TAJ szám: - - Kelt:,...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAJ szám: - - Kelt:,..."

Átírás

1 ONYF Igénybejelentés az évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF ] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, illetve a kiemelt négyzetekbe "X" jel beírásával kell válaszolni. A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani, illetve megküldeni. (Ügyszámot is tartalmazó etikett helye) A személyi adatok hitelesítésére jogosult szerv/személy tölti ki! A személyi adatok hitelességét a számú alapján igazolom. aláírás(ok) Válasszon egy igénybejelentés típust az alábbiak közül! (előrehozott) öregségi nyugdíj elbíráláshoz öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapításhoz korengedményes öregségi nyugdíj elbíráláshoz egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjának elbírálásához bányásznyugdíj elbírálásához I. Az igénylő személyi adatai TAJ száma: Neve Születési neve Anyja neve Születési helye: Születési ideje: e: Férfi Nő II. Az igény elbírálásához szükséges adatok (1) 1. Lakóhelye Oldalszám: 1 / 11 TAJ szám: Kelt:,...

2 Születési helye: Születési ideje: ONYF e: Férfi Nő II. Az igény elbírálásához szükséges adatok (1) 1. Lakóhelye Telefonszáma: 2. A tartózkodási helye szerint kérie az igény elbírálását? válasz esetén a tartózkodási helye 3. A folyósítást az alábbiak közül melyik címre kéri? Lakóhely Tartózkodási hely Egyéb Folyósítási címe II. Az igény elbírálásához szükséges adatok (2) 4. Pénzintézeti számlára kérie az ellátás utalását? Tájékoztatjuk, hogy január 1jétől kezdődően az előreláthatólag 90 napot meghaladó külföldi kizárólag az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban történő tartózkodás idejére az ellátás a jogosult kérelmére, az általa megjelölt, valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára (bankszámlára) is folyósítható. Belföldi vagy EGT tagállamban vezetett átutalási betétszámlára kéri a folyósítást? Számlavezető pénzintézet neve: Címe Ország: Belföldi EGT tagállambeli Számlaszáma: zetközi bankszámlaszáma (IBAN): A hitelintézet SWIFT azonosítója / BIC kódja: Oldalszám: 2 / 11 TAJ szám: Kelt:,...

3 Számlaszáma: zetközi bankszámlaszáma (IBAN): ONYF A hitelintézet SWIFT azonosítója / BIC kódja: A folyószámla (bankszámla) feletti rendelkezési joga önálló? Ha nem, társtulajdonosként rendelkezik a számla felett? Ha a megjelölt számla felett rendelkezési joga nincs, az ellátást postai úton kell folyósítani. II. Az igény elbírálásához szükséges adatok (3) 5. Vane gondnoka? ( válasz esetén kérjük, nevezze meg az ügyben eljárt gyámhatóság nevét és címét.) Név: Cím 6. Az ellátás megállapításának kért kezdő időpontja: Dátum: Ezen a napon munkaviszonyban (közalkalmazotti / közszolgálati jogviszonyban stb.) álle? Ezen a napon megbízási / vállalkozási szerződés alapján munkát végeze? Ezen a napon alkalmi munkavállalói könyvvel munkát végeze? Ezen a napon egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezike? Ezen a napon társas vállalkozásnak személyes közreműködő tagjae? Tájékoztatjuk, hogy az előrehozott, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételének feltétele kivéve a január 1je előtt jogot szerzett személyek esetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj.) 5. (1) bekezdésének a), b) és e), f), g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszony megszüntetése. Az egyéni és társas vállalkozó esetében a biztosítási jogviszonyt megszüntetni nem kell, mert az a nyugdíjazással átalakul kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonnyá. II. Az igény elbírálásához szükséges adatok (4) 7. Részesüle családtámogatási (gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), munkanélküli (munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, vállalkozói járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti munkanélküli segély) vagy szociális (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, átmeneti segély) ellátásban? Oldalszám: 3 / 11 TAJ szám: Kelt:,...

4 II. Az igény elbírálásához szükséges adatok (4) 7. Részesüle családtámogatási (gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), munkanélküli (munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, vállalkozói járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti munkanélküli segély) vagy szociális (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, átmeneti segély) ellátásban? Az ellátás típusa: A megállapító szerv neve: ONYF Ha az arra jogosító feltételek fennállnak, kérie nyugdíját bányászkedvezmény alapján megállapítani? 9. Jelenleg részesüle táppénzben? Mely szerv folyósítja: A folyósítás megszűnésének várható időpontja: II. Az igény elbírálásához szükséges adatok (5) 10. Magánnyugdíjpénztárnak tagjae? Vissza kíváne lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe? Kérjük, adja meg a magánnyugdíjpénztár nevét, címét: 11. Nyugdíjából levonandó köztartozása, letiltása vane? Ha igen, az erről szóló okiratot csatolni kell. III. Gyermekekre vonatkozó adatok 12. Vane saját, vagy háztartásában legalább 10 éven át nevelt gyermeke? Itt kell felsorolni az igénylő által szült (nők esetében ideértve az január 1. előtt szült gyermeket is), vagy a háztartásában legalább 10 éven át nevelt gyermekek adatait. Kitöltés esetén csatolni kell a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek állapotára vonatkozó szakorvosi (kórházi) igazolást. Gyermek Születési dátum: Az igénylőhöz való viszonya: Gyermek Oldalszám: 4 / 11 TAJ szám: Kelt:,...

5 Születési dátum: Az igénylőhöz való viszonya: ONYF Gyermek Születési dátum: Az igénylőhöz való viszonya: Gyermek Születési dátum: Az igénylőhöz való viszonya: Gyermek Születési dátum: Az igénylőhöz való viszonya: IV. Korkedvezményre jogosító munkakörben töltött időre vonatkozó adatok 13. Dolgozotte korkedvezményre jogosító munkakörben? Foglalkoztató neve: Tevékenység időtartama: Foglalkoztató neve: Oldalszám: 5 / 11 TAJ szám: Kelt:,...

6 ONYF Foglalkoztató neve: Tevékenység időtartama: V. Szolgálati időre vonatkozó adatok (1) 14. Folytatotte önálló tevékenységet (kisiparos, magánkereskedő, egyéni vállalkozó, társas vállalkozás tagja, ezek segítő családtagja, vállalkozási jellegű jogviszony, egyéni gazdálkodó, szellemi szabadfoglalkozású stb.)? Vállalkozó neve, társas vállalkozás megnevezése: Vállalkozó, társas vállalkozás címe Vállalkozó, társas vállalkozás törzsszáma: Vállalkozó, társas vállalkozás adószáma: Vállalkozó neve, társas vállalkozás megnevezése: Vállalkozó, társas vállalkozás címe Vállalkozó, társas vállalkozás törzsszáma: Vállalkozó, társas vállalkozás adószáma: TAJ szám: Kelt:,... Oldalszám: 6 / 11 Vállalkozó neve, társas vállalkozás

7 Vállalkozó, társas vállalkozás törzsszáma: Vállalkozó, társas vállalkozás adószáma: ONYF Vállalkozó neve, társas vállalkozás megnevezése: Vállalkozó, társas vállalkozás címe Vállalkozó, társas vállalkozás törzsszáma: Vállalkozó, társas vállalkozás adószáma: V. Szolgálati időre vonatkozó adatok (2) 15. Kíváne a munkakönyvben nem szereplő foglalkoztatásra (munkaviszonyra, munkaviszony jellegű jogviszonyra, szövetkezeti tagsági jogviszonyra, bedolgozói és megbízási jogviszonyra, alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásra) vonatkozó adatokat megadni? Oldalszám: 7 / 11 TAJ szám: Kelt:,...

8 ONYF Oldalszám: 8 / 11 TAJ szám: Kelt:,...

9 ONYF Oldalszám: 9 / 11 TAJ szám: Kelt:,...

10 ONYF V. Szolgálati időre vonatkozó adatok (3) 16. Kíváne egyéb, szolgálati időként figyelembe vehető jogviszonyt (nappali tagozaton folytatott tanulmányok, a katonai szolgálat, a munkanélküli ellátások, az ápolási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósításának időtartamát, a választott tisztségviselőként, képviselőként eltöltött időt, a felhasználási szerződés alapján létrejött biztosítási jogviszonyt, a megállapodással szerzett szolgálati időt, valamint a saját lakás építésére, a közeli hozzátartozó otthoni ápolására, a tartósan külföldön szolgálatot teljesítő, vagy külföldön munkát vállaló személy házastársaként külföldi tartózkodás céljára engedélyezett fizetés nélküli szabadság időtartamát, ha a nyugdíjjárulékot megfizette) megadni? Jogviszony/foglalkoztató megnevezése: Jogviszony/foglalkoztató megnevezése: Jogviszony/foglalkoztató megnevezése: Jogviszony/foglalkoztató megnevezése: Jogviszony/foglalkoztató megnevezése: 17. Folytatotte EGT tagállamon kívüli országban kereső foglalkozást? válasz esetén kérjük adja meg mely országban? Oldalszám: 10 / 11 TAJ szám: Kelt:,...

11 ONYF Folytatotte EGT tagállamon kívüli országban kereső foglalkozást? válasz esetén kérjük adja meg mely országban? V. Szolgálati időre vonatkozó adatok (4) 18. Kíváne biztosításban nem töltött időket [pl. háztartásbeli, saját föld megművelése, fizetés nélküli szabadság (ennek okát a megnevezésben fel kell tüntetni), egyéb] megadni? Megnevezés: Időtartam: Megnevezés: Időtartam: Megnevezés: Időtartam: Megnevezés: Időtartam: Záradék Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárért felelőséggel tartozom, valamint köteles vagyok 10 munkanapon belül bejelenteni az igényt elbíráló szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az ellátásra való jogosultságomat érinti. Tájékoztatás A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény értelmében az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az igényelt ellátás megállapításához szükséges mértékű és azzal összefüggő személyes és különleges (mint pl. az egészségi állapotra vonatkozó) adatok kezelésére jogosult. Amennyiben az igénybejelentő lapon feltüntetett adatokat, tényeket bizonyító okiratok, dokumentumok rendelkezésre állnak, azokat az igény elbírálásának megkönnyítése érdekében mellékelheti. Meghatalmazott által előterjesztett igénybejelentéshez csatolni kell a szabályszerű meghatalmazást. Elektronikus elérhetőség (pl. telefonszám, cím): Mellékletek: Igényfelvevő neve, aláírása: TAJ szám: Kelt:,... Oldalszám: 11 / 11

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez 3. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.Személyes adatok Társadalombiztosítási

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező

Részletesebben

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:...TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje

Részletesebben

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó 1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu figyelmesen elolvasni!

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Érkezett: Átvevő: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:.

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben