SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA Családi kedvezmény:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:"

Átírás

1 Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi kedvezmény: külföldi illetőségűek által Magyarországon szerzett jövedelmük terhére érvényesíthet családi kedvezmény szabályai változnak: akkor jár kedvezmény: - ha a magánszemélyt ugyanolyan vagy hasonló kedvezmény ugyanarra az időszakra máshol nem illeti meg és - összes jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon esik adókötelezettség alá. Családi kedvezmény: Családi kedvezmény közös érvényesítése elválik a megosztástól - közös nyilatkozat Nem lehet megosztás arra a hónapra, amelyikben az egyedülállót megillető családi pótlékot igénybe veszik. Külföldön is adóztatható jövedelmek kedvezményei: Csak akkor érvényesíthet, ha meghatározott jövedelmeinek legalább 75 %-a Mo.-on adóköteles. Ilyen jövedelem: önálló, nem önálló, nyugdíj, más hasonló, a korábbi foglalkoztatásra tekintettel szerzett jövedelem. Csak arra az időszakra jár kedvezmény, amelyre nem jogosult más államban azonos vagy hasonló kedvezményre. Okirattal (bevallás, határozat) igazolni kell, mely tartalmazza a kedvezményt is. 1

2 Külföldi jövedelem: Külföldön adóztatható jövedelmek bevallása: tájékoztató adat, csak akkor kell bevallani, ha van más jövedelem is Külföldről származó osztalék: Nem negyedévente kell az adót fizetni, hanem a bevallás benyújtásakor Közös tulajdonú ingatlan, ingóság hasznosítása: Tulajdonosok rendelkezése alapján. Tulajdoni hányad arányában. Korábban: aki a tevékenységet végezte. SZJA Őstermelők: Saját gazdaságban termelt gyümölcs felhasználásával bérfőzés keretében előállított pálinka is őstermelői tevékenység. Az őstermelői igazolvány használat jogszerűségét, adatok valódiságát a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. Jelzés az adhatóság felé. TBSZ számlánál a zárt körben kibocsátott értékpapírt nem lehet bevonni, az első (számlanyitáshoz szükséges) 25 e Ft-os összeg külföldi fizetőeszközben is befizethető. NYESZ számla csak akkor adómentes, ha legalább 10 éve nyitották a számlát, vagy jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett. Visszamenőlegesen nem érvényes! 2

3 Új adómentességek: 50 ezer forintig a kulturális szolgáltatás Munkavállalóknak nyújtott szolgáltatás az EU valamely alapja által biztosított forrásból. Pénzügyi intézmény által elengedett devizatartozás, ha az átlagkereset a minimál-nyugdíj négyszeresét nem éri el Nem adómentes a szakszervezet által nem pénzben adott juttatás, amely az szja tv. szerint béren kívüli juttatásnak minősül. Munkába járással összefüggő terhek csökkentését szolgáló lakhatási támogatás (munkavállaló igényelheti a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól, 39/1998 korm. rendelet szerint) A munkába járással összefüggő terhek csökkentése a cél (39/1998. (III. 4.) Korm. rend.) Lakhatási támogatás igényelhető a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól. Igényelheti aki: legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskeresőnek minősül, legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 6 órát meghaladja, Igényelheti aki: nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 6 órát, az utolsó munkahelye nem a munkavégzés helye szerinti településen, továbbá nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít, lakhatását a munkavégzés helyén, vagy ahhoz közeli településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban. Egyéni vállalkozó: Nem bevétel, ha az egyéni cég megtéríti a volt egyéni vállalkozó kiadását. Átalányadózás: munkaviszony mellett is lehet Átalányadózás: a költséghányad szempontjából csak azok a tevékenységek számítanak, amelyikből bevétel is van 3

4 . Biztosítások besorolása: biztosítási jogviszonyokat 2013-tól a jövedelemadóztatás szempontjából relevanciával bíró közgazdasági tartalmuk alapján kell megkülönböztetni. Új fogalom: kockázati biztosítás. Kockázati biztosítás: olyan személybiztosítás (élet-, balesetés betegségbiztosítás) minősül, amely biztosításnak sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincsen (biztosítási esemény bekövetkezése nélkül semmilyen pénzkivonásra nem ad lehetőséget, és a szerződés tartamának végén lejárati szolgáltatást sem nyújt). Ezen új definíció szerinti kockázati biztosítás más személy (pl. kifizető által fizetett díja adómentes, de havonta legfeljebb a minimálbér 30 %-áig. A kockázati biztosításnak nem minősülő biztosítások (ilyenek a megtakarítási típusú biztosítások, melyeknél biztosítási esemény bekövetkezte nélkül is lehetőség van pénzkivonásra, vagy a lejáratkor teljesít kifizetést a biztosító) más személy (pl. kifizet) által fizetett díja ugyanakkor a díjfizetés időpontjában adóköteles. Ez utóbbi esetben a kifizető/munkáltató által fizetett díj 2013-tól az Szja tv. szerinti egyes meghatározott juttatásként adóköteles. Ha a biztosító ét követően teljesít kifizetést (teljes életre szóló kockázati élet- és balesetbiztosításra, melynek volt adómentes díja, akkor a magánszemély számára kedvezőbb feltételeket kell alkalmazni, vagyis a régi szabály is alkalmazható. 4

5 Kockázati biztosítás (nincs lejárati és visszavásárlási szolgáltatás) Lehet: Kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás. - a biztosító szolgáltatása adómentes - a kifizető által adott összegből az egy hóra eső minimálbér 30 %-áig adómentes, felette 51,17 %-os adóteher Balesetbiztosítás. A biztosító szolgáltatása: - Adómentes, kivéve - Jövedelempótló szolgáltatásból a napi Ft-ot meghaladó rész. - Adózása: kieső jövedelem módjára, vagy ha ez nem állapítható meg: egyéb jövedelemként. A kifizető által adott összegből az egy hóra eső minimálbér 30 %-áig adómentes, felette 51,17 %-os adóteher. Betegség-biztosítás (egészségbiztosítás). A biztosító szolgáltatása: - Adómentes, kivéve - Jövedelempótló szolgáltatásból a napi Ft-ot meghaladó rész. - Adózása: kieső jövedelem módjára, vagy ha ez nem állapítható meg: egyéb jövedelemként. A kifizető által adott összegből az egy hóra eső minimálbér 30 %-áig adómentes, felette 51,17 %-os adóteher. Megtakarítási biztosítás: van lejárati szolgáltatás, illetve visszavásárlási érték. Lehet: Hagyományos határozott idejű vegyes életbiztosítás: Határozott idejű, befektetési egységhez kötött életbiztosítás. 5

6 Adózásuk: Biztosító szolgáltatása: - A hozam kamatjövedelem, adója 16 %. - A biztosító vonja le. - Adókedvezmény jár utána: - Egyszeri díjasnál: 50 % 3 év után, 100 % 5 év után. - Rendszeres díjasnál: 50 % 6 év után, 100 % 10 év után. A kifizető által adott összeg adóköteles, adóterhe: 51,17 %-os. Nyugdíjbiztosítás (biztosítási szolgáltatás: nyugdíjjogosultság megszerzése, nyugdíjkorhatár elérése, biztosított halála esetén): Adózása: Biztosító szolgáltatása: - Adóköteles, 16 %-os szja. A biztosító vonja le. - Adómentesség: - Ha a felhalmozási időszak legalább 10 év volt. - Ha a nem csökkentő összegű járadékszolgáltatás legalább 10 évig tart. - A nyugdíjbiztosítás feltételeinek nem megfelelő biztosítás kamatjövedelemként, 16 %-kal adózik. A kifizető által adott összeg adóköteles, adóterhe: 51,17 %. Járadékbiztosítás (legalább 10 éves, nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás feltételeinek a teljesülése): Adózása: Biztosítási szolgáltatás. - Adómentesség: - Ha a nem csökkentő összegű járadékszolgáltatás legalább 10 évig tart. - A járadékszolgáltatás feltételeinek nem megfelelő biztosítás kamatjövedelemként, 16 %-kal adózik. A kifizető által adott összeg adóköteles, adóterhe: 51,17 %-os. Határozatlan idejű, egész életre szóló befektetési egységhez kötött életbiztosítás: Adózása: A biztosító szolgáltatása: A haláleseti szolgáltatás adómentes. Biztosítási eseménynek nem minősülő (pl. visszavásárlás): egyéb jövedelem. Adója 16 %, kifizető vonja, eho-ja 27 % (legalább 10 éves felhalmozási idő esetén 14 %), minden esetben a magánszemélyt terheli. 6

7 A kifizető oldaláról: Rendszeres díj adómentes. Nem rendszeres díj adóköteles. A kifizetőt terheli az adó, mértéke összesen: 51,17 %. 7

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/4 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei utolsó Hírlevelünkben összefoglaljuk a Magyar Közlöny 159. számában 2012. november 29-én megjelent, az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök 159. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CLXXVIII. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 26584

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 26584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 159. szám II. Törvények 2012. évi CLXXVIII. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* I. FEJEZET A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTÕ

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013 13-01-28 1

Személyi jövedelemadó 2013 13-01-28 1 Személyi jövedelemadó 2013 13-01-28 1 Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap kiegészítés

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE EBBEN A RÉSZBEN ADÓNEMENKÉNT TÁRGYALJUK A VÁLTOZÁSOKAT ÉS A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK GYAKORLATÁBAN VISSZATÉRŐEN PROBLÉMÁT JELENTŐ KÉRDÉSEKET. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ,

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8750. számú törvényjavaslat egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október 1

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról *

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * a l'1vatai a -crn nyszámj 18 ' ojá 0 ` 1 Érkezett : 2012 OV" 2 6 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai Családi kedvezmény Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban

Részletesebben

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 A 2014. évtől érvényes változások 2014.10.12. 2 1. Munkáltatói lakáscélú támogatás Max. 5 millió Ft 5 év alatt, bármennyi foglalkoztatótól( bekerülési érték

Részletesebben

Személyi jövedelemadó SZJA, KATA TB 2015. Évközi módosítások. Évközi módosítások 2014.12.17. Szatmári László Főosztályvezető

Személyi jövedelemadó SZJA, KATA TB 2015. Évközi módosítások. Évközi módosítások 2014.12.17. Szatmári László Főosztályvezető SZJA, KATA TB 2015 Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Évközi módosítások Az új Ptk. 2014. március 15-i hatálybalépésével összefüggő módosítások A kollektív befektetési értékpapírokat

Részletesebben

A biztosítási szerződéseket érintő 2014. évi Szja- és Eho-változások

A biztosítási szerződéseket érintő 2014. évi Szja- és Eho-változások A biztosítási szerződéseket érintő 2014. évi Szja- és Eho-változások József-Polonyi Gábor/2013.11.25. A 2014-es adócsomag a biztosításokat érintően viszonylag sok Szja-változást tartalmaz. Ezek két nagy

Részletesebben

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez Jelen feltételkiegészítés a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adóváltozások 2012 Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Page 1 Adójóváírás, bruttósítás Változatlanul 16 százalék a személyi jövedelemadó kulcsa. Megszűnik az adójóváírás. Sávos lesz

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

A magánszemélyek jövedelemadózásának 2012. évi változásai. Szatmári László

A magánszemélyek jövedelemadózásának 2012. évi változásai. Szatmári László A magánszemélyek jövedelemadózásának 2012. évi változásai Szatmári László Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos lesz az adólap, részben marad a 27 százalékos adóalapkiegészítés (bruttósítás)

Részletesebben