Tájékoztató a évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl"

Átírás

1 Tájékoztató a évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe sorolt jövedelemtípus átkerül az összevont jövedelem kategóriájába és követve az egykulcsos adó bevezetését változik az adóterhelés is. Béren kívüli juttatások: Az alábbi juttatások esetében a megadott havi/ éves összeghatárig a kifizetıt 16% SZJA terheli. A kifizetıt terhelı adó alapja az elızıek szerinti jövedelem 1,19-szerese. Így az adó mértéke a juttatás nettó összegének 19,04 %-a. Étkezés támogatása legfeljebb Ft/hó Üdülési csekk - évente legfeljebb a minimálbér értékéig (adható a közeli hozzátartozónak is) Internet - havonta legfeljebb Ft értékig a munkavállaló és a vele egy háztartásban élı közeli hozzátartozója nevére szóló számla alapján Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár - havonta legfeljebb a minimálbér 50%-ig Önkéntes kölcsönös egészségpénztár és önsegélyezı pénztár havonta legfeljebb a minimálbér 30%-ig Helyi bérlet - a bérlet értékében Iskolakezdési támogatás - évente gyermekenként legfeljebb a minimálbér 30%-ig Megújulási kártya vagy Széchenyi Pihenı Kártya - évente legfeljebb Ft értékig Iskolarendszerő képzés támogatása évente legfeljebb a minimálbér két és félszereséig Adómentes juttatások: Sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet évente legfeljebb Ft értékig Munkáltatói lakáscélú támogatás 5 évente Ft értékig Kockázati életbiztosítás értékhatár nélkül Védıszemüveg juttatása értékhatár nélkül Összevont jövedelem kategóriájába tartozók: A fenti két kategóriába nem sorolt juttatások.

2 Béren kívüli juttatások 1. Étkezés támogatása: A 2011-es évben a évi CXVII. törvény 71. (1) b. pontja szerint az étkezés támogatása alatt a következı termékek, szolgáltatások értendık: Étkezıhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek minısülı szolgáltatás keretében megvalósuló ételfogyasztás vagy fogyasztásra kész étel révén juttatott jövedelem (ideértve a kizárólag az elızıek igénybevételére jogosító utalvány, készpénz-helyettesítı fizetési eszköz). Tehát a törvény nem különböztet meg hideg és meleg étkezési támogatást (utalványt). Az étkezés támogatásának értékhatára nem változik ( Ft/hó), amely adóéven belül utólagosan is adható. E juttatás esetében a havi Ft összeghatárig a 16% SZJA a kifizetıt terheli. A kifizetıt terhelı adó alapja az elızıek szerinti jövedelem 1,19-szerese. Így az adó mértéke a juttatás nettó összegének 19,04 %-a. 2. Üdülési csekk: évi CXVII. törvény 71. (1) a. pontja szabályozza az üdülési csekk juttatás feltételeit ben is a munkavállaló és közeli hozzátartozója (bejegyezett élettárs is) részére adható ez a juttatás. Közeli hozzátartozó esetében a közös lakcím nem feltétel. Az üdülési csekk adóévben személyenként több juttatótól együttvéve a minimálbér összegét meg nem haladóan nyújtható kedvezményes adózási feltételekkel. A magánszemélynek nyilatkoznia kell, hogy adóévben más juttatótól üdülési hozzájárulásban nem részesült/ milyen összegben részesült. E juttatás esetében a minimálbér összegéig a kifizetıt 16% SZJA fizetési kötelezettség terheli. Az adó alapja az elızıek szerinti jövedelem 1,19-szerese. Így az adó mértéke a juttatás nettó összegének 19,04 %-a. 3. Internet használat támogatás A juttatás nyújtásának feltételeit a évi CXVII. törvény 71. (1) d. pontja szabályozza. A 2011-es évben magánszemély vagy vele egy háztartásban élı közeli hozzátartozója nevére szóló számla alapján számolható el, illetve ezen személyek nevére szóló internet szolgáltatói szerzıdés esetén nyújtható internet utalvány.

3 Az internet használat támogatás adómentessége január 1.-jétıl megszőnik. A kifizetıt 16% SZJA fizetési kötelezettség terheli. Az adó alapja az elızıek szerinti jövedelem 1,19-szerese. Így az adó mértéke a juttatás nettó összegének 19,04 %-a. A kedvezményes adózással legfeljebb havi 5000 forintot meg nem haladó összeg adható. 4. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár, Önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyezı pénztár Az önkéntes pénztári hozzájárulás feltételeit a évi CXVII. törvény 71. (3) a, b, c pontjai szabályozzák. A kedvezményes adózással a 2010-es évhez hasonló összeghatárokig nyújthatóak az önkéntes pénztári juttatások: a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyezı pénztári hozzájárulás együttvéve a minimálbér 30 százalékáig, c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi hozzájárulás a minimálbér 50 százalékáig A juttató a hozzájárulást legfeljebb három hónapra elıre, vagy utólagosan egy összegben átutalhatja. A fent közölt összeghatárokig a kifizetıt 16% SZJA fizetési kötelezettség terheli. Az adó alapja az elızıek szerinti jövedelem 1,19-szerese. Így az adó mértéke a juttatás nettó összegének 19,04 %-a. 5. Helyi bérlet évi CXVII. törvény 71. (1) f. pontja értelmében a helyi bérlet a 2010-es szabályozásnak megfelelıen adható, kedvezményes adózású összeghatár a helyi bérlet értéke. A kifizetıt 16% SZJA fizetési kötelezettség terheli. Az adó alapja az elızıek szerinti jövedelem 1,19- szerese. Így az adó mértéke a juttatás nettó összegének 19,04 %-a. 6. Iskolakezdési támogatás évi CXVII. törvény 71. (1) e. pontja szabályozza. A kedvezményes adózású összeghatár a 2010-es évhez hasonlóan alakul, évente tanulónként a minimálbér összegének 30%-át meg nem haladó összeg.

4 A fent közölt összeghatárig a kifizetıt 16% SZJA fizetési kötelezettség terheli. Az adó alapja az elızıek szerinti jövedelem 1,19-szerese. Így az adó mértéke a juttatás nettó összegének 19,04 %-a. 7. Megújulási kártya vagy Széchenyi pihenıkártya A megújulási kártya 2011-ben új béren kívüli juttatási elem, feltételeit a évi CXVII. törvény 71. (1) c) és 71. (6) f) pontja szabályozza. A megújulási kártya olyan készpénz-helyettesítı fizetési eszköz, amellyel a munkavállalónak a kártya kibocsátására felhatalmazott (kártyakibocsátó) pénzügyi vállalkozásnál nyitott számlájára a munkáltató által utalt támogatás terhére az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál, külön jogszabályban meghatározott célra szolgáltatások vásárolhatók. A megújulási kártyára adóévben személyenként több juttatótól együttvéve legfeljebb Ft utalható kedvezményes adózási feltételekkel. A magánszemélynek nyilatkoznia kell, hogy adóévben más juttatótól nem részesült/milyen összegben részesült ilyen juttatásban. A kibocsátók, elfogadóhelyek, és a felhasználhatóság részleteit egy kormányrendelet fogja meghatározni. (Jelenleg még nincs ilyen rendelkezés.) A fent közölt összeghatárig a kifizetıt 16% SZJA fizetési kötelezettség terheli. Az adó alapja az elızıek szerinti jövedelem 1,19-szerese. Így az adó mértéke a juttatás nettó összegének 19,04 %-a. 8. Iskolarendszerő képzések támogatása évi CXVII. törvény 71. (1) g. pontja értelmében az iskolarendszerő képzéseket a munkáltató a 2010-es szabályozásnak megfelelıen támogathatja, kedvezményes adózású összeghatár a minimálbér két és félszerese. Ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha a képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggı szakmai ismeretek megszerzését, bıvítését szolgálja. A kifizetıt a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó összegig 16% SZJA fizetési kötelezettség terheli. Az adó alapja az elızıek szerinti jövedelem 1,19-szerese. Így az adó mértéke a juttatás nettó összegének 19,04 %-a.

5 Adómentes juttatások 1. Sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet 2011-ben új elemként illeszthetı a cafeteria rendszerbe. A munkáltató munkavállalója részére sporteseményekre szóló belépıjegyeket, bérleteket vagy ezek vásárlására jogosító utalványokat nyújthat. (1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.28.) A juttatás adóévben legfeljebb személyenként Ft értékben adómentesen nyújtható. 2. Munkáltatói lakáscélú támogatás Az évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 2.7. pontja szerint a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendı támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is) a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelızı négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedı összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás). A juttatás a 2010-es évhez hasonlóan adómentesen adható, de adóalapot növelı juttatás ben zártvégő lízing keretein belül adott lakás költségeire is felhasználható. 3. Kockázati életbiztosítás évi CXVII. törvény 1. számú melléklete 6.3. pontja szerint a 2010-es évhez hasonlóan adómentesen adható juttatás marad a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a balesetbiztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás díja, valamint a munkáltató által a munkavállalóra kötött, visszavásárlási értékkel nem rendelkezı kockázati betegségbiztosítás díja, továbbá a kizárólag a díjat fizetı kártérítési felelısségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díj. A megtakarítássá alakuló biztosítások nem adómentesek.

6 4.Védıszemüveg A 2010-es évhez hasonlóan adómentes juttatás marad a védıszemüveg. (Szja tv. 1. számú melléklet 8.8. pont) A képernyı elıtti munkavégzéshez, ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyı elıtti munkavégzéshez nem megfelelı, a munkáltató a munkavállalót elláthatja a minimálisan szükséges, a képernyı elıtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. A juttatás tehát munkavállalónként a minimálisan szükséges szemüveg biztosítására terjedhet ki. A juttatás úgy is történhet, hogy a munkavállaló által vásárolt szemüveg ellenértékét a munkáltató a nevére szóló számla ellenében megtéríti. Az elızıektıl eltérı jellegő és nagyobb értékő szemüveg adóköteles természetbeni juttatás.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Bérek, adózás, kafetéria, 2014

Bérek, adózás, kafetéria, 2014 Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Bérek, adózás, kafetéria, 2014 1. ADÓVÁLTOZÁSOK A bérek adózásában jövőre nem lesznek lényeges változások. Az apróbb módosítások közül a családi

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

KÖZ-ÉRDEK. 2015. január. a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG. Cafeteria. Béren kívüli juttatások 2015-ben TARTALOM:

KÖZ-ÉRDEK. 2015. január. a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG. Cafeteria. Béren kívüli juttatások 2015-ben TARTALOM: 2015. január Emberhez méltó jelent és biztos jövőt mindenkinek! KÖZ-ÉRDEK a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG TARTALOM: Cafeteria Közúti Közlekedési Szakszervezet Béren

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez Az adómentes bevételekrıl 1. A szociális és más ellátások

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2014. 12. 10. Ha szeretne értesülni a kiadvány frissítéseiről, és még nem regisztrált e-mail címével

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben