Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam"

Átírás

1 Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

2 A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó önkormányzati: helyi iparűzési adó, gépjárműadó vámhatóság: vám, vámkezelési díj, import utáni ÁFA és fogyasztási adó, külföldön nyilvántartott gépjárművek adója Illeték hivatal: vagyonszerzési illeték, eljárási illeték

3 Vállalkozók nyereség utáni adózása Egyéni vállalkozó Vállalkozói személyi jövedelemadót fizet Jövedelem utáni adózás Átalányadózás (feltételekkel) vagy EVA (Magánszemély - Személyi jövedelemadó) Társas vállalkozás társasági adót fizet vagy EVA

4 Személyi jövedelemadó magánszemély (nem vállalkozó) 2010-től a jövedelemadó alapjának kiszámítása szuperbruttósítással történik, vagyis az adóalapot meg kell növelni 27 százalékkal. Az adókulcs 2011-től egyégesen 16% 2012-től: 2 millió 424 ezer Ft-ot meg nem haladó összevont adóalapig nem kell alkalmazni a szuperbruttósítást! Az azt meghaladó részre vonatkozik a 27 %-os kiegészítés 2013-tól várhatóan ez megszűnik Adójóváírás megszűnt Minimálbér Ft, garantált bérminimum Ft,

5 Az egyéni vállalkozó SZJA adózása Az egyéni vállalkozó választhatja a vállalkozói jövedelem szerinti adózást a vállalkozói adóalapja után vállalkozói személyi jövedelemadót, vállalkozói osztalékalapja után az szja-törvény szerint előírt adót fizet az átalányadózást bizonyos feltételekkel vállalkozói bevétele a 15 millió forintot (kiskereskedő esetén a 100 millió forintot) nem haladta meg nem áll munkaviszonyban Az átalányadózó vállalkozóknak 27 százalékkal növelt alapon kell az átalányadóját megállapítaniuk.

6 Az egyéni vállalkozó jövedelem szerinti adózása Ha bevételei meghaladják a kiadásait, akkor a fent maradó részre nyereségadót kell fizetni. Az adó mértéke 500 millió Ft-ig 10%, afölött 19%. Az adózott jövedelem után még un. osztalékadót is kell fizetni. Az osztalék adó mértéke 16% Az osztalék után 14%-os egészségügyi hozzájárulás fizetés is van ( Ft-ig) Vállalkozói kivét után adótábla szerinti adózás van, vagyis a 16%-os szja kulcs érvényes

7 A vállalkozói jövedelem szerinti adózás az egyéni vállalkozó által fizetendő adó vállalkozói adóalap után 19%-os vállalkozói SZJA 10 ill 19 vállalkozói osztalékalap után 16 25%-os adó vállalkozói kivét utáni adótábla szerinti adó

8 Gazdasági társaságok nyereségadój a Társasági adó a.) versenysemleges Független a vállalkozási tevékenység tulajdonformájától és szervezeti kereteitől. b) Közvetlen Az adót az adó fizetésére kötelezett másra jogszerűen nem háríthatja át c) Alapja nem azonos a számviteli elszámolások alapján számított adózás előtti eredménnyel Adóalapot növelő és csökkentő tételek

9 Társasági adó Mértéke: 500 millió Ft alatt 10%, a fölötti nyereségrészre 19%. A társasági adó alapja a vállalkozás bevételeinek és kiadásának különbsége + - módosító tételek.

10 Vállalkozások adózása I. Vállalkozói bevétel II. III. IV. Bevételt csökkentő tételek Vállalkozói költségek Elhatárolt veszteségből az adóévben figyelembe vett összeg V. Vállalkozói adóalap (I. sor II. sor III. sor IV. sor) VI. VII. VIII. Vállalkozói személyi jövedelemadó, társasági adó (V. sor 10 illetve 19%-a) Kisvállalkozási adókedvezmény Vállalkozói személyi jövedelemadó a kedvezmények levonása után (VI. sor VII. sor) IX. Adózás utáni vállalkozói jövedelem (V. sor + kisvállalkozói kedvezmény VIII. sor) X. Osztalékalapot növelő tételek XI. XII. XIII Osztalékalapot csökkentő tételek Vállalkozói osztalékalap (IX. sor + X. sor XI. sor) Vállalkozói osztalékalap adója

11 II. A vállalkozói bevételt csökkentő tételek A vállalkozói bevétel alapján kiszámolt adóalap csökkenthető: 1. megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként, havonta az alkalmazottnak fizetett bér, de legfeljebb a hónap első napján érvényes minimálbér 2. gyakorlati képzés esetén a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24 százaléka a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján a minimálbér 12 százaléka

12 II. A vállalkozói bevételt csökkentő tételek 3. szakképző iskolai tanuló tovább-foglalkoztatása esetén a sikeres szakmai vizsgát tett szakképző iskolai tanuló továbbfoglalkoztatása ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át a befizetett TB járulék összege 4. a korábban munkanélküli személy alkalmazottkén foglalkoztatása esetén a korábban munkanélküli személy alkalmazottkénti foglalkoztatása ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át a befizetett TB járulék összege

13 II. A vállalkozói bevételt csökkentő tételek 5. A beruházáshoz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény esetén Érvényesítheti: a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó. A kedvezmény: A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló, korábban üzembe nem helyezett, kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök, továbbá a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan felújítási költsége. A kedvezmény maximuma: a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó része, illetve 30 millió forint.

14 II. A vállalkozói bevételt csökkentő tételek 6. Fejlesztési tartalék esetén A fejlesztési tartalék a bankszámlán az adóévben lekötött összeg, de legfeljebb adóévenként 500 millió forint. A fejlesztési tartalékot a lekötés adóévét követő négy adóév során kizárólag üzemi célt szolgáló, tárgyi eszköz megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített beruházási kiadás(ok) összegének megfelelően lehet feloldani.

15 IV. Az elhatárolt veszteség Az egyéni vállalkozók és társas vállalkozások elhatárolhatják tárgyévi negatív eredményüket. Ez elszámolható : Bármely későbbi adóév pozitív adóalapjával szemben, az adózók döntése szerinti megosztásban. Az elhatárolt veszteségek elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni.

16 Osztalékadó Fogalma: jövedelemadó, amelyet az osztalékban részesülő fizet a társasági adó hatálya alá tartozó adóalanytól osztalék címén kapott jövedelme alapján. Osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult a vállalkozás tulajdonosa. Az osztalék alapja pedig az adózott eredmény teljes összege lehet. Osztalékalap után 14%-os EHO költség ( Ft-ig)

17 A fizetendő járulékok Munkaadó által fizetendő Szociális hozzájárulási adó Munkaadói nyugdíjjárulék Egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Nyugdíj járulék Munkavállaló által fizetendő Szakképzési hozzájárulás Egészségbiztosítás járulék Természetbeni Pénzbeli Munkaerőpiaci járulék 27% 1,5% 10% 4% 3% 1,5%

18 Járulékfizetési kötelezettség vállalkozóknak Nyugdíjjárulék (10%) legalább a minimálbér vagy a bérminimum után Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (8,5 %) a járulékalap másfélszeresére Szociális hozzájárulási adó (27%) a járulékalap 112,5 százaléka után 2012-ben így a minimálbéres vállalkozónak havi forintot, a bérminimumosnak havi forintot kell maga után befizetnie. (EZ A MINIMUM)

19 Ekho Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás csak meghatározott foglalkozást űzők, tevékenységet végzők választhatják. csak munkaviszonyban, vagy vállalkozási, megbízási szerződés alapján EKHO szerint adózhat szakképzett edző, sportszervező, -irányító, hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember meghatározott feltételek megléte esetén.

20 Ekho törvény Ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója az Ekho választására jogosító összeghatár 100 millió forint. (Nem sportolók esetében 25 millió FT) Általános adómérték: 15% Különös adómérték 11,1% - ha nyugdíjas. - ha a magánszemély az adóévben a nyugdíjjárulékot a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény előirása szerint a járulékfizetés felső határáig megfizette A kifizető az ekhoalap összege után 20 % ekhót fizet. 20

21 ÁFA Az egyéni vállalkozó 5 millió Ft árbevételig dönthet arról, hogy az ÁFA kör alá akar-e tartozni ÁFÁ-s számlát állít ki a munkáiról az alanyi adó mentességet választja a vállalkozó által kiállított számla nem tartalmaz ÁFÁ-t január 1-jétől: 25 százalékról 27 százalékra nő az általános adómérték A bruttó árban megjelenő áfa tartalom: 20 százalékról százalékra változik

22 Társasági adó törvény látványcsapatsport támogatás A látvány-csapatsport (a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong) támogatása a vállalkozás érdekében felmerült költség Az adózó a látvány-csapatsport támogatásáról szóló igazolásban szereplő összegig döntése szerint a támogatás adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe. 22

23 Személyi jövedelemadó sportot érintő változások Adómentes juttatássá (2010-től) az olimpiai járadék Gerevich Aladár sportösztöndíj a volt sportolóknak adott szociális támogatás a sportolók eredményességi támogatása A sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet által juttatott sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet (összeghatártól függetlenül) Bármely más kifizető által juttatott sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet legfeljebb évi 50 e forintig a sportversenyen vagy sportvetélkedőn nyert érem, serleg, trófea 23

24 Vállalkozások további adózása 1. Vagyonátruházás utáni adózás 2. Kamatból, osztalékból szerzett jövedelmek utáni adózás 3. Árfolyamnyereségből szerzett jövedelmek utáni adózás 4. Természetbeni juttatások utáni adózás 5. Cégautó-adó 6. A kamatkedvezményből származó jövedelem utáni adózás 7. Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem

25 Természetbeni juttatások 2012-ben a 19.04%-os kedvezményes adóteher 30,94%-ra emelkedik. Ok: a juttatónak a személyi jövedelemadón felül 10% egészségügyi hozzájárulást (EHO) is fizetnie kell. Az személyi jövedelemadó alapja továbbra is a juttatás értékének 1,19-szerese, mértéke pedig 16% marad. (0,16 + 0,1) * 1,19 = 30,94

26 Támogatott természetbeni juttatások

27 Helyi iparűzési adó a helyi iparűzési adóval (HIPA) összefüggő hatásköröket az állami adóhatóság (APEH) gyakorolja Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység) Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik Az adó mértékét a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet határozza meg, melynek felső határa az adóalap 2%-a.

28 Az EVA Az eva hatálya alá bejelentkezhet egyéni vállalkozó, társas vállalkozások, egyéni cég, ha: - éves bruttó (áfával növelt) bevétele nem haladja meg a 30 millió forintot, - nincs köztartozása, - nem esett át átalakuláson, és új tag nem szerzett 50%-ot meghaladó részesedést - belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, - az Áfa-törvény szerint nem volt kötelezett a különbözet szerinti adózásra - folyamatosan és ténylegesen működött (bevételt realizált), - nem végez a jövedéki törvény hatálya alá tartozó tevékenységet, - a társas vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel más (akár hazai, akár külföldi) jogi személyben vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban.

29 EVA (2012-től) 37 %-os mértékű (50%, ha az adózó túllépi a 30 milliós bevételi határt) Az EVA megfizetésével kiváltja a többi adónemet egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói személyi jövedelemadót; a vállalkozói osztalékalap után fizetendő személyi jövedelemadót vagy átalányadót ; az általános forgalmi adót különadót jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetében a társasági adót; a tagnak juttatott osztalék után fizetendő személyi jövedelemadót; a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót; az általános forgalmi adót Különadót

30 Adózási határidők - SZJA A) Személyi jövedelemadó előlege A munkáltatónak az elszámolt hónapot követő hó 12-éig A magánszemélynek, az egyéni vállalkozónak, átalányadózónak negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig B) Személyi jövedelemadó A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek az adóévet követő év május 20-áig A vállalkozási tevékenységet folytató, vagy ÁFA fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemélynek az adóévet követő év február 15-éig A munkáltatónak az év végi elszámoláskor az általa megállapított jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hó 12-éig kell megfizetnie.

31 Adózási határidők - ÁFA Az adózó az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét ha havonta tesz adóbevallást, a tárgyhót követő hó 20-áig; ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő hó 20-áig; ha évente tesz adóbevallást, az adóévet követő év február 15-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

32 Adózási határidők Társasági adó A) Társasági adó előlege Az adóelőleget minden hónap 20-áig, ill. a negyedévet követő hó 20-áig B) Társasági adó az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetnie, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelnie.

33 Adózási határidők - Járulékok A) Természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, szociális hozzájárulási járulék, EHO a munkáltatónak és a kifizetőnek az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, A vállalkozónak a járulékot havonta, a tárgyhót követő hó 12. napjáig

34 Adózási határidők - EVA Az adóalany az adóév első három negyedévére előleget fizet a negyedévet követő hó 12. napjáig. Az előleg és a tényleges kötelezettség közötti különbözetet a bevallás benyújtására előírt időpontig kell megfizetni EV, KKT, BT - az adóévet követő év február 15. a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adózók esetében az adóévet követő év május 31.

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Adócsoport 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: (27) 595-18, fax: (27) 354-245 e-mail: ado@nagymaros.hu NAGYMAROS_146_213 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 20. évben kezdődő adóévben Baj

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. évben kezdődő adóévben a Hejőkürt Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben LETENYE önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 ben kezdődő adóben a/az Izsófalva önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben JÁSZIVÁNY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20.. évben kezdődő adóévben a/az..önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben