A munkavállalókat, munkáltatókat érintő évi adóváltozások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások"

Átírás

1 H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: Fax: Budapest, december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink! január 1-jétől számos új adóváltozás lép életbe, amelyek a munkáltatók és a munkavállalók szempontjából lényegesek lehetnek. Ezek pontos értelmezése nem mindig egyszerű feladat, ezért hírlevelünkben összefoglaltuk az alábbi területeket érintő legfontosabb tudnivalókat: 1. személyi jövedelemadó 2. kedvezményesen adózó juttatások 3. új adómentes juttatások 4. társadalombiztosítási járulékok 5. szociális hozzájárulási adó 6. szakképzési hozzájárulás 1. A magánszemélyeket érintő személyi jövedelemadó-változások 2013-tól megszűnik a korábban 27%-os adóalap-kiegészítés, az összevont adóalapba tartózó jövedelmek után egységesen 16% személyi jövedelemadót kell fizetni. Az a magánszemély, aki az adóévben kizárólag munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet, továbbra is meghatározott feltételek mellett választhatja az adóbevallási kötelezettség teljesítését adónyilatkozat ( söralátét ) formájában, a feltételek azonban áttekinthetőbbek, egyszerűbbek lesznek a magánszemély a kifizetőtől, munkáltatótól kaphat segítséget annak eldöntéséhez, jogosult-e adónyilatkozatot tenni a bonyolult adóbevallási nyomtatvány kitöltése helyett (egyes szabályok már a adóévre is alkalmazhatóak) Külföldön kapott családi pótlék vagy más ellátás esetén a családi kedvezmény Magyarországon csak akkor érvényesíthető, ha a magánszemélyt ugyanolyan vagy hasonló kedvezmény ugyanarra az időszakra más államban nem illeti meg és összes jövedelmének legalább 75%-a Magyarországon adóköteles a kedvezmény igénybevételéhez elegendő a magánszemély nyilatkozata, de hatósági eljárás során a jogosultság igazolásához a külföldön kiállított okirat bemutatása szükséges.

2 A külföldön szerzett jövedelmeket, amelyeket Magyarország nemzetközi szerződés alapján mentesít az adó alól, jövőre csak tájékoztató adatként kell az adóbevallásban vagy a munkáltatói adó-megállapításban feltüntetni. A külföldről származó osztalék után az adót a magánszemély nem negyedévente, hanem az éves adóbevallásában állapítja meg és évente egyszer, az adóévet követő év május 20-ig fizeti meg a korábbi negyedéves adóelőleg-fizetés helyett Kamatjövedelemnek minősül a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg kivéve a kockázati biztosítást és a törvényben külön nevesített biztosítói kifizetéseket. 2. A kifizetőket, munkáltatókat érintő személyi jövedelemadó-változások (béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások) A kedvezményes adózású béren kívüli juttatások után a munkáltatóknak 2013-ban a korábbi 10% helyett 14%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetniük, a személyi jövedelemadó továbbra is 16%, mindkét közteher alapja a juttatás 1,19-szerese (a munkáltató teljes befizetési kötelezettsége így 35,7%). Az Erzsébet-utalvány kedvezményes körbe tartózó összeghatára havi Ft-ról Ft-ra emelkedik (35,7% munkáltatói közteher mellett), a keretösszeg felett továbbra is 51,17% a munkáltató közteher-fizetési kötelezettsége). A munkahelyi étkeztetés címén jövőre is havi Ft-os béren kívüli juttatás adható a munkavállalóknak (utalvány vagy elektronikus adathordozó formájában), ha az étkezőhely a munkáltató telephelyén működik, ezentúl már nem kizáró feltétel, ha a munkavállalókon kívül más személyek is beléphetnek az üzemi étkezdébe. A fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány (pl. Sodexo, Cheque Déjeuner) nem tartozik többé a kedvezményes körbe, így a hideg étkezési utalvány juttatása 2013-tól a munkavállalóknál bérként adóköteles az egyéb termékre, szolgáltatásra beváltható utalvány továbbra is a kifizető 51,17%-os közteherfizetése mellett adható. Iskolakezdési támogatás 2013-tól kizárólag papír vagy elektronikus utalvány formájában adható a munkavállalóknak a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig, tehát megszűnik a számlával történő elszámolás lehetősége a jogosultság fennállásáról a magánszemély nyilatkozik a munkáltatónak (tanulói jogviszony igazolása nem szükséges, ill. bármely EGT-tagállamban oktatásban részesülő gyermekre tekintettel igénybe vehető). Az üzleti biztosítások adókötelezettségének teljes átalakításával kapcsolatos változások: Az új fogalmak szerint a kifizető, munkáltató által magánszemély javára kötött olyan kockázati biztosítás díja, amelynek sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincs, egyes meghatározott juttatásként adóköteles (a kifizető adóterhe: 51,17%). A megtakarítási típusú biztosítások más személy által fizetett díja a díjfizetés időpontjában adóköteles. 2

3 3. Új adómentes juttatások Az alábbi juttatások után sem a kifizetőnek (munkáltatónak) sem a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadót, társadalombiztosítási járulékot, egészségügyi hozzájárulást fizetnie: A törvényben említett kockázati biztosítás (élet-, baleset-, betegségbiztosítás) más személy által fizetett díja, ugyanazon biztosítottra tekintettel havonta a minimálbér 30%- áig adómentes Az új fogalmak szerint kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítások rendszeres díja adómentes a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén Adómentes az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) kormányrendelet szerinti támogatás, továbbá a hátralékos adós magánszemély javára a hitelintézet által elengedett összeg. A lakáscélú devizakölcsönnel rendelkező magánszemélyek adósságát a hitelintézetek meghatározott feltételek esetén engedhetik el adómentesen tól az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény és a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) nyugdíjszolgáltatása akkor adómentes, ha a jogosult tagsági viszonya a teljesítés évét megelőző 10. adóévben vagy azt megelőzően keletkezett, ill. nyitotta meg számláját. Korábban az adómentességhez 3 év tagság, ill. számlafenntartás elegendő volt, ezért az átmeneti szabályok szerint a december 31-ig létrejött tagi jogviszonyokra, megnyitott számlákra még a régi előírások vonatkoznak. Adómentesek a szociális szövetkezettől kapott egyes juttatások, a természetbeni gyermekvédelmi támogatás, a menedékesnek juttatott ellátások Adómentesek továbbá a munkáltató által munkavállalóknak nyújtott szolgáltatások (pl. berendezés, eszköz használata), amelyek forrása az Európai Unió valamely pénzügyi alapja vagy annak terhére, pályázati úton elnyert támogatás a feltételeknek megfelelően biztosított szolgáltatások már január 1-jétől adómentesek Adómentes a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól kapott lakhatási támogatás, ha a magánszemély állandó lakóhelye és a munkavégzés helye között legalább 100 km a távolság vagy az oda- és visszautazás ideje a 6 órát meghaladja, és a külön kormányrendeletben meghatározott egyéb feltételek fennállnak január 1-jétől nemcsak a sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet, hanem a kifizető által ugyanazon magánszemélynek juttatott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, ill. könyvtári beiratkozási díj is adómentes évi 50 ezer forintig (ide nem értve a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatást) 4. Egyéni társadalombiztosítási járulékok, EHO Az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határ január 1-jétől megszűnik a magánszemély összevont adóalapba tartozó minden jövedelmét 10%-os nyugdíjjárulék terheli. 3

4 Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege a nem biztosított magánszemélyeknél havi Ft-ra emelkedik (6.390 Ft-ról). 27%-os EHO terheli az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt, amelyet a magánszemély köteles megfizetni és bevallani az éves adóbevallásában 5. Szociális hozzájárulási adó A korábbi hírlevelünkben említett adókedvezmények, a munkahelyvédelmi akciótervben érintett munkavállalói csoportokra vonatkozóan jövőre hatályba lépnek január 1-jétől igénybe vehető további adókedvezmények az alábbiak: A szabad vállalkozási zónákban működő, fejlesztési adókedvezményre jogosult vállalkozások, amelyek létszámnövelést hajtottak végre, a beruházás üzembe helyezésének hónapjától 5 évig vehetnek igénybe kedvezményt az új munkavállalók foglalkoztatására tekintettel: az első két évben nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük, a harmadik évben 12,5%-os mértékű adót fizetnek 27% helyett legfeljebb 100 ezer Ft bruttó munkabérig. A doktori (PhD) vagy magasabb tudományos fokozattal, tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalókat foglalkoztató vállalkozásként működő kutatóhelyek nem fizetnek szociális hozzájárulási adót bruttó 500 ezer Ft havi munkabérig. 6. Szakképzési hozzájárulás A korábbi hírlevelünk szerint a munkahelyvédelmi akciótervben érintett munkavállalói csoportokra tekintettel érvényesíthető kedvezmények mellett jövőre az alábbi változások lépnek hatályba. A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások az új munkavállalók, a vállalkozási kutatóhelyek a kutatók, fejlesztők foglalkoztatása esetén csökkenthetik a szakképzési hozzájárulás alapját a munkavállalók bruttó munkabére összegéig, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havi 100 ezer, ill. 500 ezer Ft-tal. A már szeptember 1-jétől hatályos szabályok szerint nemcsak szakképző iskolával kötött megállapodás és tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés, hanem felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás és a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján szervezett szakmai gyakorlat útján is teljesíthető a szakképzési hozzájárulás. A csökkentő tétel legfeljebb a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott hallgatói alap-normatíva (2012-ben Ft/fő/év volt) tól a saját munkavállalók számára szervezett szakmai vagy nyelvi képzés költségei újra elszámolhatók egy későbbi, külön jogszabályban meghatározott szigorú feltételek szerint. 4

5 Munkatársaink a változásokkal kapcsolatos bármilyen kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésükre. Üdvözlettel: ABT Treuhand csoport Kardos Péter üzletágvezető dr. Pétervári Orsolya szenior adótanácsadó Fenti összefoglaló és valamennyi abban foglalt információ a tájékoztatás és figyelemfelhívás céljából készült. Bármilyen ebből következő döntés előtt javasoljuk, hogy konzultáljon szakértőinkkel. Szolgáltatásainkról részletesen informálódhat honlapunkon: Az ABT Treuhand csoport 2005 óta a NEXIA International tagja. A Nexia Interntional a világ több mint 100 országában működő mintegy 320 független adótanácsadó és könyvvizsgáló cég szaktudását és tapasztalatát egyesítő, 1971 óta létező hálózat. 5

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2013. január 2013. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. évi változások A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini projekt kiadványa 1 Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tartalom

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2014. január 2014. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 1. SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó. Budapest, 2014. december 1. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

Adóváltozások 2015. 1. SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó. Budapest, 2014. december 1. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink! H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. december 1. Adóváltozások 2015.

Részletesebben