A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései"

Átírás

1 A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs január15.

2 Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

3 Szja adóalap, adómérték Megszűnt az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelmeket terhelő adóalapkiegészítés (szuperbruttósítás). Az adó ténylegesen 16%.

4 Munkavállalói járulékok A munkavállalókat terhelő nyugdíjjárulékra vonatkozó fizetési felső határ (járulékplafon) megszűnik. A nem biztosítottak (pl. nagykorú eltartottak) által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi 6390 forintról 6660 forintra emelkedik. A biztosított által fizetendő járulékok nem változnak o nyugdíjjárulék 10 százalék. o az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék 8,5 százalék (természetbeni egészségbiztosítási járulék: 4%; pénzbeli egészségbiztosítási járulék: 3%; munkaerő-piaci járulék: 1,5%).

5 A nettó kereset változása Változás

6 Egyes meghatározott juttatások közterhei Összes közteher változatlan: 51,17 százalék Szja: 16 százalék. adó=1,19x0,16=0,1904 Eho: a szja alap 27 százaléka (a béren kívüli juttatások kivételével) eho=1,19x0,27=0, Ft ráfordításból Ft nettó Ezek a juttatások nem képezik a szociális hozzájárulási adó alapját!

7 Egyes meghatározott juttatások I. Változás: A fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány nem adható kifizetői adóteher mellett, akkor sem, egyebekben megfelelne a feltételeknek (a juttatást minden dolgozónak egyaránt azonos nagyságban nyújtják, vagy minden dolgozó által megismerhető szabályzat alapján meghatározott személyi kör részesül a juttatásban). Ide tartozik a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj is.

8 Egyes meghatározott juttatások II. Nem változott Ide tartozik többek között a minden dolgozó számára azonos feltételekkel, vagy belső szabályzatban meghatározottak szerint történő juttatás, az olyan juttatás, amikor nem határozható meg ki mennyi juttatásban részesül, a reprezentáció, az üzleti ajándék, a hivatali utazás alkalmával biztosított étkezés, az ületi partnerek megvendégelése akkor is ha nem reprezentáció, a csekély értékű ajándék stb. Az adómentesnek nem minősülő üzletpolitikai célú juttatások

9 Cafetéria-változások I. Változás: az összes közteher 30,94 százalékról 35,7 százalékra nő, vagyis a juttatások értékének 1,19-szerese után a 16 százalék személyi jövedelemadó (szja) mellett a fizetendő egészségügyi hozzájárulás (eho) nem 10 százalék, hanem 14 százalék; az Erzsébet utalvány kedvezményes értékhatára 5 ezer forintról 8 ezer forintra nő, s továbbra is lehet velük éttermi fogyasztásért fizetni; az iskolakezdési támogatás kizárólag utalvány formájában adható, s az év végéig juttatható a munkahelyi étkeztetés (havi forintig) akkor is kedvezményes, ha nem csak a saját dolgozó ehet az étteremben).

10 Cafetéria-változások II. Marad a béren kívüli juttatások éves keretösszege 500 ezer forint, viszont nem kell arányosítani, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg, 2012-ben is alkalmazható.

11 Cafetéria változatlan elemek I. A SZÉP-kártya támogatás több juttatótól együttvéve 450 ezer Ft, ezen belül, a kártya három külön alszámlájára utalva, szálláshely-szolgáltatásra legfeljebb 225 ezer forint, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra legfeljebb 150 ezer forint, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, szolgáltatásra legfeljebb 75 ezer forint kedvezményes támogatás adható.

12 Cafetéria változatlan elemek II. iskolakezdési támogatás évente a minimálbér 30 százalékáig; helyi utazási bérlet; az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége évente a minimálbér két és félszereséig; a munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba havonta a minimálbér 50 százalékáig, az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba, önsegélyező pénztár(ak)ba havonta a minimálbér 30 százalékáig; a foglalkoztatói hozzájárulás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe havonta a minimálbér 50 százalékáig

13 100 ezer forint juttatási keret terhei Közteher Bér Egyes meghatározott juttatás Cafetéria Szja Egyéni járulék Eho Nettó juttatás Szociális hozzájárulás adó Szakképzési hozzájárulás Összes költség Összes közteher/ összes költség 49,0% 33,8% 26,3%

14 Új adómentességek Adómentessé válik a kifizető által az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet. A január 1-jétől nyitott számlák esetében az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári és a NYESZ-R számláról történő kifizetés csak akkor lehet adómentes, ha a magánszemély a számlát már legalább 10 éve megnyitotta. A hitelintézet adómentesen engedheti el a devizaadósok tartozását, ha a családban az átlagjövedelem az öregségi nyugdíj minimumának négyszeresét nem éri el (korábban a kétszeres volt a feltétel).

15 Üzletpolitikai, reklám célú ajándék Nem változott továbbra is adómentes a magánszemély számára adott árengedmény, visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, ha az árura vagy szolgáltatásra váltható érték.

16 Tőkejövedelmek Nem tartozik az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek közé a zárt körben kibocsátott értékpapírra kötött ügylet.(tbsz-en nem lehet ilyen!) Átmenet a január 1-jét megelőzően zárt körben kibocsátott értékpapírra, ezekre a dec. 31-én hatályos szabályok vonatkoznak. TBSZ-re az első befizetés is történhet külföldi fizetőeszközben (25 ezer forintnak megfelelő összeg). 16

17 Egyéb változások Közös tulajdon hasznosítása: nem lesz arra lehetőség, hogy a tevékenységet folytató adózzon. Ingó vagyontárgy, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem a tulajdonosok eltérő rendelkezése hiányában tulajdoni hányad alapján kell adózni.

18 Adómentes biztosítási díj I. A kockázati biztosítás díja adómentes a minimálbér 30%-áig, kivéve ha biztosító engedményt ad (30%-ot meghaladóan) a díjfizetésre. Kockázati biztosítás: sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincs Nem keletkezik bevétel a díjfizetés időpontjában kizárólag a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítási díj megfizetése. Nem szerez bevételt a díjfizetés időpontjában a biztosított magánszemély, ha a biztosító teljesítésére korlátozás nélkül a díjat fizető személy jogosult. 18

19 Adómentes biztosítási díj II január 1-jétől a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű kizárólag halál esetére szóló életbiztosítások, azaz a teljes életre szóló biztosítások szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett rendszeres díja (összegbeli korlátozás nélkül) adómentes (rendszeres díjat legalább évente egyszer fizetni kell.) Adómentes díjról kifizetői adatszolgáltatás havonta. 19

20 Adóköteles biztosítási díjak Egyes meghatározott juttatásként adózik a kifizető által magánszemély javára kötött adóköteles díjú egyéni és csoportos személybiztosítás, azaz a megtakarítási, befektetési jellegű biztosítások (pl. vegyes életbiztosítások, járadékbiztosítások) kifizető által fizetett biztosítási díja a díjfizetés időpontjában. Ha nincs kifizető nem önálló tevékenységből származó jövedelem az adóköteles biztosítási díj. 20

21 Adómentes biztosítói kifizetés Kockázati biztosítás esetében a halál esetére szóló biztosítási, balesetbiztosítási vagy betegségbiztosítási szolgáltatás, továbbá nyugdíjbiztosítási, járadékbiztosítási szolgáltatás. A baleset- és betegségbiztosítás alapján járó jövedelmet pótló szolgáltatás napi 15 ezer forintig. 21

22 Biztosítói kifizetés - egyéb jövedelem Ha biztosítás más személy által fizetett díja adómentes volt a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag a halál esetére szóló életbiztosítás esetén: a biztosító nem haláleseti teljesítéséből a korábban adómentes díjrész, visszavásárlási értékből a korábban adómentes díjrész, ha a biztosított személye megváltozik, illetve, határozott lejáratú szerződésre módosítás esetén Adóztatási pont a szerződés olyan átalakítása, amikor lejáratossá teszik, vagy biztosított-csere történik átalakítása is!! Eho: magánszemély fizeti, 10 év után 14% 22

23 Biztosító teljesítése - kamatjövedelem Kamatjövedelem az adómentesség feltételeinek meg nem felelő egyéb jövedelemnek nem minősülő biztosítói teljesítésnek a díjakat (kivéve kockázati biztosítás díja) meghaladó része. Nem keletkezik kamatjövedelem az egyszeri díjas díjbefizetéssel összefüggésben, ha a biztosító 5 év után fizet (3-és 5 év között az adó felét kell fizetni). Nem keletkezik kamatjövedelem a rendszeres díjbefizetéssel összefüggésben, ha a biztosító 10 év után fizet (6-és 10 év között az adó felét kell fizetni). 23

24 Szociális hozzájárulási adó I. Adómérték: változatlanul 27%. Kedvezmények: A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény X * 0,16, ha X <= ([X ] * 0,20), ha X > , ahol X az adott hóban kifizetett bruttó munkabér összege. A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény legfeljebb a minimálbér kétszeresének 13,5%-a

25 Szociális hozzájárulási adó II. Új adókedvezmények (Munkahelyvédelmi tv.) A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5%-a A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után 180 napnál kevesebb munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti esetében (a foglalkoztatás első két évében) a bruttó bér, de legfeljebb 100 ezer forint 27%-a, ha nem az előző és az ötvenöt éves esetében a bruttó bér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5%-a. A tartósan álláskereső személyek után - a foglalkoztatás első két évében a bruttó bér, de legfeljebb 100 ezer forint 27%-a, a harmadik évben 14,5%. A GYED, a GYES, valamint a GYET folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után - a foglalkoztatás első két évében a bruttó bér, de legfeljebb 100 ezer forint 27%-a, a harmadik évben 14,5%.

26 Szociális hozzájárulási adó III. Új adókedvezmények: Kutatók kedvezménye - a vállalkozásnak minősülő kutatóhely által foglalkoztatott, tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutatók után havi bruttó 500 ezer forint munkabérig 100%-os adókedvezmény érvényesíthető. A társasági adótörvény szerinti fejlesztési adókedvezményre jogosult, szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás a beruházás üzembe helyezését követő 5 éven belül szociális hozzájárulási adó kedvezményt érvényesíthet, ha bővíti a munkavállalóinak létszámát. A kedvezmény mértéke havi 100 ezer forint bruttó bérig az új munkaerő foglalkoztatásának első két évében 100%, 3. évében a bruttó bér 14,5%-a. Ugyanez a kedvezmény a szakképzési hozzájárulásból is érvényesíthető.

27 Társasági adó Adóalanyok új fogalmak Adóalap-módosító tételek Látványcsapatsport támogatása Új adókedvezmények

28 Adóalanyok - fogalmak Nem adóalany Kényszertörlési eljárás hatálya alatt állók KIVA, KATA hatálya alá tartozók Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Új fogalmak Szabad vállalkozási zóna Látvány-csapatsport érdekében létrejött közhasznú alapítvány Korábban munkanélkülinek minősülő személy

29 Adóalap-módosító tételek Több ponton módosulnak az adóalapot érintő növelőcsökkentő tételek, ezek közül a fontosabbak. Jövedelem- (nyereség-) minimum meghatározása az összes bevételt növeli a taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján a taggal szemben fennálló kötelezettségét meghaladó összegének (azaz a két adóévre vetített kötelezettség-állomány összege közötti különbözet) ötven százaléka. Nem realizált árfolyam különbözet - a kötelezettségeknek a könyvekből történő kikerülésekor, azaz az árfolyam különbözet tényleges realizálásakor kell módosítani az adóalapot.

30 Adóalap-módosító tételek Nem elismert költség A kiva hatálya alá tartozónak adott visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás. Elismert költség Áruminta _ áfa szerinti Többes foglalkoztatás esetén a kijelölt munkáltató által teljesített személyi jellegű ráfordítás, feltéve, ha a többi munkáltató megtéríti.

31 Látvány-csapatsport Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány [4. 43/a.] - Ilyennek minősül minden olyan, a sportról szóló évi I. törvényben meghatározott szabályok szerint működő utánpótlásnevelés fejlesztését végző alapítvány, amelyik közhasznúnak minősül. (Hatály: január 1.) Adókedvezmény igénybevétele [22/C. (2)] a támogatási igazolásban szereplő összegig döntése szerint a támogatás éve + 3 adóév adójából feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása (Hatály: március 1.)

32 Új adókedvezmények Új adókedvezmények Legalább 100 millió Ft értékű értékű beruházás a Szabad Vállalkozási Zóna területén Legalább 100 millió Ft értékű értékű energiahatékonyságot szolgáló beruházás esetén Bejelentési kötelezettség a beruházás befejezését követő 90 napon belül Környezetvédelmi bírság szabályok enyhítése (beruházást követő 5 év során csak abban az évben nem érvényesíthető amikor bírságot állapítottak meg, visszamenőlegesen is).

33 Köszönöm a figyelmüket TMC FIRST TANÁCSADÓ KFT BUDAPEST, CSALÁN ÚT 27. TEL FAX WEB

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. évi változások A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini projekt kiadványa 1 Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tartalom

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella 2014. február 8. Családi kedvezmény

Részletesebben

Hírlevél. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó. 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon

Hírlevél. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó. 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon 1/2013 Hírlevél Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásának változása Lehetővé válik az együttműködési megállapodás és a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás és a Cafeteria 2015.

Egyszerűsített foglalkoztatás és a Cafeteria 2015. Egyszerűsített foglalkoztatás és a Cafeteria 2015. 2015. március 17. MKVK S. Csizmazia György Egyszerűsített foglalkoztatás Mezőgazdasági-, turisztikai idénymunka: évente max. 120 nap Alkalmi munka (Filmipari

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben