Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.), Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.). A Nyilatkozatot azon adózók nyújthatják be, akiknek/amelyeknek az adott bevallási időszakban adókötelezettségük 1 nem keletkezett, ezért a nullás adattartalmú adóbevallás kitöltése helyett az állami adóhatóság által rendszeresített NY jelű elektronikus űrlapon az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) tehetnek. Figyelem! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az '58-as bevallás benyújtása helyett az "NY" jelű elektronikus űrlapon tesz nyilatkozatot, a Nyilatkozat adataiból nem teljesít a NAV adatszolgáltatást az ellátásokat megállapító hatóságok felé, azaz az "NY" jelű bizonylaton megtett nyilatkozata ellátások megállapításának alapját nem képezi. Nem nyújtható be a Nyilatkozat havi adó- és járulékbevallás ( 08-as, '58-as) helyett abban az esetben sem, ha az adózónak adott bevallási időszakban nem keletkezik adókötelezettsége, de valamely magánszemély tekintetében a jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő (például a biztosítási időre vonatkozóan). Ilyen eset lehet például az, ha az adózónak egy foglalkoztatottja van, aki a bevallási időszakban táppénzen van. A táppénz időtartama alatt nem kell járulékot fizetni, de a magánszemélyre vonatkozó biztosítási időt, valamint a munkabérrel ellátatlanság idejét, kódját fel kell tüntetni a 08-as bevallásban. Az az adózó, aki/amely az adóév során bármely hónapban havi adó- és járulékbevallás benyújtására volt köteles, az adóév minden ezt követő hónapjára akkor is bevallás vagy "NY" jelű nyilatkozat benyújtására kötelezett, ha az adott hónapban adó és/vagy járulék kötelezettsége adó- (adóelőleg-), és/vagy járulékalapot képező kifizetés, juttatás hiányában nem keletkezett. 2 1 Art. 14. (1) bekezdés 2 Art. 31. (2a) bekezdés

2 2 Kötelezettség bevallása A bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az állami adóhatóság által rendszeresített, az internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető NY jelű elektronikus űrlapon a bevallás benyújtására előírt határidőig - nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. E rendelkezés nem alkalmazható a soron kívüli bevallási kötelezettség esetén, továbbá felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallásra, valamint az ezen eljárások befejezésekor benyújtandó adóbevallásokra. 3 Az az adózó, aki/amely nem kötelezett a Nyilatkozattal helyettesíthető bevallások kitöltésére, annak Nyilatkozatot sem kell/lehet benyújtania. Az az adózó, aki/amely nem rendelkezik az elektronikus úton teljesítendő bevallási kötelezettséghez szükséges feltételekkel (ügyfélkapus regisztráció), annak a Nyilatkozat helyett az eredeti bevalláson nullás adattartalommal kell teljesítenie kötelezettségét. Az ügyfélkapus regisztrációról, az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről a internetes portálon, az adózási információk között található 32. számú Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez információs füzetből tájékozódhat. I. A Nyilatkozat kitöltésének feltételei Az az adózó is benyújthat Nyilatkozatot, aki nem minősül az Art. 4 szerint elektronikus bevallásra kötelezettnek, ha: - a bevallás típusa 01, 08, 43, 58, 65 számú bevallás [a (B) blokkban az a) oszlop legördülő mezői közül választható] és - a Nyilatkozattal helyettesített bevalláson szereplő a természetes azonosítón, adóazonosító adatokon kívüli valamennyi sor ( adatmező ) csak nulla értékű adatot tartalmazna, vagy egyáltalán nem tartalmazna adatot, és - rendelkezik az elektronikus úton teljesítendő bevallási kötelezettséghez szükséges feltételekkel (ügyfélkapus regisztrációval). 3 Art. 33. (6) és (12) bekezdés 4 Art. 17. (5) bekezdés, 31. (2) bekezdés és 175. (9) bekezdés

3 3 Például általános forgalmi adó tekintetében a Nyilatkozatot csak áfa fizetésre kötelezett, a folytatott tevékenység jellegére tekintettel nem adó alóli mentességet élvező áfa alanyok tölthetik ki, akik/amelyek egyébként is rendszeres időközönként kötelezettek a 65-ös bevallás benyújtására, de az adott elszámolási időszakban nem végeztek sem termékbeszerzést, sem termékértékesítést, illetőleg nem vettek igénybe szolgáltatást, vagy nem nyújtottak adóköteles szolgáltatást. II. Általános tudnivalók 1.) A Nyilatkozat csak elektronikus úton nyújtható be, melynek NY jelű kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutatója megtalálható és letölthető a NAV internetes honlapján, a bal oldalon lévő Nyomtatványkitöltő programok menüpont alatt. 2.) A Nyilatkozat - a 2014-es adóévről évben benyújtandó nullás adattartalmú éves bevallások kiváltására, valamint - a január 1-jével kezdődő adóévtől a havi, negyedéves, éves nullás adattartalmú bevallások tekintetében alkalmazható. A Nyilatkozat benyújtási határideje megegyezik a kiváltandó nullás adattartalmú bevallás benyújtására előírt 5 határidővel. Például a adóévre vonatkozó (2015. február 25-én esedékes) 1401-es számú bevallás helyett az NY jelű Nyilatkozatot február 25-éig lehet beküldeni. A (helyettesítendő, nullás adattartalmú bevallás benyújtására előírt) határnapot követően a bevallási kötelezettség kizárólag az állami adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon teljesíthető akkor is, ha az nullás adattartalmú. 3.) A Nyilatkozaton a helyettesíteni kívánt bevallás benyújtására előírt határidő leteltét megelőzően egy bevallás-típusra vonatkozóan (pl. '01, '65) több bevallási időszakra, akár egész évre előre is benyújtható a Nyilatkozat (pl. '65-ös bevallásnál is lehet az időszak). 5 Art. 1. számú melléklet, Eva tv. 11. (3) bekezdés a) és b) pontja, Tbj. 50. (1)-(2) bekezdés

4 4 4.) A Nyilatkozat csak a helyettesíteni kívánt bevalláson helyesbíthető önellenőrzéssel. Abban az esetben, ha pl. a Nyilatkozatot éig terjedő bevallási időszakra február 12-én nyújtja be az adózó a 1508-as bevallás helyett, majd kiderül, hogy január hónapban akár csak egy napra munkavállalót foglalkoztatott, akkor a január hónapra vonatkozó módosított kötelezettségét (a bevallás jellegében "O" jelöléssel) a 1508-as bevallásban teljesítheti önellenőrzéssel. 5.) Egy Nyilatkozattal több eltérő típusú - nullás adattartalmú bevallás is megjelölhető/helyettesíthető. 6.) Amikor megkezdődik a felszámolási és/vagy végelszámolási és/vagy kényszertörlési eljárás, illetőleg amikor ezen eljárások befejeződnek, akkor a tevékenységet lezáró, illetőleg a felszámolást, végelszámolást, kényszertörlési eljárást lezáró adóbevallás helyett Nyilatkozat nem adható be. 6 Ezekben az esetekben záró adóbevallást kell benyújtani. Ugyanakkor a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt álló adózók a Nyilatkozatot benyújthatják 7, mivel az adózók ezekben az esetekben az általános szabályoknak megfelelően teljesítik bevallási kötelezettségüket. 7.) A megszűnt státuszú adózók nem nyújthatják be a Nyilatkozatot. III. A Nyilatkozat kitöltése AZONOSÍTÁS (A) blokk Az (A) blokkot amelyben az adózó a természetes azonosításra, illetőleg az adóazonosító számra (adószámra és adóazonosító jelre) vonatkozó adatokat közöl értelemszerűen kell kitölteni. Az (A) blokk tartalmazza: - az adószámot, - az adóazonosító jelet, - az adózó nevét, - a székhely/fióktelep címét, - a levelezési címet (amennyiben a levelezési cím külföldi cím, úgy a külföldi cím kódkockában X jelzést is szerepeltetni szükséges és meg kell adni az ország nevét), 6 Art. 31. (6) bekezdés második mondata, Art. 33. (12) bekezdés 7 Art. 33. (6) bekezdés harmadik mondata

5 - az ügyintéző nevét és telefonszámát, aki a nyilatkozatot kitöltötte. 5 (B) blokk Az a) jelű, a Nyilatkozat által kiváltott bevallás száma elnevezésű oszlopban feltüntetett kódkockában a legördülő mezőkből kell kiválasztani a Nyilatkozattal helyettesíteni kívánt bevallás számát. Amennyiben az értéklistában az adózó által keresett bevallás száma nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy azt a bevallást nem lehet a Nyilatkozattal helyettesíteni. Az f) jelű, a Nyilatkozat által kiváltott bevallás benyújtásának gyakorisága elnevezésű oszlopban feltüntetett kódkockában a legördülő mezőkből kell kiválasztani a Nyilatkozattal helyettesíteni kívánt bevallás benyújtásának gyakoriságát, amely lehet H (havi) vagy N (negyedéves) vagy E (éves). A b)-c) jelű oszlopokban az éves bevallástípusra vonatkozó nyomtatvány(ok) bevallási időszakát kell közölni. (Ezekben az esetekben általában től éig terjed a bevallási időszak.) A d)-e) jelű oszlopokban a havi, illetve a negyedéves bevallástípusra vonatkozó nyomtatvány(ok) bevallási időszakát kell közölni. (Itt kell jelölni például azt az időszakot, amikor a Nyilatkozat a 1565-ös bevallást helyettesíti, és pl. a től éig vagy akár a től éig terjedő bevallási időszakra vonatkozik). (F) blokk Az adóbevallást, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti 8. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás, illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg. Amennyiben a nyilatkozat ellenjegyzésére kerül sor, úgy azt a nyilatkozaton kell megtenni. Szerepeltetni kell továbbá az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő nevét, adóazonosító számát, az igazolvány számát. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 8 Art. 31. (14) bekezdés

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben