A Személyi Jövedelemadó 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Személyi Jövedelemadó 2015"

Átírás

1 A Személyi Jövedelemadó évi CXVII. törvény Általános rendelkezés Szja tv. 1. Ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett önálló vagy nem önálló tevékenység ellenértékekéntilleti meg törvény eltérő rendelkezésének hiányában e bevétel adókötelezettségének megállapítására az adóalapba nem tartozó tételnek minősülő bevételre, a béren kívüli juttatásra, azegyes meghatározott juttatásra vonatkozó szabály nem alkalmazható. 1 2 Nem keletkezik bevétel A díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó, valamint a díjat fizető tevékenységében közreműködő magánszemély a díjat fizető tevékenységét szolgáló feladata ellátásával kapcsolatosfelelősségére (ideértve asérelemdíjat is) kiterjedő felelősségbiztosítás díjának megfizetésével. A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket a visszatérített adót, adóelőleget, feltéve, hogy azt korábban költségként nem érvényesítették, a magánszemély jogszerűen tett önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozata alapján kiutalt, illetve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt kiutalt összeget; a magánszemély nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozata alapján kiutalt, a nyugdíj-előtakarékossági számláján jóváírt összeget, a magánszemély nyugdíjbiztosítási nyilatkozata alapján kiutalt, a biztosító által a magánszemély nyugdíjbiztosítási szerződésén jóváírt vagy etörvény rendelkezése szerint a magánszemélynek kiutalt összeget 3 4

2 A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 3. (1) bekezdés l) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosult pénzügyi intézmény által a megvásárolt követelésből elengedett részt. Adóelőleg nyilatkozatok a kedvezmény változások következtében Adóelőleg-nyilatkozat az első házasok kedvezményének érvényesítéséről Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről Adóelőleg-nyilatkozat a költségek érvényesítéséről Adóelőleg nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata 5 A házasságkötés 2015 A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként forint. házasságkötést követő két évben. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. Részletszabályok Példa Adózók február 27-én házasságot kötnek, december 23-án a feleség betölti a várandósság 91. napját. Ebben az esetben először 2015 márciusában jogosultak a felek ezen címen kedvezményt érvényesíteni, míg utoljára novemberében csökkenthetik ilyen címen az adóalapjukat, mivel december hónapra már családi kedvezményre válnak jogosulttá. 8

3 Családi kedvezmény 2015 egy eltartott esetén forint, kettő eltartott esetén 2016-ban forint, 2017-ben forint, 2018-ban forint, 2019-ben és az azt követő években forint, Az adóelőlegnyilatkozatokon az eltartottak adóazonosító jelét kötelezően csak a december 31-ét követően megtett nyilatkozatokon kell feltüntetni január 1-jétől bővült a családi kedvezmény jogosultjainak köre. A változás eredményeképpen jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult házastársa. három és minden további eltartott esetén forint. KÖZÖS HÁZTARTÁS 9 10 A családi járulékkedvezményt érintő módosítás A foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására, ha az Szja tv. szerint adóelőleget megállapító munkáltatónak minősül vagy olyan kifizetőnek, amely a magánszemély részére az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet juttat. Ez a rendelkezés a családi járulékkedvezményre is alkalmazandó. A családi járulékkedvezmény A családi járulékkedvezményt a munkáltató (kifizető) automatikusan figyelembe veszi, ha a magánszemély a családi kedvezmény érvényesítéséről nyilatkozik. A magánszemély azonban kérheti, hogy járulékkedvezményt a munkáltató (kifizető) ne érvényesítsen, és a családi kedvezményre jogosító keretből csak azt az összeget számolja el, ami a személyi jövedelemadó előlegének terhére érvényesíthető

4 A családi járulékkedvezmény A járulékkedvezmény elszámolásakor is fokozott figyelemmel kell eljárni! Ha a magánszemély jogosulatlanul veszi igénybe a családi járulékkedvezményt, akkor is felmerülhet a 12 százalékos különbözeti bírság fizetési kötelezettség. Példa Tárgyhó 10-én a munkavállaló részére Ft kifizetés történik. Három eltartottja van, ebből ketten kedvezményezett eltartottak. A munkavállaló Ft járulékkedvezmény igénybevételéről nyilatkozott. A családi kedvezmény összege 2 x = Ft 13 Havi bruttó kifizetés Családi kedvezmény (300000) Adóalap 0 SZJA ( x 0,16) 0 Járulékkedvezmény figyelembe vehető összege % EBJ ( x 0,04) = % EBJ ( x 0,03) = % NYJ ( x 0,1) ,5 % MPJ ( x 0,015) Nettó ( ) A családi járulékkedvezmény elszámolása A családi járulékkedvezmény éves elszámolásakor a visszafizetésikötelezettséget személyi jövedelemadóként kell teljesíteni, a még igényelhető családi járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó terhére kell elszámolni. 16

5 A munkáltatói juttatások Munkáltatói juttatások 2015 Béren kívüli juttatások 71. Egyéb meghatározott juttatások 70. ADÓ 1,19 16% Σ Σ Σ ADÓ 1,19 16% EHO 1,19 14% EHO 1,19 27% Munkáltatói juttatások 2015 Az összesen 450 ezer forintig adható SZÉP-kártya támogatás teljes egészében évi 200 ezer forintig (illetve a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összegig) a többi béren kívüli juttatás esetében 27% eho Az időarányosítás Az említett keretösszegek akkor érvényesek, ha a munkaviszony egész évben fennáll. Ha a munkaviszony csak az év egy részében áll fenn, mindkét keretösszeget a munkaviszony fennállásának napjaival kell arányosítani. Nem kell arányosítani a keretösszegeket, ha a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szűnik meg év közben. [Szja tv. 70. (4)-(4b) bekezdés] ADÓ 1,19 16% EHO 1,19 27% 20

6 Az emelt közteher (16% + 27%) A munkáltatónak három esetben kell az egyes meghatározott juttatás 51,17 százalékos közterhét megfizetni a béren kívüli juttatások értékhatárainak átlépése miatt: 200 ezer forint felett nyújtott egyéb (nem SZÉP Kártya) béren kívüli juttatás, a béren kívüli juttatások egyedi keretösszegei feletti rész, a SZÉP-kártya támogatás és a többi béren kívüli juttatás együttes értéke az évi 450 ezer forintot meghaladó rész esetén. példa Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámlára átutalt összeg Ft/év. Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlára átutalt összeg Ft/év. Étkezési Erzsébet-utalvány Ft/hó. Helyi közlekedésre szóló bérlet Ft/hó. Önkéntes nyugdíjpénztárba átutalt munkáltatói tagdíj hozzájárulás Ft/hó. Húsvétkor és karácsonykor kapott ajándékkosár Ft/alkalom. Cégtelefon magáncélú használatának éves összege Ft, amelyet a munkavállalónak nem kell megtérítenie. Kosárlabda mérkőzések megtekintésére szolgáló bérlet Ft/év. A munkáltató által fizetett kockázati életbiztosítás díja Ft/év. Feladat: Számítsa ki a vállalkozás által éves szinten fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összegét! Adómentesség 2015 A munkahelyi ártalmak miatt terjedő gerincbetegségekre tekintettel viszont januártól adómentesen biztosítható a dolgozónak a fogalakoztatás-egészségügyi ellátás, a szűrővizsgálatok és a fizikoterápiás valamint a mentálhigiénés eljárások. A munkáltatói lakáscélú támogatással kapcsolatos módosítás január 1-jétıl adómentes lakáscélú juttatás adható (támogatás, kölcsön) az akadálymentesítésre is. 5 millió forint 30% 5 év 23

7 Nyugdíjbiztosítás Szja tv A nyugdíjbiztosítás olyan életbiztosítás, ahol a biztosító teljesítésére a haláleseti szolgáltatást kivéve anyugdíjbiztosítási szerződés egész tartama alatt abiztosított jogosult. Nyugdíjbiztosítás A nyugdíjbiztosításhoz mint alapbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosításokra fizetett díj nem része a rendelkezés alapjául szolgáló összegnek. Ugyancsak nem tehető nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapbiztosítás kockázati díjrésze alapján akkor, ha annak összege az alapbiztosítás díjának 10 százalékát meghaladja. 25 Díjfizetés devizában Nem forintban fizetett díj esetén a rendelkezés alapjául szolgáló összeg forintra történı átszámolásakor az adóév utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő pénznem esetén az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamon kell számolni. A rendelkezési jogosultság A rendelkezési jogosultság a magánszemélyt az első nyugdíjszolgáltatásnak minısülő teljesítésig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig fizetett díj alapján illeti meg. Nem tekintendı első nyugdíjszolgáltatásnak az egészségkárosodás miatti részteljesítés ös adóévre tett nyilatkozatok alapján az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén (nincs az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, az adóbevallás alapján fizetendő adót megfizette) a magánszemély által meghatározott összeget szerzıdésenként a biztosító pénzforgalmi számlájára utalja.

8 A rendelkezési jogosultság 5 A más EGT-államban letelepedett biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerzıdés alapján a magánszemély akkor tehet nyilatkozatot, ha a külföldi biztosító az adóhatóság által közzétett formában kiállított igazolást ad ki, amelyen a magyar biztosító által is kötelezően feltüntetendő adatokon túl szerepelteti a Nevét, székhelyét, címét és a külföldi adóhatóság által kiadott azonosító jelét Az állam nevét, ahol letelepedett; Igazolja, hogy a szerzıőés az Szja tv. szerinti nyugdíjbiztosítási szerzőédés Kötelezettséget vállal az adóhatóság által utalt összeg szerződésen történő jóváírására; Vállalja a magyar biztosítót terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget. A nyugdíjbiztosítási nyilatkozat Ha a magánszemély nyugdíjbiztosítási szolgáltatásnak nem megfelelı vagyoni értéket von ki (a szerzıdést részben vagy egészben visszavásárolja stb.), akkor az adóhatóság által a nyugdíjbiztosítás alapján átutalt összeget 20 százalékkal növelten vissza kell fizetnie. A rendelkezés azokra az átutalásokra is vonatkozik, amelyeket a korábbi szerződők nyilatkozatai alapján utalt az adóhatóság. 30 A visszafizetendő összeg megállapítása A visszafizetendő összeget a biztosító állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg feltéve, hogy a kifizetésre kerülő összeg erre fedezetet nyújt. Abban az esetben, ha külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződésnél keletkezik a visszafizetési kötelezettség, vagy ha a kifizetésre kerülő összeg nem nyújt fedezetet a levonásra, azt a magánszemélynek kell rendeznie az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallásban. 31 A biztosítások E szerint kockázati biztosítás esetén, ha a személybiztosítás díját más személy ide nem értve a kifizetőnek nem minısülımagánszemélyt fizette és a biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítésre utóbb a magánszemély válik jogosulttá, akkor a jövedelemszerzés időpontja az a nap, amelyen a teljesítésre a magánszemély joga megnyílik. Ez a nap többek között a szerződés ez irányú módosításának a napja. Élet Baleset Betegség

9 SZOHO évi CLVI. törvény Szociális hozzájárulási adó 27% évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről ,46%-a a Nyugdíj Alapba 14,54%-a az Egészségbiztosítási Alapba 34 START-kártyával rendelkező munkavállaló január 1-jétől a még érvényes START-kártyával rendelkező munkavállaló után a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény nem érvényesíthető, mivel a program december 31-el megszűnt. Átmeneti rendelkezés alapján a január 1-jét követően az ezt megelőző időszakra utólag kifizetett, juttatott jövedelem tekintetében amennyiben az egyéb feltételek fennálltak a munkáltató a kedvezményt érvényesítheti. Érvényesíthető szocho kedvezmények A költségvetési szervek Nem érvényesíthető szocho kedvezmények

10 Költségvetési szervekre vonatkozó változás 2 a költségvetési szerv január 1-jétől nem érvényesíthet adókedvezményt: a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott, a tartósan álláskereső személy, a huszonöt év alatti, és az ötvenöt év feletti, valamint a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő, illetve részesült munkavállalója után. Járulékalapot képező jövedelem fogalmának változása A külföldi jog szerint megkötött munkaszerződések esetében nem volt értelmezhető a magyar szabályozás szerinti alapbér, mint járulékalapot képező jövedelem. A külföldi külföldijogon alapuló munkaszerződések esetében -az összevont adóalapba tartozó jövedelem hiányában a szerződésben meghatározott díj havi összegét kell járulékalapot képező jövedelemnek tekinteni A 6930 forint 2015-ben havi 6930 forintra emelkedett január 1-jétől nem terjed ki a biztosítás az Szja tv. 1/B. hatálya alá tartozó természetes személyre személyre. Az érintett érintett személyek személyek megszerzett megszerzett jövedelmét egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli. Az állami adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli Külföldi állampolgárok magyarországi munkavégzése A külföldi foglalkoztató, külföldinek minősülő kiküldöttje, kirendeltje, munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalója esetében a kiküldetés 2 éves időtartamát július 1 -jétől kell számítani számítani és a biztosítási kötelezettség legkorábban július 1-jével jöhet létre.

11 A természetes személy az egészségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg, vallja be és fizeti meg. A kötelezettség teljesítése A bevallást a Magyarországról történő távozását megelőzően ha bevallási kötelezettségének meghatalmazottja, megbízottja útján tesz eleget, a távozását követő 90. napig kell a NAV által rendszeresített 53 INT jelű magyar és angol nyelvű nyomtatványon kell megtenni. 41

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/4 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei utolsó Hírlevelünkben összefoglaljuk a Magyar Közlöny 159. számában 2012. november 29-én megjelent, az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb

Részletesebben

Családi kedvezmény. Családi kedvezmény 2015. Családi kedvezmény 2016-tól. Első házasok kedvezménye 29/C. Nem önálló és önálló tevékenység

Családi kedvezmény. Családi kedvezmény 2015. Családi kedvezmény 2016-tól. Első házasok kedvezménye 29/C. Nem önálló és önálló tevékenység SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ 2015. évi változásai 2014. évi LXXIV. törvény (MK. 161.száma) Lepsényi Mária NAV Ügyfélkapcsolati és tájékoztatási Főosztály Családi kedvezmény Családi

Részletesebben

Személyi jövedelemadó SZJA, KATA TB 2015. Évközi módosítások. Évközi módosítások 2014.12.17. Szatmári László Főosztályvezető

Személyi jövedelemadó SZJA, KATA TB 2015. Évközi módosítások. Évközi módosítások 2014.12.17. Szatmári László Főosztályvezető SZJA, KATA TB 2015 Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Évközi módosítások Az új Ptk. 2014. március 15-i hatálybalépésével összefüggő módosítások A kollektív befektetési értékpapírokat

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015.

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK Széll Zoltánné előadása A külföldi énekes, zenész, színész, bábművész,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CC. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ 2015. évi változásai

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ 2015. évi változásai SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ 2015. évi változásai 2014. évi LXXIV. törvény (MK. 161.száma) Lepsényi Mária NAV ÜgyfélkapcsolaR és tájékoztatási Főosztály Családi kedvezmény Családi

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE EBBEN A RÉSZBEN ADÓNEMENKÉNT TÁRGYALJUK A VÁLTOZÁSOKAT ÉS A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK GYAKORLATÁBAN VISSZATÉRŐEN PROBLÉMÁT JELENTŐ KÉRDÉSEKET. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ,

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k } yfly* lrrk:. : 7013 NOV 2 2013. évi...törvén y * az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k I.

Részletesebben

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben