Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014"

Átírás

1 Adó Hírlevél SZJA bevallás április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon szerzett jövedelmeik után kell személyi jövedelemadót fizetniük (bizonyos kivételekkel). A évben realizált jövedelmek utáni adóbevallás benyújtásának és a még nem rendezett adótartozás megfizetésének végső határideje május 20-a. Tisztelt Ügyfelünk! Jelen levelünk célja, hogy segítséget nyújtsunk Önnek a évi tőkejövedelmeit illető adóbevallása elkészítéséhez a legfontosabb tudnivalók ismertetésével. Tájékoztatásunk nem teljes körű, minden esetben szükséges a kapcsolódó jogszabályok és a NAV kitöltési útmutatóinak tanulmányozása, vagy adószakértői segítség igénybevétele. Tőkejövedelmek adóbevallásának módjai Fő szabály szerint a tőkejövedelmek után az adó mértéke 16%. Kamatjövedelem esetében, ha a kamatjövedelem kifizetőtől származik, a magánszemélynek a kamatjövedelmet nem kell bevallania, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti meg és vallja be. Azzal a kiegészítéssel, hogy a magánszemély az adóbevallásában vagy utólag önellenőrzéssel érvényesítheti az értékpapír megszerzésére fordított értéknek és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségnek azt a részét, amelyet a kifizető a jövedelem megállapításánál nem vett figyelembe. A magánszemély bizonyos pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek esetében nyilatkozattétellel választhatja, hogy az ügyleti nyereségét/veszteségét (kamatjövedelem jogcím helyett) az ellenőrzött tőkepiaci ügyletre vonatkozó rendelkezések szerint kezeli és vallja be. A nyilatkozat alapján a kifizető már nem kamatjövedelemről, hanem ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemről ad igazolást. Vagyis ebben az esetben a fizetendő adót a magánszemélynek kell megállapítania és bevallania, a kifizető által levont adót pedig adóelőlegként figyelembe vennie. Ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik, akkor a viszont kifejezetten a magánszemélynek kell az adót megállapítani, bevallani és megfizetni a bevallás benyújtására előírt határidőig.

2 2013. augusztus 1- után megszerzett kamatjövedelem esetén a magánszemélyt 6%-os mértékű egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség is terheli. Ha a kamatjövedelem juttatását megalapozó időszak augusztus 1-e előtt kezdődik, de a jövedelem megszerzésének időpontja a augusztus 1-jével kezdődő időszakra esik, az egészségügyi hozzájárulás csak a augusztus 1-jétől megszolgált kamatjövedelmet terheli, vagyis arányosítani kell erre az időszakra vonatkozóan. Az egészségügyi hozzájárulást a kifizető állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Amennyiben a kifizető nem megfelelően állapítja meg a fizetendő egészségügyi hozzájárulást, a magánszemélynek lehetősége van a korrekcióra a személyi jövedelemadó bevallásában. Tartós befektetésből származó jövedelem esetén, amennyiben az adó mértéke 0% - ötéves lekötési időszak utolsó napján -, akkor a jövedelmet a magánszemélynek nem kell bevallania, egyéb esetben megszakítás időpontjától függően 10% vagy 16%-os adómértékkel a magánszemély az adót adóbevallásban állapítja meg, és fizeti meg. Amennyiben a tartós befektetési szerződés szerinti lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően kerül sor, akkor felmerül 6%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is. Az egészségügyi hozzájárulást a kifizető állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Csereügyletből származó jövedelem esetén az adóalap megállapításához nem számítható össze az egyes ügyleteken elért jövedelem a másik ügylet veszteségével. Adóéven túlnyúló ügylet esetén adóévben, amennyiben az ügylet eredményes volt, az adót meg kell fizetni. Ha adóéven túlnyúló ügylet esetén a csereügylet időtartama alá eső adóév valamelyikében a magánszemély adott ügyleten veszteséget ér el, és a veszteség évéről szóló bevallásában ügyeltként feltűnteti, adókiegyenlítésre jogosult, melyet adóbevallásban megfizetett adóként érvényesíthet. A csereügyletből származó jövedelem igazolása alapján, mely igazolást a kifizető január 31-ig kiadta, az adókötelezettség teljesítése a magánszemély feladata. Osztalékból származó jövedelem esetén az adót a kifizető a kifizetés időpontjában állapítja meg és vallja be, valamint fizeti meg. Kifizető hiányában az adót a magánszemély állapítja meg, és a bevallás benyújtására előírt határidőn belül fizeti meg. Az osztalékelőleget és annak adóját a kifizetés évéről szóló adóbevallásban tájékoztató adatként kell feltüntetni, a jóváhagyott kifizetett osztalékot, a levont, megfizetett adót az osztalékot megállapító beszámoló elfogadásának évéről szóló adóbevallásban kell bevallani. A külföldön szerzett osztaléknak minősülő jövedelem esetén, ha az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, akkor a külföldön igazoltan megfizetett, az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított öszszege csökkenti a Magyarországon fizetendő 16%-os adót. Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó ugyancsak beszámítható úgy, hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetni kell.

3 Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként azt az összeg, amely a nemzetközi szerződés rendelkezése, viszonosság vagy külföldi jog alapján az osztalék jövedelem után külföldön megfizetett adóból visszajár. Vállalkozásból kivont jövedelem esetén a magánszemélynek 2013-ban a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése, jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása, illetőleg a társas vállalkozásban fennálló tagi jogviszonyának megszűnése következtében szerzett jövedelmét a kapott igazolás alapján kell az adóbevallásban bevallania. A vállalkozásból kivont vagyon adókötelezettsége szempontjából társas vállalkozásnak tekintendő az alacsony adókulcsú államnak nem minősülő országban székhellyel rendelkező jogi személy, egyéb szervezet is akkor, ha a társasági adónak megfelelő adó alanya. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem esetén az ellenőrzött tőkepiaci ügylettel összefüggésben a Kifizetőt adó (adóelőleg)-levonási kötelezettség nem terheli. A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerző magánszemély az ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek)ről a Kifizető által kiállított bizonylatok, igazolások, illetőleg a magánszemély által vezetett nyilvántartás alapján állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásában vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek)ről a Kifizető az adóévet követő év február 15-ig a magánszemélynek ügyletenként részletezett igazolást állít ki, és adatot szolgáltat a NAV részére. A magánszemélynek az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartásnak ügyletenként tartalmaznia kell különösen az ügyletekben megszerzett pénzbevételeket, a pénzbevételt eredményező ügyletekhez kapcsolódó járulékos költségeket, a megszerzésre fordított kiadást, illetőleg ügyletenként a nyereséget/veszteséget. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelem adókötelezettségének megállapítása során lehetőség van az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó veszteségek elszámolására. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek veszteségének beszámítására két év áll rendelkezésre, a beszámításra az adókiegyenlítés szabályai vonatkoznak. Eszerint ha a magánszemély az adóévben és/vagy az adóévet megelőző évben, és/vagy az adóévet megelőző két évben (mindösszesen 3 év tekintetében) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteséget ér(t) el, és azt a veszteség évéről szóló adóbevallásában feltünteti, adókiegyenlítésre jogosult, amelyet az adóbevallásában megfizetett adóként érvényesíthet. Árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén a kifizető állapítja meg a bevételből a jövedelmet, a jövedelem jogcíme szerinti adót és adóelőleget, figyelembe véve a rendelkezésére álló vagy általa megállapítható, illetőleg a magánszemély által igazolt szerzési érték- és járulékos költségadatokat, majd vallja be és fizeti meg. Ha jövedelem nem kifizetőtől származik, a magánszemély önadózással, az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásban köteles az adót megállapítani és megfizetni.

4 Adóbevallás elkészítése A személyi jövedelemadó bevallás elkészítéséhez sok esetben szükséges a vonatkozó adótörvények átfogó ismerete, és az értelmezésükben való jártasság a gyakorlatban történő helyes alkalmazás érdekében. A megszerzett tőkejövedelem típusa szerint a jövedelmet szerzőre különböző adómegállapítási és adóbevallási kötelezettségek vonatkoznak. Az készséggel vállalja Ügyfelei évi személyi jövedelemadó bevallásának elkészítését, valamint az adóbevallás hatósághoz történő beadásának lebonyolítását. ***

5 Reméljük, hogy a jelen adó hírlevelünkben ismertetett információk hasznosnak bizonyulnak az Ön számára! Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretne több információt megtudni, forduljon adótanácsadó partnerünkhöz bizalommal a lenti elérhetőségeken. Cím: 1027 Budapest, Kacsa utca Telefon: Fax: Web: Jelen hírlevél az összeállításkor rendelkezésre álló információk alapján az RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. legjobb tudása és meggyőződése szerint készült. Társaságunk mindent megtesz azért, hogy a közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. Felhívjuk a figyelmet, hogy bár jelen hírlevél az összeállításakor publikált hírek, közlemények hatályban lévő jogszabályok, iránymutatások, illetve a hatóságok által folytatott gyakorlatot figyelembe véve tájékoztató jelleggel készült, a hírlevélben található tények nem tekinthetők az által nyújtott tanácsnak, állásfoglalásnak, és nem helyettesíti a társaságunkkal történő konzultációt. Továbbá egyetlen közlés sem tekinthető Társaságunk által adott, vagy elfogadott ajánlatnak. Nagy Ágota Lukács Margit Residence I. Irodaház 1027 Budapest, Kacsa utca Tel.: Fax: Mobil:

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

Az OTP G10 Euró Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP G10 Euró Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP G10 Euró Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyelet engedélyének száma: E-III/110.598/2007 Kelte: 2007. december 20. Hatályos:2014.12.17.

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben