KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:"

Átírás

1 Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm hírlevelünk december havi számának megjelenése alkalmából! Ismételten jelezzük Önnek az alábbi, KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Az EVÁSoknak az evát december 20-ig fel kell tölteniük! Az EVÁSoknak december 20-án a folyószámláján nem lehet tartozása, különben kizárják az EVÁból. EVÁS egyéni esetén az illetéktartozás is kizárásra ad okot! Lehet kérelmet írni, fizetési halasztás csak beszélnünk kell róla! EVA körbe be- illetve kilépést december 20-ig lehet bejelenteni! A 2010-ben felemelték, a tavaly 100 millió Ft. árbevételt meghaladó társaságok kötelesek december 20-ig befizetni (FELTÖLTENI) a 2010-es várható eredmény szerinti iparűzési adót, társasági, de legalább a IV. negyedéves társasági adóelőleg összegét. (Nem teljesítés esetén 20% mulasztási bírságot vetnek ki.) A feltöltős cégeket nagyon várjuk egy megbeszélésre Irodánkban! ÁFÁT érintő változásokat - áfa körből a ki-, belépést, illetve ingatlan bérbeadás áfa vonzatának változtatását, gépjármű értékesítéssel kapcsolatos áfa lehetőségek változtatását - csak és kizárólag december 20-ig lehet bejelenteni. Ezt is érdemes átbeszélnünk! 2011-es változások SZJA tekintetében: Összevont adóalap Az összevont adóalapba tartozó jövedelmekhez adóalap-növelő tételként (szuperbruttósítás) hozzá kell adni a jövedelem 27%-át, azaz a személyi jövedelemadó alapja a 27%-kal növelt jövedelem lesz SZJA, Adótábla január 1-től az adó mértéke egységesen 16%. A 16%-os adómértéket kell alkalmazni az összevont adóalapra, továbbá valamennyi külön adózó jövedelemre (ingó és ingatlan vagyon átruházásából, béren kívüli juttatásokból, tőkejövedelmekből keletkező, illetve egyéb, kamatkedvezményből, nyereményből származó jövedelmekre). Adójóváírás Az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 16 százaléka, de jogosultsági hónaponként legfeljebb forint (évente: Ft). Az adójóváírás teljes összegben forint éves összes jövedelemig (jogosultsági határ), csökkenő összegben forintig érvényesíthető. ( forintnál már 0 forint az adójóváírás)

2 Családi kedvezmény Az SZJA tv. Jelentős családtámogatási elemeket tartalmaz. Jövedelemkorlát nélkül és már egy gyermek után is érvényesíthető lesz kedvezmény. Egy és két eltartott után Ft, három eltartott után Ft. A kedvezményt havonta és gyermekenként lehet levonni az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelemből. Egy- és kétgyermekeseknél havonta Ft, három- és többgyermekeseknél pedig Ft forint adócsökkenést jelent gyermekenként. Osztalékadó Az osztalékból származó jövedelem minden esetben 16%-kal adózik. Megszűnik a tőzsdei papírok osztalékának kedvezményes, 10%-os adója. A 14%-os EHO (450 e Ftig) változatlanul megmarad. Ingó vagyontárgy átruházás január 1-jétől ingó vagyontárgyak értékesítése esetén az adót akkor nem kell megfizetni, ha az a Ft-ot nem haladja meg, ami azt jelenti, hogy továbbra is Ft-ig adómentes az ingóság értékesítéséből származó jövedelem, de most már 16%-os adómértékkel számítjuk ki az adó összegét. Ingatlan bérbeadás január 1-jétől a magánszemélynek az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmét - amennyiben nem egyéni - minden esetben az összevont adóalap részeként kell tekintenie és önálló tevékenységből származó jövedelemként kell adóznia utána. Megszűnik a választási lehetőség az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem külön adózására. Önkéntes pénztári és nyesz-kedvezmény Az idei évhez hasonlóan 2011-ben is érvényben lesznek az szja törvénynek azon paragrafusai, amelyek minden személyi jövedelemadó befizetést öngondoskodásra ösztönöznek ben a magánszemély, az általa önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári számlájára befizetett összeg további 20%-ának a jóváírását kérheti önkéntes nyugdíjpénztári számláján az éves személyi jövedelemadója terhére (a tavalyi 30%-kal szemben) Ugyanez a lehetőség fennáll az önkéntes kölcsönös egészségpénztári számlákra is.

3 Társadalombiztosítás 2011-ben: Társadalombiztosítási járulék A foglalkoztató és a biztosított egyéni által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke 27% (bruttó bér után fizetendő), ebből: - nyugdíjbiztosítási járulék 24% - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék 3%, ezen belül - a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5%, - a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%, - a munkaerő-piaci járulék 1%. A biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke 17,5% (bruttó bérből levonásra kerül) ebből - nyugdíjjárulék 10% és a magánnyugdíj-pénztári járulék megszűnik, - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 7,5%. ezen belül: - A természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%, - A pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%, - A munkaerő-piaci járulék 1,5%. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi 5100 forint lesz (4950 volt). Ez napi 170 forintnak felel meg. Start-kártya utáni járulék A felsőfokú végzettségű pályakezdő fiataloknak kiváltható Startkártya járulékkedvezmény időtartamát az eddigi két évről egy évre csökkenti a jogalkotó (középfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetén a két év kedvezményes időszak változatlan marad). Az egy éven belüli időtartamban 9 hónapig a munkáltatónak 10%- os Start-kártya járulékot kell fizetnie a 27%-os társadalombiztosítási járulék helyett, 3 hónapig pedig 20%-ot. Az új rendelkezés csak a január 1. után kiváltott Startkártyákra érvényes. Tevékenységre jellemző kereset Megszűnik a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetési kötelezettség, úgyhogy azt már a 2010-es évre sem kell alkalmazni. Az adóhatóság nem szankcionálhatja azokat sem, akik a 2010-es évben nem megfelelően alkalmazták a szabályt. Megszűnik továbbá a dupla járulékalap, eddig is értelmetlen intézménye. Az új minimális járulékalap jövőre az egyszeres minimálbér, illetve a garantált bérminimum lesz.

4 Adónyilatkozat (söralátét méretű SZJA bevallás) A törvény további egyszerűsítést tartalmaz az adóbevallás lehetséges módozatait tekintve. Az egyszerűsítés lényege, hogy az adózó akkor is mentesül az adóbevallás elkészítésével járó megterhelő adminisztrációs kötelezettségek alól, ha nem csak egy belföldi munkáltatótól származik jövedelme, hanem több belföldi kifizetőtől is, és ezért munkáltatója már nem jogosult adójának megállapítására. Ha a magánszemély csak kifizető(k)től szerez jövedelmet, és abból a kifizetők mindegyike levonta az adóelőleget (adót), úgy, hogy az éves adókülönbözet nem több Ft-nál - további feltételek teljesülése esetén - a magánszemély adónyilatkozatot tehet (nyilatkozik a feltételek teljesüléséről). Ez egyenértékű az adóbevallással, tehát más formában nem kell bevallást vagy azzal egyenértékű nyilatkozatot tennie (nem kell sem egyszerűsített adóbevallás, sem pedig munkáltatói adómegállapítás). Ezzel összefüggésben új feladata van a kifizetőknek: a kifizetésről szóló igazoláson jelezniük kell, hogy jogosít-e adónyilatkozatra. Társasági adó HÍ RLEVÉL2011. évi adóváltozások Társasági adó mértéke január 1-jétől: a 10%-os adókulcs feltétel nélkül - az adóalap 500 M Ft-os összegéig alkalmazható. Átmeneti rendelkezés augusztus 16-tól: a hatályos törvények szerint 2010-ben a társasági adóalapot meg kell osztani naptári nap arányosan június 30. és december 31. közötti időszakra annak érdekében, hogy az év második felére 250 MFt. adóalapig 10%-os kulcsot lehessen alkalmazni. Feltöltési kötelezettség A társasági adóelőleg kiegészítés árbevételi értékhatára 50 M Ft-ról 100 M Ft-ra nőtt, azaz szőkül a társasági adóelőleg feltöltésére kötelezettek köre, s ez a szabály már a december 20-ig teljesítendő előlegfeltöltésnél is alkalmazandó. Általános Forgalmi Adó HÍRLEVÉL Változás lép hatályba a teljesítés helyének meghatározásában. A jövőben fontos lesz, hogy a szolgáltatást adóalany vagy nem adóalany veszi-e igénybe. Abban az esetben, ha adóalany részére nyújtanak kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatásokat, illetve ezekhez hasonló szolgáltatásokat, annak teljesítési helye főszabály szerint az igénybevevő gazdasági célú letelepedése lesz az irányadó. Kivételt képeznek az előbbi eseményekre szóló belépőjegyek. Nem adóalanyok részére a szolgáltatás tényleges nyújtásának a helye lesz a meghatározó. A teljesítési időpontban is történik egy változás, miszerint a határozott időre történő elszámolás esetén a teljesítési időpont az elszámolási időszak utolsó napja, azonban a

5 fizetendő adót ettől eltérően az ellenérték megtérítésének esedékességekor, vagy a teljesítéstől számított harminc napon belül kell megállapítani, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb. Adózás Rendje Adónyilatkozat Adónyilatkozattal is lehet teljesíteni magánszemély esetén az éves szja bevallási kötelezettséget bizonyos feltételek megléte esetén. Bérbeadás adószám nélkül Változás augusztus 16-tól. A magánszemélynek ha nem választhatja az általános forgalmi adófizetési kötelezettséget ezentúl nem kell bejelentenie az ingatlan bérbe- vagy haszonbérbe adását, és adószámot sem kell kérnie az adóhatóságtól. VÁLTOZÁSOK A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁBAN JANUÁR 1-TŐL Béren kívüli juttatások A béren kívüli juttatások kifizetőt terhelő adója 16 százalék, és a juttatás értékének 1,19-szerese után kell megfizetni. A béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán felüli rész értékének 1,19-szerese után a kifizetőnek a 16% személyi jövedelemadón felül 27% ehót is fizetnie kell. Béren kívüli juttatások Kinek? Megjegyzés Meleg és hideg étkeztetés Munkavállaló, társas Havi Ft-ot meg nem haladó rész Bérlet Munkavállaló, társas A munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet Iskolakezdési támogatás A névre szóló üdülési csekk (Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány) A munkáltató által a munkavállaló vagy annak közeli hozzátartozója számára biztosított üdülési szolgáltatás Munkavállaló, társas Munkavállaló, családtagja, társas Munkavállaló és családtagja, társas Gyermekenként a minimálbér 30 százalékáig az iskolakezdést megelőző 60 és azt követő 60 napig adható tankönyv, taneszköz, valamint ruházat vásárlására lehet felhasználni. Legfeljebb az év első napján érvényes havi minimálbérnek megfelelő összeg személyenként Amennyiben az üdülő a munkáltató tulajdona, maximum a havi minimálbér összegéig

6 Béren kívüli juttatások Kinek? Megjegyzés Önkéntes egészségpénztári és önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás együtt Munkavállaló Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás Iskolarendszerű képzés Összeghatára együttvéve a minimál bér 30 % -a Munkavállaló Összeghatára a minimálbér 50 % A munkakörrel szorosan Munkavállaló összefüggésben lévő oktatás a minimálbér két és félszereséig Internet használat díja Munkavállaló Munkáltató által finanszírozott internethasználat havi forintig Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások Az ilyen juttatások értékének 1,19-szerese után a kifizetőnek a 16% személyi jövedelemadón felül 27%ehót is fizetni kell. - A kifizető által hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel, - a telefon magáncélú használata, - a csoportos életbiztosítás, - a reprezentáció, üzleti ajándék adóköteles része, - a reprezentációnak nem minősülő vendéglátás, - a kifizető által jogszabály alapján a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás, - a minimálbér 1%-kát meg nem haladó értékű reklámcélú vagy egyéb adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő juttatás, - valamint a fent említett béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán felüli rész. Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások E juttatások az összevont adóalap részeként adóznak, vagyis 27%-kal felbruttósított értékük után a magánszemély adózik 16%-kal. A magánszemély és a juttató tb-terheit a felek közti jogviszony határozza meg. - A munkáltató által egyoldalúan kötelezettségvállalás alapján adott magánnyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés, - művelődési intézményi szolgáltatás (pl. színházjegy), - munkáltató által minden munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, - sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás, - kifizető által biztosított ingyenes vagy kedvezményes személyszállítási

7 Reprezentáció A juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható. Adómentességi határ: Bevétel 1% de maximum 25 millió forint. Üzleti ajándék A minimálbér 25%-át meg nem haladó értékű juttatás, melyet a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, szakmai kapcsolatok keretében adnak. Adómentességi határ: adóévi statisztikai átlagos állományi létszámmal, illetve az adóév során a tevékenységében személyesen közreműködő tagok (egyéni juttató esetében ideértve az egyéni t is) együttes létszámával számolva az 5000 forint/fő Reprezentáció, üzleti ajándék terhei: A juttatás 1,19-szerese után 16% szja, 27% eho, ha az adóévben az üzleti ajándék és reprezentáció együttes értéke meghaladja az adómentességi határt. A társasági adó alanyainak továbbra sem költség a reprezentáció, üzleti ajándék (amely igazoltan a bevétel érdekében merült fel), azaz elszámolható, de adóalap növelő tétel is egyben. A társasági adó alanyának emiatt sem ehot, sem szja-t nem kell az elszámolható reprezentáció, üzleti ajándék után fizetniük. Csekély értékű üzleti ajándék Minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű termék szolgáltatás értékének 1,19 szorosa után a kifizető 16% szja és 27% eho fizetésére kötelezett, amelyet évente 3 alkalommal nyújthatja munkavállalójának. Budapest, December 07. Üdvözlettel: Ritter Edit Rezon Iroda Kft. ügyvezető

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások TÁJÉKOZTATÓ Adóváltozások 2011 SZJA Az adótábla jövőre egyetlen sávban adóztat, szuperbruttó /+27 százalékkal növelt/ alapra vetített 16 százalékos kulccsal (gyakorlatilag 20,3%) - összevont adóalapra,

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Szerző: Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Hogyan adózunk 2011-ben?

Hogyan adózunk 2011-ben? Hogyan adózunk 2011-ben? 2011-ben jelentős adóváltozások elé nézünk. A korábbi évek tendenciáját követve, 2010-ben is az adótörvények több hullámban kerültek módosításra, illetve a javaslatok is az utolsó

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

Hogyan adózunk 2011-ben?

Hogyan adózunk 2011-ben? Hogyan adózunk 2011-ben? 2011-ben jelentős adóváltozások elé nézünk. A korábbi évek tendenciáját követve, 2010-ben is az adótörvények több hullámban kerültek módosításra, illetve a javaslatok is az utolsó

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben