Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően"

Átírás

1 Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően ÁLLAMÁZTARTÁSI EGYENSÚLYT JAVÍTÓ KÜLÖNADÓ - Magánszemélyek különadója 2007-től. Az éves összevont jövedelem egyéni nyugdíjjárulék-fizetési plafont meghaladó részére (a plafon 2006-ban forint). Mértéke 4 százalék. Az összevont jövedelembe tartozik például a munkabér, az egyéni vállalkozói kivét, a szerzői jogdíj, valamint az adóterhet nem viselő járandóság, így 2007-től a nyugdíj. Nem tartozik bele például az osztalék, az árfolyam-nyereség, az ingatlan-bérbeadás jövedelme, továbbá az átalányadós, így az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulással adózó jövedelem sem. EMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - Kamatadó és tőzsdei árfolyamnyereség-adó 2006 szeptemberétől. Mértéke a kamat és az árfolyamnyereség 20 százaléka. Mentesek a hosszú távú állampapírban és befektetési jegyben, illetve a nyugdíj-előtakarékossági számlán, az önkéntes pénztárakban, továbbá a lakás-takarékpénztárakban lévő megtakarítások. - Az adóköteles természetbeni juttatások adója 2006 szeptemberétől 44 százalékról 54 százalékra nő, s 2007-től ugyanilyen mértékű adó terheli a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatásokat is. - Cégtelefon magánhasználata utáni adó szeptemberétől a telefonszolgáltatás teljes költségének 20 százaléka a cégnél dolgozó magánszemélyek bevétele, ami után a természetbeni juttatás adóját kell megfizetni. Az adózás alapjaként választható a magáncélú használatról készített nyilvántartás is. Adókedvezmény-szűkítés 2007-től. - A lakáshitel törlesztésénél érvényesíthető, jövedelemhatárhoz kötött adókedvezményt már csak azok (és csak a következő öt évre) vehetik igénybe, akik erre december 31-ig jogosultságot szereztek. - A jelenlegi évi 6 millió forintról 3,4 millióra csökkenne az a jövedelemhatár, ameddig az együttesen legfeljebb évi 100 ezer forint adókedvezmény igénybe vehető. E keretbe nemcsak az adományok, élet- és nyugdíjbiztosítások tartoznának bele, hanem a megállapodás alapján fizetett tbjárulékok is. 1/6

2 - Megszűnne a szellemi tevékenység jelenleg évi legfeljebb 50 ezer forintos kedvezménye, továbbá a felnőttképzési díj és számítógép-beszerzés utáni bónusz is. - Adóterhet nem viselő járandóságnak minősülne a nyugdíj. Azaz ha a nyugdíjasnak más, összevontan adózó jövedelme is van, a nyugdíj beszámít az adóalapba, de a ráeső adó levonható a fizetendő adóból. - Az üdülési csekk csak akkor lenne adómentes, ha a munkáltató a dolgozójának vagy nyugdíjasának és azok közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának adja, továbbá ha üdülési szállásra és étkeztetésre használják. - A munkáltató által a dogozó javára az önkéntes pénztárba befizetett összeg a havi minimálbér több pénztárba történt befizetésnél a minimálbér 130 százaléka (2006.-ban , ben Ft) helyett egységesen a minimálbér 20 százalékáig lenne adómentes. (2006-ban Ft, 2007-ben Ft) Ez nagyon hátrányosan érinti a katonákat. (feltételezzük, hogy az eü. pénzt. hozzájárulás a mai szinten marad 3200 Ft, akkor az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást 2006-ban Ft felett 2007-ben Ft felett nem lehetne igénybe venni, a 20százalékos mértékkel számolva. - megszűnik a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak a további jogviszonyukból származó jövedelmük után fizetendő nyugdíjjárulék (tagdíj) alóli mentessége - a Javaslat egységessé teszi a különböző értékpapírok kamatát terhelő adóterheket, január 1-jétől csak a nyugdíj előtakékossághoz kapcsolódó megtakarítások kamata és árfolyamnyeresége (önkéntes nyugdíjpénztári hozamok, nyugdíj-előtakarékossági számlán elhelyezett papírok hozama), valamint a lakástakarékpénztárban elhelyezett betétek kamata marad adómentes. Ezzel összefüggésben megszűnik a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott külföldi pénzértékre szóló értékpapírból származó kamat, osztalék, árfolyamnyereség adómentessége. - a Javaslat pontosítja a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekk adómentességéhez kapcsolódó rendelkezéseket január 1-jétől csak az az üdülési csekk formájában juttatott bevétel lehet adómentes, amelyet a munkáltató ingyenesen vagy kedvezményesen, legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó mértékig juttat a saját munkavállalójának. A munkavállalóval azonos megítélés alá esik a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, továbbá ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató a nyugdíjban részesülő magánszemély és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója. Adómentes továbbá a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által a szociálisan rászorulónak az említett értékhatárig biztosított üdülési csekk is. Az adómentesség 2/6

3 további feltétele, hogy az üdülési csekk kizárólag üdülési és az ahhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatásra legyen beváltható. - a Javaslat korlátozza az adómentesen adható csekély értékű ajándék juttatásának feltételeit január 1-jétől csak a szakszervezet és a munkáltató által meghatározott személyi körnek adott ajándék lehet adómentes. Szakszervezet esetében a kedvezményezett személyi körbe a következők tartozhatnak: a tag, a nyugdíjas tag, az említett személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozója. A munkáltató esetében megajándékozott lehet a munkavállaló, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, továbbá ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató a nyugdíjban részesülő magánszemély és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója. Az adómentes ajándék értéke a termék, szolgáltatás, illetve az ezekre szóló utalvány értékéből évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékát meg nem haladó rész. A juttatási alkalmak számát a Javaslat nem korlátozza. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ szeptemberétől megszűnik a 15 százalékos adókulcs, és az idesorolt termékekre és szolgáltatásokra a normál, 20 százalékos kulcsot kell felszámítani. Így egyebek között az alapvető élelmiszerek, az ásványi tüzelőanyagok, gyógyászati segédeszközözök, a gáz-, gőz- és vízellátás, a szállodai szolgáltatás és a vendéglátás, a diák- és a szociális étkeztetés, a személyszállítás és a mozi, a fürdő és a temetkezési szolgáltatás áfája is nő. EGYERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ - Az eva mértéke október 1-jétől 15-ről 25 százalékra nőne. Az evázók választhatnának, hogy arányosítással vagy közbenső mérleg készítésével számolják ki adójukat, de visszatérhetnek az általános szabályok (szja, illetve társasági adó) szerinti adózásra is. JÖVEDÉKI ADÓ szeptember 1-jétől a cigaretta adója 5,7 százalékkal, a szesztartalmú italoké (a bor kivételével) 7 százalékkal nőne április 1-jétől és szeptember 1-jétől a cigaretta jövedéki adója újabb 2,7-2,7 százalékkal nőne. 3/6

4 GÉPJÁRMŰADÓ től a gépjármű teljesítménye, nem pedig a súlya alapján kellene adót fizetni, emellett nőne a gépjárművek illetéke. A Javaslat szerint a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetén a mai egységes Ft/100 kg-os adómértéket a gépjármű kora (gyártási éve) szerint differenciált adómérték váltja fel. A Javaslat szerint a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kW, a gyártási évet követő naptári évben 200 Ft/kW, a gyártási évet követő naptári évben 160 Ft/kW, a gyártási évet követő 16. évtől pedig csak 120 Ft/kW az adó mértéke. - A gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke január 1- je óta változatlan. A Javaslat - fenntartva a progresszív elvonást - az illeték mértékét átlagosan 20 %-kal emeli meg. Ennek megfelelően a gépjárművek többségénél a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 15 forint helyett 18 forint illetéket állapít meg. Az 1890 cm3 feletti személygépkocsi és 500 cm3 feletti lökettérfogatú motorkerékpár esetében az eddigi 20 forint/cm3 illetéket 24 forint/cm3 illetékkel váltja fel. JÁRULÉKOK Munkavállalók szeptemberétől az egyéni egészségbiztosítási járulék mértéke a jelenlegi 4-ről 6 százalékra nőne, 2007.jan.01.- től 7%-ra szeptemberétől a mostani 1 százalékos munkavállalói járulék 1,5 százalékra nőne. OÉT megállapodás alapján lehetséges, hogy 1,25 %-ra szeptemberétől a nyugdíjas foglalkoztatott jövedelmét 4 százalékos egészségbiztosítási járulék terhelné. - Aki után foglalkoztatója nem fizet legalább évi 450 ezer forint egészségbiztosítási járulékot, de tőkejövedelme van, 2007-től e szinti 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást kellene fizetnie (jelenleg 400 ezer forint a feltöltési kötelezettség, 4 százalékos ehóval). - A jelenlegi szabályok szerint több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékot minden jogviszonyban meg kell fizetni. Ez mind a foglalkoztatói, mind az egyéni járulékfizetési kötelezettségre vonatkozik. A javaslat ezen a szabályon annyiban változtat, hogy a biztosított mentesül a további jogviszonyaiban a pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetés alól, ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonyban áll. A természetbeni egészségbiztosítási járulékot ugyanakkor mindegyik jogviszonya alapján köteles megfizetni - A Tbj január 1-jétől hatályos módosítása alapján az egyéni és a társas vállalkozónak is mindegyik jogviszonyában meg kell fizetnie a társadalombiztosítási járulékon és a nyugdíjjárulékon felül az egészségbiztosítási 4/6

5 járulékot is, még akkor is, ha heti 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonyban is áll egyidejűleg - nyugdíjas vállalkozók. Vállalkozói kivétjük, illetve személyes közreműködésük díja után 2006 szeptemberétől 10, 2007-től 16 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék, a mostani 5 százalékos baleseti járulék helyett. - kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni és társas vállalkozók 5%-os baleseti járulékfizetési kötelezettsége megszűnik, s e helyett szeptember 1-jétől egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnek a természetbeni egészségügyi ellátásokhoz való hozzájárulás érdekében Források: VG, OÉT előterjesztések Összefoglalva: - Egy átlagos munkavállalót, állampolgárt hátrányosan érint, minimum : - az egészségbiztosítási járulék emelése (2006-ban 2 %, 2007-ben újabb 1%) - a munkavállaló járulék emelése 2006-ban 0,5 % vagy 0,25% - a nyugdíjas munkavállaló 4 %-os egészségbiztosítási járulék-fizetési kötelezettsége. - adóalapot növelő, de adóterhet nem viselő tételé válik a nyugdíj. - az önkéntes pénztárakba fizetendő adómentes munkáltatói befizetések összegének csökkentése a minimálbér 130%-os mértékről 20% vagy 50 %-ára. - az JA kedvezmények igénybevételének számító 6 millió forintos határ leszállítása 3,4 millió forintra. - az adókedvezmények csökkentése, eltörlése, kiváltképpen a lakáshitel kedvezmény eltörlése - magánszemélyek különadója, mértéke 4 % az éves nyugdíjjárulék plafon elérése esetén - kamat és tőzsdei árfolyam nyereségadó. Tehát a bankbetétek és a lekötött betétek is adókötelessé válnak szeptember 01-től, mértéke 20% - a meghirdetett gáz és villamos energia áram emelkedése mellet az ÁFA emelkedések (17% vagy 20%, illetve 23 %ra) - gépjárműadó emelkedése, teljesen új rendszerben, illetve a gépjármű szerzési vagyonilleték emelkedése 20%-kal - jövedéki adó emelkedése 5/6

6 Továbbá készséggel állunk a tagjaink rendelkezésére telefonon, a központi irodában a felmerülő kérdések megválaszolásában. 6/6

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Az új törvények egy része a Magyar Közlönyben (MK 2006. 07. 17-én megjelent 86. számban - ) történő

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008 KlnszÆm-00.qxd 00.0.0. : Page Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 00 Alkalmazott jelölések Társadalombiztosítási járulék (9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) Nyugdíjjárulék (%

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Adójogi változások 2010

Adójogi változások 2010 2009.06.29. Adójogi változások 2010 Elfogadta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés. A legfontosabb módosítások a személyi jövedelemadót, a társasági adót és a munkaadói járulékokat érintik. Bevezetésre

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó egyes törvények módosításáról

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó egyes törvények módosításáról A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó egyes törvények módosításáról A Kormány a gazdaság versenyképességének javítása, a válságkezelés és a növekedés ösztönzése érdekében az adórendszer érdemi

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Szerző: Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

SZJA 2011 Cafeteria 1

SZJA 2011 Cafeteria 1 SZJA 2011 Cafeteria 1 Miről l lesz szó? - 2010 adótábla trükközés - 2010 nyilatkozati visszatartó erő - Adókedvezmények 2010 - A 2011-es SZJA kulcs-rendszer - 2010-2011 SZJA adózási összevetés - Családi

Részletesebben

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Jelenlegi intézkedéssorozat főbb elemei Társasági adókulcs

Részletesebben

HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL

HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL Bergmann Könyvelő Iroda Kft. H-1138 Budapest, Váci út 186. Tel.: (+36-1) 238-9000 Fax: (+36-1) 238-9010 e-mail: bergmann@bergmann.hu www.bergmann.hu HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL 1. oldal, az

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2007

Személyi jövedelemadó 2007 Személyi jövedelemadó 2007 Adótábla, adójóváírás Változás 2007. január 1-tl. Hatályba lép a 2005. évi adómódosító csomag záró rendelkezéseiben 2007-re meghirdetett adótábla: az alsó kulcs sávhatára 1 millió

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

2009. július 01-jei változások

2009. július 01-jei változások 1 2009. július 01-jei változások Adótábla-adójóváírás A 18%-os kulcs sávhatára 1.700.000 Ft-ról 1.900.000 Ft-ra emelkedik, az adómértékek változatlanul 18, illetve 36%. A módosított adótábla alapján kell

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2013. január 2013. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben