által adható kedvezményes adózású juttatások: 1. A munkavállaló, nyugdíjas munkavállaló, és közeli hozzátartozói,és a szakmunkástanuló részére juttatott üdülési csekk, vagy kedvezményes 2

3 üdültetés értékből személyenként évente a minimálbért meg nem haladó rész. / Ft/ 2. Meleg étkezés, vagy kizárólag ennek igénybevételére jogosító utalvány, havi ft-ig. 3. Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként a minimálbér 30%-áig, Ft-ig. 4. A munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt helyi utazásra szolgáló bérlet. 5. A munkaviszonyban álló munkavállaló részére átutalt, az önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyző pénztárakba, a munkavállaló számára fizetett hozzájárulás havi összege a tárgyhó első napján érvényes havi minimálbér 30%-ig. 6. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakba a munkáltató által a munkavállaló számára fizetett hozzájárulás havi összege a tárgyhó első napján érvényes havi minimálbér 50 %-ig, 7. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a munkáltató által a munkavállaló számára fizetett hozzájárulás havi összege a tárgyhó első napján érvényes havi minimálbér 50 %-ig. 9. Magán-nyugdíjpénztári munkáltatói tagdíj-kiegészítés. 10. Az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér két és félszeres összegéig. Az öngondoskodáshoz kapcsolódó adókiutalás Az önkéntes biztosítópénztári befizetések után az egyéni pénztári számlán jóváírandó támogatás illeti meg az adózót, amennyiben a tárgyévi adóját megfizette. A jóváírás az önkéntes kölcsönös pénztárba vezetett egyéni számlán, az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és önsegélyző pénztárba a magánszemély tag által befizetett összeg, valamint a magánszemély tag egyéni számláján jóváírt összeg együttes értékének-30 %-a, maximum: 100 ezer Ft /aki január 1. előtt tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt 130 ezer Ft/ De többes tagság esetén legfeljebb adóévenként 120 ezer Ft /aki január 1. előtt tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt 150 ezer Ft/ 3

4 Nyugdíj-előtakarékossági számla A nyugdíj-előtakarékossági számla tulajdonosa hasonlóan az önkéntes biztosítópénztárnál leírtakhoz - rendelkezhet arról, ha a számlavezető banknál elláttatta NYESZ-R jelöléssel, hogy a számlájára az adóhatóság utalja át a befizetett összeg 30 százalékát, de több számla esetén is legfeljebb 100 ezer forintot, /aki január 1. előtt tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt 130 ezer Ft/. Adókötelessé váló természetbeni juttatások: Adóteher 97,89% 1. Az évi három alakalommal adott csekély értékű ajándék 2. Kultúra utalvány minimálbérig 3. Hideg étkezési utalvány Ft értékhatárig 4. Nyugdíjba vonuláskor adott ajándék értékéből 15 ezer Ft Változatlan: A nem önálló tevékenységből származó bevételből a jövedelem megállapítása során levonható a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére az adóévben levont /befizetett/ tagdíj. Tehát a szakszervezet részére befizetett tagdíj összege az adóalapot csökkenti. Belföldi, külföldi napidíj: Teljes egészében adókötelessé válik. A szakszervezet által a következő juttatások adhatóak adómentesen: 1. A társadalmi szervezettől évente egyszer adott tárgyjutalom értékéből Ft. 2. A temetési segély, ha az elhunyt házastársa, vagy egyenes-ágbeli rokona számára folyósítják. 3. Az önsegélyező feladatot is vállaló szakszervezet által a szociálisan rászorulónak nyújtott szociális segély. Szociálisan rászoruló az a magánszemély, akinek /eltartottainak/, létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt-vagyoni viszonyára is tekintettel- csak külső segítséggel képes biztosítani. 4

5 JÁRULÉKTÖRVÉNYEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A munkaadók által a munkabér után fizetett járulék mértéke: 27% Ebből nyugdíj-biztosítási járulék: 24% Egészség-biztosítási járulék: 2% Munkaerő piaci /korábban munkaadói/ járulék: 1% A munkavállalók által fizetett járulékok mértéke: 17% Ebből: a.) egyéni egészségbiztosítási járulék 6% Kockázat megosztás alapján / / 4% természetbeni 2% pénzbeli eü. járulék Kórházi, orvosi ellátás táppénz, gyes, gyed Valamennyi biztosítási jogviszony után meg kell fizetni A többes jogviszonynál, ha egy a 36 órát eléri, a többinél nem kell fizetni a 2%-ot, de pénzbeli ellátás sem jár érte b.) a munkaerő-piaci járulék /korábban munkavállalói járulék/:1,5% c.) nyugdíjbiztosítási járulék mértéke a biztosítási felső határig: 9,5% Ebből: 1.) a magán-nyugdíjpénztár tag nyugdíjjáruléka: 1,5% 2.) tagdíja: 8,0% A nyugdíjjárulék fizetési felső határ: napi forint, évi forint Tételes eho megszűnik. A százalékos eho mértéke 27% A táppénz mértéke folyamatos 2 éves biztosítás esetén a táppénz alap 60%. Ennél rövidebb biztosítási idő esetén, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás alatt 50%. A táppénz, egy napi összege nem haladhatja meg a havi minimálbér forint-400 százalékának harmincad részét, ez havi maximum forint. A betegszabadság mértéke a távolléti díj 70%. 5

6 30 napig jár passzív jogon a táppénz, a kifizethető összeg felső határa biztosítás megszűnése után, a minimálbér másfélszerese: x 1,5/30 nap= Ft/nap Akinek nincs biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya havi Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet. Nyugdíjas foglalkoztatottnak 4% egyéni egészségbiztosítási járulékot, és 9,5% nyugdíjjárulékot kell fizetni. A felszolgálási díj után 15% nyugdíjbiztosítási járulékot kell fizetni, a borravaló után pedig lehet, a fizetett díj 81%-a beszámít a nyugdíjalapba. Összeállította: Bogdánné Nánai Mária Ügyvezető alelnök 6

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

A 2010 évre vonatkozó jogszabályváltozásokról rövid tájékoztató.

A 2010 évre vonatkozó jogszabályváltozásokról rövid tájékoztató. A 2010 évre vonatkozó jogszabályváltozásokról rövid tájékoztató. A 2009 évi 171. számú Magyar Közlönyben jelent meg a 2009. évi CXXVI. Törvény AZ Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról Ezen belül

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Szerző: Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

SZJA 2011 Cafeteria 1

SZJA 2011 Cafeteria 1 SZJA 2011 Cafeteria 1 Miről l lesz szó? - 2010 adótábla trükközés - 2010 nyilatkozati visszatartó erő - Adókedvezmények 2010 - A 2011-es SZJA kulcs-rendszer - 2010-2011 SZJA adózási összevetés - Családi

Részletesebben

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály Szatmári László főosztályvezető-helyettes Jövedelem és forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke valamennyi (összevont adóalapba tartozó és külön

Részletesebben

2009. július 01-jei változások

2009. július 01-jei változások 1 2009. július 01-jei változások Adótábla-adójóváírás A 18%-os kulcs sávhatára 1.700.000 Ft-ról 1.900.000 Ft-ra emelkedik, az adómértékek változatlanul 18, illetve 36%. A módosított adótábla alapján kell

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások TÁJÉKOZTATÓ Adóváltozások 2011 SZJA Az adótábla jövőre egyetlen sávban adóztat, szuperbruttó /+27 százalékkal növelt/ alapra vetített 16 százalékos kulccsal (gyakorlatilag 20,3%) - összevont adóalapra,

Részletesebben

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm hírlevelünk december havi számának megjelenése alkalmából! Ismételten jelezzük Önnek az alábbi, KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Az EVÁSoknak az evát december 20-ig fel kell tölteniük!

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2008. 2009. 2010. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Szja az állam második legnagyobb adóbevétele. Alapgondolat: A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Az adót naptári évenként az összes jövedelem

Szja az állam második legnagyobb adóbevétele. Alapgondolat: A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Az adót naptári évenként az összes jövedelem 1 Szja az állam második legnagyobb adóbevétele. Alapgondolat: A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Az adót naptári évenként az összes jövedelem alapján kell megállapítani és megfizetni. Jövedelemszerzés

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben