Személyi jövedelemadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi jövedelemadó"

Átírás

1 Adóváltozások 2012 Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Page 1

2 Adójóváírás, bruttósítás Változatlanul 16 százalék a személyi jövedelemadó kulcsa. Megszűnik az adójóváírás. Sávos lesz az adólap, részben marad a 27 százalékos adóalapkiegészítés (bruttósítás) Az adóalap-növelő összeget: Az összevont adózás alá tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot (havi 202 ezer forintot) meg nem haladó része után nem kell megállapítani, Az összevont adózás alá tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után 27 százalékos mértékkel kell megállapítani. A nettó keresetek megőrzését szolgáló kompenzációról a szociális hozzájárulási adó rendelkezik. Page 3 Szociális hozzájárulási adóból adókedvezmény (bérkompenzáció) A szociális hozzájárulási adóból adókedvezményként érvényesíthető a bérkompenzáció, ha a munkabérek nettó értékének megőrzése érdekébenen megvalósítják a kormány által elvárt béremelést, erről külön kormányrendelet fog rendelkezni. Csak abban a hónapban jár az adókedvezmény, amelyben valamennyi folyamatosan foglalkoztatottnál végrehajtották az elvárt béremelést. Folyamatosan foglalkoztatottnak az minősül, aki november 1-től a foglalkoztatónál (kapcsolt vállalkozásánál) munkaviszonyban áll. Azok után is érvényesíthető a kompenzáció, akiket november 1. és december 31. közötti időszakban nem foglalkoztattak (itt nincs elvárt béremelés). Az adókedvezményt munkavállalónként kell megállapítani és azt a havi bevallásban lehet a fizetendő szociális hozzájárulási adóból visszatartani. Page 4 Page 2

3 Szociális hozzájárulási adóból adókedvezmény (bérkompenzáció) Az adókedvezmény alapja a természetes személyt megillető bruttó munkabér (Szja tv. rendelkezései szerint adókötelezettség alá eső jövedelem). Az adókedvezmény mértéke 2012-ben az alap 21,5 százaléka, de legfeljebb forint vagy amennyiben a bruttó bér magasabb, mint 75 ezer forint, akkor a forintot csökkenteni kell a 75 ezer forinton felüli bruttó bér 14 százalékának megfelelő összeggel. A kedvezmény maximum forint 75 ezer forintos bruttó jövedelemnél, és 190 ezer forintnál már elfogy. A módosítás tartalmazza évi kedvezményt is, amely, legfeljebb havi 12 ezer forint adókedvezmény havi bruttó 75 ezer forintos keresetig, afölötti keresetnél elkezd fogyni a kedvezmény, és 135 ezer forint felett el is fogy. (2013-ban nincs elvárt béremelés előírva a kompenzációhoz). Page 5 Egyes meghatározott juttatások A kifizető adóterhe mellett adható egyes meghatározott juttatások köre bővül, a béren kívüli juttatások szabályozása átalakul! Egyes meghatározott juttatások A közterhek nem változnak a juttatás értékének 1,19 szerese után 16 % szja, 27 % Eho től ismét lehetőség lesz arra, hogy a törvényben külön meg nem határozott juttatásokat is lehessen adni a munkáltató adóterhe mellett (ahol az adóalap a juttatás értékének 1,19-szerese és a juttatást 27 százalékos eho terheli), ha a juttatást: minden dolgozónak egyaránt azonos nagyságban nyújtják, vagy minden dolgozó által megismerhető szabályzat alapján meghatározott személyi kör részesül a juttatásban. Egyes meghatározott juttatásként adható a jövőben az adómentes juttatásnak, üzleti ajándéknak nem minősülő, üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá. Page 6 Page 3

4 Egyes meghatározott juttatások Egyes meghatározott juttatás az a kiadás is, amelyet a kifizető olyan ajándéktárgyakra fordít, amelyeket az egyidejűleg több magánszemély számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes döntően vendéglátásra, szabadidőprogramra irányuló rendezvényen ad a résztvevőknek, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát. A évben is adhatók azok a juttatások, amely 2011-ben e körbe tartoztak. Ilyen juttatásnak minősül: hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, cégtelefon használat adóztatása, adóköteles díjú csoportos életbiztosítás, csekély értékű ajándék, juttatások, amelyekre egyidejűleg több magánszemélyek jogosultak, döntően szabadidőprogramra vendéglátásra irányuló rendezvény költsége, jogszabályi rendelkezés alapján átadott termék, nyújtott szolgáltatás, Page 7 Reprezentáció, Üzleti ajándék A társasági adóalanyok (egyéni vállalkozók) esetében a reprezentáció, üzleti ajándék az első forinttól egyes meghatározott juttatásként adókötelessé válik! Az első forinttól kezdődően adóköteles a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott juttatás minden kifizető esetében. A kifizetőt a juttatás értékének 1,19-szerese után 16 százalék szja és 27 százalék eho terheli. A reprezentáció fogalma nem változik, az üzleti ajándéknál az egyedi értékhatár megszűnik. A Tao adóalany, egyéni vállalkozó esetében a reprezentáció és üzleti ajándék után a bevallási- és adófizetési kötelezettséget havonta kell teljesíteni. Átmeneti rendelkezés alapján a törvény rögzíti, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózóknak a reprezentáció, üzleti ajándék juttatására vonatkozó új szabályokat a 2012-ben induló üzleti évük első napjától kell alkalmazniuk. A korábbi szabályoknak megfelelően meghatározott határig továbbra is mentesülnek a közterhek alól a társadalmi szervezetek, a köztestületek, egyházi jogi személyek, alapítványok,közalapítványok a reprezentáció és üzleti ajándék (minimálbér 25 százaléka) esetében. (Itt a bevallási határidő nem változik!) Page 8 Page 4

5 Béren kívüli juttatások Ismét lesz a béren kívüli juttatásokra ún. cafeteria keret! A munkáltató által munkavállalónak, vagy a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek adható béren kívüli juttatások legfeljebb 500 ezer forintos éves keretösszegig nyújthatók. Az összeghatár felett adott juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül, a juttatás 1,19-szerese után a kifizetőt 16 százalék szja mellett 27 százalék eho is terheli. Maradnak az egyes béren kívüli juttatásokra vonatkozó egyedi keretek is. (Pl. havi 5 ezer forint feletti hideg étkeztetést biztosító juttatás (a felettes rész) egyes meghatározott juttatásként adóköteles. Közteher: juttatás értékének 1,19 szerese után 16 % szja és 10 % eho Page 9 Béren kívüli juttatások SZÉP Kártya keretében adható juttatás: szálláshely-szolgáltatás igénybevételére, ennek éves kerete 225 ezer forint; vendéglátás-szolgáltatás igénybevételére (meleg étkeztetésre használható), ennek éves kerete 150 ezer forint; a turizmushoz kapcsolódó egyéb szabadidő eltöltését, rekreációt, egészségmegőrzést szolgáló kártya, amelynek éves kerete 75 ezer forint. Munkahelyi étkeztetés: A SZÉP kártyától függetlenül béren kívüli juttatásnak minősül a munkavállaló, illetve a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató és a munkáltatótól nyugdíjba vonult nyugdíjas által választása szerint igénybe vett munkahelyi étkeztetés havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó része. Ugyanilyen elbírálás vonatkozik a kizárólag az adott munkáltatónál működő munkahelyi étkezőhelyen felhasználható utalványra is. Page 10 Page 5

6 Page 11 Béren kívüli juttatások Erzsébet utalvány Havi 5000 forint értékben adható Erzsébet utalvány fogyasztásra kész étel vásárlására (2012-ben még meleg étkeztetésre is felhasználható). A kibocsátó a Nemzeti Üdülési Alapítvány. A magánszemély választhat, hogy az adott hónapra melyik fajtát választja e juttatások közül. Változatlanul adható béren kívüli juttatások: saját üdülőben történő üdültetés, helyi utazási bérlet, iskolakezdési támogatás, iskolarendszerű képzés, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári, egészségpénztári munkáltató befizetések október 1-től megszűnt az üdülési csekk juttatási lehetőség től megszűnik az internetelérés támogatása (havi Ft) kikerül a béren kívüli juttatások köréből. Végtörlesztés támogatása (kamatmentes munkáltatói kölcsön) Amennyiben a munkáltató munkavállalójának a deviza alapú hitel visszafizetéséhez kamatmentes forint kölcsönt nyújt, akkor a kölcsön után nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani, feltéve, hogy a magánszemély a hitelintézet által kiállított igazolással bizonyítja a kölcsönt biztosító munkáltatónak a végtörlesztésként kiegyenlíteni kívánt tartozása fennálló összegét. Az új rendelkezés hatálybalépése a módosító törvény kihirdetését követő nap. Átmeneti rendelkezés biztosítja, hogy a hatálybalépést megelőzően, de a végtörlesztés lehetőségét megteremtő, az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi CXXI. törvény hatálybalépést követően erre a célra adott munkáltatói kölcsönök esetében is alkalmazni lehessen az új szabályt. Page 12 Page 6

7 Végtörlesztéssel összefüggő adómentességek Vissza nem térítendő munkáltatói támogatás Adómentes a munkáltató által a dolgozó végtörlesztéséhez adott vissza nem térítendő támogatás 7,5 millió forintig, ennek feltétele, hogy a munkáltató a támogatást a követelés (bank) jogosultjának igazolása alapján közvetlenül a követelés (bank) részére utalja (vezesse át). Átmenti rendelkezés alapján az adómentesség vonatkozik a törvény hatályba lépését megelőzően 2011-ben végtörlesztés céljára adott vissza nem térítendő támogatásra is február 28-ig lehet ilyen címen támogatást adni. Ha a végtörlesztés már megtörtént, adható a támogatás közvetlenül a magánszemélynek is, ha a végtörlesztés tényét a bank igazolja Page 13 Végtörlesztéssel összefüggő adómentességek Adómentes az elengedett követelés: a hitelintézet, pénzügyi vállalkozás által az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával részben vagy egészben elengedett követelés (akkor is, ha egyezség keretében történik), feltéve, hogy a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét; Adómentes: a szociálisan rászorult magánszemély hiteladósok lakhatásának biztosítása érdekében: a Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben törvény rendelkezése alapján elengedett, megszűnt kötelezettség, valamint az előbbi ügyletben keletkezett, a magánszemélyt megillető, ingatlan értékesítéséből származó jövedelem; Page 14 Page 7

8 Végtörlesztéssel összefüggő adómentességek Adómentes a szociálisan rászorult magánszemély hiteladósok lakhatásának biztosítása érdekében: a hiteladósnak (illetve vele közös háztartásban élő hozzátartozójának) lakás bérletéhez helyi önkormányzat vagy a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. által megállapított kedvezményes bérleti díj formájában juttatott bevétel; a hiteladósnak mint volt tulajdonosnak törvény alapján a lakás visszavásárlására biztosított vételi opciós jog formájában juttatott bevétel; az opciós jog érvényesítésekor a magánszemély által megszerzett jövedelem; a devizában felvett lakáscélú hitel adósa által teljesített, törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztés miatt megszűnő kötelezettség; Page 15 Végtörlesztéssel összefüggő adómentességek Adómentes a szociálisan rászorult magánszemély hiteladósok lakhatásának biztosítása érdekében: a pénzügyi intézmény által elengedett devizában felvett lakáscélú hitelből származó követelés feltéve, hogy a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét vagy a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelőzően végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le. Page 16 Page 8

9 Egyéb adómentes juttatások Betegségbiztosítás támogatása Adómentessé válik a kifizető által a magánszemély javára fizetett, visszavásárlási értékkel nem rendelkező betegségbiztosítás díja. A baleset- és betegségbiztosítás alapján járó jövedelmet pótló szolgáltatás összegéből a Központi Statisztikai Hivatal által a biztosítói teljesítés évét megelőző második évről közzétett nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 50 százalékának a jövedelem-kiesés időszakával arányos összegét meg nem haladó rész minősül adómentesnek. Csoportos személyszállítás Csoportos személy szállításnak minősül és ezáltal adómentes az is, ha négy főnél kevesebb munkavállaló szállítását biztosítja a munkáltató abban az esetben, ha a munkavállaló munkarendje miatt a munkába járás, illetve a hazautazás közösségi közlekedéssel nem oldható meg. Adómentes a Rezidens Támogatási Program keretében adott ösztöndíj. Bevételnek nem számító tétel a kifizető által a tevékenységében közreműködő magánszemélytől átvállalt kamarai tagdíj összege, feltéve, hogy a tevékenység kizárólag szakmai kamara tagjaként folytatható. Page 17 Elismert költség-külföldi kiküldetés A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 százaléka, de legfeljebb a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg (15 eurónak megfelelő forintösszeg). Egyéni vállalkozó elismert költség a kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül elismert költség azzal, hogy e pont rendelkezése nem alkalmazható abban az esetben, ha az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti. Page 18 Page 9

10 Családi kedvezmény Az adólap kedvezmény összege nem változott!. A kedvezmény igénybevételi feltételei kismértékben módosultak. Ha a magánszemély rokkantsága lapján saját maga jogosult családi kedvezmény érvényesítésre, akkor a kedvezmény érvényesítése csak a rokkantsági járadékban részesülő magánszeméllyel közös háztartásban élő hozzátartozók (nem bármely magánszemély) részére válik lehetővé. Kedvezményezett eltartottnak minősül, azaz jogosulttá válik családi kedvezményre az is, aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján jogosult a családi pótlékra, de valamilyen oknál fogva azt nem veszi igénybe. Az eltartottnak minősülő személy meghatározása szempontjából akkor is lehetővé válik a számbavétel, ha pl. ténylegesen nem történik meg a családi pótlék igénylése a jogosult után. Jogosultsági hónapnak az számít amikor a jogosultság fennáll! Page 19 Termőföldből átminősített ingatlan átruházása Szigorú, megkülönböztetett szabályok a termőföldből átminősített ingatlannal összefüggésben keletkező jövedelem adózására. (Örökösre nem vonatkozik a szabály.) Ha a termőföldből átminősített ingatlan átruházásából származó adóköteles jövedelem meghaladja a rendelkezésben rögzített szabályok szerint megállapított szokásos hozamot, akkor az általános szabályoktól eltérően kell megállapítani az adó alapját. Szokásos hozamnak kell tekinteni az átruházásból származó bevételből levonható költségek (megszerzésre fordított összeg és az ezzel összefüggő más kiadások, az értéknövelő beruházások értéke, az átruházással kapcsolatos kiadások) 0,3 százalékának a tulajdonban tartás naptári napjaival megszorzott összegét. A hozam ezt meghaladó részét az adó alapjának megállapításánál háromszoros összegben kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a jövedelemből a szokásos hozammal megegyező összeget 16 százalékos mértékű adó terheli, míg az azt meghaladó rész lényegében 48 százalékkal adózik. Page 20 Page 10

11 Termőföldből átminősített ingatlan átruházása Általánostól eltérő szabályozás vonatkozik az árfolyamnyereség, illetve a vállalkozásból kivont jövedelem megállapítására is azokban az esetekben, amikor a termőföld átminősítéséből létrejövő ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaságban részesedéssel rendelkező magánszemély tag a részesedését ellenérték fejében átruházza, illetve azt a társaságból kivonja. A szokásos hozamot meghaladóan keletkező árfolyamnyereség, illetve vállalkozásból kivont jövedelem kétszeresével kell az adó alapját növelni. Szokásos hozamnak a részesedés megszerzésére fordított érték (ideértve a részesedéssel kapcsolatos járulékos költségeket is) 0,3 százalékának a tulajdonban tartás naptári napjaival megszorzott összegét kell tekinteni. A rendelkezést már a hatályba lépését követően kell alkalmazni. Page 21 Ingó dolog átruházásának adómentes része Nem kell jövedelmet megállapítani (bevallani) az ingó átruházás után, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem éri el a 600 ezer forintot (vagy a jövedelem a 200 ezer forintot), ilyen esetben az üzletszerűséget sem kell vizsgálni. A kedvező szabály nem alkalmazható akkor, ha az értékesítést egyéni vállalkozóként végzi a magánszemély. A hulladékfelvásárlás esetén a kifizető adózik. A fémhulladék ellenértékéből 25 százalék adóalapot kell figyelembe venni, (vagyis az átvevő kifizetőnek a kifizetésre kertülő összegből 4 százalék adót kell levonnia), amelyet magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként kell bevallania és megfizetnie az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre. További közteherfizetéssel összefüggő kötelezettség sem a kifizetőt, sem a magánszemélyt nem terheli. Page 22 Page 11

12 Ingatlan, ingó dolog átruházása Ingó, ingatlan gazdasági tevékenység keretében történő átruházása: Ingó, ingatlan (ez új szabály) értékesítés esetében, ha ingó vagyontárgy, ingatlan átruházása gazdasági tevékenység keretében üzletszerűen történik, (erre külön fogalmi meghatározás lesz) akkor az értékesítésből származó jövedelmet az önálló tevékenységből származó jövedelemmegállapítási szabályok szerint kell meghatározni. Lízingügyletek: Az ingatlan elidegenítésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályok kiegészülnek a nyílt és zártvégű ingatlanlízing ügyletek tekintetében. Ha a futamidő végén a vételi jog gyakorlásával szerzi meg a magánszemély az ingatlant, akkor a szerzési időpont az ügyleti szerződés megkötésének időpontja, megszerzésre fordított összeggel kapcsolatos más kiadásnak minősül a fizetett előtörlesztési díj, megszerzési összegnek minősül a magánszemély által megfizetett lízingdíjak tőkerésze, a lízingbevevői pozíció átvételéért fizetett összeg, a futamidő végén a vételi jog gyakorlása fejében a lízingbevevőnek fizetett összeg. Page 23 Adóelőleg fizetés, adóelőleg alapja A kifizetőnek csak a mezőgazdasági őstermelőtől és az egyéni vállalkozótól nem kell adóelőleget levonnia. (Tehát a számlát adó magánszemélytől le kell vonni az adóelőleget, ha az nem egyéni vállalkozó vagy nem mezőgazdasági őstermelő.) Ha bevétel kifizetőtől származik az önálló tevékenység bevételével szemben az adóelőleg számításnál a magánszemély adóelőlegnyilatkozata alapján legfeljebb a bevétel 50 százalékáról lehet költségnyilatkozatot tenni. Költségtérítés esetén külön meghatározás van arra, hogy Költségnyilatkozat hiányában vagy olyan bevétel esetében, amelyből költséget levonni nem lehet, önálló tevékenységből származó bevétel vagy ilyennek minősülő költségtérítés esetében a bevétel 90 százalékát kell az adóelőleg alapjának tekinteni. Page 24 Page 12

13 Az adóelőleg alapja Adó-alapkiegészítés Nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni az adóelőleg számításánál figyelembe vett jövedelem azon része után, amely nem haladja meg a 2 millió 424 ezer forintot akkor, ha a magánszemély a kifizetést megelőzően írásban nyilatkozik a kifizetőnek, hogy az összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelme az adott kifizetéssel együtt sem haladja meg az adóalap-kiegészítés alól mentesített jövedelmet. A kifizető a magánszemély nyilatkozatától függetlenül alkalmazza az adóalap-kiegészítést az általa juttatott, az adóév elejétől összesített adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelmei azon részére, amely az értékhatárt meghaladja. A munkáltató és az adóelőleg szempontjából munkáltatónak minősülő kifizető az adóelőleg megállapítása során az adóalap-kiegészítést az általa juttatott, összevont adóalapba tartozó jövedelem azon részére alkalmazza, amely meghaladja az adóalap-kiegészítési kötelezettség alól mentesített jövedelmet. Page 25 Page 26 Az adóelőleg alapja Adó-alapkiegészítés: A rendszeres jövedelem esetén az adóalap-kiegészítés az adott kifizetés azon hányadára nem alkalmazható, amilyen hányadot a 2 millió 424 ezer forint a magánszemély munkáltatótól származó várható éves rendszeres összevont adóalapba tartozó jövedelmében képvisel. (A nem rendszeres jövedelem esetében is hasonlóan kell eljárni.) A magánszemély köteles a kifizetőtől, munkáltatótól kérni az adóalapkiegészítés alkalmazását akkor, ha a várható éves összevonás alá eső jövedelme a 2 millió 424 ezer forintot meghaladja. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély a különbözeti bírság fizetésére köteles. A magánszemély írásbeli nyilatkozatban kérheti a munkáltatótól, kifizetőtől, hogy az adott kifizetés adóelőlegének a megállapítása során a jövedelem egészére vagy annak a nyilatkozatban megjelölt részére alkalmazza az adóalap-kiegészítést. Page 13

14 Egyéni vállalkozó, átalányadózás Az átalányadó választására jogosító tevékenységek felsorolása az SZJ, üzletköri jelzőszám helyett a TESZOR, illetve TEÁOR jegyzék szerinti besorolást alapul véve történik úgy, hogy az érintett kör érdemben ne változzon. Az egyéni vállalkozó a társasági adó alanyaihoz hasonlóan csak az elhatárolt veszteség nélkül számított vállalkozói adóalap 50 százalékáig érvényesítheti az adóévben a korábbi évek elhatárolt veszteségét. A mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó az adóévet megelőző két évre vonatkozó visszamenőleges veszteségelhatárolási lehetősége adóévenként az elhatárolt veszteség 30 százaléka erejéig lehetséges. Az egyéni vállalkozó adóelőleg-fizetésére vonatkozó szabályai kiegészülnek a családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban. Page 27 Egyéb, fontosabb módosítások A külföldi pénznem forintra történő átszámításánál a külföldi pénznemben szerzett bevétel mellett a külföldi pénznemben teljesített kiadásra is alkalmazható a megelőző hónap 15. napján érvényes árfolyam. A külföldi pénznemben keletkező kamatjövedelem mellett az osztalék-, osztalékelőleg-jövedelem esetében is lehetővé válik az adó levonása külföldi pénznemben. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelméből a bérbeadó magánszemély levonhatja az általa igazoltan más településen bérelt lakás bérleti díját akkor, ha a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja, ennek feltétele, hogy a lakással összefüggésben a magánszemély nem számol el költséget más tevékenységéből származó bevételével szemben sem, illetve az igazoltan megfizetett bérleti díjat vagy annak egy részét senki sem térítette meg számára. Az elismert munkavállalói értékpapír juttatási program nyilvántartási szabályai módosulnak (NAV veszi nyilvántartásba a programot) változik a jövedelemszerzés időpontja. Page 28 Page 14

15 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Az ekho választására jogosító tevékenységek felsorolása a jelenleg hatályos FEOR-08 besorolási rendszer alapján történik úgy, hogy az érintettek köre érdemben ne változzon. Az Ekho tv. fő szabálya szerint a kifizetőt terhelő megállapított és a magánszemélytől levont ekhót a kifizető az Art. rendelkezései szerint vallja be és fizeti meg. A magánszemély magánnyugdíjpénztári tagsága esetén a kifizető a tárgyhót követő hónap 12-éig a magánszemélyt terhelő, 15 százalékos mértékkel levont ekho összegének 26 százalékát ha az meghaladja a száz forintot a magánszemély magánnyugdíjpénztára részére utalja át. A kifizető a magánnyugdíjpénztárnak átutalt összeget a magánszemély magánnyugdíjpénztárához vallja be. A magánszemély magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén a kifizető az állami adóhatóságnak benyújtandó bevallásában ha az ekhót a magánszemélyt megillető kifizetésből 15 százalékos mértékkel volt köteles levonni az ekhoalapot képező bevétel 11,1 százalékát tünteti fel fizetési kötelezettségként. Page 29 Egyszerűsített vállalkozói adó Bevételi határ Az eva válaszhatóságára vonatkozó bevételi határ millió forintra emelkedik. millió forintról Adómérték Az adó mértéke 30 százalékról 37 százalékra emelkedik. Adóelőleg a társasági adóban Hatályon kívül helyeződik az a rendelkezés, amely szerint az eva alanyiság megszűnését követően a társági adóalanynak csak az első beszámolót követően kell adóelőleget fizetnie. Page 30 Page 15

16 Egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adóba visszalépők társasági adóelőlege Az eva adóalany vállalkozói adó adóalanyisága megszűnését követő 60 napon belül köteles az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével az egyszerűsített vállalkozói adó adóalanyisága megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg összege: az egyszerűsített vállalkozói adó adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt összes bevétel 1 százaléka, ha az adóév időtartama 12 hónap volt, az egyszerűsített vállalkozói adó adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt összes bevételnek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1 százaléka minden más esetben. Page 31 Köszönöm a figyelmet! Page 32 Page 16

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4.

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. Ankét írásos anyag GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Személyi jövedelemadó és az eva 2010. évre vonatkozó fontosabb változásai

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

A 1208. számú bevallás újdonságai

A 1208. számú bevallás újdonságai A 1208. számú bevallás újdonságai Adóvilág 2012. február XVI. Évfolyam 03. szám A személyi jövedelemadót érintő, valamint a járulékokra vonatkozó rendelkezések tekintetében a 2012. január 1-jén hatályba

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS

A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, BÉRGAZDÁLKODÁS A 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE EBBEN A RÉSZBEN ADÓNEMENKÉNT TÁRGYALJUK A VÁLTOZÁSOKAT ÉS A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK GYAKORLATÁBAN VISSZATÉRŐEN PROBLÉMÁT JELENTŐ KÉRDÉSEKET. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ,

Részletesebben

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai Adótábla, adójóváírás Az alap- és kiegészítő adójóváírás helyett az adót egységes adójóváírás csökkenti, amelynek mértéke továbbra is a bérjövedelem 18 százaléka,

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben