Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010."

Átírás

1 Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gyakorolja. A tevékenységüket december 31-ét követően megszüntető adózók január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben már az APEH jár el. Ebből következően az állami adóhatóság végzi a évre vonatkozó bevallási kötelezettségek feldolgozásával kapcsolatos feladatokat. A január l-jétől elsősorban az ideiglenes jellegű tevékenységet folytatók, továbbá az állandó jellegű tevékenységet folytatók tekintetében a szervezeti változással érintett adózói kör, a tevékenységet kezdő adózók, a naptári évtől eltérő üzleti évet választók tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek. A január 1. napján vagy ezt követően kezdődött felszámolási és végelszámolási eljárásokban a naptári évvel egyező üzleti éves az adózók tevékenységzáró bevallásukat az állami adóhatósághoz teljesítik. A felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló adózók esetében záróbevallásukat abban az esetben nyújtják be az állami adóhatósághoz, ha a felszámolási és/vagy a végelszámolási eljárás évben kezdődött. Helyi iparűzési bevallások benyújtásának módja Aki az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 31. -ának (2) bekezdése alapján elektronikus bevallására kötelezett, a helyi iparűzési bevallását is elektronikusan köteles teljesíteni. Ha az adózó az Art. 8. számú melléklete szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, e kötelezettsége keletkezésének időpontjától a helyi iparűzési bevallását is elektronikusan köteles teljesíteni. Az előző két körbe nem tartozó adózók papíron is benyújthatják a bevallásukat, de a kitöltéshez/kinyomtatáshoz az APEH internetes honlapjáról letölthető ún. 2D-s kitöltő-ellenőrző programot is használhatják. Sajátos szabályok: A helyi iparűzési bevallást egyrészt a vállalkozás szinten, másrészt települési önkormányzatonként kell kitölteni. A vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie. Önellenőrzés (ismételt önellenőrzés) esetén melynek ugyanazon számú nyomtatványon kell eleget tenni -, adóalapot, illetve adót érintő adatok módosításakor a módosított, új adatokkal az önellenőrzéssel érintett bevallásban szerepeltetett - valamennyi adatot ki kell tölteni, függetlenül attól, hogy az adat nem változott. Szintén ugyanazon bevallásban - ismételt önellenőrzés esetében is - kell az önellenőrzési pótlékot bevallani. Az önellenőrzést akár adóra, adóalapra vonatkozik a bevallás települési önkormányzatonként kell elvégezni, továbbá az önellenőrzési pótlékot települési önkormányzatonként külön-külön kell kiszámítani, bevallani.

2 Önellenőrizni csak a helyi iparűzési adót lehet, az adóelőlegeket önellenőrizni nem lehet. A január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó önellenőrzést a május 31-én esedékes évre vonatkozó, önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bevallás önellenőrzése tekintetében is valamennyi adózói körbe tartozónak még az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtania, az önkormányzat által rendszeresített bevallási formátumban. Az önkormányzati adóhatósághoz beadandó önellenőrzések benyújtására legkésőbb december 31-éig (eltérő üzleti év szerint működő adózók esetében a évben kezdődő adóév utolsó napjától számított második év utolsó napjáig) van lehetőség. Felszámolási eljárás alatt álló adózóknak a tevékenységet lezáró adóbevallásukat a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal lezárt időszakra a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül kell benyújtaniuk. A felszámolás befejezésekor az adózónak a felszámolási záróadóbevallását a felszámolási záró mérleg elkészítésének napját követő napon kell benyújtania. A végelszámolás alatt álló adózóknak a tevékenységet lezáró adóbevallásukat a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal lezárt időszakra, a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül kell benyújtaniuk. A végelszámolási záróadóbevallást az adózónak a végelszámolás befejezésekor a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének (elfogadásának) napját követő napon kell benyújtania. A év január 1. napján vagy ezt követően kezdődött felszámolási és végelszámolási eljárásokban - a naptári évvel egyező üzleti éves - adózók tevékenységzáró bevallásukat az állami adóhatósághoz teljesítik. Az eltérő üzleti éves adózók: ha az üzleti évük kezdő időpontja a évben van és ezen bevallási időszak befejező időpontja 2010-re esik, akkor a bevallást és valamennyi adókötelezettséget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni; ha üzleti évük kezdő időpontja a évben van, a tevékenységzáró bevallásukat az állami adóhatósághoz teljesítik. Ha a felszámolási vagy végelszámolási eljárás évben kezdődött, a tevékenységzáró bevallást akkor is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, ha a felszámolási eljárás évben is folyamatban van. A felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló adózók záróbevallásukat: o ha a felszámolás évben kezdődött és évben is folyamatban van, az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik; o ha a felszámolási eljárás évben kezdődött, akkor az állami adóhatósához kell benyújtaniuk. Pótlás, késedelmesen, vagyis a bevallás benyújtásának esedékességét követően, az elévülési időn belül ugyanazt a számú bevallást kell benyújtani. A január l-jét megelőző időszakra vonatkozó pótló

3 bevallást az illetékes önkormányzati adóhatóságokhoz kell benyújtania az adózónak, az önkormányzat által rendszeresített bevallási formátumban számú bevallás a Helyi iparűzési adóról Helyi iparűzési adó alanyának az a vállalkozó minősül, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző: a) az Szja tv.-ben meghatározott egyéni vállalkozó, b) az Szja tv.-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja, c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak. A számú bevallásban azon adóalanyok adnak számot kötelezettségükről: Akiket/amelyeket az adott településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség (székhelye, telephelye az adott településen található). Ha az adóalany meghatározott, a Htv. szerinti tevékenységet olyan önkormányzat illetékességi területén végzi, ahol székhellyel illetőleg telephellyel nem rendelkezik, akkor ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenysége. Az ideiglenes jellegű iparűzési adó alanya bevallását az adóköteles tevékenység végzésének utolsó napján köteles benyújtani az állami adóhatósághoz. Helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje: Fő szabály az adóévet követő év május 31-e; (először a adóévről május 31-éig), Előtársaság a társaság bejegyzésének napját követő 90. nap; Eltérő üzleti éves a mérlegforduló napját követő 150. nap; Mezőgazdasági őstermelő az adóévet követő év május 31-e (először a adóévről május 31-éig); Az ideiglenes tevékenység állandóvá válása esetén - az adóévet követő év május 31-e (először a adóévről május 31-éig); Tevékenység befejezésekor a tevékenység végét követő 30 napon belül; Ideiglenes tevékenység megszűnése a tevékenység végzésének utolsó napján; Ha soron kívüli bevallási kötelezettség keletkezik, akkor a benyújtási határidők tekintetében az Art. 33. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szükséges eljárni. A számú bevallás Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről Változások 2010-ben fizetendő előlegek esetében: A adóévben kezdődő előlegfizetési időszakra fizetendő első adóelőleg-részletet a évben kezdődő adóév adója és az

4 önkormányzati adóhatóság által a évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig előírt adóelőleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell bevallani az önkormányzati adóhatósághoz az éves bevallásban, megfizetni azonban az állami adóhatóságnak kell (ide tartoznak azon naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózónak is, akinek/amelynek üzleti évének mérlegfordulónapja december 31. előtti időpontra esik). Ha az adókötelezettség a évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően keletkezik, akkor az előlegfizetési időszakra járó egyes helyi iparűzési adóelőleg-részleteket az állami adóhatósághoz kell bevallani és befizetni. Előleg fizetésére kötelezettek: adóelőleg bevallási és fizetési kötelezettség azon településekkel összefüggésben terheli az iparűzési tevékenységet állandó jelleggel végző adózót, ahol székhellyel, illetőleg telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. A bevallás első ízben december 31-ét követően kezdődő adóelőleg fizetési időszak(ok)ra vonatkozóan nyújtható be az állami adóhatósághoz. A számú bevalláson azok az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adóalanyok adnak számot adóelőleg bevallási kötelezettségükről Akik a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 41. (3) bekezdése szerint az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő valamint átalakulással létrejött vállalkozók, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be. A bevallást ezen adózóknak az adóhatósági bejelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtaniuk. A számú bevallást azoknak az adózóknak is be kell nyújtaniuk, akik/amelyek az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerültek. Ebben az esetben az adózó köteles az egyszerűsített vállalkozói adókötelezettségéről szóló bevallás-benyújtással egyidejűleg az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűntetését követő naptól az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra (előlegfizetési időszak) a bevallásban szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegű adóelőleget az előlegfizetési időszakra eső egyes előlegfizetési időpontokra, egyenlő arányban bevallani. Nem kell adóelőleget bevallani arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget. Továbbá annak a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózónak kell a számú előlegbevallást benyújtani akinek/amelynek üzleti évének mérlegfordulónapja január 01. napjára vagy azt követő időpontra esik és egyúttal megfelelnek a Htv. 41. (3) bekezdésben vagy a Htv. 39/B. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek. Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani és jelen bevallást benyújtani : a) az előtársaságnak, b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének adóévében,

5 c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, ideértve a felszámolás és végelszámolás alatt álló adózókat, továbbá d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget. Amennyiben az adókötelezettséget, adóelőleg bejelentési, bevallási kötelezettséget keletkeztető esemény nem tartozik a Htv. 41. (3) illetve (4) bekezdésének hatálya alá, akkor a települési önkormányzatokat megillető adóelőlegek bevallása a számú nyomtatványon történik os számú bevallás a társasági adóelőleg-kiegészítésről, az energiaellátók jövedelemadójának kiegészítéséről és a évi iparűzési adóelőleg-kiegészítéséről Változás január 1-jétől: A számú bevallás első ízben - a társasági adó, az energiaellátók jövedelemadója, valamint a helyi iparűzési adó tekintetében január 1-jét követő adóelőleg kiegészítési időszakra vonatkozóan nyújtható be. Abban az esetben, ha az üzleti év (adóév) első napja évi dátum, a feltöltési kötelezettségről szóló bevallást a társasági adó és az energiaellátók jövedelemadójára vonatkozóan a 0901 sz. bevalláson kell teljesíteni az állami adóhatóság felé. A helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségét a 2009-es adóév esetében az illetékes önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni. A helyi iparűzési adó esetében a január 1-ét megelőző időszakra vonatkozó feltöltési kötelezettségről szóló bevallást az illetékes önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni. A helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallás benyújtására kötelezett a társasági adó feltöltésére kötelezett a társasági adóelőleg-kiegészítés esetében az Art. 2. számú melléklet I/4. pontja alapján; az energiaellátók jövedelemadójának kiegészítése esetén a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló évi LXVII. törvény (továbbiakban: Thtv.) 8. (2) pontja szerinti vállalkozó. Kötelezett adóalanyi kör: A Htv. alá tartozó adóalanyok esetében annak a Tao. tv. hatálya alatt álló kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak kell helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettségének eleget tenni, amelynek az adóévet megelőző adóévben az 50 millió forintot meghaladja az éves szinten számított árbevétele. A Tao tv. hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak amennyiben az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladta a társasági adóelőleget az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie. Az adózónak a társasági adóelőlegkiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást kell tennie. Szintén a 1046-os bevallást kell benyújtania a társasági adóelőlegkiegészítés összegéről annak az adózónak, akinek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, illetve a naptári évtől eltérő üzleti év

6 szerint működő adózónak társasági adóelőleg-kiegészítésről, abban az esetben, ha üzleti éve évben kezdődött, függetlenül attól, hogy annak az utolsó hónapjának 20. napja december 31-ét követő napra esik. Ugyancsak be kell nyújtania a számú bevallást annak a végelszámolás alatt álló adózónak, amelynek 12 hónapig tartó, évben kezdődő üzleti éve utolsó hónapjának 20. napja december 31-ét követő napra esik, továbbá a tört időszaki adóéve tekintetében annak az adózónak, amely a évben választ eltérő üzleti évet, vagy a év folyamán tér vissza az eltérő üzleti évről a naptári év szerinti adóévre. Az energiaellátók jövedelemadójának alanya Thtv. alá tartozó vállalkozó, kivéve, ha adóbevallást a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be. A külföldi vállalkozó kizárólag a belföldi telephelye útján végzett tevékenysége alapján állapítja meg a jövedelemadókötelezettséget. Az adóalany az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallja és megfizeti a várható jövedelemadó 90 százalékát. Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az adóalanyra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot. A nyomtatványokra (bevallásokra) vonatkozó általános és speciális információkat, tudnivalókat a kitöltési útmutató tartalmazza. A nyomtatványok (bevallások) az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) letölthetők, és annak kitöltését követően elektronikusan benyújthatók.

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01.01-től Kitöltés előtt olvassa el az alábbi ismertetőt! Az adózás rendjéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kizárólag elektronikusan az ügyfélkapun keresztül nyújtható be! Eger Megyei

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz FIGYELEM! Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásra nincs lehetőség! Bevallás

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005 Az iparűzési

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás Jakabszállás Község Önkormányzata Adóügyi Csoport 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14. 76/382-145/102 e-mail: ado@jakabszallas.hu 3. Előtársasági

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ Adókötelezettség, az adó alanya Adóbevallási és adófizetési kötelezettség

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben