Adókhoz kapcsolódó feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adókhoz kapcsolódó feladatok"

Átírás

1 Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat Hasonlítsa össze az adó, a járulékok és az illeték fogalmát 4. feladat Melyek az adózás feladatai a gazdaság mőködésében? 5. feladat Mitıl függ az adók elfogadottsága? 6. feladat Ismertesse az adózással kapcsolatos legfontosabb fogalmak tartalmát. 7. feladat Ismertesse az adókötelezettség elemeit 8. feladat Ismertesse az adó-megállapítás fajtáit. 9. feladat Melyek az önellenırzés legfontosabb jellemzıi 10. feladat Mit értünk az adórendszerben a jogkövetkezmények alatt? 11. feladat Mi a szerepe az adóigazolásnak? 12. feladat Ismertesse az adóellenırzés legfontosabb jellemzıit. 13. feladat Melyek az adózó jogai az adóellenırzés folyamatában? 14. feladat Mit értünk adóbecslés alatt? Áfa 15. feladat Állapítsa meg a következı adózók Áfa bevallásának gyakoriságát (adatok ezer forintban). 1

2 Vállalkozás Adóhatósággal elszámolt Áfa összege Üzleti évet megelızı évben Üzleti évet megelızı második évben A B C D feladat Egy számlából a következı adatokat ismerjük: Számla kiállításának dátuma: Teljesítés idıpontja Fizetési határidı Számla Áfa nélküli összege: forint Adókulcs: 5,18, 25 % Állapítsa meg a. a bevallás idıpontját, ha a vállalkozó havi, illetve negyedéves bevallásra kötelezett b. A fizetendı áfa összegét c. Számla végösszegét 17. feladat Egy készpénzfizetési számla végösszege forint. Állapítsa meg az áfa alapját és összegét 5, 18, és 25 százalékos adókulcsot figyelembe véve. 18. feladat Egy negyedéves áfa fizetésére kötelezett adóalany I negyedévi adatai a következı: Fizetendı adó: 500 eft Levonható elızetesen felszámított adó: 850 eft A ki nem fizetett szállítói számlák 80 eft Áfa-t tartalmaznak. Állapítsa meg, a) A bevallásban szereplı visszaigényelhetı áfa összegét b) Az a) pontban megállapított összeget a vállalkozás visszaigényelheti? 19. feladat Egy havi áfa fizetésére kötelezett adóalany I negyedévi adatai a következı: Fizetendı adó: eft Levonható elızetesen felszámított adó: eft A ki nem fizetett szállítói számlák 800 eft Áfa-t tartalmaznak. Állapítsa meg, c) A bevallásban szereplı visszaigényelhetı áfa összegét d) Az a) pontban megállapított összeget a vállalkozás visszaigényelheti? 20. feladat Egy éves áfa fizetésére kötelezett adóalany I negyedévi adatai a következı: Fizetendı adó: 300 eft Levonható elızetesen felszámított adó: 450 eft A ki nem fizetett szállítói számlák 110 eft Áfa-t tartalmaznak. Állapítsa meg, e) A bevallásban szereplı visszaigényelhetı áfa összegét f) Az a) pontban megállapított összeget a vállalkozás visszaigényelheti? 2

3 Szja 21. feladat. Állapítsa meg annak a magánszemélynek az éves személyi jövedelemadóját, akinek az adóévben forint adóköteles jövedelme volt. 22. feladat Állapítsa meg annak a magánszemélynek az éves személyi jövedelemadóját, akinek az adóévben a következı jövedelmei és kiadásai voltak forint Kamatjövedelem forint Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem forint 23. feladat Számítsa ki annak a 45 éves magánszemélynek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét, forint Étkezési költségtérítés (hideg utalvány) 10 %-os költséghányaddal elszámolt bevétel forint forint forint Felnıttképzési tandíj forint Kiemelten közhasznú szervezetnek adott támogatás forint 18 év alatti gyermekek száma 3 fı A kifizetı által levont adóelıleg forint 24. feladat Számítsa ki annak a 55 éves magánszemélynek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét, forint Étkezési költségtérítés (meleg utalvány) 10 %-os költséghányaddal elszámolt bevétel forint forint forint Felsıoktatásban részt vevı gyermekének tandíja forint Közhasznú szervezetnek adott támogatás forint 18 év alatti gyermekek száma 4 fı A kifizetı által levont adóelıleg forint 25. feladat Számítsa ki annak a 50 éves magánszemélynek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét, forint Étkezési költségtérítés (meleg utalvány) forint 10 %-os költséghányaddal elszámolt bevétel forint Kapott kamat forint Értékpapírok árfolyamnyeresége forint forint forint Felsıoktatásban részt vevı gyermekének tandíja forint 3

4 Közhasznú szervezetnek adott támogatás forint Nyugdíjbiztosítás díja forint İstermelıi tevékenység könyveléséért fizetett díj forint Gyermekmegırzésért fizetett díj forint Kazán javítás díja forint 18 év alatti gyermekek száma 5 fı A kifizetı által levont adóelıleg forint 26. feladat Milyen gyakorisággal kell a személyi jövedelemadóról bevallást adnia annak a munkáltatóknak, akinek adófizetési kötelezettsége az adóévet megelızı második évben (adatok ezer forintban): Megnevezés A B C Áfa összege Jövedéki adó Levont személyi jövedelemadó feladat Mekkora adóelıleget kell levonni attól a munkavállalótót, akinek a rendszeres havi bruttó jövedelme forint volt. Gyermekeinek száma 3 fı. 28 feladat Állapítsa meg annak a munkavállalónak a személyi jövedelemadó elılegét, akinek a havi rendszeres jövedelme forint, gyermekeinek száma 2 és a hónap 15-én forint jutalmat kapott. Társasági adó 29. feladat Egy szövetkezet adózás elıtti eredménye eft. Az üzleti évben 600 eft céltartalékot képzett és 300 eft-ot használt fel az elızı évben képzett tartalékból. A követelésekre eft értékvesztést számolt el, a Társasági adó törvény szerint eft-ra lett volna lehetısége. Csıdeljárás keretében az egyik vevıjének 300 eft követelést engedett el. Az üzleti évet megelızı hatodik évbıl eft, az üzleti évet megelızı évben eft vesztesége volt. A vállalkozás kisvállalkozásnak minısül. Az üzleti évben eft-ért helyezett üzembe egy önitató rendszert, és az ügyviteli rendszer korszerősítése érdekében ef-ért vásárolt számítógépeket. Az önitató rendszer beszerzéséhez eft hitelt vett fel, melyre az üzleti évben 400 eft kamatot fizetett. Az üzleti évben a fizetendı iparőzési adója eft volt.. A vállalkozás nettó árbevétele az üzleti évben eft, egyéb bevétele eft, Pénzügyi mőveletek bevétele eft, rendkívüli bevétele eft, az eladott áruk beszerzési értéke eft, a közvetített szolgáltatások értéke eft volt. Állapítsa meg a szövetkezet társasági adó fizetési kötelezettségét, és adózott eredményét. 30. feladat Állapítsa meg annak a mezıgazdasági vállalkozásnak a társasági adóelıleg fizetési kötelezettségét, melynek az üzleti évet megelızı évben eft társasági adót kellett fizetnie. Az üzleti évben a társasági adó alapja eft. Van-e a vállalkozónak társasági adó feltöltési kötelezettsége? 4

5 EVA 31. feladat Egy EVA hatálya alá tartozó vállalkozás Áfa nélküli bevétele eft. A végzett tevékenysége 20 %-os áfa hatálya alá tartozik. Állapítsa meg a vállalkozás egyszerősített vállalkozói adóját. 32. feladat Egy EVA hatálya alá tartozó vállalkozás forint + áfa díjért végez szolgáltatást. A vállalkozási díjból forintot visszaad a megbízónak. Állapítsa meg a szolgáltatás nettó költségét a vállalkozónál és a szolgáltató EVA alany nettó bevételét. Helyi adók és járulékok 33. feladat Egy vállalkozás fıkönyvi kivonatából a következı adatokat ismerjük: Nettó árbevétel: eft Befizetett regisztrációs adó: eft Vevık által fizetett regisztrációs adó: eft Anyagköltség eft ELÁBÉ eft Közvetített szolgáltatások értéke eft Állapítsa meg a vállalkozás iparőzési adóját, ha a vállalkozás székhelyén az önkormányzat 2 %-os iparőzési adókulcsot állapított meg. 34. feladat Egy vállalkozás az üzleti évben eft bérköltséget és eft járulékköteles egyéb személyi jellegő ráfordítást számolt el. Az összes bérbıl az 1 fı nyugdíj mellett alkalmazott dolgozójának a bruttó bére eft volt. Az átlagos állományi létszám 25 fı. Csökkent munkaképességő, és másodállásban foglalkoztatott alkalmazottak nem voltak állományban. Állapítsa meg a vállalkozás összes járulékfizetési kötelezettségét. 35. feladat Számítsa ki annak az 55 éves magánszemélynek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét, forint Étkezési költségtérítés 10 %-os költséghányaddal elszámolt bevétel forint forint foirint Felnıttképzési tagdíj forint Kiemelten közhasznú szervezetnek adott támogatás forint 18 év alatti gyermekek száma 2 fı forint Állapítsa meg a magánszemély nettó jövedelmét. 5

6 36. feladat Egy vállalkozás adatai az üzleti évben a következık szerint elakultak: Nettó árbevétel: eft Anyagköltség: eft Eladott áruk beszerzési értéke: eft Az iparüzési adó mértéke 2 % Bérelszámolási adatok: Ügyvezetı Igazgató Éves bruttó bér munkaviszonyból forint Élelmiszer vásárlási utalvány forint foirint Felnıttképzési tagdíj forint Kiemelten közhasznú szervezetnek adott tám forint 18 év alatti gyermekek száma 4 fı forint Életkora 58 év Gazdasági ügyintézı Éves bruttó bér munkaviszonyból forint Élelmiszer vásárlási utalvány forint foirint Felnıttképzési tagdíj forint 18 év alatti gyermekek száma 3 fı forint Életkora 42 év Bolti eladó Éves bruttó bér munkaviszonyból forint Élelmiszer vásárlási utalvány 18 év alatti gyermekek száma 1 fı forint Életkora 28 év Állapítsa meg a vállalkozás összes járulékfizetési kötelezettségét. Adózás elıtti eredményét Társasági adófizetési kötelezettségét Iparőzési adó fizetési kötelezettségét A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét Állapítsa meg a dolgozók nettó jövedelmét. 6

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/216-9044 E-mail: kissa@ mtk.nyme.hu kissa57@t-online.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági

Részletesebben

SZJA egyszerő + járulékok

SZJA egyszerő + járulékok Adózási feladatok SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO SZJA egyszerő + járulékok Elek Teréz fıállású munkaviszonyban dolgozik. Két gyermek édesanyja, gyermekei 14 és 16 évesek. Munkaviszonyból származó bérjövedelme

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik.

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik. Az 58340/1 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügyi példatár és feladatgyőjtemény tankönyv javításai a 2006. július 17-tıl érvényes jogszabályok alapján (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról A törvény egyes rendelkezései 2006. szeptember 1.-tıl lépnek hatályba! FIGYELEM! A törvény kihirdetése óta megváltozott az egészségbiztosítási

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Adóköteles a Tolna város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparőzési

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. ADÓHÍREK Személyi jövedelemadót érintı Egykulcsos adó Az eddig alkalmazott sávosan progresszív adózást felváltja a 16%-os egységes személyi jövedelemadó kulcs. Ráadásul az egykulcsos

Részletesebben

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani SZJA általános jellemzõi SZJA 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról személyi jellegû általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén

Részletesebben

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2009. évi kiegészítı melléklete

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2009. évi kiegészítı melléklete 2009. évi kiegészítı melléklete A Hitelintézeti Felszámoló Kht 2007. szeptember 25-ig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vagyonkezelésében mőködı, 100%-os állami tulajdonban lévı társaság. 2007.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységbıl származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységbıl származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységbıl származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a Adózás, járulékfizetés Az adók, járulékok és egyéb közterhek társadalmi, gazdasági szerepe Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ 2010 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro 2010 1 Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2010.évi kiegészítı melléklete

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2010.évi kiegészítı melléklete 2010.évi kiegészítı melléklete A Hitelintézeti Felszámoló Kht 2007. szeptember 25-ig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vagyonkezelésében mőködı, 100%-os állami tulajdonban lévı társaság volt.

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

Zárás 2010. és a legfontosabb változások 2011.

Zárás 2010. és a legfontosabb változások 2011. Zárás 2010. és a legfontosabb változások 2011. Különösen a béren kívüli juttatások rendszere, a Széchenyi Pihenı Kártya 1 Beszámoló összeállítása A számviteli törvény szerint a beszámoló összeállítása

Részletesebben

Útmutató és könyvelési segédlet

Útmutató és könyvelési segédlet Útmutató és könyvelési segédlet a kifizetı (munkáltató), mint szerzıdı által magánszemély biztosított javára megkötött, rendszeres díjas, élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

Részletesebben