Cafeteria Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény"

Átírás

1 Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a sportról szóló törvény hatálya alá tartozik. A sporttörvény alapján sportrendezvénynek minősül a sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. Lakáscélú munkáltatói támogatás Az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásnál új lehetőség, hogy az adómentes támogatás felhasználható hitelintézettől felvett lakáscélú hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez is. Adómentes a támogatás akkor is, ha azt olyan hitel törlesztéséhez, visszafizetéséhez adja a munkáltató, amelynek felhasználásával megszerzett lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkavállaló tulajdonában, de a szerzéssel kapcsolatos hitel törlesztése még őt terheli. A vissza nem fizetendő munkáltatói támogatás lakáscélú (vásárlás, építés, felújítás) forint és deviza hitelekhez egyaránt adható függetlenül a szerződéskötés időpontjától. Az adómentes támogatás azonban csak lakáshitel-törlesztéshez adható, szabad felhasználású hitelek továbbra sem tartoznak a kedvezményezett körbe. Amire érdemes odafigyelni: A támogatás csak hitelintézet vagy a kincstár útján juttatható, és a lakás vételárának 30 százalékáig, de legfeljebb 5 millió forint összegig terjedhet a folyósítás évét megelőző négy évben ily módon folyósított összegekkel együtt. A támogatás igénybevételéhez szükséges a hitelintézettel fennálló hitelszerződés, továbbá az összeg felhasználását, a hitel törlesztését igazoló okirat. Az adómentesség csak abban az esetben áll fenn, ha a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt. Részletesebben erről a 15/2014. NGM rendeletben tájékozódhat.

2 Amennyiben a munkáltató 2015-ben adómentes lakáscélú támogatást szeretne juttatni a munkavállalójának, a dolgozónak be kell mutatni az ehhez szükséges dokumentumokat, a munkáltatónak pedig fel kell vennie egy pénzintézettel a kapcsolatot. A munkáltatók igénye szerint a bankok különböző ajánlatokkal segítik ennek lebonyolítását. A méltányolható lakásigény vizsgálatakor elegendő a lakás szobaszámát vizsgálni, a lakás építési költségének, vételárának nem kell megfelelnie a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 számú Kormányrendeletben meghatározott maximális összegeknek. A munkáltató a lakáscélú hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek (pl: végrehajtási ktg, késedelmi pótlék) megfizetéséhez is nyújthat támogatást. Lakáscélú felhasználásnak minősül az akadálymentesítés is 2015-től. Adómentes juttatások (0% közteher) Juttatás típusa KULTÚRA utalvány / Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet Értékhatára Ft / év Felhasználhatóság Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet vásárlására Sport utalvány / Sportrendezvényre szóló belépőjegy / bérlet korlátlan értékben Sportrendezvényre szóló belépőjegy / bérlet vásárlására Kockázati biztosítások (élet- és egészség) Lakáscélú támogatás kockázati biztosítások együttesen a minimálbér 30%-áig összesen 5 millió Ft a tárgyévben és az azt megelőző 4 évben A biztosítás tárgyát képező, bekövetkezett "kár-esemény" alapján szolgáltat Lakásvásárlás valamint hitelintézettől vagy munkáltatótól felvett lakáscélú hitel törlesztésére vagy visszafizetésére, de csak a méltányolható lakásigény figyelembevétele mellett.

3 Az utalványok a fenti esetekben csak akkor felelnek meg a szabályoknak, ha azok, a magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott) utalványok visszaváltása kivételével, nem visszaválthatók. Béren kívüli juttatások keretösszege Ft évente Ebből 35,7%-os adózás mellett összesen legfeljebb Ft / fő / év nettó keretösszegig: Juttatás Iskolakezdési támogatás utalvány havonta felhasználható keret felhasználási lehetőség a minimálbér 30%- Felhasználható tankönyv, taneszköz és áig / gyermek / szülő ruházati termékek vásárlására a tanévkezdést / év megelőző 60 naptól év végéig Helyi közlekedési bérlet Étkezési Erzsébetutalvány Önkéntes Egészségpénztári és Önsegélyező pénztári tagdíj hozzájárulás Önkéntes Nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás a bérlet árának összegéig Ft / hó a minimálbér 30%- áig / hó a minimálbér 50%- áig / hó Helyi közlekedési bérlet juttatása vagy a helyi közlekedési bérlet árának térítése Fogyasztásra készétel valamint melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható Egészséggel kapcsolatos termékek vásárlása és szolgáltatások igénybevétele Tagok segélyezése szigorúan meghatározott keretek között: szociális célra, egészséggel kapcsolatos termékek beszerzése A pénztártag a nyugdíjkorhatár elérését követően jogosult szolgáltatásokra. Munkahelyi étkeztetés Ft / hó Munkahelyi étkezdén belül történő étkeztetés

4 A 35,7%-os adózás mellett összesen a többi béren kívüli juttatás igénybevételével együtt is legfeljebb Ft / év keretösszegig juttatható béren kívüli juttatás a Széchenyi Pihenő kártya Juttatás évente felhasználható keret felhasználási lehetőség Széchenyi pihenőkártya vendéglátás alszámla Ft / év Éttermi és mozgó valamint egyéb vendéglátásra, gyógyfürdő- és strandbelépőre, illetve a szálláshelyszolgáltatással egyidejűleg a szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgáltatásra Széchenyi Pihenő kártya szálláshely alszámla Ft / év Szálláshely-szolgáltatásra, belföldi utazásszervezésre (előre összeállított utazási csomagokra), gyógyfürdő- és strandbelépőre, illetve a szálláshely-szolgáltatással egyidejűleg a szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgáltatásra Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla Ft / év Egészségügyi szolgáltatásokra, kulturális programokra, sport, szabadidős és wellness tevékenységekre, sportrendezvények részvételi díjára, fürdők és élményparkok igénybevételére, idegenvezetésre és szálláshely-szolgáltatásra Béren kívüli juttatások (35,7% közteher) A béren kívüli juttatások után a munkáltató továbbra is 16 % szja-t, és 14% egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni. Az szja és az egészségügyi hozzájárulás alapja a juttatás 1,19%-a, így a béren kívüli juttatások együttesen 35,7%-os adó és járulékkötelezettséget jelentenek a munkáltató számára. A kedvezményes adózás mellett legfeljebb Ft értékig juttathatóak a dolgozók részére. A keretösszegből bármely béren kívüli juttatásra felhasználható rész csak Ft, az e feletti rész csak SZÉP kártyára adható. Amennyiben az adott évben egy dolgozó béren kívüli juttatása meghaladja bármelyik keretösszeget (vagy a munkaviszonyban töltött napok száma alapján ennek naptári napok alapján járó időarányos részét), a jogszabályi rendelkezések értelmében többletköltség merül fel, magasabb (51,17%-os közteher) adóteher megfizetése mellett nyújtható a juttatás értékhatárt meghaladó része.

5 Az Szja tv. 71. (6) alkalmazásában munkáltatónak minősül a társas vállalkozás, és munkavállalónak a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. Az érvényben lévő szabályok figyelembevétele mellett így a vállalkozás személyesen közreműködő tagjai is részesülhetnek béren kívüli juttatásokban. Cafeteria juttatásokban nem részesülhet az egyéni vállalkozó, valamint a társas vállalkozásban személyesen nem közreműködő tag. Ilyen például a Kft. azon tagja, aki csak tulajdonosként van jelen a cégben, és alapesetben a Bt. kültagja is. Év közben kilépő dolgozónak adott juttatás esetén a kedvezményes keretösszeg csak a munkaviszonyban töltött időszak arányában számolandó. Az így megállapított keretösszeget meghaladó rész után többlet közteher fizetési kötelezettség keletkezik. (51,17%) Egyes meghatározott juttatások (51,17% közteher) Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság Ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék vagy szolgáltatás (pl: ajándékutalvány) A béren kívüli juttatások értékhatár feletti része A béren kívüli juttatások értékhatáron belüli, de az évi keretösszeget meghaladó juttatás korlátlan értékben (több munkavállaló számára belső szabályzat alapján vagy valamennyi munkavállaló számára azonos feltételekkel és módon juttatva) Az ajándékutalvány a rajta feltüntetett termék- és szolgáltatáskör igénybevételére használható fel. Csekély értékű ajándék jogcímen adott juttatások 3 x a minimálbér 10%-a / év 2014-ben 3x Ft...

6 Egyes meghatározott juttatások (51,17% közteher) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás; a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított telefonszolgáltatás magáncélú használata címén keletkező jövedelem; a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj; a munkáltató által valamennyi munkavállaló, nyugdíjas volt munkavállaló, ezek és az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem; a legfeljebb évi három alkalommal csekély értékű ajándék (minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás) révén juttatott adóköteles jövedelem, ha azt a munkáltató a munkavállalójának, nyugdíjas volt munkavállalójának, ezek és az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, továbbá olyan magánszemélynek nyújtja, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme; az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető jóhiszemű eljárása ellenére nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt költség; a kifizető által törvény vagy más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem; üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá, az egyes béren kívüli juttatási formáknál meghatározott keretösszeget, együttesen az évi forintos keretösszeget, illetve SZÉP kártyával együttesen évi forintos keretösszeget meghaladó juttatás.

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2014. 12. 10. Ha szeretne értesülni a kiadvány frissítéseiről, és még nem regisztrált e-mail címével

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

SZJA 2011 Cafeteria 1

SZJA 2011 Cafeteria 1 SZJA 2011 Cafeteria 1 Miről l lesz szó? - 2010 adótábla trükközés - 2010 nyilatkozati visszatartó erő - Adókedvezmények 2010 - A 2011-es SZJA kulcs-rendszer - 2010-2011 SZJA adózási összevetés - Családi

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS A 2015-ös ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás alkalmazását segítő szakértői háttéranyag Sodexo utalványt vásárló munkáltatók részére! Összegyűjtöttünk Önnek

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszer a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2014. évi VBKJ rendszerrôl...................... 4 II. Nyilatkozattétel

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben