A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások"

Átírás

1 A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1

2 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai Az alapítás személyi feltételei Az alapítás vagyoni feltételei az alapítótagok által az alapszabályban meghatározott összegűrészjegytőkemin. 30 %-ának pénzintézeti számlára történő befizetése, illetőleg a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) teljes egészének szolgáltatása Bejegyzési eljárás

3 Alapítási, bejegyzési eljárás pénzügyi szabályai Részjegy tőke összegének, részjegy névértékének optimális meghatározása Üzleti terv alapján célszerűmeghatározni a jegyzett tőke nagyságát. Meg kell határozni, hogy mekkora tőkére lesz szüksége a szövetkezetnek ahhoz, hogy a kiadásokat alapítási költségeket, tevékenység megkezdéséhez szükséges beruházási, működési kiadásokat finanszírozni tudja, addig az időpontig, amíg saját bevételt tud realizálni és abból tudja finanszírozni a kiadásait. Javaslat: A tőke ne álljon csak apportból! Új szabály 2012-től: Az Adóhivatal minden újonnan létrejött Társaságnál az alapítástól számított 1 éven belül kockázatelemzési eljárást folytathat le, melynek során azt ellenőrzik, hogy a Társaágrendelkezik-e a működéséhez szükséges megfelelő személyi, tárgyi, pénzügyi feltételekkel.

4 Alapítási, bejegyzési eljárás adózási szabályai 1. ÁFA nyilatkozat 2. Adóregisztrációs eljárás adószám megállapítás 1 munkanapon belül adószám megállapítás 8 munkanapon belül adó megállapítás akadálya kimentési kérelem kérelem adóregisztrációs eljárás megszűntetése érdekében (állami tulajdon esetén, ha az állami szavazati jog 50%-t meghaladja) Javaslat: Előzetes igazolás kérelem a NAV-tól

5 Alapítási, bejegyzési eljárás adózási szabályai 3. Adószám megállapítást követő 8 napon belül Be kell jelenteni az Adóhatóságnál azt a személyt, a szociális szövetkezet könyvelőjét, aki az adóbevallásokat, adatszolgáltatásokat elektronikusan teljesíteni fogja 4. A szociális szövetkezetek könyvelési sajátosságai 5. Fokozott adóhatósági felügyelet ha kockázatos a képviseletre jogosult tag, vezetőtisztségviselőkorábbi gazdasági tevékenysége miatt 6. Kötelezettségek fokozott adóhatósági felügyelet esetén: adóbevallások ellenjegyzése gyakorított áfa bevallás áfa bevallással egy időben a számlák másolatát be kell nyújtani

6 Közhasznújogállás megszerzésének új szabályai évi CLXXV tv. (Civil törvény) Újonnan létrejövőszervezet közhasznújogállást nem kérhet! 2 lezárt üzleti év beszámolója szükséges! A beszámolót minden letétbe helyezéskor a bíróság vizsgálja: 1. Ténylegesen végzi-e a közhasznú tevékenységet? 2. Részesülhetnek-e mások a közhasznútevékenységből, szolgáltatásból? 3. Rendelkezik-e megfelelő erőforrással? 4. Rendelkezik-e megfelelő társadalmi támogatottsággal? 5. A 3 mutatószám közöl minimum 1-nek megfelel-e? A bíróság megszünteti a közhasznújogállást, ha a beszámolóadatai szerint a közhasznúság feltételei nem teljesülnek!

7 Vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszony keretében munkát végzőnek minősül a szövetkezet vezetőtisztségviselője. Biztosított, ha járulékalapot képező jövedelme, tiszteletdíja eléri a minimálbér 30%-át 2013-ban Ft/hó. Havonta kell elbírálni.

8 Tagok jogviszonya a szociális szövetkezetben minden tag köteles személyesen közreműködni, a tag személyes közreműködésének módját az igazgatósággal kötött tagsági megállapodásban kell rögzíteni, Biztosított a szövetkezet tagja: Tbj. 5. (1) b) szerint, ha a szövetkezetnél -munkaviszonyban vagy -vállalkozási jogviszonyban vagy - megbízási jogviszonyban áll.

9 Tagok juttatásai 1. Munkabér változás: nincs szakképzési hozzájárulás 2. Megbízási díj 3. Vállalkozási díj 4. Vezetőtisztségviselőnek munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyra tekintettel fizetett tiszteletdíj 5. Személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel 6. Közösségi Alapból Béren kívüli juttatásként Belsőszabályzat készítése kötelező! Pénzbeli juttatásként adóköteles Nem pénzbeli juttatás adómentes: minimálbér 50%-ig, (2013-ban: Ft)

10 Tagi munkavégzés A szociális szövetkezetek új sajátos foglalkoztatási formája Sztv. 56. (2a) tagi munkavégzés: Közös termelésben valótagsági jogviszonyon alapulóközvetlen közreműködés. Nem alkalmazhatók rá az Mt. szabályai Regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn Munka ellenértéke: tagi munkavégzés arányában részben, vagy egészben megtermelt javak átadásával A tagi munkavégzéssel nem keletkezik biztosítási jogviszony Egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére jogosít Pénzbeli térítés esetén az egészségügyi szolgáltatás mellett öregségi nyugdíjra jogosít Tagi munkavégzés szünetel a munkavégzésre irányulómás jogviszony mellett.

11 Tagi munkavégzésre vonatkozóbejelentési kötelezettség Szövetkezeti tag bejelentése tagi munkavégzés esetén: A jogviszony elsőnapján a munkavégzés megkezdése előtt. Tagsági jogviszony kezdete: Ha a személyes közreműködés tagi munkavégzés alapján történik, akkor a tagsági jogviszony keletkezése a felvételt kimondódöntést követőnap. Ez a bejelentési kötelezettség napja! A megszűnést, szüneteltetést is be kell jelenteni 8 napon belül!

12 Tagi munkavégzés adózási szabályai 1. Adómentes a szoc. szöv. tagja által termék termelésével, feldolgozásával teljesített személyes közreműködés ellenértékeként élelmiszer, valamint előállított javak formájában megszerzett bevétel havonta, max. a minimálbér összegéig(2013-ban Ft) kész étel vásárlásra felhasználhatóutalvány formájában havonta max. a minimálbér 25%, 2013-ban Ft összegig. Javak értékének megállapítása: Szöv. által alkalmazott értékesítési ár, ennek hiányában a piaci érték

13 Tagi munkavégzés adózási szabályai 2. Tagi munkavégzés esetén a juttatást: Pénzbeli térítés esetén 10% egyéni nyugdíjjárulék, 16% szja terheli A szociális szövetkezetet havi Ft, napi 222 Ft egészségügyi hozzájárulás terheli Egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettsége: A szociális szövetkezet a tagi munkavégzés létrejöttét követő évben 100%-ban mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól 2. évben 25%-t fizet 3. évben 50%-t fizet 4. évben 75%-t fizet 5.évtől 100%-t fizet Bevallás: havonta xx08 havi adatszolgáltatásban. Akkor is be kell vallani, ha nincs fizetési kötelezettség és kedvezmény jár! A bevallás alapján fogja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a szociális szövetkezetnek a kedvezményt megtéríteni.

14 Köszönjük a figyelmet!

(5) A Tbj. a következő 39/B. -sal egészül ki: 39/B. (1) A szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális

(5) A Tbj. a következő 39/B. -sal egészül ki: 39/B. (1) A szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális 2013. évi XLI. törvény a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról 1. A mezőgazdasági őstermelők adózása Fogalmak Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az

Részletesebben

T/10241. számú törvényjavaslat

T/10241. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10241. számú törvényjavaslat a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Adóvilág 2011. szeptember XV. Évfolyam 10. szám A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Ebben a cikkben a tanulók, hallgatók (továbbiakban: tanulók) nyári szünidõ

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Személyi jövedelemadó A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben