Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0

2 A reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának szabályzata Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény figyelembevételével az Agrártudományi Kutatóközpont érdekében megvalósuló reprezentációs kiadások elszámolásának szabályairól az alábbi szabályzat rendelkezik: 1. Szabályzat hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Kutatóközpont tevékenységének érdekében felmerülő olyan kiadásokra, melyek tárgya reprezentáció illetve üzleti ajándék. 2. Szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű reprezentációs kiadások felosztását, teljesítését és elszámolását érintő főbb eljárási szabályait. 3. Fogalmak Jelen szabályzat alkalmazásban: Reprezentációs kiadásnak minősül az SZJA törvény pontja alapján a Kutatóközpont tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás. A reprezentáció körébe tartozik az olyan munkaértekezlet, amelyen a szervezeti egységek képviselői vesznek részt, a társintézményekkel közösen tartott egyeztetések, az adott szakmát érintő rendezvények, fogadások, konferenciák, konzultációk és továbbképzések. Az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható. Üzleti ajándék amelyet a Kutatóközpont tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai stb. kapcsolatok keretében ad. Üzleti ajándék saját dolgozó részére nem adható. Ajándék lehet: - térítés nélkül adott termék, 1

3 - térítés nélkül nyújtott szolgáltatás. Vendéglátás alatt az étel, ital, biztosítását kell érteni. A vendéglátás keretében biztosított illetve felhasznált fogyasztási cikkek reprezentációs kiadásnak minősülnek. Az érintett fogyasztási cikkek az alábbiak lehetnek: Élelmiszer: kávé, tea, tej, üdítők, ásványvíz, alkoholmentes ital, sós és édes aprósütemény, munkaebéd vagy vacsora, bizonyos esetekben alkohol tartalmú ital. Egyébtermék: virág, papírtálca, szalvéta, kéztörlő, csomagolóanyag. Vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatás alatt az utazás, szállás és szabadidő programokat kell érteni. Nem minősül a reprezentációnak a rendezvény lebonyolítására használt helyiség dekorációja. 4. A reprezentáció és az ajándékozás esetei 4.1. A reprezentáció esetei: a) Hivatali szakmai tárgyalásokon, Bizottsági üléseken, értekezleteken, tanácskozásokon rendezvényeken térítésmentesen biztosított étel- és italszolgáltatás. b) Egyes rendezvények, például: kitüntetés átadás, nemzeti ünnepek, évfordulók alkalmával szervezett kulturális illetve egyéb társadalmi rendezvényeken biztosított étel, ital. c) Vezetői beosztással kapcsolatos vendéglátás. d) Sajtótájékoztatóval kapcsolatos vendéglátás. e) Munkaebédeken, vacsorákon felszolgált étel, ital. f) Vendéglátáshoz kapcsolódó utazás és szállás, valamint egyéb szabadidős program. g) Kizárólag a vendégek fogadásához kapcsolódó fogyasztási cikkek vásárlása. h) Személyi reprezentáció Az ajándékozás esetei: Az ajándékozás jellemző esetei a belföldi, illetve külföldi vendégek számára a vásárolt vagy saját előállítású tárgy (termék) ellenérték nélkül történő átadása. Az ajándékozással kapcsolatos javaslatok: külföldi vendég számára magyar termék ajándékozása, egyes ajándékoknál lehetőség szerint a Kutatóközpont szerepét, sajátosságait kihangsúlyozó ajándéktárgy választása. 2

4 5. A reprezentációra fordítható kiadások A reprezentációs kiadások fedezetét, valamint az ezekhez kapcsolódó adó- és járulékvonzatot a Kutatóközpont éves költségvetési rendeletén belül a dologi kiadások kiemelt előirányzata tartalmazza. A járulék - és adómentesség határát a hatályos jogszabályok határozzák meg. Az e jogcímeken felmerülő kiadások költségvetési támogatásból nem finanszírozhatók, így csak saját bevétel terhére számolhatók el. 6. Ajándék Ajándék a viszonosság figyelembevételével adható. Ajándékozást kizárólag a főigazgató, a Gazdasági igazgató, és az önelszámoló egységek vezetői engedélyezhetnek. Az ajándékozás összege a reprezentációs kiadások keretét terheli. Ajándéktárgy vásárlásakor a számlára rá kell vezetni: A vásárlás ajándékozás céljára történt. A természetben adott egyszeri ajándék nem lehet értékpapír, biztosítási kötvény, takarékbetét, nemesfém tárgy és eszköz. Az ajándék természetbeni juttatásnak minősül, amelynek értéke, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint a Kutatóközpontot adó és/vagy járulékfizetési kötelezettség terheli. 7. Reprezentációs és ajándékozási keret Reprezentációs és ajándékozási kerettel rendelkezik a főigazgató, gazdasági igazgató és minden önelszámoló egység vezetője. A Főigazgató, gazdasági igazgató rendelkezésére álló éves keretösszeg évente kerül megállapításra. A reprezentációs keret mértéke az önelszámoló egységeket tekintve, a saját bevételének legfeljebb 10 százaléka. A reprezentációs keret kötelezettségvállalási, kötelezettségvállalás ellenjegyzési jogát az SzMSzben meghatározott joggal rendelkezők gyakorolják. 3

5 8. A reprezentációs keret felhasználása és elszámolása A reprezentációs keretet a 4. pontban meghatározott esetekben lehet felhasználni a felmerülő - számlával igazolt - kiadások finanszírozására. A jogosultak kötelesek a keret felhasználásáról a Kutatóközpont nevére és címére kiállított számlák benyújtásával elszámolni legkésőbb a számla kiállítását követő munkanapon, figyelembe véve a házipénztár nyitvatartási rendjét. A reprezentációs kiadások teljesítés igazolását a gazdasági igazgató végzi. A gazdasági igazgató a teljesítés igazolás során a számlára a felhasználás jogcímét és a felhasználás megtörténtét aláírásával igazolja. A reprezentációs kiadásokról szóló számlát elszámolás céljából a teljesítés igazolást követően a Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztályhoz kell benyújtani. A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály a reprezentációs keret állásáról negyedévente, - illetve igény szerint- kimutatást készít. A kimutatás információt nyújt az aktuális felhasználható előirányzatról, valamint a kötelezettségvállalások állományáról. A Kutatóközpont mentesül az adó- és járulékfizetési kötelezettség alól, ha a reprezentáció éves értéke nem több mint az adó évre elszámolt összes bevétel vagy az összes kiadás (a kisebb összeget kell figyelembe venni) értékének 10 százaléka. Ez azonban nem lehet több évi EFt azaz huszonötmillió forint összegnél. Mentesül továbbá az adó- és járulékfizetési kötelezettség alól, ha az adóévben az üzleti ajándékok egyedi - általános forgalmi adót is tartalmazó - összege nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát, azaz a Ft-ot. Amennyiben a fenti keretet a Kutatóközpont meghaladja a fenti egyes juttatások után 16 százalékos személyi jövedelemadót (SZJA) és 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást (EHO) kell megfizetni a juttatás értékének 1,19 szerese után. Ebben az esetben havi járulék bevallási és megfizetési kötelezettség terheli a Kutatóközpontot, melynek a Pénzügyi, Számviteli és Humánpolitikai Osztály köteles eleget tenni. 9. Záró rendelkezés Jelen szabályzat 2012.augusztus 31.-én lép hatályba. 4

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ

AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ Jogszabályi háttér Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ Jogszabályi háttér Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása 2014. április A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása aktuális adózási kérdésekkel kapcsolatos jogértelmezési kérdésekben Tagvállalati kezdeményezésre néhány, többnyire 2014-ben hatályba lépett adózási

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A MUNKAHELYEKEN Készítette : Tarsoly Imréné Lektorálta : Hódi Zoltán Szerkesztette : Fogarasi László VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 2007. március 1 SZOCIÁLIS ÉS BÉREN

Részletesebben

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya:

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya: Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírása

Részletesebben