Személyi jövedelemadó változások Zahoránszki Szilvia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia"

Átírás

1 Személyi jövedelemadó változások Zahoránszki Szilvia

2 pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti szolgáltatást fogadó vállalatot kell munkáltatónak tekinteni pont: Támogatások Az uniós rendeletek változásával összhangban új fogalom az agrár csoportmentességi (ABER) támogatás pont: Kiküldetési rendelvény Elektronikus úton is kiállítható pont: Nyugdíjbiztosítás A nyugdíjbiztosítási kedvezmény az Szja. tv. fogalmának megfelelő nyugdíjbiztosítás alapján érvényesíthető, mely fogalom 2015-re pontosításra került:

3 Nyugdíjbiztosítás fogalma Biztosítási események: négy kockázatot kötelezően tartalmaznia kell (halál, egészségkárosodás, nyugdíjba vonulás, nyugdíjkorhatár elérése) A biztosítás kedvezményezettje: a szerződés egész tartama alatt csak a biztosított lehet A szerződés létrejöttének időpontja: az ajánlat ügyfél általi aláírásának a napja (az adómentes nyugdíjszolgáltatáshoz szükséges 10 éves felhalmozási idő teljesülésének vizsgálata miatt fontos) Mentesülés a 10 éves kötelező felhalmozási idő alól: az egészségi állapot legalább 40 százalékos mértékű károsodása esetén Egy összegben is teljesíthető alacsony összegű járadék

4 A jövedelemre és az adókötelezettségre vonatkozó általános szabályok A vezető tisztségviselők új Ptk. szerinti felelősségi szabályaihoz kapcsolódik: /4. (2a) bekezdés b) pont/ Nem keletkezik bevétel a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó, valamint a díjat fizető tevékenységében közreműködő magánszemély - a díjat fizető tevékenységét szolgáló - feladata ellátásával kapcsolatos felelősségére (ideértve a sérelemdíjat is) kiterjedő felelősségbiztosítás díjának megfizetésével. Egyéni vállalkozónál forintra történő átszámítás: /6. (2a) bekezdés/ Ha az egyéni vállalkozó a) bevételét olyan termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása ellenértékeként szerzi meg, amely esetében az általános forgalmi adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a bevétel forintra történő átszámításához az egyéni vállalkozó azt az árfolyamot alkalmazza, amelyet az adott ügyletben az általános forgalmi adó alapjának forintra történő átszámításához alkalmaz; b) kiadását olyan termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében eszközli, amely esetében az általános forgalmi adó fizetésére maga kötelezett, és amelynek alapja külföldi pénznemben kifejezett, a kiadás forintra történő átszámításához az egyéni vállalkozó azt az árfolyamot alkalmazza, amelyet az adott ügyletben az általános forgalmi adó alapjának forintra történő átszámításához alkalmaz.

5 Továbbra is az eltartottak létszámától függően a kedvezményezett eltartottak után, a jogosultsági hónapra érvényesíthető, amely az összevont adóalapot csökkenti. Több jogosult esetén az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményt a jogosultak közösen is igénybe vehetik, az összeget egymás között döntésük szerint feloszthatják. Közös érvényesítés: ha ugyanazon kedvezményezett eltartott esetében ugyanazon jogosultsági hónap tekintetében több magánszemély is jogosult a kedvezményre (adóelőlegnél is lehetséges). Megosztás: amikor a jogosultat megillető kedvezményt jogosultnak nem minősülő más személy (élettárs) veszi igénybe (csak az adóbevallásban).

6 Családi kedvezmény Változások január 1-jétől jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult, vele közös háztartásban élő házastársa is (gyám, nevelőszülő házastársa, év közben, az adóelőleg-nyilatkozat megtételekor is érvényesítheti). Már nem csak az adóelőleget megállapító munkáltató részére tehető nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítésére, hanem a rendszeres jövedelmet juttató kifizetőnek is (nyilatkozat tehető a megbízási díjat rendszeresen fizető, vagy a bérleti díjat havonta fizető kifizető felé is) tól csak az eltartottak, kedvezményezett eltartottak adóazonosító jelének közlése esetén érvényesíthető a családi kedvezmény (átmeneti rendelkezés alapján a december 31-ét követően megtett nyilatkozatok, illetve a évre vonatkozó bevallások esetében kell alkalmazni).

7 A családi kedvezmény mértéke: Családi kedvezmény Az eltartottak lélekszámától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy eltartott esetén forint, b) kettő eltartott esetén ba) 2016-ban forint, bb) 2017-ben forint, bc) 2018-ban forint, bd) 2019-ben és az azt követő években forint, c) három és minden további eltartott esetén forint.

8

9

10 Első házasok kedvezménye január 1-jétől azok, akik december 31-ét követően kötnek házasságot és legalább egyikük az első házasságát köti, a házasságkötést követő hónaptól jogosultsági hónaponként együttesen forinttal csökkenthetik az összevont adóalapjukat. Legfeljebb 24 hónapig vehető figyelembe, ezen belül utoljára addig a hónapig, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá. A kedvezmény megosztással is érvényesíthető. A családi kedvezményt megelőző sorrendben vehető igénybe.

11 Nyugdíjbiztosítás és kedvezménye január 1-jétől a magánszemély rendelkezhet az általa nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetett összegek után (2013. december 31-ét követően megkötött nyugdíjbiztosítási szerződések után). A nyugdíjbiztosítási kedvezmény az Szja. tv. fogalmának megfelelő nyugdíjbiztosítás alapján érvényesíthető, mely fogalom 2015-re pontosításra került:

12 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye A befizetett összeg 20 %-áról lehet rendelkezni, de legfeljebb adóévi 130 ezer forintról. De! A nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosításra befizetett összeg alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehető. Kiegészítő biztosítás: az olyan biztosítás amelynek saját különös szerződési feltétele van, és díja a nyugdíjbiztosítás díjától a számviteli szabályok szerint elkülönített. A rendelkezés alapja: az adóévben a magánszemély által szerződőként fizetett, az adott naptári évben a nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírt díjak. Rendelkezés teljesítése több nyugdíjbiztosítási szerződés esetén: a rendelkezett összeg minden olyan szerződésre átutalható (a díjfizetéssel arányosan), amelyre történt kedvezményre jogosító befizetés.

13 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye Ki nem jogosult nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot tenni? Az a magánszemély, aki a nyilatkozattétel időpontjában már nem rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerződéssel. Milyen speciális esetekben tehető mégis nyilatkozat? (ha a nyilatkozattétel időpontjában nem rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerződéssel) a szerződő helyébe bármely egy másik személy lép (teljes összeg jóváírásra kerül a nyugdíjbiztosítási szerződésen) nyugdíjas lett (az összeget a magánszemélynek kiutalják) a szerződés a magánszemélynek fel nem róható okból szűnt meg (a biztosító a rendelkezett összeget az adóhatósághoz visszautalja, a magánszemély kérelem alapján kaphatja meg)

14 Az egyéni vállalkozókat érintő változások A kisvállalkozói kedvezmény agrár csoportmentességi (ABER) támogatásnak, az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül. Jövedelem (nyereség) minimum számításának változása: Vállalkozói bevétel 2 %-a (nem csökkenthető az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatások értékével) Az elhatárolt veszteség felhasználásának időbeli korlátozása: 2014-ben bármely későbbi adóév vállalkozói jövedelmével szemben elszámolható 2015-től csak a következő öt évben határolható el Átmeneti szabály: a 2014-ig keletkezett, még nem érvényesített elhatárolt veszteséget utoljára a adóévben lehet érvényesíteni

15 Az egyéni vállalkozókat érintő változások Az átalányadózásra való jogosultság megszűnése /55. / 2015-től az Szja tv. az átalányadózásra való jogosultság megszűnését jogerőre emelkedett döntéshez kapcsolja, így az átalányadózásra való jogosultság annak a határozatnak a jogerőre emelkedése napjával szűnik meg, melyben az egyéni vállalkozó terhére az adó- vagy vámhatóság számla vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért jogerősen mulasztási bírságot állapított meg.

16 Az adó alapja a juttatás értékének az 1,19-szerese. A személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék. Az egészségügyi hozzájárulás alapja azonos az adóalappal, mértéke az egyes meghatározott juttatások után 27, a béren kívüli juttatások után pedig 14 százalék. A juttatások köre és értékhatárai nem változnak. Béren kívüli juttatásnak minősül (többek között): munkahelyi (üzemi) étkeztetés havi forintig, Erzsébetutalvány havi forintig, SZÉP kártyára utalt támogatás (szálláshely alszámlára , vendéglátás alszámlára , szabadidő alszámlára forintig), iskolakezdési támogatás gyermekenként a min.bér 30 %-áig, helyi utazásra szolgáló bérlet, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás a min.bér 50 %-áig, önkéntes egészségpénztári hozzájárulás a min.bér 30-áig, stb.

17 Éves keretösszeg: a SZÉP kártyára utalt összegek kivételével adott béren kívüli juttatások együttes összege az adóévben a 200 ezer forintot nem haladhatja meg. Rekreációs keretösszeg: egész évben fennálló munkaviszony esetén 450 ezer forint. Két részből áll: éves keretösszeget meg nem haladó juttatások és a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás. 3 módon tevődhet össze úgy, hogy béren kívüli juttatásként adózzon: a) 200 ezer Ft összegű SZÉP kártyán kívüli béren kívüli juttatás + a SZÉP kártyára utalt 250 ezer Ft összegű munkáltatói támogatás b) 200 ezer Ft-nál kevesebb SZÉP kártyán kívüli béren kívüli juttatás + (a SZÉP kártyára utalt támogatás 250 ezer forint + a 200 ezer forintos éves keretből a béren kívüli juttatásokra fel nem használt rész erejéig) c) SZÉP kártyán kívüli béren kívüli juttatások összege 0 + a SZÉP kártyára utalt támogatás összegéből évi 450 ezer forint

18 Munkavállaló évi juttatásai: Juttatások - Példa Helyi utazásra szolgáló bérlet Ft/hó Erzsébet-utalvány Ft/hó SZÉP kártya szálláshely alszámla Ft/év Összesen: Ft/év SZÉP kártya vendéglátás alszámla Ft/év Összesen: Ft/év Az éves keretösszeget meghaladó Ft egyes meghatározott juttatás Ft számít bele a rekreációs keretösszegbe Ft SZÉP kártyára utalt támogatások = Ft még az egyes meghatározott juttatás értéke

19 Juttatások Keretösszegek arányosítása: Amennyiben a magánszemély munkaviszonya az adóévnek csak egy részében áll fenn, akkor a rá vonatkozó keretösszeg az éves keretösszeg/rekreációs keretösszeg jogviszonyban töltött napokkal arányos része lesz. Ha a jogviszony a magánszemély halála miatt szűnik meg, akkor az éves keretösszeg/rekreációs keretösszeg teljes összege illeti meg, nincs arányosítás. A keretösszegeket meghaladó rész egyes meghatározott juttatásnak minősül (a meghaladó rész után a 13 % eho különbözetet meg kell fizetni). A meghaladó juttatási értékrész után a közterhet annak a hónapnak a kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani, megfizetni, amelyben az értékhatár átlépése megtörtént. Ha a juttató egyesület, alapítvány az adókötelezettség alá eső érték után az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként kell bevallani, megfizetni.

20 Őstermelői tevékenység 78/A. (2) bekezdés: a magánszemély az őstermelői igazolvány kiváltásához tett nyilatkozat kiegészítéseként, a vele közös háztartásban élő családtagjával együttes nyilatkozatot tehet arról, hogy közös őstermelői igazolvány kiváltásával kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét. közös háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége közös háztartásban élő családtag: a mezőgazdasági őstermelő házastársa, egyenes ágbeli rokona (ideértve örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekét vagy örökbefogadó, mostohaés nevelőszülőjét is)

21 A törvény mellékleteinek módosulásai Lakáscélú felhasználásnak minősül a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. Korm. rendelet szerinti akadálymentesítés is. A termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességét meghatározó feltételeknél szereplő 5, illetve 10 éves hasznosítási időszak kezdőnapja a birtokbaadás napja, de legkésőbb az adásvételi szerződés keltét követő 12. hónap utolsó napja. Tárgyi eszköz értékcsökkenésének elszámolása /11. számú melléklet II. fejezet 2. pont c) alpont/ Az ingó, ingatlan (épület, építmény) beszerzési áraként a megszerzésre fordított, igazolt kiadás vehető figyelembe. Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra fordított, számlával igazolt kiadással, feltéve, hogy azt az adózó korábban költségként nem számolta el. Az ingyenesen szerzett tárgyi eszköz után értékcsökkenési leírás nem számolható el.

22 Egyéb változások 1. - új - (10) bekezdés: ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett önálló vagy nem önálló tevékenység ellenértékeként illeti meg - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - e bevétel adókötelezettségének megállapítására az adóalapba nem tartozó tételnek minősülő bevételre, a béren kívüli juttatásra, az egyes meghatározott juttatásra vonatkozó szabály nem alkalmazható. 66. (1) bekezdés a) pont af) alpont: osztalék a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó betéti társaságok kisadózóként be nem jelentett (a társaság tevékenységében részt nem vevő) tagja részére a vállalkozás nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg. Efo: A 7. (2) bekezdésében említett foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy - ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár - a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg) évben megszerzett jövedelem személyi jövedelemadókötelezettségének megállapítása során is alkalmazható.

23 Évközbeni változások /1. számú melléklet alpont/ A közhasznú jogállású szociális szövetkezet által biztosított egyes juttatások adómentessége A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételek adójogi megítélése: A magánszemély adókötelezettségét - bármely adóévre vonatkozóan - nem érinti az a részére - bármely időpontban - kifizetett (megtérített), jóváírt (túlfizetésként elszámolt) vagyoni érték, amely e magánszemélyt a) a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvény és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvény vagy b) a fogyasztói kölcsönszerződések tisztességtelenségével összefüggésben indított egyedi perek pernyertességét követően, a pénzügyi intézménnyel való elszámolás alapján illeti meg.

24 Évközbeni változások A vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos módosítások /a január 1-jét követően folyósított valamennyi ilyen támogatásra alkalmazhatók/ A pénzügyi vállalkozástól lakáscélú felhasználásra felvett hitel a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől felvett hitellel egy tekintet alá esik. Abban az esetben is adómentes a támogatás, ha azt olyan hitel törlesztéséhez, visszafizetéséhez adja a munkáltató, amelynek felhasználásával megszerzett lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkavállaló tulajdonában, de a szerzéssel kapcsolatos hitel törlesztése még terheli a magánszemélyt. A munkáltató a lakáscélú hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek (pl. végrehajtási költség, késedelmi pótlék) megfizetéséhez is nyújthat támogatást. Az egyéni vállalkozó is költségként számolhatja el az általa munkáltatóként munkavállalója számára adott lakáscélú támogatást.

25 Köszönöm a figyelmet!

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben