A befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjú életbiztosítások évi adózási szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjú életbiztosítások 2013. évi adózási szabályai"

Átírás

1 I. A befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjú életbiztosítások évi adózási szabályai A szakértői anyag elején szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy január 1-jétől jelentősen átalakultak, módosultak a biztosításokhoz kötődő adókötelezettségek, melynek következtében számos értelmezési probléma, szabályozási bizonytalanság merült fel, melyek sok esetben a jogszabály szövegéből nem oldhatóak fel egyértelműen. Ezen bizonytalanságok kizárólag az Nemzetgazdasági Minisztérium bevonásával feloldhatóak, illetve több olyan eset is van, amikor lényegében csak jogszabály módosítással kezelhető a helyzet. Jelen tájékoztatói anyag követte azokat az értelmezési elveket, irányokat, amely a várható NGM álláspontban is megjelennek majd. Ugyanakkor teljes bizonyossággal csak az írásos NGM álláspont ismeretében véglegesíthetőek egyes ügyletek adókötelezettségei. Ezért ezen jövőbeni szakhatósági állásfoglalásokra, iránymutatásokra tekintettel kell lenni az egyes jogügyletek adózásának a megítélése során. Az alábbi szakértői adózási összefoglalóban a MetLife Biztosító Zrt. határozatlan tartamú befektetési egységekhez kötött életbiztosításainak az adókötelezettségeit mutatjuk be (továbbiakban: Életbiztosítások). A szakértői adózási összefoglaló a január 1-jét követően megfizetett biztosítási díjak adókötelezettségeire vonatkozik, a következő termékek vonatkozásában: a Madison, az Armada, a Presztízs Plusz, a Maxima, illetve az ezen termékekhez kapcsolódó, rendkívüli befizetést lehetővé tevő kiegészítő biztosítás, a Portfolió Plusz. A szakértői adózási összefoglalóban szereplő Életbiztosítások határozatlan tartamú (azaz élethosszig szóló) befektetési egységekhez kötött visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítások, amelyeknek egy része kizárólag határozatlan tartamú, egy másik része pedig határozatlan tartamú, de a biztosítási szerződés fennállása alatt határozott tartamúvá tehető. Mindegyik biztosításhoz köthető egy kiegészítő biztosítási termék, a Portfolió Plusz is, melyet önállóan nem lehet megkötni. A jelen szakértői adózási összefoglalóban az Életbiztosítások adózási kötelezettségeit mutatjuk be, arra az esetre fókuszálva, amikor egy gazdasági társaság köti meg az Életbiztosítást, mint szerződő és a biztosított magánszemélyek vagy a társaság munkavállalói, vezető tisztségviselői vagy a tagjai és a kedvezményezettek magánszemélyek. 1

2 I/1 A gazdasági társaság, mint szerződő által fizetett Életbiztosítási szerződések rendszeres díjának adókötelezettsége a biztosított magánszemélyek (munkavállaló, személyesen közreműködő tag, személyesen közre nem működő tag), illetve a gazdasági társaság esetében. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja törvény) 3. - ának 89. pontja tartalmazza az adóköteles biztosítási díj fogalmát. E szerint adóköteles biztosítási díj a magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy által fizetett díj (ide nem értve a magánnyugdíjpénztár által biztosítóintézettől történő járadékvásárlás ellenértékét és a biztosítás 1. számú melléklet szerint adómentes díját) a biztosított magánszemélynél. Az Szja törvény 1. számú mellékletének 6.9. alpontja alapján adómentes a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás - szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett - rendszeres díja azzal, hogy rendszeres díjnak minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege nem haladja meg a biztosítási szerződés alapján az előző évi kötelezően fizetendő díjak együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét. Az Szja törvény 3. -ának 91. pontja alapján kockázati biztosítás az olyan személybiztosítás, amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke, azzal, hogy kockázati biztosításnak minősül a kockázati biztosítási elemeket is magában foglaló biztosítások esetében az igazoltan elkülönített kockázati biztosítási rész is. Az Életbiztosítások élethosszig tartó életbiztosítások, melyek esetében az egyedüli biztosítási esemény a biztosított halála. A tartammódosítási opciót nem tartalmazó, továbbá az opciót tartalmazó, de határozott idejűvé át nem alakított Életbiztosítás az Szja törvény 1. számú mellékletének 6.9. alpontja szempontjából kockázati biztosításnak nem minősülő (halál esetére szóló) életbiztosításnak tekinthető, melynek vállalkozás által fizetett díja - a díjfizetés időpontjában - a biztosított munkavállaló, tag adómentes jövedelme, amennyiben a díj - a fenti szabályoknak megfelelően - rendszeres díjnak tekinthető. Amennyiben az Életbiztosítások díja adómentesnek minősül, akkor sem a biztosított magánszemélynek, sem a szerződő gazdasági társaságnak nem keletkezik adófizetési kötelezettsége az Életbiztosítások díja után. 2

3 A személyi jövedelemadó-mentes biztosítási díj a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. -ának k) pontja alapján nem képez járulékalapot. Az adómentes biztosítási díj után a magánszemélyt (mint TB biztosítottat) nem terheli egészségbiztosítási-, munkaerő-piaci járulék- és nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény (annak IX. fejezete, a továbbiakban: Szochoz tv.) ának (1) bekezdése értelmében a személyi jövedelemadó mentes biztosítási díj nem képezi alapját a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adónak, ezért az adómentes biztosítási díj után szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettség nem keletkezik. Az adómentes biztosítási díj az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho törvény) 3. -ának (1) bekezdése alapján nem képezi a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját, ezért a kifizető szerződőt és a biztosított magánszemélyt az adómentes biztosítási díj után százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli. Ugyanakkor adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek minősülő gazdasági társaságnak ezen adómentes juttatás vonatkozásában az Szja törvény 1. számú mellékletének 9.6- os pontja alapján. A kifizető havonta, magánszemélyenkénti bontásban köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság részére az említett életbiztosítás díjaként adómentesen fizetett összegről, továbbá a biztosító nevéről és székhelyéről. I/1/a A határozott idejűvé alakítható élethosszig tartó Életbiztosítások díjának adókötelezettsége, amennyiben az átalakítás még nem történt meg Az a tény, hogy az Életbiztosítás, szerződés módosítással, határozott idejűre alakítható át, nem befolyásolja a díj adókötelezettségét, így amennyiben a díj rendszeresnek minősül, akkor abban az esetben is adómentes az Életbiztosítás díja, ha az Életbiztosítás határozott idejűvé alakítható. I/1/b A határozott idejűvé alakítható élethosszig tartó Életbiztosítások díjának adókötelezettsége, amennyiben az átalakítás megtörtént a szerződő váltásig, vagyis a szerződő társaság az átalakító A határozott idejűvé alakítható élethosszig tartó, visszavásárlási értékkel rendelkező Életbiztosítások díja, amennyiben az eredeti szerződő társaság határozott idejűvé alakítja a biztosítást, a korábban megfizetett biztosítási díjak adókötelessé fognak válni, s természetesen 3

4 ettől az időponttól fizetett díjak is adókötelesek lesznek. Ebben az esetben a biztosítási díj (a korábban fizetett összes díj) egy összegben a tartammódosítás időpontjában válik kifizetői adófizetés mellett adókötelessé. Mivel adóköteles életbiztosítási díjként kell kezelni az átalakításig megfizetett biztosítási díjakat, ezért, ezért az Szja törvény 70. (1) bekezdésének c) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak fognak minősülni, mint a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj. Az adókötelezettség az Szja törvény 69. (1) bekezdés alapján a kifizetőt, vagyis a biztosítási díjat fizető gazdasági társaságot terheli. Az így adott juttatás esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke, azaz a szerződés átalakításig megfizetett teljes biztosítási díj összege. A kifizetőt terhelő adó alapja az előzőek szerinti jövedelem 1,19-szerese, az Szja törvény 69. (2) bekezdés alapján. A gazdasági társaságot terhelő személyi jövedelemadó mellett, egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is keletkezik az Eho törvény 3. (1) bekezdésének ba) pontja alapján. A kifizető 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, a személyi Szja törvény szerinti béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege után. A határozott idejűvé történő átalakítás után fizetett biztosítási díjak már nem fognak adómentesnek minősülni, hanem azok is egyes meghatározott juttatásnak fognak minősülni, a fentiekben leírt adókötelezettséggel. I/1/c Az élethosszig tartó (opciót tartalmazó vagy opciót nem tartalmazó) Életbiztosítások díjának adókötelezettsége, amennyiben a biztosított magánszemély a szerződésbe, mint szerződő belép, függetlenül attól, hogy a határozott idejűvé tétel megtörtént-e Az Életbiztosítást vállalkozás köti a munkavállalójára, társas vállalkozás a tagjára úgy, hogy a kedvezményezett a szerződőtől eltérő magánszemély. Egy későbbi időpontban a biztosított (munkavállaló, társas vállalkozás tagja) az eredeti szerződő (vállalkozás/társas vállalkozás) helyébe lép. A szerződőváltásnak - rendeltetésszerű joggyakorlást feltételezve - nincs semmilyen adójogi következménye, azaz nem keletkezik adófizetési, adóbevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettség. A szerződőváltást követően a biztosítási díjat a szerződővé váló (biztosított) magánszemély köteles fizetni. 4

5 A szerződőváltás nem jelent adókötelezettséget sem akkor, ha az Életbiztosítás díja a díjfizetés időpontjában a biztosított magánszemély adómentes jövedelmének minősült (adómentes a biztosítási díj formájában megszerzett jövedelem az opciót nem tartalmazó szerződés esetében, továbbá az opciót tartalmazó szerződés esetében mindaddig, amíg az eredeti szerződő kifizető nem módosítja határozott tartamúra a szerződést a szerződés megkötését követő 10. vagy 15. év után). Továbbá abban az esetben sem jelent adókötelezettséget a szerződőváltás, ha az Életbiztosítás kifizető szerződő által fizetett díja a biztosított magánszemélynél adóköteles (ez az eset az opciót tartalmazó szerződésnél fordul elő akkor, ha a kifizető szerződő a szerződést a szerződés megkötését követő 10. vagy 15. év után határozott tartamúra módosítja). I/2. A gazdasági társaság, mint szerződő által fizetett Életbiztosítási szerződések visszavásárlása során keletkező adókötelezettségek vizsgálata Az Életbiztosítást vállalkozás köti a munkavállalójára, társas vállalkozás a tagjára úgy, hogy a kedvezményezett a biztosított személytől eltérő magánszemély. Egy későbbi időpontban vagy a biztosított (munkavállaló, társas vállalkozás tagja), mint az eredeti szerződő (vállalkozás/társas vállalkozás) helyébe lépő új szerződő vagy az eredeti szerződő (vállalkozás/társas vállalkozás) visszavásárlást igényel. I/2/a Az eredeti szerződő társaság helyébe lépett biztosított magánszemély (a szerződő társaság munkavállalója, tagja) a biztosítást egy későbbi időpontban visszavásároltatja, és a szerződés egy szerződésmódosítással határozott idejűre konvertálható, de még nem alakították át. Az Életbiztosítást vállalkozás köti a munkavállalójára, társas vállalkozás a tagjára úgy, hogy a kedvezményezett a szerződőtől eltérő magánszemély. Egy későbbi időpontban a biztosított (munkavállaló, társas vállalkozás tagja) az eredeti szerződő (vállalkozás/társas vállalkozás) helyébe lép, majd a szerződőváltást követően visszavásároltatja a biztosítást, de a biztosítás nem lett határozott idejűvé konvertálva. Az Szja törvény 28. (2) bekezdésének a) pontja alapján a magánszemély egyéb jövedelmének minősül a biztosító nem haláleseti teljesítéséből a magánszemélynek juttatott vagyoni értékből a biztosított által megfizetett biztosítási díjak és az adóköteles biztosítási díjak együttes összegét 5

6 meghaladó része, ha a biztosítás más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által fizetett díja részben vagy egészben a magánszemély adómentes bevétele volt. A fentiek alapján, amennyiben a magánszemély válik a szerződővé, de a biztosítás még nem lett határozott idejűvé átalakítva, a visszavásárlás, részvisszavásárlás alapján történő biztosítói kifizetések, mivel nem haláleseti biztosítói szolgáltatások, egyéb jövedelemnek fognak minősülni, mely után személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni. Egyéb jövedelem esetén az adóalapját az Szja törvény 29. -a alapján kell meghatározni, mely szerint, ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. Az adó mértéke 16%. Az említett életbiztosításokból származó egyéb jövedelem után az egészségügyi hozzájárulást nem a biztosítónak, hanem a magánszemélynek kell megfizetnie. Főszabály szerint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 27 százalék, az Eho törvény 3. (1) bekezdésének a) pontja és a 11. (11) bekezdés e) pontja alapján. Az egészségügyi hozzájárulás alapja a személyi jövedelemadó alapjával egyezik meg, azaz az eho alap a ténylegesen megállapított jövedelem 78 %-a. Ha azonban a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatással nem bíró, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás megkötésétől de legkorábban január 1-jétől számított 10 évet követő időpontra esik, az egészségügyi hozzájárulás mértéke csak 14 százalék az Eho törvény 3. (7) bekezdése alapján. Az SZJA-t a biztosító, mint kifizető vonja le a visszavásárlási értékből és fizeti be, míg az EHO-t a visszavásárló szerződőnek kell bevallania és megfizetnie. Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként, az adóelőleg, illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg állapítja meg és fizeti meg, melynek határideje a tárgy negyedévet követő hó 20-a. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájárulással elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni. Az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánszemély a százalékos egészségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadó bevallásában a bevallásra előírt határidőig állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg. 6

7 I/2/b Az eredeti szerződő társaság helyébe lépett biztosított magánszemély (a szerződő társaság munkavállalója, tagja) a biztosítást egy későbbi időpontban visszavásároltatja és a szerződést határozott idejűre konvertálták a szerződésváltást megelőzően. Ebben az esetben, mint azt az I/1/b pontban leírtuk, a biztosítási díj teljes egészében adóköteles biztosítási díjjá minősült át, mivel az eredeti szerződő alakította át a biztosítást határozott idejűvé. Az eredeti szerződő társaság a biztosítási díj után megfizette, mint egyes meghatározott juttatás után az szja-t és az eho-t. A szerződésváltás pedig nem keletkeztetett adókötelezettséget semelyik félnél sem. Mivel a szerződésre a gazdasági társaság által befizetett díjak teljes egészében adóköteles biztosítási díjnak minősülnek, továbbá a határozottá tétel után a társaság által fizetett díjak is adóköteles díjnak minősülnek, ezért amennyiben a szerződést visszavásároltatja a magánszemély adómentes biztosítási díj hiányában - nem kell az Szja törvény 28. (2) bekezdésének a) pontját alkalmazni, tehát ebben az esetben nem fog magánszemélynek egyéb jövedelme keletkezni. Amennyiben a visszavásárláskor a kifizetett összeg meghaladja a befizetett adóköteles díjak és a magánszemély által esetleg fizetett díjak összegét, akkor a magánszemélynek kamatjövedelme fog keletkezni az Szja törvény 65. (1) bekezdésének d) pontja alapján. Az adó alapja a biztosítói teljesítésből a befizetett biztosítási díjat meghaladó összeg lesz. Az Szja törvény ugyanakkor azt is kimondja, hogy a kamatadó alapjának a meghatározásakor nem lehet figyelembe venni befizetett díjként a kockázati biztosítás díját, tekintettel arra, hogy a kockázati biztosítás díja nem befektetési célú kiadás. További előírások vonatkoznak arra az esetre, ha a biztosítói teljesítéssel a biztosítási szerződés nem szűnik meg. Ekkor a befizetett díjak és az azt csökkenteni rendelt tételek olyan arányban vehetők figyelembe, mint ahogyan a biztosítói teljesítés összege aránylik a biztosítási szerződés a biztosítói teljesítés időpontjában történő megszűnése esetén járó biztosítói teljesítés összegéhez. A biztosítói teljesítést megelőzően bevételcsökkentő tételként már figyelembe vett díjrészeket, valamint a befizetett díjat csökkentő tételként már figyelembe vett kockázati biztosítási díjat figyelmen kívül kell hagyni a kamatjövedelem biztosítói teljesítés időpontjában történő további megállapítása során. Az Szja törvény 65. (3a) bekezdés ac) pontja nem kell megfizetni a kamatjövedelem utáni adót a rendszeres díjas biztosítások esetében, ha a biztosítói kifizetés a szerződés létrejötte évét követő 10. év elteltével vagy az után következik. 7

8 Amennyiben a biztosítói kifizetés a szerződés létrejötte évét követő 6. év elteltével vagy az után, de a 10. év elteltét megelőzően következik be, akkor a kamatjövedelem fele után a kamatjövedelem adóját nem kell megfizetni a rendszeres díjas biztosítások esetében, az Szja törvény 65. (3a) bekezdés ad) pontja alapján. Ugyanakkor nem alkalmazhatók az előzőekben említett kedvezményes adózási szabályok, ha az adott biztosításra a biztosítás teljes tartama alatt a szerződés szerint elvárt díjon felül díjfizetés (így különösen eseti, rendkívüli, soron kívüli díj fizetése) történt, kivéve, ha a biztosító a szerződés szerint elvárt díjon felüli díjfizetést a hozzá tartozó biztosítástechnikai tartalékkal (vagy díjtartalékkal) együtt elkülönítetten tartja nyilván. Az eseti (rendkívüli, soron kívüli) díjak elkülönített biztosítói nyilvántartása esetén az elkülönített összegeket az adókötelezettség megállapítása során úgy kell tekinteni, mint önálló biztosítási szerződés szerinti díjat, biztosítástechnikai tartalékot, díjtartalékot (ekkor a szerződés létrejötte időpontjának az elvárt díjon felüli díjfizetés időpontja minősül) [Szja-tv. 65. (3a) bekezdés a) pont]. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az elkülönítetten nyilvántartott Portfólió Pluszra érkezik eseti befizetés, akkor a főbiztosítás kamatadó kedvezmény (50/100%) megállapítása szempontjából azt nem kell figyelembe venni. Amennyiben viszont a főbiztosításra történik eseti díjfizetés, akkor az módosítja a kamatkedvezmény számítását. A Szja törvény 65. (3b) bekezdése alapján, ha a biztosító az eseti díjakat és a hozzájuk tartozó biztosítástechnikai tartalékot (díjtartalékot) nem elkülönítetten tartja nyilván, de az utolsó eseti díj befizetésének időpontjától a kedvezményes adózás feltételéül az Szja törvény 65. (3) bekezdésében előírt idő (rendszeres díjas biztosítások esetében 6 év, 10 év) már eltelt, úgy a kamatjövedelem kedvezményes adózási szabályai alkalmazhatók. Ha elkülönítetten tartja nyilván, akkor pedig csak a Portfolió Pluszra vonatozik, hogy az utolsó eseti díj fizetésének időpontjától indul a kedvezményhez szükséges idő számítása. A kamatjövedelem után adót, az Szja törvény 65. (2) bekezdésének a) pontja alapján a Biztosító a megszerzés időpontjára állapítja meg, vonja le, fizeti meg. A kamatjövedelem után sem a Biztosítót, sem a magánszemélyt, sem a gazdasági társasságot nem terheli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, továbbá semmilyen más járulék, hozzájárulás sem (Szocha, Szaho, TB). 8

9 I/2/c A szerződő társaság, amelyik a munkavállalója vagy tagja, mint biztosított javára kötötte a szerződést, mint szerződő (a biztosított hozzájárulásával) a biztosítást visszavásároltatja Az Életbiztosítást vállalkozás köti munkavállalójára, illetve társas vállalkozás a tagjára, mint biztosítottra úgy, hogy a kedvezményezett a biztosított személytől eltérő magánszemély. Az Életbiztosítás díját a vállalkozás/társas vállalkozás (szerződő) fizeti, és költségei között elszámolja. Az Életbiztosítást egy későbbi időpontban a vállalkozás/társas vállalkozás (szerződő) - a biztosítottnak a visszavásárlást a visszavásárlás időpontjában nem korlátozó magatartása mellett - visszavásárolja. Ezen gazdasági esemény kapcsán a magánszemély biztosítottnak nem keletkezik semmiféle adókötelezettsége, mivel jövedelme sem fog keletkezni, ezért nem kell sem személyi jövedelemadót, sem egészségügyi hozzájárulást fizetnie. Továbbá a gazdasági társaságnak, mint szerződőnek sem keletkezik a magánszemély biztosított miatt adókötelezettsége, így a gazdasági társaságnak sem kell fizetnie sem szociális hozzájárulási adót, se eho-t, sem szakképzési hozzájárulást. Az ügylet kapcsán a számviteli elszámolással kapcsolatosan merülnek fel kötelezettségek és ezen keresztül, mint esetleges bevétel elszámolása társasági adókötelezettség keletkezhet. Ezen kötelezettségek részletes bemutatását az I/4-es és az I/5-ös pont tartalmazza. I/3. A gazdasági társaság, mint szerződő által fizetett Életbiztosítási szerződések esetén a Biztosító által nyújtott szolgáltatások adókötelezettségei Az Életbiztosítást vállalkozás köti a munkavállalójára, társas vállalkozás a tagjára úgy, hogy a kedvezményezett a szerződőtől eltérő magánszemély. Egy későbbi időpontban a biztosított (munkavállaló, társas vállalkozás tagja) az eredeti szerződő (vállalkozás/társas vállalkozás) helyébe lép, majd a szerződőváltást követően a biztosító szolgáltatást nyújt. I/3/a A Biztosító által nyújtott szolgáltatás a biztosított halálának bekövetkeztekor Az Szja törvény 1. számú mellékletének 6.6-os pontja alapján adómentesnek minősül a természetes személy haláleseti kedvezményezett részére teljesített kifizetés. Az ilyen jövedelmet nem terheli továbbá semmiféle járulékfizetési kötelezettség sem. 9

10 I/3/b A Biztosító által nyújtott elérési szolgáltatás, ha szerződőváltás időpontjáig az eredeti szerződő kifizető (vállalkozás/társas vállalkozás) az Életbiztosítást határozott tartamúvá alakította Az adókötelezettséget ennél az esetnél is úgy kell megállapítani, mint az I/2/b pontnál. Mivel a szerződésre a gazdasági társaság által a tartammódosításig befizetett díjak teljes egészében adóköteles biztosítási díjnak fognak minősülni, továbbá a határozottá tétel után a társaság által fizetett díjak is adóköteles díjnak minősülnek, ezért amennyiben eléri szolgáltatást teljesít a Biztosító a magánszemélynek adómentes biztosítási díj hiányában nem kell az Szja törvény 28. (2) bekezdésének a) pontját alkalmazni. Az elérési szolgáltatásból a magánszemélynek kamat jövedelme keletkezhet, melyre az Szja törvény 65. (1) bekezdésének d) pontját kell alkalmazni. Az adó alapja a biztosítói teljesítésből a befizetett biztosítási díjat meghaladó összeg lesz. Az elérési szolgáltatásnál is, mint azt az I/2/b pontban részletesen kifejtettük, a megfelelő feltételek fennállása esetén alkalmazni lehet a kamatjövedelemre a kedvezményes adózási szabályokat. A kamatjövedelem után adót, az Szja törvény 65. (2) bekezdésének a) pontja alapján a Biztosító a megszerzés időpontjára állapítja meg, vonja le, fizeti meg. A kamatjövedelem után sem a Biztosítót, sem a magánszemélyt, sem a gazdasági társasságot nem terheli egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, továbbá semmilyen más járulék, hozzájárulás sem (Szocha, Szaho, TB). A Biztosítónak a szerződés határozott idejűvé alakításakori adókötelezettséget is meg kellett állapítania, így pontos információval fog rendelkezni arról, hogy a magánszemély milyen jövedelem után, milyen adókötelezettség terhelte, különös tekintettel arra, hogy az adókötelezettség megállapítása az Szja törvényben előírt kötelezettsége. I/4. A gazdasági társaság, mint szerződő által fizetett Életbiztosítási szerződések díjának számviteli elszámolásának bemutatása. Az Életbiztosítást vállalkozás köti a munkavállalójára/társas vállalkozás a tagjára úgy, hogy a kedvezményezett a szerződőtől eltérő magánszemély. Más esetekben a kedvezményezett maga a szerződő vállalkozás/társas vállalkozás (a biztosított személy hozzájárulásával). Az Életbiztosítás szerződője és egyben díjfizetője a vállalkozás/társas vállalkozás. A rendeltetésszerű joggyakorlás elvét betartva az Életbiztosítások díjának számviteli elszámolása 10

11 és társasági adó kezelése nem függ attól, hogy az adott Életbiztosítás rendszeres díjas vagy egyszeri díjas, illetve az sem befolyásolja a számviteli elszámolást, hogy az Életbiztosításra eseti, rendkívüli vagy egyéb a szerződés szerint elvárt díjon felüli díjfizetés történt. Ebből kifolyólag az alábbi számviteli elszámolás vonatkozik, mind a rendszeres díjakra, mind az eseti díjakra. A számviteli elszámolás tekintetében a Számviteli törvény 16. -ának (3) bekezdésében meghatározott tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelvet is érvényesíteni kell, mely szerint a beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni. A számviteli elszámolást ugyanakkor nem befolyásolja, hogy a biztosított a vállalkozás munkavállalója vagy annak tagja. A számviteli elszámolásnál ebből következően el kell bírálni, hogy a szerződő (vállalkozás) által kifizetett biztosítási díj azonnali és végleges vagyonvesztést jelent-e, vagy az számára olyan jogokat keletkeztet, amelyek révén a vagyonvesztés a biztosítási díj kifizetésével még nem - esetleg csak egy későbbi cselekmény alapján - következik be. Költségként azt a kiadást lehet elszámolni, amely a szerződőnél a kifizetéskor végleges vagyonvesztésnek minősül. Amennyiben a vállalkozás olyan életbiztosítást köt, melyben szerződő fél a vállalkozás, a biztosított a vállalkozás munkavállalója (tagja), a kedvezményezett pedig természetes személy, úgy - feltételezve, hogy a biztosítottnak a Polgári Törvénykönyv által biztosított jogai a szerződés futamideje alatt fennállnak - a vállalkozás által fizetett biztosítási díjat a személyi jellegű ráfordítások között, személyi jellegű egyéb kifizetésként (költségként) kell elszámolni [Számviteli törvény 3. -a (7) bekezdésének 3. pontja]. A számviteli elszámolás megítélésénél fontos körülmény, hogy ha a szerződő (vállalkozás) a biztosítási időtartam alatt a díjtartalék (ideértve a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások biztosítástechnikai tartalékát is) terhére pénzt vonhat ki úgy, hogy a biztosítási szerződés nem szűnik meg és a pénzkivonáshoz nem kell a biztosított hozzájárulása mert a szerződés aláírásakor a biztosított korábban lemondott a Ptk-ban biztosított jogairól (például, hogy a szerződő helyébe lépjen stb.), akkor a szerződő által befizetett biztosítási díj díjtartalékba kerülő részét (vagy egészét) nem lehet költségként elszámolni (az nem minősül végleges vagyonvesztésnek). Ezt az összeget mindaddig követelésként kell kimutatni, amíg a biztosítási szerződés a szerződő számára meg nem szűnik, vagy amíg olyan változás nem történik a biztosítási jogviszonyban, amely végleges vagyonvesztést eredményez [Számviteli törvény 29. (1) bekezdés]. Ugyanígy, a fizetett biztosítási díjat nem lehet költségként elszámolni, ha például a biztosított 11

12 személy előre lemond a szerződővel való együttes kedvezményezett-jelölés jogáról. Ezekben az esetekben, mindaddig, amíg a biztosítási szerződés a szerződő (vállalkozás) számára meg nem szűnik, a befizetett biztosítási díj díjtartalékba kerülő részét (vagy egészét) a szerződőnél biztosítóval szembeni követelésként indokolt kimutatni. Azzal, hogy a szerződőnek a biztosított személy hozzájárulása nélküli visszavásárlási, részvisszavásárlási joga van, illetve azzal, hogy a kedvezményezett személyét önállóan módosíthatja - a Számviteli törvény 16. -a (3) bekezdésének előírását is figyelembe véve -, a szerződőt a biztosítói kifizetések jogosultjának lehet tekinteni, ezért ilyen esetekben a biztosítási díjat a kifizetéskor költségként nem lehet elszámolni. (Értelemszerűen, ebben az esetben a magánszemély semmilyen jövedelmet nem szerez.) Amennyiben a biztosítási szerződésben kedvezményezettként a szerződő kifizetőt nevesítik, akkor a befizetett biztosítási díj díjtartalékba kerülő részét szintén követelésként kell kimutatni, a biztosítási díj kockázati részét, illetve a nyilvántartási díjat fedező részét - amennyiben erre vonatkozóan a vállalkozás rendelkezik számviteli bizonylattal alátámasztott információval - személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. I/5. A gazdasági társaság, mint szerződő által fizetett Életbiztosítási szerződések díjának társasági adó vonatkozásában történő vizsgálata. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.törvény) 3. számú melléklete B) Fejezetének 8. pontja értelmében vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül a biztosítás díja, ha a biztosított az adózóval munkaviszonyban vagy önkéntes jogviszonyban álló magánszemély, az adózó vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, vagy az adózónál jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevő szakképző iskolai tanuló. A Tao törvény előbb hivatkozott rendelkezésének, továbbá a Tao törvény 8. -a (1) bekezdése d) pontjának figyelembevételével azon biztosítási díj, melyet a személyesen közre nem működő tag után fizet a társas vállalkozás, nem tekinthető vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek, ezért ezen biztosítási díj összegével - ha azt a számviteli szabályok betartása mellett költségként elszámolták - meg kell növelni a társaságiadó-alapot. A munkavállaló, a személyesen közreműködő tag (és a vezető tisztségviselő) esetében a biztosítási díj miatt elszámolt költség - rendeltetésszerű joggyakorlást feltételezve, ideértve azt is, hogy a biztosítási díj összege az ésszerű gazdálkodás elvét nem sérti - az adóalap meghatározásakor elismert költségnek minősül. 12

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2015-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

Útmutató és könyvelési segédlet

Útmutató és könyvelési segédlet Útmutató és könyvelési segédlet a kifizető (munkáltató), mint szerződő által magánszemély biztosított javára megkötött, rendszeres díjas, élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba Melléklet Szerző: Gaál Csaba Adózási tudnivalók Jelen melléklet az élet-, baleset- és egészségbiztosításokkal, illetve a Pannónia Biztosításokkal kapcsolatos legfontosabb adózási tudnivalókat tartalmazza.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A biztosítási szerződéseket érintő 2014. évi Szja- és Eho-változások

A biztosítási szerződéseket érintő 2014. évi Szja- és Eho-változások A biztosítási szerződéseket érintő 2014. évi Szja- és Eho-változások József-Polonyi Gábor/2013.11.25. A 2014-es adócsomag a biztosításokat érintően viszonylag sok Szja-változást tartalmaz. Ezek két nagy

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CC. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben