Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez"

Átírás

1 Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott jövedelméből fizeti, így a szerződőnek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége a saját maga által befizetett díj után nem keletkezik. Szja: Adókedvezmény jár a díj után, mert a biztosítási tartam 10 év, vagy annál hosszabb. Kamatadó*: A maradékjogból származó kifizetés (visszavásárlási összeg, pénzkivonási összeg) kamatjövedelemnek minősülő részét 20 százalék kamatadó terheli. A kamatjövedelem megállapításakor a magánszemély által fizetett díj levonásra kerül a maradékjogból származó kifizetésből. Kamatadót csak akkor kell vonni, ha a kifizetés jogosultja magánszemély. A maradékjogból származó kifizetések tekintetében nincs időkorlát. Kamatadó terheli a biztosítást, ha bármikor a biztosítási tartama alatt (akár 10 évet követően is) maradékjogból származó kifizetés történt. II. Munkáltató által kötött ChinaMAX szerződés Szerződő: Társasági adó hatálya alá tartozó munkáltató Biztosított: munkavállaló (a biztosítási szerződés megkötése és a díj fizetése a biztosított munkavállaló személyére tekintettel történt) Kedvezményezett: elérésre a munkavállaló, illetve halála esetén hozzátartozója (Megjegyzés: A biztosítási feltételek szerint alapesetben a szerződő a lejárati szolgáltatás jogosultja.) Szja: A munkáltató által fizetett díj a biztosított munkavállaló adóköteles jövedelme (az adókötelezettség alanya azért a biztosított, mert a biztosítási szerződés megkötése és a díj fizetése az ő személyére tekintettel történt). Szja: A biztosított adókedvezményt vehet igénybe a munkáltató által fizetett díj után, mert a biztosítási tartam nem rövidebb, mint 10 év *Megjegyzés: Szja = A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Kamatadó = Az Szja törvény 65. d) pontjában és (2) bekezdésében szabályozott kamatadó 1

2 Tao**: A biztosítási díj a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül, mely az adóalap megállapításakor az adózás előtti eredményt csökkenti. Tbj**: A munkáltató, mint foglalkoztató társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni az általa fizetett biztosítási díj után. Tbj: A munkavállaló, mint a Tbj. tv. hatálya alá tartozó biztosított nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni a munkáltató által fizetett biztosítási díj után. EHO**: nincs, mert Tb-járulék fizetési kötelezettség van. példában a visszavásárlási és a pénzkivonási összegre a szerződő munkáltató jogosult, így ilyenkor a kamatadó nem merül fel. Az elérési szolgáltatásra ugyan a magánszemély jogosult, azonban 10 éven belüli lejárati szolgáltatás hiányában a magánszemélynél kamatadó lejáratkor sincs. III. Munkáltató által kötött ChinaMAX szerződés (kedvezményezett elérésre a munkáltató) Szerződő: Társasági adó hatálya alá tartozó munkáltató Biztosított: munkavállaló Kedvezményezett: az elérési szolgáltatásra a munkáltató, a haláleseti szolgáltatásra a munkavállaló biztosított hozzátartozója Szja: A szerződő által fizetett díj nem tekinthető a biztosított adóköteles jövedelmének. Szja: A biztosított adókedvezményt nem vehet igénybe a szerződő által fizetett díj után. Tbj: A munkáltatónak nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni az általa fizetett biztosítási díj után, mert a díj nem minősül Szja köteles biztosítási díjnak. Tbj: A munkavállalónak nem kell nyugdíj-és egészségbiztosítási járulékot fizetni a munkáltató által fizetett biztosítási díj után, mert a díj nem minősül Szja köteles biztosítási díjnak. EHO: nincs. (A díj nem minősül Szja köteles biztosítási díjnak.) Kamatadó: nincs. (Az elérési kifizetés, visszavásárlás, pénzkivonás jogosultja nem a magánszemély.) Tao: A munkáltató által a biztosítónak befizetett díjat a biztosítóval szembeni követelésként kell kimutatni **Megjegyzés: Tao = A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény; Tbj = A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény; EHO = Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 évi LXVI. törvény; 2

3 Mi történik, ha a példabeli esetben 1. kedvezményezett módosítás történik; 2. szerződő módosítás történik; 3. a szerződő módosítás után nem magánszemély lesz az elérési kedvezményezett? 1. Kedvezményezett módosítás esetén: Szerződő: Társasági adó hatálya alá tartozó munkáltató (nem változik) Biztosított: munkavállaló (nem változik) Új kedvezményezett az elérési szolgáltatásra: a munkavállaló (változik) Kedvezményezett a haláleseti szolgáltatásra: a haláleseti szolgáltatásra a munkavállaló biztosított hozzátartozója (nem változik) Szja: A kedvezményezett változtatás időpontjával a szerződő munkáltató által fizetett díj a biztosított adóköteles jövedelmének tekintendő. A kedvezményezett változtatással a munkáltató adóköteles jövedelmet juttat a magánszemélynek. Szja: A biztosítottat a kedvezményezett változtatás időpontjával megilleti az adókedvezmény a szerződő által fizetett díj után, mert a biztosítási tartam nem rövidebb mint 10 év. Tbj: A munkáltató társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni az általa a kedvezményezett változtatás időpontját megelőzően a biztosítónak befizetett biztosítási díj után. Tbj: A munkavállaló, mint a Tbj. tv. hatálya alá tartozó biztosított nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni a munkáltató által a kedvezményezett változtatás időpontját megelőzően a biztosítónak befizetett biztosítási díj után. EHO: nincs, mert Tb-járulék fizetési kötelezettség van. példában a visszavásárlási és a pénzkivonási összegre a szerződő munkáltató jogosult, így ilyenkor a kamatadó nem merül fel. Az elérési szolgáltatásra ugyan a magánszemély vált jogosulttá a kedvezményezett változtatás következtében, azonban 10 éven belüli lejárati szolgáltatás hiányában a magánszemélynél kamatadó lejáratkor sincs. Tao: A kedvezményezett változtatás időpontjáig befizetett biztosítási díj összegét a követelésként nyilvántartott összeg csökkentése mellett személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. A biztosítási díj a kedvezményezett változtatás időpontjával a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül, mely az adóalap megállapításakor az adózás előtti eredményt csökkenti. 3

4 2. Szerződő módosítás esetén: Új Szerződő: A munkáltató helyébe a munkavállaló biztosított lépett (változik) Biztosított: munkavállaló (nem változik) Új kedvezményezett az elérési szolgáltatásra: a munkavállaló, vagy más magánszemély (változik, de nincs jelentősége) Kedvezményezett a haláleseti szolgáltatásra: a haláleseti szolgáltatásra a munkavállaló biztosított hozzátartozója (nem változik) Szja: A szerződő változtatás időpontjával a korábbi szerződő munkáltató által fizetett díj a biztosított adóköteles jövedelmének tekintendő. A szerződő változtatással a munkáltató adóköteles jövedelmet juttat a magánszemélynek (hiszen a szerződő változtatás azt eredményezi, hogy a munkavállaló biztosított gyakorolja a továbbiakban a rendelkezési jogot a szerződés felett, megváltoztathatja a kedvezményezettet, illetve jogosult a visszavásárlásra, pénzkivonásra). Szja: A biztosítottat a szerződő változtatás időpontjával megilleti az adókedvezmény a szerződő által fizetett díj után, mert a biztosítási tartam nem rövidebb, mint 10 év. Tbj: A munkáltató (régi szerződő) társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni az általa a szerződő változtatás időpontját megelőzően a biztosítónak befizetett biztosítási díj után. Tbj: A munkavállaló, mint a Tbj. tv. hatálya alá tartozó biztosított nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni a munkáltató (régi szerződő) által a szerződő változtatás időpontját megelőzően a biztosítónak befizetett biztosítási díj után. EHO: nincs, mert Tb-járulék fizetési kötelezettség van. példában a szerződő változtatást követően kifizetett visszavásárlási és a pénzkivonási összegre a biztosított munkavállaló (mint új szerződő) jogosult. A maradékjogból származó kifizetés (visszavásárlási összeg, pénzkivonási összeg) kamatjövedelemnek minősülő részét 20 százalék kamatadó terheli. A kamatjövedelem megállapításakor a szerződő változtatás időpontját megelőzően a korábbi szerződő (munkáltató) által a biztosítónak befizetett és a magánszemély biztosított munkavállaló által a szerződő változás miatt leadózott (adóköteles) biztosítási díj levonásra kerül a maradékjogból származó kifizetésből.*** *** Megjegyzés: Az Szja tv. 65. (1) bek. d) pontja értelmében: A biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból, vagy a 10 évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás egyösszegű lejárati szolgáltatása címen, vagy a 3 évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű lejárati szolgáltatása címen keletkező bevételből az a rész minősül kamatjövedelemnek, amely meghaladja a magánszemély, vagy javára más magánszemély által fizetett biztosítási díj összegét (kivéve, ha azt a magánszemély, vagy a más magánszemély költségként elszámolta) vagy az adóköteles biztosítási díj összegét azzal, hogy nem tekinthető az említett bevételrész kamatnak, ha a biztosításra befizetett díj(ak) akár csak egy része a törvény szerint adómentesnek minősült. Adómentes díjról annak ellenére nem beszélhetünk, hogy a szerződő változtatást megelőzően a biztosítottnak nem volt Szja fizetési kötelezettsége. A szerződő változtatást megelőzően a díjat úgy kellett értékelni, hogy az nem minősült a biztosítottnál jövedelemnek, bevételnek (mert a munkáltató volt a kedvezményezett), nem pedig úgy, hogy adómentesnek minősült. [Csak az lehet adómentes, ami bevétel. Ami még csak nem is bevétel, az se adóköteles, se adómentes bevétel nem lehet.] Ez azért fontos, mert ha a befizetett díj(ak) akár csak egy része a törvény szerint adómentesnek minősíthető, akkor nem a kamatadó szabályai szerint kell adózni, hanem az Szja tv-nek az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályai szerint. 4

5 A maradékjogból származó kifizetések tekintetében nincs időkorlát. Kamatadó terheli a biztosítást, ha bármikor a biztosítási tartama alatt (akár 10 évet követően is) maradékjogból származó kifizetés történt. Az elérési szolgáltatásra a példában szereplő esetben - a szerződő változtatás utáni kedvezményezett változtatás folytán magánszemély jogosult, azonban ennek nincs jelentősége, mert a ChinaMAX terméknél 10 éven belüli lejárati szolgáltatás hiányában a magánszemélynél kamatadó lejáratkor nincs. Tao: A szerződő változtatás időpontjáig befizetett biztosítási díj összegét a követelésként nyilvántartott összeg csökkentése mellett személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. A biztosítási díj a szerződő változtatás időpontjával a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül, mely az adóalap megállapításakor az adózás előtti eredményt csökkenti. 3. Szerződő módosítás után jogi személy lesz az elérési kedvezményezett: Új Szerződő: A munkáltató helyébe a munkavállaló biztosított lépett (változik) Biztosított: munkavállaló (nem változik) Új kedvezményezett az elérési szolgáltatásra: valamely nem magánszemély (változik, de nincs jelentősége) Kedvezményezett a haláleseti szolgáltatásra: a haláleseti szolgáltatásra a munkavállaló biztosított hozzátartozója (nem változik) A szerződő változtatás miatti adózási, közteherviselési vonatkozásokat az előző 2. pont tartalmazza. E 2. pont kizárólag csak a szerződő változtatásra vonatkozik, az ezt követő kedvezményezett változtatásokra nem. Ha a szerződő változtatást követően a magánszemély biztosított (és egyben új szerződő) az elérési kedvezményezettet úgy változtatja meg, hogy az eredeti szerződésben szereplő munkáltatója helyett kedvezményezettnek valamely más nem magánszemélyt jelöl, vagy ezzel esik egy tekintet alá, ha - az eredeti szerződésben szereplő munkáltatóját elérési kedvezményezettnek meghagyja, akkor ez a változtatás (döntés) nem von maga után további adózási és egyéb közteherviselési konzekvenciákat (Szja, Tb járulékok, költségelszámolás már a szerződő változtatással egyidejűleg felmerültek, rendeződtek). Kamatadó nincs a lejárati szolgáltatásra. Elsősorban azért, mert a példabeli esetben a lejárati kedvezményezett nem magánszemély, másrészt, mert a ChinaMAX életbiztosítás 10 éven belüli lejárati szolgáltatást nem tartalmaz. Kamatadót kell fizetnie a magánszemély szerződőnek pénzkivonás vagy visszavásárlás esetén a fenti 2. pontban foglaltak szerint. 5

6 IV. Nem munkáltató, hanem egyéb kifizető által kötött ChinaMAX szerződés Szerződő: Társasági adó hatálya alá tartozik Biztosított: magánszemély Kedvezményezett: elérésre a magánszemély, illetve halála esetén hozzátartozója (Megjegyzés: A biztosítási feltételek szerint alapesetben a szerződő a lejárati szolgáltatás jogosultja.) A biztosítási díj: A díj a szerződő és a biztosított magánszemély jogviszonyára figyelemmel nem tekinthető nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek, ezért egyéb jövedelemnek minősül Szja: A szerződő által fizetett díj a magánszemély adóköteles jövedelme (egyéb jövedelem). Szja: A biztosított adókedvezményt vehet igénybe a szerződő által fizetett díj után, mert a biztosítási tartam nem rövidebb, mint 10 év. Tao: A biztosítási díj az adóalap megállapításakor az adózás előtti eredményt csak abban az esetben csökkenti, ha a szerződő megfelelően alá tudja támasztani, hogy a biztosítási szerződés megkötése és a biztosítási díj fizetése a vállalkozási tevékenység érdekét szolgálja, továbbá ha a magánszemély tevékenysége a Tao tv. 3. sz. melléklet B/8. pontja szerinti felsorolásban is szerepel. Tbj: Az egyéb jövedelem után társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni. Tbj: Az egyéb jövedelem után nyugdíj-és egészségbiztosítási járulékot nem kell fizetni. EHO: Mivel Tb-járulék fizetési kötelezettség nincs, az egyéb jövedelemnek minősülő biztosítási díj után meg kell fizetni a 11%-os EHO-t. példában a visszavásárlási és a pénzkivonási összegre a szerződő kifizető jogosult, így ilyenkor a kamatadó nem merül fel. Az elérési szolgáltatásra ugyan a magánszemély jogosult, azonban 10 éven belüli lejárati szolgáltatás hiányában a magánszemélynél kamatadó lejáratkor sincs. 6

Az Szja törvény 2012. évre érvényes, élet-, baleset- és betegségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései

Az Szja törvény 2012. évre érvényes, élet-, baleset- és betegségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései Az Szja törvény 2012. évre érvényes, élet-, baleset- és betegségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései Amint arról 2011. decemberében már tájékoztattuk kollégáinkat, a 2012-es évtől érvényes személyi jövedelemadó

Részletesebben

Útmutató és könyvelési segédlet

Útmutató és könyvelési segédlet Útmutató és könyvelési segédlet a kifizető (munkáltató), mint szerződő által magánszemély biztosított javára megkötött, rendszeres díjas, élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

Részletesebben

A befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjú életbiztosítások 2013. évi adózási szabályai

A befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjú életbiztosítások 2013. évi adózási szabályai I. A befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjú életbiztosítások 2013. évi adózási szabályai A szakértői anyag elején szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 2013. január 1-jétől jelentősen átalakultak,

Részletesebben

A befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjú életbiztosítások 2013. évi adózási szabályai

A befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjú életbiztosítások 2013. évi adózási szabályai I. A befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjú életbiztosítások 2013. évi adózási szabályai A szakértői anyag elején szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 2013. január 1-jétől jelentősen átalakultak,

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2015-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba Melléklet Szerző: Gaál Csaba Adózási tudnivalók Jelen melléklet az élet-, baleset- és egészségbiztosításokkal, illetve a Pannónia Biztosításokkal kapcsolatos legfontosabb adózási tudnivalókat tartalmazza.

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2014.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2014. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai 2014. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Személyi jövedelemadó A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

Aegon Nyílt Lapok. Aegon Relax Nyugdíjbiztosítás. Az Aegon Relax Nyugdíjbiztosításról közérthetően. Tisztelt Ügyfelünk!

Aegon Nyílt Lapok. Aegon Relax Nyugdíjbiztosítás. Az Aegon Relax Nyugdíjbiztosításról közérthetően. Tisztelt Ügyfelünk! Aegon Nyílt Lapok Az ról közérthetően Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónk célja, hogy egyszerű és átlátható formában összefoglaljuk Önnek az főbb jellemzőit, és választ adjunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

Részletesebben

T/17548/12. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló T/17548. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/17548/12. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló T/17548. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17548/12. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló T/17548. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó Dr. Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Jövőkép klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Tartalomjegyzék I. Kiemelt jellemzők.........................................................................

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

A biztosítási szerződéseket érintő 2014. évi Szja- és Eho-változások

A biztosítási szerződéseket érintő 2014. évi Szja- és Eho-változások A biztosítási szerződéseket érintő 2014. évi Szja- és Eho-változások József-Polonyi Gábor/2013.11.25. A 2014-es adócsomag a biztosításokat érintően viszonylag sok Szja-változást tartalmaz. Ezek két nagy

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella 2014. február 8. Családi kedvezmény

Részletesebben