KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS"

Átírás

1 KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

2 REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt, helyette a személyi jövedelemadó törvényben új juttatási típusok kerültek meghatározásra, és az egyes juttatások fogalma és adózása is jelentős mértékben átalakult. A személyi jövedelemadó törvény alapján 2011-től az alábbi nem pénzbeli juttatási típusokat különböztetjük meg: Reprezentáció Üzleti ajándék Adómentes juttatások Béren kívüli juttatások Egyes meghatározott juttatások Minden egyéb, a fenti kategóriákba be nem sorolható nem pénzbeli juttatás (meg nem határozott juttatások) A továbbiakban az egyes juttatásokkal kapcsolatos részletes adózási tudnivalókat és adminisztrációs teendőket foglaljuk össze juttatás típusonként. 1. Reprezentáció: A reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható 1. Társasági adóalanyoknál társasági adóalap növelő tételként kell számításba venni, egyéb adóterhe nincs 2. A jelenleg érvényes általános adókulcs alapján így az elszámolt költség értékének alapesetben 10%-a az adóteher, de a ténylegesen fizetendő társasági adó természetesen az adózás előtti eredmény és más adóalap módosító tételek függvényében ettől eltérő lehet. Lehetséges, hogy ennél kisebb a tényleges adóteher, ha például olyan mértékben negatív az adózás előtti eredmény, hogy azt a társasági adóalap növelő tételek sem fordítják pozitív adóalappá, akkor az adóalap növelés ellenére sem lesz az adott évben ténylegesen fizetendő adó. De adott esetben lehet ennél nagyobb mértékű is, mivel az általános 10% a társasági adókulcs 500 millió forint éves adóalapig érvényes, az e feletti adóalaprészre 19%-ot kell alkalmazni, így ha az adóalap ezt a mértéket elérné, akkor valamivel magasabb lenne a reprezentációnak betudható tényleges adónövekmény. Azok az adózók, amelyek nem tartoznak a társasági adó hatálya alá (pl. kereskedelmi képviselet), a reprezentáció éves összegéből az adóévre elszámolt összes bevétel 1%-át, de legfeljebb 25 millió forintot meghaladó részre az összeg 1,19-szerese után 16% személyi jövedelemadót és 27% egészségügyi hozzájárulást fizetnek. (Lásd: 5. pont) Üzleti ajándék Üzleti ajándék a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott, a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról pont évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról 8. d), és 3.sz. melléklet 12. pont évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 70. (2) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról pont BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft. Hírlevél Május 2

3 2011-ben a Ft-os minimálbér alapulvételével az üzleti ajándék egyedi értékének felső határa Ft. Társasági adóalanyoknál társasági adóalap növelő tételként kell számításba venni, az 1. pontban, a reprezentációnál leírtakkal azonosan. Azok az adózók, amelyek nem tartoznak a társasági adó hatálya alá, az adóévi átlagos statisztikai állományi létszámmal számolva az 5000 forint/ fő értéket meghaladó rész után béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatásként adóznak, az összeg 1,19-szerese után 16% személyi jövedelemadót és 27% egészségügyi hozzájárulást fizetnek. (Lásd: 5. pont) Adómentes juttatások Azok a juttatások, amelyeket a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletében meghatároz, adómentesen adhatóak 6. Ide tartozik a teljesség igénye nélkül például: - a törvénynek megfelelő csoportos személyszállítás (1. sz. melléklet 8.11.) - lakáscélú munkáltatói támogatás (1. sz. melléklet 2.1, 9.3.) - kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, balesetbiztosítás,teljes-és végleges munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás, ha a biztosítottak köre egyénileg meghatározott(1. sz. melléklet 6.3.) adómentes 4. Béren kívüli juttatások A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint bizonyos nem pénzbeli juttatások meghatározott értékhatár alatt kedvezményes adóteher mellett nyújthatóak. Lényegében a korábbi cafeteria juttatásokat sorolja ebbe a kategóriába a törvény. A béren kívülinek minősülő egyes juttatásokat és értékhatárokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze. - temetési segély (1. sz. melléklet 8.6.e.) - károsultnak elemi kár, katasztrófa esetén adott juttatás (1. sz. melléklet 6.1.) - bölcsődei szolgáltatás (1. sz. melléklet 8.6.c.) - foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás (1. sz. melléklet 8.6.d.) - szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés (a feltételek fennállása esetén) (1. sz. melléklet 8.6.f.) - a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat - sportversenyen,- vetélkedőn nyert érem, serleg, trófea (1. sz. melléklet 8.17.) - a kifizető által ugyanazon magánszemélynek évente legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet, (1. sz. melléklet 8.28.) - a törvény előírásainak megfelelő munkaruházat biztosítása (1. sz. melléklet 9.2.) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 70. (2) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 7., és 1. sz. melléklet évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 71. BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft. Hírlevél Május 3

4 Választható elemek 2010-ben Január 1-től Helyi utazásra szolgáló bérlet Étkezési utalvány Internet Önkéntes egészségpénztár Önkéntes nyugdíjpénztár Üdülési csekk Értékhatár a bérlet ára (9.800 Ft/hó) 25 % Meleg: Ft/hó Hideg: korlátlan 25 % korlátlan Ft/hó Ft/hó Széchenyi Pihenőkártya - Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége Iskolakezdési támogatás Ft/fő/év 25 % Ft/fő/év 19,04 % Ft/év Ft /gyermek/év 25% Adóteher Értékhatár Adóteher a bérlet ára (9.800 Ft/hó) 19,04 % Ft/hó 19,04 % 0 % Ft 19,04 % 25 % Ft/hó 19,04 % 25 % Ft/hó 19,04 % Ft/év 19,04 % 25 % Ft/év 19,04 % Ft /gyermek/év 19,04 % A béren kívüli juttatás értékhatárt meg nem haladó részének 1,19-szerese után 16% személyi jövedelemadót kell fizetnie a kifizetőnek. A teljes adóteher így a juttatás értékének 19,04%-a. A béren kívüli juttatások értékhatárt meghaladó része a személyi jövedelemadó törvény szerint definiált béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak tekintendő (5. pont), és a juttatás értékének 1,19 szerese után 16% személyi jövedelemadó és 27% egészségügyi hozzájárulás terheli a kifizetőt. A teljes adóteher ez esetben a juttatás értékének 51,17%-a 9. A kedvezményes adózás feltétele a legtöbb esetben a juttatásban részesülő személy nyilatkozata a tekintetben, hogy az adott hónapban más kifizetőtől nem szerzett azonos jövedelmet (illetőleg az adott évben nem haladta meg a juttatás felső határát). A kifizető a nyilatkozat alapján állapítja meg az adóterhet, így a társaság felelőssége, hogy e nyilatkozatok rendelkezésre álljanak. A helytelen nyilatkozat a munkavállaló felelőssége. 5. Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások Azok a nem pénzbeli juttatások, amelyek nem tartoznak a korábbi pontokban bemutatott juttatások közé, de szerepelnek a törvény által tételesen felsorolt meghatározott juttatások között 10, - a korábbi általános természetbeni juttatások adózásához hasonlóan- a kifizetőt terhelő adó megfizetése mellett nyújthatóak. Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek az alábbiak: - hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás - cégtelefon magáncélú használata - csoportos biztosítás díja, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, beosztás, vagy más közös ismérv határozza meg a biztosítottak körét. - Nem társasági adóalanyok esetében az értékhatárt meghaladó reprezentáció, üzleti ajándék 8 Új juttatási lehetőség, amelynek további részletes feltételeiről kormányrendelet fog rendelkezni. Várhatóan év közepétől kerül bevezetésre / évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 71. c.) pont! évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 70. (4) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 70. (1)-(5) BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft. Hírlevél Május 4

5 - csekély értékű ajándék: 11 legfeljebb évente három alkalommal az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett a minimálbér 10%-át meg nem haladó összegű ajándék juttatása a munkavállaló, volt munkavállaló és közeli hozzátartozója részére, vagy olyan magánszemély részére, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme. - az olyan ingyenes, vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult és a kifizető jóhiszemű eljárása ellenére nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet - egyidejűleg több magánszemély (akár üzleti partner is) számára szervezett, ingyenes, vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt költség, ha a rendezvény, esemény döntően vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul - a kifizető által jogszabály rendelkezése következtében ingyenesen, kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás - reklám célú, vagy egyéb ajándék, ha annak étéke a minimálbér 1%-át (2011-ben a 780 Ftot) nem haladja meg, és a magánszemély azonosító adatai nem ismertek a juttató számára - értékhatárt meghaladó béren kívüli juttatás Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jogszabályváltozás értelmében a kifizető jogszerűtlen, vagy rosszhiszemű eljárása esetén a kiszabható mulasztási bírság az adóalap 50%- áig terjedhet 12. Emellett természetesen a nem megfelelő kategóriába besorolt juttatások esetében a helyes adózási mód alapján megállapított és a ténylegesen megfizetett adó és járulék közötti különbözetet, mint adóhiányt megállapítja, és késedelmi pótlékot szabhat ki. A béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások után a kifizető a juttatás értékének 1,19-szeresére mint adóalapra vetítve 16% személyi jövedelemadót és 27% egészségügyi hozzájárulást fizet. A teljes adóterhelés így összesen a juttatás 51,17%-a. 6. Minden egyéb, a fenti kategóriákba be nem sorolható nem pénzbeli juttatás (meg nem határozott juttatások) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábbi években megszokott természetbeni juttatás fogalma 2011-től megszűnt. A nem pénzben adott juttatások csak a feltételek fennállása esetén minősíthetők és adózhatnak a fenti juttatásokként a kifizető adóterhe mellett. Amennyiben bármely más, a fenti kategóriákba be nem sorolható, a törvény által meg nem határozott egyéb nem pénzbeli juttatást ad a kifizető, az minden esetben a juttatásban részesülő magánszemély összevont adóalapja részeként adóköteles. A meg nem határozott juttatások a magánszemély összevont adóalapjának részeként adóznak, ez azt jelenti, hogy az adó nem a kifizetőt, hanem a magánszemélyt terheli, vagyis a juttatás 1,27 szerese, mint szuperbruttó adóalap után a magánszemély 16% személyi jövedelemadót köteles megfizetni. Amennyiben a magánszemély a juttató vállalkozással biztosítási jogviszonyban áll, a személyi jövedelemadó mellett a társadalombiztosítási járulékokat is meg kell fizetni. Ez esetben az adóelőleget és járulékokat a kifizetőnek le kell vonnia. Amennyiben a kifizetőtől más jövedelemben nem részesül a magánszemély, és a kifizető nem tudja levonni az adóelőleget, a magánszemély részére erről az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás mellett igazolást kell adnia, és a magánszemély ez esetben önadózással kell, hogy teljesítse adófizetési kötelezettségét. Ha a magányszemély nem minősül biztosítottnak, akkor a személyi jövedelemadó mellett 27% egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 70. (5) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 70. (3) BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft. Hírlevél Május 5

6 Összeállításunk figyelemfelhívó jellegű és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat! BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft Budapest, Nagy Jenő u. 10. Telefon: Fax: Hajnal Péter Partner, ügyvezető Kisné Szabó Anna Számviteli vezető, cégvezető Fenyvesi Zsolt Outsourcing vezető, cégvezető Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni. Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül irodánkat.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

Év végi teendők Ami még hátravan

Év végi teendők Ami még hátravan Év végi teendők Ami még hátravan Hír-ADÓ 2010. december 9. Adótanácsadás Év végi teendők Ami még hátravan A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is útmutatót kívánunk nyújtani az év végi teendőkről, részben

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS A 2015-ös ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás alkalmazását segítő szakértői háttéranyag Sodexo utalványt vásárló munkáltatók részére! Összegyűjtöttünk Önnek

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben