Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános tudnivalók az egyes adófajtákról"

Átírás

1 Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

2 Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség igazolás 8

3 Kamatadó Tõmondatokban Kamatadót kötvény és befektetési jegy után fizet Mértéke 20% Az adót a Concorde automatikusan vonja Az ügylethez kapcsolódó járulékos költségek (pl. bizományosi díjak) levonhatóak az adóalapból Az adóbevallásban nem kell szerepeltetni Külföldi értékpapír esetén az eladás/kamatfizetés napján érvényes MNB devizaközép árfolyamon kell az adó mértékét kiszámítani A nyári törvénymódosítás értelmében szeptember 1-jétõl a kamatjövedelem után adót kell fizetni. Az adó a kamat 20%-a. A kamatadót csak a augusztus 31- ét követõen megszerzett értékpapírok esetén kell megfizetni. A kamatadót a Concorde vonja le és fizeti meg, így a már levont adót a magánszemélynek nem kell bevallania. Kamatjövedelemnek minõsül a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott kötvénybõl, befektetési jegybõl származó kamat és más jövedelem. A kötvény és a befektetési jegy átruházásából, vissza- és beváltásából származó kamatjövedelmet az alábbiak szerint kell megállapítani: a bevételbõl levonható az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség. A külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelembõl az adó mértékét a tranzakció devizájában kell megállapítani, de forintban kell megfizetni, a jövedelem megszerzése napján érvényes MNB - devizaárfolyamon átszámítva. Olyan devizanem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyamai között, a forintosításhoz az MNB által közzétett euróban megadott árfolyamot kell használni. A kamatot, hozamot idõszakonként fizetõ kötvény, befektetési jegy megszerzését követõen a Concorde a vételárban az értékpapír megszerzéséig képzõdött felhalmozott kamatot, hozamot az elsõ kifizetett kamatból, hozamból levonja és az így csökkentett kamatjövedelem után számítja a kamatadó mértékét. Az így levont összeg az értékpapír eladásakor nem számolható el a megszerzésre fordított értékként. 2

4 Szemléltetés Kötvény, befektetési alap vásárlás szeptember 1. elõtt az eladás, vagy az elsõ kamatfizetés adómentes Ön, mint magánszemély nyílt végû befektetési alap befektetési jegyét vásárolja meg augusztus 31-én, majd ezt eladja május 10-én. Mivel Ön a befektetési jegyet szeptember 1. elõtt vásárolta, így a befektetési jegy eladása adómentes. Ön 2006 augusztusában vásárolt forint névértékû, félévente kamatozó kötvényt. A következõ kamatfizetéskor (2007 február) Önnek kifizetett kamat adómentes, mivel Ön a kötvényt szeptember 1-je elõtt vásárolta. Az elsõ kamatfizetést követõ minden további kamatfizetés, jóváírás azonban már adóköteles. Kötvény, befektetési alap vásárlás szeptember 1. után az eladás, és minden kamatfizetés után adózni kell Példa kötvény vételárában megfizetett kamatra: Ön október 1-jén vásárol egy 10 éves lejáratú, 100 ezer Ft névértékû kötvényt 97 ezer Ft-ért, amely évenként a névérték 6%-át kamatozza. A kamat minden év április 1-jén kerül kifizetésre. Ön június 1- jén a kötvényt eladja 95 ezer Ft-ért. (járulékos költségektõl jelen példában eltekintünk): Kötvény szerzési értéke jén Önnek jóváírt kamat Kötvény vételárában megfizetett kamat (a április 1-je és október 1-je közötti 6 hónapra jutó, az évi 6000 Ft kamat fele) Kamat adóalapja (Önnek jóváírt kamat mínusz az Ön álatl a vételárban megfizetett kamat) Kamatadó (kamat adóalapja * 20%) i értékesítésbõl származó bevétel Szerzési érték kamat nélkül (vételár mínusz vételárban megfizetett kamat) Értékesítés kamatjövedelme (bevétel mínusz szerzési érték kamat nélkül) Kamatjövedelm adó értéke (1000 * 20%) Ft Ft Ft Ft 600 Ft Ft Ft Ft 200 Ft 3

5 Tõzsdei árfolyamnyereségadó Tõmondatokban Tõzsdei árfolyamnyereség adót EU és OECD országok tõzsdéin, augusztus 31-e után kötött tõzsdei ügyletekbõl származó jövedelem után kell fizetni Mértéke 20% A 2006-ban elszenvedett veszteségekkel lehet csökkenteni a nyereséget Az ügyletekhez kapcsolódó járulékos költségek (pl. bizományosi díjak) levonhatóak a nyereségbõl Ha az Ön 2006-os nettó pozíciója veszteség, akkor ezt a veszteséget átgörgetheti következõ évre Az adóbevallásban Önnek kell szerepeltetni, a Concorde csak tájékoztató analitikát készít és postáz Önnek a Concorde nem von adóelõleget Külföldi értékpapír esetén az eladás napján érvényes MNB devizaközép árfolyamon kell az adó mértékét kiszámítani A nyári törvénymódosítás értelmében a tõzsdei ügyletekbõl származó adóalap után 20 százalék adót kell megfizetni. Az adóalap a tõzsdei ügyletekbõl származó jövedelem és veszteség különbsége. Tõzsdei ügyletbõl származó jövedelemnek minõsül az Európai Unió tagállamában, vagy OECD tagállamban mûködõ tõzsdén augusztus 31. napját követõen kötött tõzsdei ügyletbõl illetve tõzsdei határidõs ügyletbõl származó árfolyamnyereség. Az árfolyamnyereség az értékpapír vételi és eladási árfolyama közötti különbség csökkentve az értékpapír megszerzésére fordított értékkel, illetve az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségekkel. A tõzsdei ügyletbõl származó jövedelmet, legfeljebb annak mértékéig, csökkenti a augusztus 31. napját követõen kötött ügyleten, illetve határidõs ügyleten elszámolt veszteség. Amennyiben a augusztus 31. napját követõen kötött tõzsdei ügyletbõl származó jövedelem nem nyújt fedezetet az ugyanilyen ügyleteken elszenvedett veszteségre, akkor a jövedelemmel szemben elszámolni nem tudott veszteséget a évi tõzsdei ügyletbõl származó jövedelemmel szemben lehet érvényesíteni. A külföldi pénznemben lebonyolított tõzsdei ügyletek esetén a külföldi pénznemben 4

6 feltüntetett összegeket az ügylet teljesítésének idõpontjában érvényes hivatalos MNB árfolyamon kell forintra átszámítani. Olyan devizanem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyamai között, a forintosításhoz az MNB által közzétett euróban megadott árfolyamot kell használni. A forintos adatokat a Concorde a bizonylatokon egészre kerekítve tünteti fel. A törvény lehetõséget ad arra, hogy amennyiben a magánszemély olyan értékpapírt ruház át, amely már augusztus 31-én tulajdonában volt, akkor Ön az értékpapír megszerzésére fordított értékként számolhat a augusztus utolsó tõzsdenapjának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamával is. A tõzsdei ügyletbõl származó adóalap utáni adót a bevételt szerzõ magánszemélynek kell az éves adóbevallásában megállapítani a Concorde által kiállított bizonylatok alapján. Tõzsdei árfolyamnyereség igazolás A Concorde által kiállított igazolás tételesen tartalmazza az Ön által vásárolt, illetve a Concorde-nál letétbe helyezett értékpapírok és határidõs ügyletek ki és bekerülési adatait, arányos költségét, valamint a tõzsdei árfolyamnyereség-, veszteség összegét. Adott tranzakció eredményének számításánál a Concorde a tényleges vételár, illetve a augusztus 31-i záróár közül az Ön számára kedvezõbbet alkalmazta. Önnek lehetõsége van a Concorde által alkalmazott párosítási módtól eltérni. Szemléltetés Részvény vásárlás szeptember 1. elott EU piacon - Ha a bekerülési árnál magasabb az augusztus 31-i záróár, érdemes ez utóbbit választani az adóalap kiszámításakor. Ön, mint magánszemély tozsdére bevezetett MOL részvényt vásárolt a magyar vagy lengyel tozsdén augusztus 20-án, majd ezt eladja május 10-én. Mivel Ön a részvényeit szeptember 1. elott vásárolta, ezért választhat, hogy az árfolyamnyereséget a bekerülési árhoz, vagy az augusztus 31-én érvényes záróárhoz képest számítja ki. Részvény vásárlás szeptember 1. után EU vagy OECD piacon - az eladás után keletkezett nettó nyereség után 20% adót kell fizetni. Ön október 1-jén vásárol MOL részvényt a BÉT-en, BMW részvényt Németországban, Yahoo részvényt az USA-ban összesen 300,000 Ft-ért. Az említett papírokat eladja november 1-én összesen 320,000 Ft-ért. (A MOL részvényen nyer 10,000 Ft-ot, a BMW-n veszít 20,000 Ft-ot, a Yahoo-n nyer 30,000 Ft-ot). A bizományosi díjak és járulékos költségek 1000 Ft-ot tesznek ki. Ekkor Önnek 320, , = 19,000 Ft adóköteles jövedelme keletkezett. 5

7 Értékpapír vételek értéke Járulékos költség vételkor Értékpapír eladások értéke Járulékos költség eladáskor Árfolyamnyereség (adóalap) Tõzsdei árfolyamnyereség adó (20%) Ft 500 Ft Ft 500 Ft Ft 3800 Ft Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) Tõmondatokban Árfolyamnyereség adót a következõ esetekben kell fizetni: Ha az ügylet augusztus 31. után EU és OECD országok tõzsdéin kívül köttetett Ha az ügylet, augusztus 31. elõtt az EU országok tõzsdéin kívül köttetett Mértéke 25% Az adóbevallásban Önnek kell szerepeltetni, a Concorde csak tájékoztató analitikát készít és postáz Önnek A Concorde vonja a forrásadót Külföldi értékpapír esetén az eladás napján érvényes MNB devizaközép árfolyamon kell az adó mértékét kiszámítani Árfolyamnyereségbõl származó jövedelemnek minõsül az értékpapír átruházása ellenében megszerzett jövedelem azon része, mely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. Az árfolyamnyereségbõl származó jövedelem után az adó mértéke 25%. Az árfolyamnyereség adót akkor kell megfizetni, ha az ügylet augusztus 31-ét követõen nem OECD, vagy EU tagállam tõzsdéjén köttetett. Ezen idõpont elõtti ügyletek esetében az árfolyamnyereség adót a nem EU tagállam tõzsdéjén kötött ügyletek esetében kell alkalmazni. Az árfolyamnyereségbõl származó adóelõleg összegét a Concorde vonja le és fizeti meg. 6

8 Árfolyamnyereség igazolás A Concorde által kiállított igazolás tételesen tartalmazza az Ön által vásárolt, illetve a Concorde-nál letétbe helyezett értékpapírok és opciós ügyletek be- és kikerülésének adatait, arányos költségét, illetve az árfolyamnyereség összegét és a Concorde által levont adót. Szemléltetés Részvény eladás szeptember 1. elõtt EU-n kívüli piacon az eladáson 25% forrásadó levonva Ön, mint magánszemély amerikai tõzsdére bevezetett Yahoo részvényt adott el május 10-én 100,000 Ft-ért, amelyen a költségek levonása után 8,000 Ft-os eredményt ért el. Mivel EU-n kívüli piacon adott el, ezért a Concorde levon és befizet az adóhivatalnak 2,000 Ft forrásadót. (Ugyanez az ügylet szeptember 1. után már nem a forrásadó, hanem a tõzsdei árfolyamnyereség adó adóalapjába számít be!) Részvény vásárlás szeptember 1. után EU vagy OECD piacon kívül az eladás után keletkezett nyereség után 25% forrásadót kell fizetni. Ön, mint magánszemély a kínai tõzsdére bevezetett Commercial Bank of China részvényt adott el október 10-én 100,000 Ft-ért, amelyen a költségek levonása után 8,000 Ft-os eredményt ért el. Mivel EU-n és OECD országokon kívüli piacon adott el, ezért a Concorde levon és befizet az adóhivatalnak 2,000 Ft forrásadót. Értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem adója A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke 25%. Az adóelõleg összegét a Concorde állapítja meg és vonja le. Kölcsönzési díj igazolás A Concorde által kiállított igazolás az Ön értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelmét, és az e jövedelem után levont adóelõleget tartalmazza. Osztalékból származó jövedelem adója A magánszemély osztalékból származó bevételének egésze jövedelemnek minõsül. Osztaléknak minõsül a társas vállalkozás adózó eredményébõl a magánszemély részvényes, alapító, tulajdonos részesedése, illetve a külföldi állam joga szerint adónak minõsülõ 7

9 jövedelem. Az osztalék fizetendõ adó mértéke 25, illetve 35 százalék. Osztalék igazolás A Concorde által kiállított igazolás az Ön számláján 2006 évben külföldi részvények után jóváírt osztalékot devizában, illetve a kifizetõ által az osztalék devizájában levont forrásadót tartalmazza. Az osztalékot az osztalék-jóváírás napját megelõzõ hónap 15-én jegyzett MNB deviza-középárfolyammal kell forintra átszámítani, melyet az igazoláson mellékelünk. Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 4%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a) Értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem b) 25, illetve 35 százalékos adóterhet viselõ osztalék, c) Árfolyamnyereségbõl származó jövedelem után. A 4 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást addig kell fizetni, amíg az egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás együttes összege az adóévben el nem éri a forintot (hozzájárulás-fizetési felsõ határ). Amennyiben a Concorde-nak nyilatkozatot adott arról, hogy az egészségbiztosítási járulék összege az adóévben eléri a hozzájárulás-fizetési felsõ határt, de nyilatkozata ellenére a forintot az egészségbiztosítási járulék összege mégsem érte el, a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten kell bevallania és megfizetnie. EHO igazolás A Concorde azon ügyfelei részére állított ki EHO igazolást, akik elõzetesen nyilatkoztak, hogy egészségügyi hozzájárulásukat a Concorde vonja le és fizesse ki. Az igazolás tartalmazza az évre vonatkozó EHO alapot és az erre vonatkozó 4%-os levont EHO összegét. Járulékos költség igazolás A Concorde igazolást állított ki az Ön ügyfélszámláján a évben felmerült, értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségekrõl és bevételekrõl (számlavezetési díj és jutalék-korrekciók). Önnek módjában áll ezen költségeket figyelembe venni a tõzsdei árfolyamnyereség illetve az árfolyamnyereség megállapításánál. Az Ön számláján 2006 augusztus 31-ét követõen jóváírt jutalék-korrekció adóköteles. 8

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Érvényes: 2012. december 10-tl

Érvényes: 2012. december 10-tl Érvényes: 2012. december 10-tl A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerzdés megkötése szükséges. Az ügyfélszámlán

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza Erste Strukturált Termék Az Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible (BRC)-Deviza egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Befektetéseket érintő Adók

Befektetéseket érintő Adók Befektetéseket érintő Adók Frissítés: 2010. Október. Összeállította: Faluvégi Balázs Jelen leírás a pénzügyi befektetéseket érintő adózási szabályokról, valamint az azokra adott adóoptimalizálási, csökkentési

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben