Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?"

Átírás

1 Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

2 A től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés (különböző adónemekben) munkahely teremtő hatás családok támogatása 2

3 Társasági adó Cél: A kis- (mikro) és középvállalkozások pénzügyi forrásának növelése, versenyképességük javítása (2010. évi XC. tv.) Az adóalapot meg kell osztani naptári napok arányában I. félévi adóalap után 19 %, vagy 50 millió forint adóalapig 10 %, felette 19% az adókulcs (feltételhez kötött 10 %) II. félévi adóalap 250 millió forintjáig 10 %, felette 19 % az adókulcs (bevallás: május 31.) 3

4 Társasági adó A pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 %, felette 19 % az adókulcs. Külön feltételek nélkül. Tízszeres adóalap növekedés. Negatív adóalap: veszteségelhatárolás A társasági adó a pozitív adóalap 10 %-a Egyéni vállalkozókra is ugyanez vonatkozik! 4

5 Kedvezmények a társasági adóban Kis- és középvállalkozások kedvezményei - Beruházási adóalap csökkentő kedvezmény Tao-tv. 7. (1) zs) Korábban még használatba nem vett ingatlan és tárgyi eszköz. - Kis- és középvállalkozások adókedvezménye Tao-tv. 22/A. Tárgyi eszköz beruházáshoz, előállításhoz felvett hitel adóévi kamatának 40 százaléka. 5

6 Fejlesztési adókedvezmény 22/B. (1) j) ÚJ! Kkv. fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe - bármelyik régióban millió forint jelenértékű beruházás Igénybevétel az adóévet követő négy adóévben kisvállalkozás: - létszámnövelés 20 fővel, vagy - bérköltség növelés (minimálbér 50-szeresével) közepes vállalkozás: -létszámnövelés 50 fővel vagy -bérköltség növelés (minimálbér 100-szorosával) Új létesítmény létrehozatala, meglévő bővítése, folyamat változása. 6

7 Támogatásokkal kapcsolatos változások (1) A támogatás (visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz, nyújtott szolgáltatás) nyújtónál elismert költség, ha rendelkezik a támogatásban részesülő Tao-tv. 3. sz. melléklet A) fejezet 13. pont szerinti nyilatkozatával. Nyilatkozat nélkül Tao-tv. 8. (1) d) alapján adóalap növelő tétel. Adóalap csökkentés Tao-tv. 7. (1) z) (akkor is lehet ezt a csökkentő tételt alkalmazni, ha a nyilatkozat alapján az adózó adóalapja negatív) csak: - kiemelkedően közhasznú 7 - tartós adományozás

8 Támogatásokkal kapcsolatos változások (2) Csökkenti az adóalapot a kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek nyújtott támogatás (50 %) tartós adományozási szerződés alapján nyújtott támogatás (közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek (20 %) % Magyar Kármentő Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás IGAZOLÁS (HATÁLYOS ) (50 %) [Tao-tv. 7. (1) bek. z) pont, 7. (7) bek.] 8

9 K+F tevékenység 7. (1) t) Tao-ban től az a.e.e. csak a saját tevékenységi körben felmerült K+F közvetlen költsége csökkenti Innovációs járulék alapja nem általában a K+F közvetlen költségével csökkenthető, hanem csak a Tao-alap megállapításánál is az a.e.e. csökkentéséhez előírt feltételeknek megfelelő K+F közvetlen költségével Innovációs járulék éves bruttó összegét csökkenti többek között a saját tevékenységhez megrendelt K+F költsége 9

10 Képzés költsége 3. sz. m. B) B 8. A kifizető által viselt képzés költsége (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is) feltétel nélkül vállalkozás érdekében elismert költség január 1-től, függetlenül a képzés céljától és formájától. 10

11 Sporttal összefüggő törvény A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXIII. törvény látvány-csapatsport labdarúgás, kézilabda, vízilabda, jégkorong igazoláson szereplő összegig döntés szerint a támogatás adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezmény érvényesíthető kosárlabda, MÉG NINCS HATÁLYBAN! (június 15.) 11

12 Adózás s rendjéről l szóló törvény Az adózó 15 napon belül az állami adóhatósághoz írásban bejelenti a cégbírósághoz be nem jelentett pontjában foglaltaknak megfelelő telephelyét [Art. 17. (3) bek. h) ]. Nem kell bejelenteni a cégbejegyzésre kötelezett adózóknak a végelszámolással kapcsolatos adatokat [Art. 23. (2) bek.]. 12

13 Személyi jövedelemadó Az adó mértéke 8. Az adó mértéke: - az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után - az adóalap 16 százaléka - ha e törvény másként nem rendelkezik, - összevont adóalapra, - különadózó jövedelmekre, és - egyéb jövedelmekre. Az adóalap miatt különböztetjük meg! 13

14 Adóalap alap-kiegészítés s 29. Az adó alapját az összevont adóalapba tartozó jövedelmeknél az adóalap-növelő tétel (27 %) hozzáadásával kell megállapítani ben még megmarad ben 50 százalék ban megszűnik Különadózó jövedelmeknél nincs adóalap-kiegészítés. Béren kívüli, béren kívülinek nem minősülő juttatások esetében 1,19-szorosa. 14

15 Adóterhet nem viselő járandóság Adóterhet nem viselő járandóság fogalma megszűnik (3. 72.), jellemzően átkerülnek az 1. számú mellékletbe, így adómentes többek között: nyugdíj, baleseti járadék, jövedelempótló járadék, GYES, anyasági támogatás, gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj, ápolási díj, szociális gondozói díj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része, lakáscélú felhasználásra nyújtott vissza nem térítendő támogatást, vendégtanár magyarországi foglalkoztatása, felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója részére kifizetett ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás, stb. Kivéve hallgatói munkadíj: munkaviszonyból származó jövedelem. 15

16 Családi kedvezmény (29/A-B ) Adóalap kedvezmény mértéke: Kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként - egy és kettő eltartott esetén Ft - három és minden további kedvezményezett eltartott esetén Ft. Kedvezményezett eltartott, eltartott fogalma (magzat) Jogosultsági hónaponként jár, nincs felső korlát Megosztható: attól függetlenül, hogy év közben hogyan vették igénybe Új előírás: a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély ezentúl adóalap-kedvezményt érvényesíthet önmaga, mint kedvezményezett eltartott után. 16

17 Adójóváí áírás (33. ) Az adóévben megszerzett bér és az adóalap-kiegészítés együttes összegének 16 százaléka. Jogosultsági hónaponként legfeljebb Ft. Éves szinten: Ft. Teljes egészében akkor érvényesíthető, ha nem haladja meg az összes jövedelem a 2 millió 750 ezer forintot. E fölött a meghaladó rész 12 százalékával csökkenteni kell a rendelkezésre álló éves keretet. Évi 3 millió 960 ezer fölött teljesen megszűnik. (Bérszámfejtő program) 17

18 ÚJ J cím: c Egyes juttatások adózásának szabályai (XIII. fejezet) Kifizetőt t terhelő adó 69. A juttatások feltételeinek közös szabályai: jövedelem a juttatás értéke, a kifizetőt terhelő adó alapja a jövedelem 1,19-szorosa, ingyen vagy kedvezményesen juttatott érték: szokásos piaci érték, a nem pénzben juttatott vagyoni érték, elidegenítéskori szerzési értéke, ami után az adót megfizették. Amely volt természetbeni juttatás nincs taxatíve felsorolva a 70, 71. -okban, azok a magánszemélynél adóznak jogcím szerinti jövedelemként. 18

19 Béren kívülinek k nem minősülő egyes meghatározott juttatások 70. E juttatások értékének 1,19-szorosa után a munkáltatónak (kifizetőnek) kell 16 százalék szja-t fizetnie és 27 százalék Eho-t: A kifizető által hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, vagy más szolgáltatás révén magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel. A cégtelefon használata. A csoportos életbiztosítás. A reprezentáció, üzleti ajándék adóköteles része. A reprezentációnak nem minősülő vendéglátás költsége, ha nem állapítható meg a juttatásban részesülő személy által szerzett bevétel (pl. családi nap). Csekély értékű ajándék (minimálbér 10 százaléka, évi háromszor) A kifizető által jogszabály alapján a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás. A minimálbér 1 százalékát meg nem haladó értékű reklámcélú vagy egyéb, adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő juttatás (szóróajándék). A béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán felüli rész. 19

20 Béren kívüli k juttatások 71. A béren kívüli juttatások értékének 1,19-szorosa után a munkáltatónak (kifizetőnek) kell 16 százalék szja-t fizetnie, (eho nincs): Üdülési csekk vagy kedvezményes üdültetés évente minimálbért meg nem haladó mértékben Iskolakezdési támogatás minimálbér 30 százalékáig Munkáltató nevére szóló számla alapján, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet Melegétkeztetés vagy fogyasztásra kész (hideg) étel értéke havi Ft-ig, ideértve az utalványt is, adóéven belül utólag is Széchenyi Pihenő Kártyára utalt összeg Ft-ig Munkáltató által finanszírozott internethasználat havi 5 ezer forintig Munkáltatói-foglalkoztatói havi hozzájárulásból a magánszemély javára - önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt összeg max. min. bér 50 % - önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, illetve önsegélyező pénztárba átutal összeg együtt max. min. bér 30 % - foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átutalt összeg minimálbér 50 % Juttatás szövetkezet közösségi alapjából minimálbér 50 % Iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt költsége minimálbér két és félszerese. 20

21 Járulékok Mértékek változása: A nyugdíjjárulék mértéke 9,5 százalékról 10 százalékra nő, a tagdíj továbbra is 0 százalék. Egyéni nyugdíj-járulék felső határa: Ft/nap, Ft/év Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 5100 forint (napi összege 170 forint). A mérték az infláció mértékével megegyezően emelkedik. 21

22 Társas (és egyéni) vállalkozók járulékfizetési kötelezettsk telezettsége Tevékenységre jellemző kereset megszűnt. Az új minimális járulékalap a következő: az egyszeres minimálbér, illetve középfokú végzettséget igénylő vállalkozói tevékenység esetén a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz hasonlóan a garantált bérminimum összege. Alapja: személyes közreműködői díj 22

23 Kedvezményes foglalkoztatási lehetőségek 1. START-KÁRTYÁK START kártya: pályakezdő fiatal, alap illetve középfokú végzettség esetén 25., felsőfokú végzettség esetén 30. életév, első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. START-Plusz kártya: GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának megszűnése után egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, illetve a regisztrált, tartósan álláskereső. START-EXTRA kártya: az igénylést megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként nyilvántartott és az 50. életévét betöltötte, vagy életkorra tekintet nélkül a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, illetve a bérpótló juttatásra jogosult álláskereső. 23

24 Start kártyák érvényessége, kedvezmények mértéke Érvényesség: Start-kártya: kiállítás keltétől alap- és középfokú végzettség esetén 2 év, felsőfokú végzettség esetén - 1 év, igénylés nem korlátozott. Start-Plusz, Start-Extra: kiállítás keltétől 2 év, igénylés december 31-ig. Kedvezmény mértéke: Kedvezmény mértéke: a 27 százalékos társadalombiztosítási járulék helyett a bruttó munkabér 10, illetve 20 százaléka, legfeljebb a minimálbér 1,5, illetve 2-szerese után Start-kártyás foglalkozatott esetén, 10, illetve 20 százaléka, legfeljebb a minimálbér 2-szerese után Start-Plusz kártya esetén, 0, illetve 10 százaléka, legfeljebb a minimálbér 2-szerese után Start-Extra kártya esetén. 24

25 2. Részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény Gyermekgondozási szabadságról visszatérő (feltéve, hogy e munkavállaló annak időtartama alatt tgys-ben, gyedben, gyesben részesült) munkavállaló munkakörét közvetlen a visszatérést követően a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és emellett a gyermekgondozási szabadság alatt az ő munkakörének helyettesítésére felvett munkavállaló, vagy a lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló Heti órás részmunkaidős munkaviszonyban látják el. 25

26 Részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény feltételeif Kedvezmény mértéke: mindkét munkavállaló után 20% tb. járulék (27 % helyett) Munkavállalónként legfeljebb a minimálbér kétszereséig érvényesíthető Kedvezmény legalább 1 év, maximum 3 év További feltétel: a munkáltató a létszámát a részmunkaidős foglalkoztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisztikai létszámához képest növeli, és a részmunkaidős foglalkoztatás alatt nem csökkenti. 26

27 3. Mikro-,, kis- és középvállalkozások kedvezménye Kedvezmény illeti meg a legfeljebb 250 fő éves átlagos statisztikai állománnyal rendelkező,legalább 6 hónapja működő munkáltatót, ha aktív korúak ellátásában nem részesülő (RÁT, bérpótló juttatás) álláskeresőt legalább 4 órás részmunkaidőben foglalkoztat és ezzel az éves átlagos statisztikai létszámát emeli, továbbá a bővített létszámot 2 évig megtartja. 27

28 Mikro-,, kis- és középvállalkozások kedvezménye Álláskeresőnek minősül: - legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskereső, vagy - 3 hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott, de a foglalkoztatás megkezdése előtti 365 napban keresőtevékenységet nem folytatott álláskereső, illetve - olyan személy, akinek jogviszonya a foglalkoztatás megkezdését megelőző 3 hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg. Kedvezmény mértéke: A foglalkoztatás megkezdésétől számított 1 évig mentesül a munkáltató társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. (27 %) Kedvezmény legfeljebb a minimálbér 130%-a, részmunkaidő esetén időarányos rész után érvényesíthető. Munkaügyi központ és munkáltató megállapodást köt. 28

29 Köszönöm a figyelmet! 29

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Jelenlegi intézkedéssorozat főbb elemei Társasági adókulcs

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Szerző: Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. évi változások A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini projekt kiadványa 1 Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tartalom

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 2013. január Hírlevél Tartalom Mi mennyi 2013-ban?... 2. TÁJÉKOZTATÓ a Munkahelyvédelmi Akció foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről munkaadók részére....

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj 2009.julius.01-től 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Bérek, adózás, kafetéria, 2014

Bérek, adózás, kafetéria, 2014 Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Bérek, adózás, kafetéria, 2014 1. ADÓVÁLTOZÁSOK A bérek adózásában jövőre nem lesznek lényeges változások. Az apróbb módosítások közül a családi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben