Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató. az SZJA- bevalláshoz"

Átírás

1 Útmutató az SZJA- bevalláshoz

2 Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke 25%. Az adóelõleg összegét a Concorde állapítja meg és vonja le. Kölcsönzési díj igazolás A Concorde által kiállított igazolás az Ön értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelmét, és az e jövedelem után levont adóelõleget tartalmazza. A magánszemély osztalékból származó bevételének egésze jövedelemnek minõsül. Osztaléknak minõsül a társas vállalkozás adózó eredményébõl a magánszemély részvényes, alapító, tulajdonos részesedése, illetve a külföldi állam joga szerint adónak minõsülõ Concorde árfolyamnyereség igazolás alapján: Értékpapírokra elszámolt nyereség összege - Értékpapírügyletekhez kapcsolódó járulékos költség összege d* 25% 149. sor: Értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem és adója Az értékpapír kölcsönzése címén kapott bevételt teljes egészében jövedelemnek kell tekintenie, melyet ennek a sornak a d oszlopába kell beírni. A jövedelem utáni 25 százalékos adó feltüntetésére ennek a sornak az e oszlopa szolgál. Amennyiben az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem az árfolyam-nyereségbõl, az osztalékból és a vállalkozásból kivont jövedelmével együtt sem haladja meg az 50 ezer forintot, akkor feltéve természetesen, hogy a kifizetõ az adót levonta a jövedelmet nem kell bevallani. Concorde árfolyamnyereség igazolás alapján: Jóváírt kölcsönzési díj d* 25% 1

3 150. sor: Kamatból származó jövedelem és adója szeptember 1-jétôl a kamat címén megszerzett jövedelem adóköteles, amely után az adó mértéke 20 százalék A kifizetõtõl származó kamat után az adót a kifizetõ állapítja meg, vonja le, fizeti meg és vallja be. Amennyiben a kamatjövedelem kifizetõtõl származik, azt nem kell a bevallásában szerepeltetni. Csak akkor van adóbevallási és -fizetési kötelezettség, ha a kamatjövedelem nem kifizetõtõl (pl. külföldi hitelintézettõl) származik. Mivel a Concorde, mint kifizetõ a kamat címén megszerzett jövedelmébõl az adót levonta, és az APEH felé megfizette, ezért ezt nem kell bevallani sor: Tõzsdei ügyletbõl származó jövedelem / következõ évre átvitt veszteség augusztus 31. napját követõen a tõkepiacról szóló törvény szerinti tõzsdén, valamint az Európai Unió bármely más tagállamában, továbbá az OECD tagállamában mûködõ tõzsdén kötött ügyletben értékpapír átruházásából kamatjövedelemként nem nevesített árfolyamnyereség, illetõleg származtatott vagy összetett ügylet során elszámolt nyereség esetén e jövedelmeket ennek a sornak a d oszlopában, a 20 százalékos adót pedig az e oszlopban kell bevallani. A tõzsdei ügyletbõl származó jövedelem csökkenthetõ legfeljebb annak mértékéig az elõzõek szerinti tõzsdén augusztus 31. napját követõen kötött ügyletek során elszenvedett árfolyamveszteséggel és az összetett vagy származtatott ügyleten elszenvedett veszteséggel. Amennyiben a augusztus 31. napját követõen kötött tõzsdei ügyletbõl származó jövedelem nem nyújt fedezetet az ugyanilyen ügyleteken elszenvedett veszteségre, akkor a jövedelemmel szemben elszámolni nem tudott veszteséget a évi tõzsdei ügyletbõl származó jövedelmmel szemben lehet érvényesíteni. Ennek feltétele, hogy az adóbevallásában e sor a oszlopában az erre szolgáló helyen az elhatárolt veszteségének összegét fel kell tüntetni. A jövedelem utáni adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetni. A tõzsdei ügyletekrõl a Concorde bizonylatot állít ki, amely alapján az ügyfélnek kell az értékpapírra, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra elõírt nyilvántartást vezetnie. A tõzsdei ügyletrõl kiállított bizonylaton a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat a teljesítés idõpontjában érvényes MNB devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. Olyan 2

4 devizanem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyamai között, a forintosításhoz az MNB által közzétett euróban megadott árfolyamot kell használni. Az olyan értékpapírok augusztus 31-ét követõ értékesítése esetén, amelyek az elõbbi idõpontban már az ügyfél tulajdonában voltak, szerzési értékként a augusztusi utolsó tõzsdei napon az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyam is alkalmazható. Concorde árfolyamnyereség igazolás alapján: Következõ évre átvitt veszteség Ha a veszteség > nyereség, akkor a veszteség nyereséget meghaladó része Bevétel (b) Költség (c) Költség (c) Jövedelem (d) Adóévben tõzsdei ügyletbõl származó nyereség összege - Adóévben tõzsdei ügyletbõl származó veszteség összege Adó (e) d* 20% 154. sor: Az osztalék és 25%-os adója Osztalék címén kapott jövedelem összegét és adóját ezekbe a sorokba kell beírni a kifizetõ (társaság) igazolása alapján. A jövedelmet a d oszlopba, az adó összegét pedig az e oszlopba kell beírni az adó mértékének megfelelõ sorba. Az osztalék után az adó mértéke 2006-ban 25, illetõleg 35 százalék. Kifizetõk igazolása alapján: Bruttó osztalék összege Bruttó osztalék összege d* 25% d* 35% 158. sor: A külföldön is adóköteles osztalék és adója Ebbe a sorban a külföldrõl származó osztalék teljes összegét kell beírni. A külföldrõl származó, külföldi pénznemben megszerzett osztalékjövedelmet forintra átszámítva kell a bevallásban szerepeltetni. Az átszámításhoz a Magyar Nemzeti Bank által a megszerzés napját megelõzõ hónap 15-én jegyzett devizaárfolyamot kell alkalmazni. Amennyiben az osztalékjövedelmet olyan külföldi pénznemben kapta meg, amely a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szerepel, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, euróban megadott árfolyammal kell számolni. 3

5 A bevallás 68. sorában kell feltüntetni azt az osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót, amely olyan országból származik, amellyel van kettõs adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján az osztalék külföldön is adóztatható. Ha az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettõs adózás elkerülésérõl szóló egyezménye, akkor a külföldön igazoltan megfizetett, az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (68. sor b oszlopában szereplõ összeg) a 25 százalékos adóból le kell vonni és a különbözetként jelentkezõ adót kell beírni e sor e oszlopába. Amennyiben az osztalékjövedelmet az Európai Unió tagállamának tõzsdéjére bevezetett értékpapírból szerezte augusztus 31-ét követõen, akkor az adó mértéke 10 százalék. Elsõ ízben a évi eredményfelosztás alapján megállapított osztalék. Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (69. sor b oszlop) ugyancsak beszámítható úgy, hogy legalább 5 százalék adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen osztalékjövedelem után, vagyis az e oszlopban adóként az osztalékjövedelem legalább 5 százalékát szerepeltetnie kell. A tájékoztató adatok között a 69. sorban az elõzõek szerinti osztalékjövedelmet és a külföldön megfizetett adót fel kell tüntetni. Concorde külföldi osztalék igazolása alapján: Bruttó osztalék összege * elõzõ havi MNB árfolyammal Igazoláson feltüntetett adó * elõzõ havi MNB árfolyammal Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség és elszámolása ( tábla) 224. sor: magánszemély %-os mértékû egészségügyi hozzájárulása 4% Ebben a sorban akkor kell feltüntetni adatokat, ha az Szja törvény szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó árfolyamnyereségbõl, illetve ingatlan bérbeadásából származó 1 millió forintot meghaladó jövedelme származott A 4 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást addig kell fizetni, amíg az egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás együttes összege az adóévben el nem éri a forintot (hozzájárulás-fizetési felsõ határ). 4

6 Amennyiben a Concorde-nak nyilatkozatot adott arról, hogy az egészségbiztosítási járulék összege adóévben eléri a hozzájárulás-fizetési felsõ határt, de nyilatkozata ellenére a forintot az egészségbiztosítási járulék összege mégsem érte el,a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten kell ennek a sornak az (e) oszlopában bevallania és a bevallás benyújtásáig megfizetnie. Concorde EHO igazolása alapján: I. negyedév (a) - II. negyedév (b) III. negyedév (c) IV. negyedév (d) - Adóévet követõen esedékes összeg (e) Levont EHO Éves összeg (f) 5

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai Adótábla, adójóváírás Az alap- és kiegészítő adójóváírás helyett az adót egységes adójóváírás csökkenti, amelynek mértéke továbbra is a bérjövedelem 18 százaléka,

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012.

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történő kezelésére vonatkozó választási lehetősége - kivéve a kereskedelmi

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

13-02-15 Horváth Józsefné 2

13-02-15 Horváth Józsefné 2 SZJA bevallás 2012 A személyi jövedelemadó-bevallást a tavalyi évhez hasonlóan önadózással vagy munkáltatói adómegállapítással teljesíthetjük. Önadózóként adónyilatkozatot tehetünk, és továbbra is készíthetünk

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4.

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. Ankét írásos anyag GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Személyi jövedelemadó és az eva 2010. évre vonatkozó fontosabb változásai

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról *

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * a l'1vatai a -crn nyszámj 18 ' ojá 0 ` 1 Érkezett : 2012 OV" 2 6 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

Részletesebben