2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012"

Átírás

1 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó december 8. 1

2 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves jövedelem 2424 ezer forintot meghaladó része után 27% Az adóalap növelő összeg 2012.évet követően nulla lesz (29 (5)) 78%-os szabály Jövedelem = Megállapított jövedelem 78%-a, ha a magánszemély kötelezett a szocho vagy az eho megfizetésére, és azt költségként nem számolhatja el.(öpt.) december 8. 2

3 Családi kedvezmény, adójóváírás Családi kedvezmény (29/A (3)-(6)) Nem feltétel a családi pótlék folyósítása, csak az arra való jogosultság! Eltartottnak minősül: aki a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe vehető. Rokkantsági járadékban részesülő személyre tekintettel a vele közös háztartásban élő (Ptk. szerinti) hozzátartozó közül egy személy (vagy a járadékos személy) jogosult a kedvezmény érvényesítésére. Jogosultsági hónap, az amelyikra a családi pótlék jogosultság fennáll. Adójóváírás évben már nem érvényesíthető december 8. 3

4 Adóelőleg megállapítására vonatkozó szabályok Nem kell adóelőleget megállapítani az - egyéni vállalkozói bevételből, ha a a számlán feltünteti a vállalkozó a jogállását bizonyító okirat számát (46 (4)) A számla kiállítására kötelezett (adószámos) magánszemélyektől le kell vonni az adóelőleget! december 8. 4

5 Jövedelem megállapítása költségnyilatkozat alapján Magánszemély nyilatkozatában megjelölt költség legfeljebb a bevétel 50 százalékáig vehető figyelembe Költségtérítésre nem vonatkozik az 50%-os korlát! Nyilatkozat hiányában igazolás nélkül elszámolható költség, ennek hiányában önálló tevékenység esetén 10 % költséghányad (47 (2)/a.pont Külföldi pénznemben kifizetett bevétel átszámítása megelőző hónap 15-én érvényes árfolyam választható december 8. 5

6 Nem kell adóalap-kiegészítést számítani Adóköteles Tb ellátás után, ha nem a munkáltató fizeti ki Adóköteles munkanélküli ellátás után Magánszemély nyilatkozata alapján, ha a várható éves jövedelme az adott kifizetéssel együtt nem haladja meg a 2424 ezer forintot (47 (6),(7)) Adóalap-kiegészítést kell figyelembe venni A kifizetés azon részére, amelyre kéri a magánszemély (munkáltató esetében is) Nyilatkozattól függetlenül, a kifizető által az adóévben teljesített kifizetések 2424 ezer Ft-ot meghaladó részére Nyilatkozat hiányában is december 8. 6

7 Rendszeres jövedelem adóelőleg alapjának kiszámítása 1. Munkáltatótól származó összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelem várható éves összegének meghatározása 2. Ha az 1. pontban meghatározott összeg több ezer forintnál, akkor ki kell számítani, hogy a ezer Ft hány százaléka a várható éves rendszeres jövedelemnek 3. Az adott havi rendszeres jövedelemből - a 2. pont szerint meghatározott hányad (százalék) után nincs adóalap-kiegészítés, - felettes rész után 27 % az adóalap-kiegészítés december 8. 7

8 Nem rendszeres jövedelem adóelőleg alapjának számítása Adóalap-kiegészítés: a várható éves rendszeres és az adóévben már kifizetett nem rendszeres jövedelem együttes összegéből a 2424 e Ft-ot meghaladó rész után (47 (8)) december 8. 8

9 Magánszemélyre vonatkozó szabályok A magánszemély a munkáltatótól, kifizetőtől kérheti az adóalap-kiegészítés figyelembe vételét köteles kérni, ha a várható éves összes jövedelme meghaladja a e Ft (Különbözeti bírság!) (47 (9)) Adóelőleg megállapítására kötelezett magánszemély A e Ft-ot meghaladó éves jövedelme után számol adóalap-kiegészítést Családi kedvezményt, személyi kedvezményt érvényesíthet (49 (5)) december 8. 9

10 Jövedelem megállapítása Külföldi kiküldetés Igazolás nélkül elszámolható a külföldi napidíj 30 százaléka, legfeljebb naponta 15 euró (régi szabály) Nemzetközi személyszállításban és árufuvarozásban résztvevő személyeknél változatlan szabályokkal napi 40 euró december 8. 10

11 Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem Bérbeadásból származó bevételből levonható az ugyanazon adóévben más településen igazoltan megfizetett bérleti díj, ha azt költségként nem számolta el a magánszemély és még részben sem térítették meg számára. Feltétel: a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama 90 napnál hosszabb! Adóelőleg megállapításánál is figyelembe vehető december 8. 11

12 Ingó vagyontárgyak átruházása Gazdasági tevékenység (3. 46.) keretében történő átruházás esetén a megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül 600 ezer Ft-ot meg nem haladó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani (nem kell bevallani) Ha az ingó vagyontárgyak átruházása nem üzletszerűen történik, akkor 200 ezer Ft-ot meg nem haladó jövedelmet nem kell bevallani Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése: bevétel 25 %-a a jövedelem (58 (8)-(11)) december 8. 12

13 Ingatlan átruházásából származó jövedelem Gazdasági tevékenységnek minősülő átruházás Termőföldből átminősített ingatlan átruházása (ld. Sorozatértékesítés ÁFA tv.) Adóalap = szokásos hozam + a jövedelem szokásos hozamot meghaladó részének a háromszorosa Idő múlását nem lehet figyelembe venni Termőföldből átminősített ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedés átruházása, kivonása Adóalap = szokásos hozam + az árfolyamnyereség szokásos hozamot meghaladó részének a kétszerese Szokásos hozam = költség 0,3%-a szorozva a tulajdonban tartás napjainak számával (62/A ) december 8. 13

14 Béren kívüli juttatások Adóévben együttesen: 500 ezer Ft értékben, időarányosan! Adóalap: juttatás értéke x 1,19 Kifizetőt terhelő szja: adóalap 16%-a Kifizetőt terhelő eho: adóalap 10%-a Értékhatárt meghaladó juttatás: egyes meghatározott juttatásnak minősül, amely után 27% az eho! (70 (4)) december 8. 14

15 Béren kívüli juttatások főbb formái Üdülési szolgáltatás Étkezési juttatás SZÉP kártya Iskolakezdési támogatás Helyi bérlet Iskolarendszerű képzés támogatása Valamennyi munkavállaló részére azonos mértékben és módon, vagy belső szabályzat alapján közös ismérvek (munkakör, beosztás, munkaviszonyban töltött idő, életkor) alapján. (70 (1.a.)) A vastag betűsön kívüli juttatások kedvezményes értékei nem változtak december 8. 15

16 Étkezési juttatás (71 b,c.pont) Munkahelyi (üzemi) étkeztetés keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen történő ételfogyasztás havi Ft-ig A juttatás történhet a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott utalvány, elektronikus kártya formájában is, ha a munkáltató kizárólag a munkavállalóit ellátó étkezőhelyet működtet a telephelyén. ( 71 (2)b. pont) és/vagy december 8. 16

17 Erzsébet-utalvány formájában havi 5000 Ft-ig a jogviszony fennállásának hónapjaira ( 71 (2)b. pont) Erzsébet-utalvány: MNÜA által kibocsátott fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány (3 87.pont) Átmeneti rendelkezés alapján: december 31-ig melegétkezésre is felhasználható! Részletszabályokat miniszteri rendelet szabályozza (81 (4)) december 8. 17

18 SZÉP kártya (71 c.pont)) Szálláshely alszámlára: 225 ezer Ft Vendéglátás alszámlára: 150 ezer Ft felhasználható: melegkonyhás vendéglátóhely, munkahelyi étkeztetés Szabadidő alszámlára: 75 ezer Ft felhasználható: szabadidős, rekreációs, egészségmegőrző szolgáltatásra Értékhatárok: több juttatótól együttesen! december 8. 18

19 Egyéb meghatározott juttatások Valamennyi munkavállaló (közeli hozzátartozó stb.) számára nyújtott juttatás Belső szabályzatban meghatározott közös ismérvek szerint több munkavállaló (közeli hozzátartozó stb.) számára nyújtott juttatás (70 (1d)) Reprezentáció, üzleti ajándék (fogalom) Mentesítés: társadalmi szervezet, köztestület, alapítvány, egyházi jogi személy esetében a reprezentáció és a minimálbér 25%-át meg nem haladó egyedi értékű üzleti ajándék együttes összegének a törvényben meghatározott részére, de max. az összes bevétel illetve az összes ráfordítás 10%-a. (70 (2)(2/a)) Üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, ha nem minősül adómentesnek, üzleti ajándéknak és nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá (70 (3)d.pont) Szabadidős rendezvényen adott ajándék a minimálbér 25%-áig ( 70 (3)b.pont) december 8. 19

20 Devizahitelek törlesztésével összefüggésben adómentes Végtörlesztéshez nyújtott munkáltatói kölcsön kamatkedvezménye től (72 (4) / o. pont), (84/T (5) (igazolás a végtörlesztéshez szükséges összegről) Végtörlesztéshez között adott vissza nem térítendő munkáltatói támogatás Ft-ig (igazolás alapján a végtörlesztést követően is adható) (84/T (7), 1.sz.mell.2.8.pont) Ingatlan fedezettel kötött deviza alapú kölcsön végtörlesztése miatt megszűnő kötelezettség Meghatározott feltételekkel az ingatlan fedezettel kötött deviza alapú kölcsön pénzügyi intézet által elengedett összege, meghatározott feltételekkel Biztosítási kedvezményt nem kell visszafizetni, ha a kötvénykölcsönt végtörlesztés céljából vette fel a magánszemély december 8. 20

21 Egyéb adómentességek Átvállalt kamarai tagdíj, ha az adott tevékenység csak szakmai kamara tagjaként folytatható Csoportos személyszállítás (4 főnél kevesebb is) (3 63. pont) Kockázati életbiztosítás visszavásárlási értékkel nem rendelkező baleset- és betegbiztosítás díja, és az ilyen biztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás törvényben meghatározott része (1.sz.melléklet 6.3.pont) december 8. 21

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

SZJA 2011 Cafeteria 1

SZJA 2011 Cafeteria 1 SZJA 2011 Cafeteria 1 Miről l lesz szó? - 2010 adótábla trükközés - 2010 nyilatkozati visszatartó erő - Adókedvezmények 2010 - A 2011-es SZJA kulcs-rendszer - 2010-2011 SZJA adózási összevetés - Családi

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben