Személyi jövedelemadó 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi jövedelemadó 2013"

Átírás

1 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a magánszemély köteles a szociális hozzájárulási adó vagy a 27 százalékos adó megfizetésére akkor, ha azt költségként nem számolhatja el vagy azt részére megtérítik. Ezt a szabályt az adóelőlegnél is figyelembe kell venni. Egyszerűsödnek az adóelőleg-szabályok. Adónyilatkozat Változnak az adónyilatkozatra vonatkozó szabályok, melyeket már a 2012-es évre is alkalmazni kell azzal, hogy a magánszemély csak akkor tehet adónyilatkozatot, ha csak egy munkáltatótól szerzett összevonás alá eső jövedelmet; kifizetőtől csak külön adózó jövedelme származik. Csak munkáltatótól, kifizetőtől származik a jövedelem; A munkáltató által levont adó, adóelőleg és a végleges adó különbözete nem több 1000 forintnál; A munkáltatónak nem minősülő kifizető az adót, adóelőleget maradéktalanul levonta; A magánszemély belföldi illetőségű; Az adóelőlegnél nem tett tételes költségelszámolásra nyilatkozatot; Nem egyéni vállalkozó; A fizetővendéglátásra nem választott tételes átalányt; Az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót az adóbevallásában kell megállapítania; Nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetnie; Nem választott ekhót; Nincs külföldön (is) adóztatható jövedelme; Nincs osztalékká nem váló osztalékelőlege, a jóváhagyott osztalékkal szemben előző évi osztalékelőleg utáni adót nem Nem olyan őstermelő, akinek adóbevallást, nemleges nyilatkozatot kell tennie; számol el; Nem tesz Öpt vagy Nyesz-R nyilatkozatot; Csak egy adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített megosztás nélkül családi kedvezményt, adókedvezményt; Az adóelőleg megállapítása során családi vagy adókedvezményt nem érvényesített; Több munkáltatónál érvényesített megosztás nélkül családi kedvezményt, adókedvezményt akkor, ha nincs párhuzamos munkaviszony, az adatlapot leadta és azt az új munkáltató figyelembe vette és az érvényesített kedvezmény a véglegessel megegyezik. 1

2 Munkáltatói, kifizetői feladat az adónyilatkozatnál A munkáltatónak, kifizetőnek az összesített nyilatkozaton a feltételek megléte esetén szerepeltetnie kell, hogy adónyilatkozatot tehet; az adónyilatkozaton szereplő sorokba milyen összeget kell írnia. Amennyiben az adónyilatkozat-tételi tételi feltételek nem állnak fenn, erre is fel kell a magánszemély figyelmét hívni. Új szabály: A családi kedvezményt a jogosult arra a hónapra veheti igénybe, mely számára jogosultsági hónapnak számít. Több jogosult az adott jogosultsági hónap után a kedvezményt közösen is érvényesítheti, vagyis a közös igénybevételhez nem kell közös háztartásban élniük. A jogosult a jogosultnak nem minősülő, vele közös háztartásban élő házastársával, élettársával oszthatja meg a családi kedvezményt akkor, ha egyikük sem veszi igénybe az egyedülállók családi pótlékát. Közös igénybevétel, megosztás esetén feltétel a közösen tett, egymás adóazonosító jelét is tartalmazó nyilatkozat a bevallásban, munkáltatói elszámolásban, hogy melyikük veszi igénybe, továbbá a kedvezmény összegének közös igénybevételére, megosztására való döntés. Külföldön folyósított családi pótléknál feltétel, hogy a magyar szabályok szerint is jogosult lenne-e e a magánszemély a családi pótlékra, illetve az eltartott beszámítana-e e a családi pótlék összegének a megállapítása során. A külföldinek erről nyilatkoznia kell az adóelőlegnél, továbbá egy esetleges vizsgálatnál igazolnia kell a jogosultságát. Mikor jár a kedvezmény? A kedvezmények esetén figyelemmel kell lenni a módosult 1/A. -ra is. A kedvezmény akkor érvényesíthető, ha A magánszemélyt a másik államban ugyanarra az időre nem illeti meg, Önálló, nem önálló tevékenységből, nyugdíjból vagy más hasonló, a korábbi foglalkoztatásra tekintettel megszerzett, itthon adóztatható jövedelme eléri az összes, bel-és külföldön adóztatható jövedelme 75 százalékát. Ez a szabály a belföldi illetőségűekre is vonatkozik, ha külföldön adóztatható, az előző jogcímen megszerzett jövedelmük is volt. Egyes meghatározott juttatások Egyes meghatározott juttatás lesz a kifizető által a magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles díj. Személybiztosítás: az élet-,, a baleset és a betegségbiztosítás. Nem adható minden, vagy meghatározott szempontok szerint kialakított csoporthoz tartozó munkavállalónak fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány egyes meghatározott juttatásként. Nem kell arányosítani az 500 ezer forintos értékhatárnál a munkavállaló halála esetén már 2012-re sem. 2

3 Béren kívüli juttatások Erzsébet-utalvány kedvezményes juttatási lehetősége havi 8 ezer forintra emelkedett; Iskolakezdési támogatásként csak utalvány adható a tanév kezdetét megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig. Az utalvány tankönyvre, ruházatra és taneszközre váltható be. Az Erzsébet utalvány továbbra is felhasználható meleg étkeztetésre is. A munkáltató telephelyén működő üzemi étkezőhelyen felhasználható utalvány kibocsájtásánál nem lesz feltétel, hogy az adott étkezőhelyen csak a saját dolgozók étkezzenek. Béren kívüli juttatások Az önkéntes pénztárakon keresztül lehetőség lesz a közüzemi díjak fizetéséhez, devizaalapú lakáscélú jelzáloghitel törlesztéséhez, nevelési év-kezdési és iskolakezdési kiadásokhoz, otthoni és idősgondozáshoz támogatást adni; Az egészségügyi hozzájárulás mértéke január 1-jétől 14 százalék lesz. Új adómentes juttatások A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti lakhatási támogatás, melyet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól lehet igényelni; A kifizető 2013-tól sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyet, bérletet adhat ugyanazon magánszemélynek együttesen legfeljebb 50 ezer forintot. Az 50 ezer forintos kereten belül könyvtári beiratkozási díj is finanszírozható. Milyen kulturális szolgáltatás biztosítható? Muzeális intézmény,művészeti létesítmény kiállítására; Színház, tánc, cirkusz vagy zeneművészeti előadásra, Közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatásra. A Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt támogatás nem minősül adómentesnek. Új adómentes juttatátermészetben nem adhat asok A munkavállalói érdekképviseleti szervezet természetben nem adhat olyan juttatást, amely béren kívüli juttatás lenne; Az ikerintézményi (Twinning( Twinning) ) program keretében adott olyan juttatás, amelyet az Unió finanszíroz, feltéve, hogy az nem a tevékenység ellenértéke; A munkáltató által a munkavállalók számára uniós forrásból biztosított szolgáltatás; Ez sem lehet a tevékenység ellenértéke. Önkéntes pénztári szolgáltatások január 1-jétől 1 10 éves tagsági jogviszony kell az önkéntes nyugdíjpénztár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyugdíjszolgáltatásának adómentességéhez. Átlépés esetén a korábbi tagsági viszony keletkezését kell figyelembe venni. Ez a szabály vonatkozik a NYESZ- számlára is. Rokkanttá nyilvánítás esetén nem kell a 10 év. Átmeneti szabály: a december 31-éig keletkezett tagi jogviszony, illetve számlanyitás esetén a december 31-én hatályos szabályok alkalmazandók. 3

4 Biztosítás Adóköteles, adómentes biztosítási díj 2013.január 1-jétől 1 teljesen átalakul a biztosító teljesítésével (szolgáltatásával), a biztosítási díjjal kapcsolatos adókötelezettség. Új biztosítási fogalmak lépnek hatályba. Átmeneti szabályok biztosítják, hogy a január 1-je 1 előtt fizetett díjakra tekintettel megszerzett jövedelmeket ne terhelje magasabb adóteher. Adóköteles biztosítási díj: magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy által fizetett díj (ide nem értve a magánnyugdíj-pénztár által biztosítóintézettől történő járadékvásárlás ellenértékét és a biztosítás adómentes díját) a biztosított magánszemélynél. Adómentes biztosítási díj: a kockázati biztosítás más személy által havonta, a minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan fizetett díja akkor, ha a biztosító a biztosítási időszakokra esedékes díj 30 százalékát meghaladó engedményt ad a magánszemélynek. Adómentes még a kockázatinak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás a törvényi feltételek megléte esetén. A biztosítási díj utáni adókötelezettség Új biztosítási fogalmak Kifizetőt terheli: A kifizető által fizetett adóköteles személybiztosítási díj (köthető csoportos is)egyes meghatározott juttatásként adóköteles. Magánszemélyt terheli: A kifizetőnek nem minősülő személy (pl. külföldi munkáltató) által fizetett személybiztosítási, továbbá a kifizető által személybiztosításnak nem minősülő biztosítási szerződés alapján fizetett díj jogviszony szerinti jövedelem lesz. Személybiztosítás: - életbiztosítás; - balesetbiztosítás; - betegségbiztosítás. Kockázati biztosítás; Nyugdíjbiztosítás; Járadékbiztosítás. A biztosító teljesítésének adókötelezettsége A biztosító teljesítése (szolgáltatása) lehet: Adómentes; Kamatjövedelem; Egyéb jövedelem. Adómentes biztosítói teljesítések A biztosító teljesítése (szolgáltatása) fő szabályként adómentes. Ilyenek különösen: Kockázati halál esetére szóló biztosítási; Kockázati balesetbiztosítási; Kockázati betegségbiztosítási; Törvényi feltételek megléte esetén nyugdíjbiztosítási és a járadékbiztosítási; szolgáltatások. Továbbra is adómentes a károsult költségeinek fedezetére kifizetett összeg akkor is, ha a költségek a jövedelem megszerzése érdekében merültek fel. 4

5 Kamatjövedelem Egyéb jövedelem Amennyiben a biztosítói kifizetés összege meghaladja a magánszemély és/vagy a kifizető által fizetett adóköteles díjat meghaladó része. Nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja. Nem kell jövedelemként figyelembe venni: Az egyszeri díjas biztosításokból kamatjövedelmet, ha a szerződés megkötésétől számítva 5 év, rendszeres díjas biztosításokból, ha 10 év eltelt. Az egyszeri díjas biztosításokból a kamatjövedelem 50 százalékát, ha a szerződés létrejöttét követően 3 év eltelt, a rendszeres díjas biztosításoknál pedig 6 év eltelt. Amennyiben a más személy által fizetett díj részben vagy egészben adómentes volt, akkor egyéb jövedelem a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás alapján a nem haláleseti kifizetésnél a biztosított által fizetett és az adóköteles díjak együttes összegét meghaladó rész; a visszavásárlási értékből a biztosított által fizetett és az adóköteles biztosítási díj együttes értékét meghaladó rész a szerződés módosításának az időpontjában az eredeti biztosítottnál, ha a biztosított személyében változás következik be, illetőleg akkor, ha a biztosítás már nem minősül kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosításnak. Egyéni vállalkozókat érintő változások A munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó is választhat átalányadózást; Az átalányadózásnál alkalmazandó költséghányad megállapításánál csak azokat a tevékenységeket kell figyelembe venni, amelyből bevétel is származott; Az egyéni cég által a magánszemély számára egyéni vállalkozói minőségben keletkezett tartozásának megtérítése feltéve, hogy a kiadás közvetlenül szolgálja az egyéni cég tevékenységét a volt vállalkozónál nem keletkeztet adóköteles bevételt. 5

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2013. január 2013. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2014. január 2014. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben