Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA"

Átírás

1 Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve, hogy a mai napon még nem fogadták el több elemét a jövő évi törvényeknek, így pl. a minimálbér 2012-es mértékét, várhatóan még egy tájékoztatót fogunk küldeni, a jogszabályok elfogadását követően. ÁFA SZJA - A 25%-os kulcs 27%-ra változik. (Visszafelé a 20%-ból 21,26% lesz.) - A pénztárgépek átállítását február 29-ig kell elvégeztetni, addig kézi nyugtaadási kötelezettség van. - Fő szabály szerint a 27%-os kulcs azon ügyletekre vonatkozik, amik január 1- jén, vagy az után keletkezik az adófizetési kötelezettség. Ha az elszámolási időszak január 1-je előtt kezdődik, de január 1-jén, vagy azt követően fejeződik be, a 2011-es évre a régi 25%-os, a 2012-es évre pedig a 27%-os áfa kulcsot kell alkalmazni. - A személygépkocsi és más jármű bérbevétele esetén az áfa levonható. Fontos, hogy olyan mértékben vonható le az áfa, amilyen mértékben a gépkocsit az adóalany az adóköteles gazdasági tevékenysége érdekében használja. - Az elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számla esetén a számla befogadójának előzetesen bele kell egyeznie az elektronikus számla kiállításába. - Az adójóváírás megszűnik, utoljára a 2011-ben megszerzettnek minősülő, január 15-éig kifizetett bérrel szemben alkalmazható. - A szuperbruttósítást csak évi ezer Ft (havi 202 ezer Ft) feletti jövedelemnél kell alkalmazni (ebben az esetben az SZJA alapja a jövedelem 1,27-szerese). - Nem kell a szuperbruttósítást alkalmazni: 1. TB ellátásoknál, ha nem a munkáltató fizeti ki (pl. táppénz, gyed, stb.) 2. munkanélküli-ellátás adóelőlegének megállapításakor 3. ha a magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy az összevont adóalapba számító éves jövedelme várhatóan az adott kifizetéssel együtt nem haladja meg a ezer forintot - A magánszemély írásbeli nyilatkozatban kérheti a jövedelme egészére vagy az általa megjelölt részre a szuperbruttósítást. - A kifizetőnek csak akkor nem kell adóelőleget levonnia a kifizetésből, ha azt igazoltan egyéni vállalkozó vagy őstermelő részére adja. FONTOS, hogy ezekben az esetekben a számlán vagy bizonylaton az egyéni vállalkozói nyilvántartási számot is fel kell tüntetni, illetve őstermelőnél a hitelesített értékesítési betétlapról fénymásolatot kell megőriznie a kifizetőnek.

2 A béren kívüli juttatások a következőképpen alakulnak: A munkáltatót az adott érték 1,19-szerese után 16% SZJA és 10% EHO fizetési kötelezettség terheli: 1. Munkahelyi étkeztetés esetén havi Ft-ig (ennek a munkáltató telephelyén kell történnie) 2. Étkezési utalvány esetén havi Ft-ig (ez kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott Erzsébet utalvány lehet) (A két juttatás együtt is adható, illetve több munkáltató esetén mindegyik munkáltató adhatja.) 3. Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) évente legfeljebb Ft-ig adható. Ezen belül három alszámlára történhet utalás: - Szálláshely szolgáltatás: évi max Ft - Meleg étkezési szolgáltatás: évi max Ft - Szabadidős, rekreációs szolgáltatás: évi max Ft 4. Helyi bérlet juttatása a munkáltató nevére szóló számla ellenében, a számla értékéig 5. Iskolakezdési támogatás évente és gyermekenként a minimálbér 30%-áig 6. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 50%-áig 7. Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 30%-áig 8. Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége évente a minimálbér 2,5-szereséig FONTOS, hogy a munkáltatói internet hozzájárulás 2012-től nem adható a fenti kedvezményes adózással! FONTOS továbbá, hogy az adóévben a béren kívüli juttatások együttes értéke az évi 500 ezer forintot nem haladhatja meg. Ha a juttatásban részesülő magánszemély jogviszonya nem áll fenn a teljes évben, úgy a keretösszeg időarányos része adható. TÁRSASÁGI ADÓ EVA Megmaradt az a szabály, miszerint 500 millió Ft adóalapig az adó 10%, afölött az adó 19% A korábban elhatárolt veszteségeket a tárgyévi adóalap 50%-áig lehet elszámolni az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Az EVA mértéke 37%-ra nő. Az EVA szerinti adózás választása évi 30 millió forint bevételig lehetséges

3 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Társas vállalkozónak számít a bt., kkt., kft. természetes személy tagja, ha a tevékenységben tagként nem működik közre, és az ügyvezetést nem munkaszerződés alapján látja el. Tehát január 1-jétől nem működik az a konstrukció, hogy az ügyvezetést megbízás keretében, biztosítási kötelezettség keletkezése nélkül lehessen ellátni.(lehetséges azonban az a megoldás, hogy a társasági szerződést módosítsák oly módon, hogy abba bekerüljön az, hogy az ügyvezető a tevékenységet munkaviszonyban látja el.) Aki legalább heti 36 órás munkaviszonyban is áll (jogviszonyok összeadódnak, tehát lehet akár 2x4 órás jogviszony is), vagy nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, annak maradt a tényleges jövedelem kivét a járulékfizetés alapja. Megszűnik a segítő családtag jogviszony. A TB járulék, melyet a munkáltató a bruttó bérek után fizetett, megszűnik. Helyébe a szociális foglalkoztatási adó (SZOCHO) lép. Erről később bővebben írunk. A biztosított által fizetett járulékok (dolgozótól levont járulékok) összesen 1%-kal nőnek. (10% nyugdíjjárulék, 8,5% egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi Ft-ra nő (napi 213 Ft). A főfoglalkozású társas és egyéni vállalkozók legalább a minimálbér után fizetnek 10% nyugdíjjárulékot, és legalább a minimálbér másfélszerese után fizetnek 8,5% egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. A kiegészítő tevékenységű vállalkozóknál meg kell vizsgálni, hogy a nyugdíjas a 2012-es szabályok alapján is nyugdíjas maradt-e. Ez az új adónem a 27%-os TB járulékot váltja fel. Az adó mértéke 27%. Az adó alapja normál esetben a kifizetett munkabér, megbízási díj, illetve egyéb juttatások, amik eddig a TB járulék alapja voltak. FONTOS, hogy az adó alapja főfoglalkozású társas és egyéni vállalkozó esetén legalább a minimálbér 112,5%-a. A fizetendő adót a következő adókedvezmények csökkenthetik: 1. a munkabérek értékének megőrzését célzó adókedvezmény 2. a Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény 3. a szakképzettséget nem igénylő munkakörökhöz kapcsolódó adókedvezmény 4. a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a munkaerőpiacról tartósan távollévők foglalkoztatása, munkaerő-piaci versenyképességük kiegyenlítése, valamint a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítése lehet más törvényben meghatározott, annak rendelkezése szerint az adóból érvényesíthető adókedvezmény (START-kártyák) SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS Az adóelőlegek megfizetését és bevallását havonta kell teljesíteni. A saját dolgozó képzésére fordított költséget 2012-ben már nem lehet a szakképzési hozzájárulásból levonni. ILLETÉKEK Az általános eljárási illeték összege Ft-ra nő (2.200 Ft-ról). A gépjárműszerzéshez kapcsolódó vagyonszerzési illeték az alábbiak szerint alakul:

4 Jármű hajtómotor teljesítménye (kw) Jármű gyártástól számított kora 0-3 év 4-8 év 8 év felett Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW CÉGAUTÓADÓ Maradt a negyedéves bevallási és befizetési kötelezettség. Az adó összege az alábbiak szerint alakul: Gépjármű Környezetvédelmi osztály-jelzés hajtómotorjának 0-4 osztály 6-10 osztály 5; osztály teljesítménye (kw) Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó 120 felett Ft/hó Ft/hó Ft/hó GAZDASÁGI KAMARÁKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Mind az egyéni, mind a társas vállalkozók számára kötelező a kamarai regisztráció, és az évi Ft-os hozzájárulás megfizetése. Egyelőre valószínűsíthető, hogy lesz tagdíj is, melynek mértéke várhatóan az előző évi nettó árbevétel 0,6 ezreléke, melyből az Ft levonható lesz. FONTOS, hogy a már működő társaságoknak és egyéni vállalkozóknak ig be kell jelentkezniük a székhelyük szerinti gazdasági kamarához. Az újonnan bejegyzett cégeknek a cégbejegyzést követően, az egyéni vállalkozóknak a nyilvántartásba vételt követő 5 munkanapon belül kell bejelentkezniük a székhelyük szerinti gazdasági kamarához. ADÓZÁS RENDJE A készpénzforgalom bejelentésének értékhatára kapcsolt vállalkozások között 1 millió Ft, egyéb vállalkozások között 2 millió Ft. Az adóhatóság a honlapján közzéteszi, ha az adózó az adómentes ingatlan értékesítés vagy bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választotta. Angol, német és francia iratok esetén nem köteles az adózó szakfordíttatni. Az üzletvezetés helyének változását is le kell jelenteni. Bevezetik a bizonytalan adójogi helyzet fogalmát. Ebben az esetben csak ellenjegyzett bevallás adható be, megjelölve benne a bizonytalan jogszabály értelmezést. Ez ellenőrzést von maga után, és ha az adóhatóság helyt ad a bizonytalanságnak, akkor az adóhiány megállapítása mellett bírságot nem állapíthat meg.

5 Az adószámot felfüggeszti az adóhatóság: 1. A kézbesített irat két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlensége miatt érkezik vissza. 2. Az adózó a székhelyén nem található. 3. Az adózó a bevallási vagy fizetési kötelezettségének 365 napon belül nem tesz eleget Az adószámot törli az adóhatóság: 1. Az adózó székhelye nem valós. 2. Az adózó képviselőjét nem jelentették be. 3. Az adózó képviselője nem valós személy. A bírság tételek az alábbiak szerint módosulnak (a teljesség igénye nélkül): 1. Bevétel eltitkolás, bizonylatok, nyilvántartások meghamisítása, megsemmisítése esetén az adóhiány 200%-a 2. Az előírt nyilvántartások vezetését elmulasztja, nem a szabályzatai szerint jár el: 500 eft-ig terjedő bírság róható ki 3. Bejelentési, változás bejelentési, bizonylat kiállítási kötelezettség elmulasztása esetén 500 eft-ig terjedő bírság róható ki 4. Beszámoló letétbe helyezési kötelezettség elmulasztása esetén 1 millió Ft-ig terjedő bírság róható ki 5. Iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása esetén 1 millió Ft-ig terjedő bírság szabható ki SZÁMVITELI TÖRVÉNY 8 évig kell megőrizni a beszámolót, az üzleti jelentést, a leltárakat és értékeléseket, valamint a főkönyvi kivonatot, naplófőkönyvet, illetve egyéb ehhez hasonló nyilvántartásokat a pénztár záró állománya az összes bevétel 2%-a helyett 10%-a lehet, minimum 500 ezer Ft Mivel fenti tájékoztatónk korántsem teljes körű, kérem, hogy konkrét ügyekben keressenek bennünket. Kívánunk továbbá minden kedves ügyfelünknek békés, boldog ünnepeket, és sikerekben gazdag új esztendőt. Budapest, december 21. Farkasné Ádám Alíz Contir-Car Bt.

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012.

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012. Adótanácsadó, Vállalkozásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Tisztelt jelenlegi és leendő Ügyfeleink! A parlament 2011. második félévében több menetben, esetenként visszamenőleges hatállyal,

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Fontosabb változások 2012-ben

Fontosabb változások 2012-ben Fontosabb változások 2012-ben ÁFA Az ÁFA mértéke 2012-től 27 százalék lesz. A pénztárgépeket február 29-ig kell átállítani, addig kézzel írt nyugtát vagy számlát kell kiállítani. 2012-től levonható a bérelt

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan 2012.12.12. Fehér Zsóka 1 1. Személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Kulcs-Bér 2012 frissítés

Kulcs-Bér 2012 frissítés Kulcs-Bér 2012 frissítés Megjelenés dátuma: A foglalkoztatás minősége (az alkalmazás minősége rovat 3-4. kódkockája) A foglalkozás minősége kód felsorolás két új elemmel bővült: prémiumévek program résztvevő

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN. 2013. január 1-jétől

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN. 2013. január 1-jétől PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN 2013. január 1-jétől Készítette: Nagy Imréné könyvelő Változások a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL ADÓKEDEZMÉNYEK Első házasok kedvezménye: Új adókedvezmény 2015. január 1-től az első házasok kedvezménye. Mindenkinek jár, ahol az egyik fél legalább

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. évi változások A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini projekt kiadványa 1 Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tartalom

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK (2009.évközi változás is)

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK (2009.évközi változás is) 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK (2009.évközi változás is) 2.sz. melléklet 1.) SZJA 2009.VII.1-től Az adótábla visszamenőleg (2009.I.1.) változott, az adó 2009.IX.1-től 0-1.900 eft- ig 18% 1.900 eft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben