Adótanácsadó Adótanácsadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó"

Átírás

1

2 z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: dótanácsadó dótanácsadó 2/8

3 szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Feladatprofil gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz. bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok, és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját, vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót, és együttműködik más tanácsadókkal. Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föltárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását. Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Megbízás alapján, vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését. zonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire. Tételszám 1, 2, 3, 14, 17, 18 16, 21, 22, 24 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 26 1, 2, 10, 36, 37, 38 Tulajdonságprofil Típus Szakmai ismeret Tételszám B Személyi jövedelemadó kötelezettségek a belföldi illetőségű személyek körében (az illetőség megállapítása, a korlátlan adókötelezettség, az adó megállapításának módja, az adókötelezettség keletkezésének időpontja, az összevonandó jövedelmek után a számított adó meghatározása, az adóalapot és az adót csökkentő kedvezmények, a családi támogatás, a külön adózó jövedelmek, az értékpapír kölcsönzésből származó, az opciós és a tőzsdei ügyletekből, valamint az értékpapírból származó jövedelmekre vonatkozó szabályok). Jövedelemadó kötelezettség a Magyarországon dolgozó külföldiek körében (illetőség megállapítása, a jövedelemforrásának megállapítása, belföldi forrásból származó jövedelem adóztatása, a kettős adózás esetei, kiküszöbölésük eszközei). 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, /8

4 Típus Szakmai ismeret Tételszám z egyéni vállalkozó adózása (bejelentkezés, működés, megszüntetés). 14 Személyi jövedelemadó előleg levonási és fizetési, bevallási és adatszolgáltatási szabályok. 10 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás. 18 Egyszerűsített vállalkozói adó. 31, 32 kisadózó vállalkozások tételes adója (KT) 33 kisvállalati adó (KIV) 34 Társasági adó kötelezettségek a belföldi illetőségű társaságok és egyéb adóalanyok körében. z adó alanyai, az adóalap és az adóalap-módosítások, az elhatárolt veszteség, a számított adó, 19, 20, 24, adómentességek, adókedvezmények, az átalakulásokra, 25, 27, 28, 29 megszűnésre, a pénzügyi eszközök értékelésére és a tőkekivonásra vonatkozó sajátos szabályok. C külföldi vállalkozó adóztatása Magyarországon (telephely, fióktelep, kereskedelmi képviselet). z adóalap megállapítása, a 21 kettős adózás esetei, kiküszöbölésük eszközei. B külföldiek adóztatásának fontosabb szabályai, nemzetközi egyezmények, az OECD modellegyezmény, a kettős adóztatást kizáró egyezmények, fontosabb EU irányelvek (anyaleányvállalat-, 22 kamat-jogdíj-, fúziós irányelv). C Non-profit szervezetek adózása. 23 társasági adóelőleg megfizetésének, az adó bevallásának szabályai. 26 Különadó. 30 Szakképzési hozzájárulás. 35 Rehabilitációs hozzájárulás. 35 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 36 Társadalombiztosítás a belföldi személyek körében, egyéni vállalkozó és társas vállalkozás közterhei. lkalmi munkavállaló. 36, 37 Egészségügyi hozzájárulás (a belföldi személyek körében). 38 Eljárási szabályok, bevallás. 3, 10, 26, 32 4/8

5 Szóbeli tételsor 1. személyi jövedelemadóztatás célja. z adókötelezettség jellemzői, hatálya, az illetőség megállapítása, teljes körű és korlátozott adókötelezettség, az adókötelezettség keletkezésének időpontja a belföldi illetőségű személyek körében. 2. külföldi jövedelem és a külföldiek jövedelmének adózása a személyi jövedelemadó rendszerében. Jövedelemadó kötelezettség a Magyarországon dolgozó külföldiek körében (illetőség megállapítása, a jövedelemforrásának megállapítása, belföldi jövedelem adóztatása, a kettős adózás esetei, kiküszöbölésük eszközei). 3. z adó megállapításának módozatai: adóbevallás helyett adónyilatkozat önadózás (adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás az adóhatóság közreműködésével illetve klasszikus önadózás) vagy munkáltatói adómegállapítás, nemleges bevallási nyilatkozat. 4. z összevonandó jövedelmek típusai, főbb jellemzői. 5. bevétel és a jövedelem tartalma a személyi jövedelemadóban, a jövedelmek meghatározása, csoportosítása. 6. Költség és költségelszámolás év közben és év végén a személyi jövedelemadó területén. 7. z önálló tevékenységből származó jövedelmek jellemzői, az ide sorolható bevételek, a jövedelem meghatározásának szabályai, az adóelőleg megállapításának lehetőségei. 8. nem önálló tevékenységből származó jövedelmek jellemzői, az ide sorolható bevételek, költségtérítések, az adóelőleg megállapítása. 9. Egyéb összevonandó bevételek jellemzői, az ide sorolható bevételek, az adóelőleg megállapítása. 10. z adóelőleg megállapítás szabályai. (Munkáltató, kifizető, önadózó.) Személyi jövedelemadó előleg levonási, fizetési, bevallási és adatszolgáltatási szabályai. 11. személyi jövedelemadó bevallása. Mit kell, és mit nem kell bevallani? magánszemély bevallásra kötelezett jövedelmei utáni adó megállapításának rendszere, főbb szakaszai. 12. dómentességek és a számított adót csökkentő kedvezmények rendszere a személyi jövedelemadóztatásban. Rendelkezés az adóról. 13. külön adózó jövedelmek típusai, főbb jellemzői a személyi jövedelemadó rendszerében. 14. z egyéni vállalkozók adóztatása a személyi jövedelemadó rendszerében (VSZJ, osztalékalap és kivét adója, átalányadó), az egyes adókötelezettségek: bejelentkezés, működés, megszüntetés. Választási lehetőségek. 5/8

6 15. Vagyon- és vagyoni jog átruházásából, ingatlan hasznosításából származó jövedelmek adóztatása a személyi jövedelemadó rendszerében. Mezőgazdasági tevékenység adózásának sajátosságai. 16. béren kívüli juttatások, béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások és további természetbeni juttatások adóztatása a személyi jövedelemadózásban. juttatásokhoz kapcsolódó közterhek. 17. Tőkejövedelmek, valamint egyes külön adózó jövedelmek adózása (kamatból-, árfolyamnyereségből-, értékpapír kölcsönzésből-, nyereményből-, osztalékból-, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből-, tartós befektetésből származó jövedelem) a személyi jövedelemadó rendszerében. 18. z egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jellemzői, hatálya, alanyai, feltételei, alapja. közteherviselési hozzájárulás megoszlása, a kifizető és az adóalany feladatai. 19. társasági adó általános jellemzői, teljes és korlátozott adókötelezettség, az adó alanyai és az adó mértéke. dókötelezettség a belföldi illetőségű társaságok és egyéb adóalanyok körében a társasági adó rendszerében. 20. z adóalap megállapítása, a korrekciós tételek okai, összefüggései a társasági adó rendszerében. Összefüggések a számviteli törvénnyel. 21. külföldi vállalkozó adóztatása Magyarországon (telephely, fióktelep). z adóalap megállapítása, a kettős adózás esetei, kiküszöbölésük eszközei. 22. külföldiek adóztatásának fontosabb szabályai, nemzetközi egyezmények, az OECD modellegyezmény, a kettős adóztatási egyezmények, fontosabb EU irányelvek (anyaleányvállalat-, kamat-jogdíj-, fúziós irányelv). 23. különleges társasági adóalap meghatározás területei, a non-profit szervezetek adózása, az ingatlannal rendelkező társaság. 24. Társasági adóalap módosítás az átalakulás, megszűnés esetén. pénzügyi eszközök értékelésére és a tőkekivonásra vonatkozó sajátos szabályok. 25. számított és a fizetendő adó meghatározása, adókedvezmények, adómentességek a társasági adó rendszerében. Veszteségelhatárolás. 26. társasági adó előlegének megfizetése, az adó bevallásának szabályai, jogkövetkezmények. 27. vállalkozással össze nem függő ráfordítások figyelembe vétele, az adományok, támogatások kezelése a társasági adóztatásban. csekély összegű (de minimis) támogatások. 6/8

7 28. társasági adóalanyok adózott eredményének felhasználása. kapcsolt vállalkozások a társasági adó rendszerében. z elszámolóár-szabályozás és nyilvántartás. 29. z osztalék adózása. Osztalékfizetés belföldre, külföldre, természetes személynek, vállalkozásnak. 30. Különadók (hitelintézeti járadék, pénzügyi szervezetek, hitelintézetek különadója, magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó különadó). 31. z egyszerűsített vállalkozói adó célja, jellemzői, választásának, működésének, megszűnésének feltételei. z egyszerűsített vállalkozói adó kapcsolata a többi adónemmel, fizetési kötelezettséggel. 32. z egyszerűsített vállalkozói adó alapja, mértéke, adóelőlege, bevallása. 33. kisadózó vállalkozások tételes adója (KT) célja, jellemzői, választásának, működésének feltételei, az adó alapja, mértéke, bevallása. 34. kisvállalati adó (KIV) jellemzői, az adó alapja (módosító tételek), mértéke, adóelőlege, bevallása. 35. Egyéb adók és adó jellegű kötelezettségek: szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, háztartási alkalmazottak utáni regisztrációs díj. 36. Társadalombiztosítás a belföldi személyek körében. biztosított, az egyéni és társas vállalkozó nyugdíjjárulék, valamint egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék alapja, a járulék mértéke. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak rendszere. Nyugdíjelőtakarékosság. 37. foglalkoztató, a kifizető szociális hozzájárulási adó kötelezettsége (az adó alapja, mértéke, az adóból érvényesíthető főbb kedvezmények). 38. z egészségügyi hozzájárulás rendszere, jellemzői a belföldi személyek körében. z egészségügyi hozzájárulás mértéke, a hozzájárulás fizetési kötelezettség korlátja. kifizetők és a magánszemély által fizetendő egészségügyi hozzájárulás és az egészségügyi szolgáltatási járulék. 7/8

8 vizsgázó neve:. ÉRTÉKELŐ LP bizottsági tagok a kihúzott tételszám alapján írják be a szakmai ismereteket és annak típusát. Típus Szakmai ismeret Kihúzott tételszám Pontszámok Max. Elért 88 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 5 Hallott szakmai szöveg megértése. 5 Szakmai kommunikáció. 3 5 Jogszabály alkalmazás készsége. Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Precizitás Személyes 2 Önállóság Határozottság Társas Fogalmazáskészség 3 Meggyőzőkészség Áttekintő képesség Rendszerező képesség Módszer 4 Logikus gondolkodás Gyakorlatias feladatértelmezés Összesen dátum aláírás aláírás 8/8

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8750. számú törvényjavaslat egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október 1

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

1. Aktuális számviteli kérdések

1. Aktuális számviteli kérdések Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. A számviteli előírások (a számviteli törvény) 2007. évi változásai (1 óra) indoka megjelenése hatálybalépés a)

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18 Tisztelt Adózó! Kérjük jelölje meg, hogy a 0753-as bevallását "magánszemélyként" vagy egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági őstermelőként nyújtja be. a) magánszemélyként nyújtom be a bevallásom X

Részletesebben

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani SZJA általános jellemzõi SZJA 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról személyi jellegû általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési 30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános

Részletesebben