Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és kulturális igazgatás Tételsor"

Átírás

1 Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma 2. szociális szolgáltató, szociális intézmény fogalma 3. egyedülélő és egyedülálló fogalma 4. fenntartó fogalma 5. pénzbeli ellátások felsorolása 6. természetben nyújtott ellátások felsorolása 7. szociális alapszolgáltatások felsorolása 8. szakosított ellátások felsorolása 9. szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátások összehasonlítása 10. jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítése 11. szociális ellátások biztosítására köteles szervezetrendszer 12. szociális szolgáltatások biztosítása 13. szerződéses szociális ellátás, ellátási szerződés 14. intézményi szolgáltatások (nem szociális szolgáltatások) ellátása intézményen kívül 15. időskorúak járadékára jogosultak 16. aktív korúak ellátására jogosultak 17. aktív korúak ellátása alapján rendszeres szociális segélyre jogosultak 18. rendszeres szociális segély összege 19. foglakoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 20. foglakoztatást helyettesítő támogatás összege 21. aktív korúak ellátását meg kell szüntetni 22. együttműködési kötelezettség tartalma (meg kell szüntetni a foglalkoztatás helyettesítő támogatást, ha) 23. beilleszkedést segítő program 24. önkormányzati rendelet által előírható feltétel az aktív korúak ellátásához 25. lakásfenntartási támogatás formái 26. normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak 27. elismert lakásnagyság, elismert rezsiköltség 28. helyi lakásfenntartási támogatás jogosultságának törvényi feltétele 29. ápolási díjra jogosultak 30. tartósan beteg fogalma 31. súlyosan fogyatékos személy fogalma 32. ápolási díjra jogosultság megszüntetésének esetei 33. fokozott ápolást igénylő fogyatékos személy fogalma 34. ápolási díj mértéke 35. önkormányzat által megállapítható ápolási díj 36. átmeneti segélyre jogosultak, átmeneti segély formái 37. temetési segély feltételei 38. köztemetés feltételei 39. megtérítési igény a köztemetés esetén 40. természetben is adható pénzbeli ellátások 41. közgyógyellátásra jogosultak

2 42. közgyógyellátás tartalma 43. egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre 44. adósságkezelési szolgáltatás feltételei 45. adósságkezelési szolgáltatás mértéke 46. energiafelhasználási támogatás szabályai a szociális törvényben 47. alapszolgáltatási központ 48. falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat bemutatása 49. étkeztetés feltételei, térítési díja 50. házi segítségnyújtás feltételei 51. házi segítségnyújtás térítési díja 52. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bemutatása 53. családsegítés bemutatása 54. közösségi ellátások tartalma a pszichiátriai betegek részére 55. közösségi ellátások tartalma a szenvedélybetegek részére 56. támogató szolgálat által nyújtott ellátás 57. utcai szociális munka 58. nappali ellátás feltételei, tartalma 59. ápolást, gondozást nyújtó intézményi formák felsorolása 60. idősek otthona által nyújtott ellátások 61. pszichiátriai beteg otthona által nyújtott ellátások 62. szenvedélybetegek otthona által nyújtott ellátások 63. hajléktalanok otthona 64. rehabilitációs intézményi formák felsorolása 65. hajléktalanok rehabilitációs intézménye 66. fogyatékosok rehabilitációs intézménye 67. pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének bemutatása 68. átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátási formák felsorolása 69. idősek gondozóháza 70. fogyatékosok gondozóháza 71. pszichiátriai betegek átmeneti otthona 72. szenvedélybetegek átmeneti otthona 73. éjjeli menedékhely 74. lakóotthoni ellátás formái 75. rehabilitációs célú lakóotthonok 76. integrált szervezeti formában végzett intézményi ellátás 77. települési önkormányzat szociális szolgáltatási feladatai 78. megyei önkormányzat szociális szolgáltatási feladatai 79. megyei jogú város szociális szolgáltatási feladatai 80. térítési díj fizetésére kötelesek 81. intézményi térítési díj fogalma 82. intézményi térítési díj megállapítása 83. személyi térítési díj fogalma 84. személyi térítési díj megállapítása 85. eseti térítési díj 86. térítésmentesen nyújtott ellátások 87. költőpénz 88. egyéb költségek kezelése, finanszírozása 89. térítési díj befizetése, ellenőrzése

3 Kulturális örökségvédelem: 1. alapelvek 2. közgyűjtemény fogalma 3. kulturális javak fogalma 4. kulturális örökségvédelem elemei 5. megelőző feltárás fogalma, menete 6. mentő feltárás fogalma, menete 7. próbafeltárás fogalma, menete 8. régészeti örökség fogalma 9. régészeti feltárás fogalma 10. régészeti lelet fogalma 11. régészeti lelőhely fogalma 12. régészeti örökségvédelem tárgya 13. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása 14. kiemelten védett lelőhely fogalma 15. fokozottan védett lelőhely fogalma 16. ideiglenes védetté nyilvánítás a régészeti örökségvédelem területén 17. régészeti feltárás menete, formái 18. állami nagyberuházás folytatott próbafeltárás és megelőző feltárás 19. lelőhelyek feltárást követő védelme 20. műemlékvédelem feladata 21. védetté nyilvánítási eljárás 22. műemlékvédelmi elővédelem 23. műemlékvédelmi ideiglenes védettség 24. műemlékvédelmi védettség létrejötte, megszűnése 25. műemlékvédelem sajátos tárgyainak felsorolása 26. történeti kertek 27. temetők, temetkezési emlékhelyek 28. műemléki területek 29. műemlékek használata 30. kulturális javak védetté nyilvánítása 31. védetté nyilvánított kulturális javak védettségének megszűntetése 32. védett kulturális javak külföldre történő kivitele 33. nem védett kulturális javak külföldre történő kivitele 34. emlékhely formái 35. történeti emlékhellyé nyilvánítás 36. nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhellyé nyilvánítás 37. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (hatóság) feladatainak csoportosítása 38. a hatóság örökségvédelmi felügyeleti hatásköre 39. a hatóság tudományos hatásköre 40. a hatóság kulturális örökségvédelmi hatásköre 41. örökségvédelmi hatástanulmány 42. hatósági kötelezés a kulturális örökségvédelemben 43. tűrési kötelezettség a kulturális örökségvédelemben 44. a hatóság által vezetett nyilvántartások 45. a hatósági eljárás szabályai 46. az örökségvédelem pénzügyi eszközei 47. örökségvédelmi bírság 48. elővásárlási jog a kulturális örökségvédelem területén 49. kisajátítás örökségvédelmi céllal

4 50. a Nemzeti Kulturális Alap bemutatása 51. a Nemzeti Kulturális Alap bevételi forrásai 52. a Nemzeti Kulturális Alap által támogatható események köre

5 Közművelődési igazgatás: 1. a közművelődési igazgatás célja (a törvény célja) 2. alapelvek 3. könyvtár fogalma 4. közgyűjtemény fogalma 5. közművelődési intézmény fogalma 6. közösségi színtér fogalma 7. kulturális javak fogalma 8. muzeális intézmény fogalma 9. művelődési szervezet fogalma 10. muzeális intézmények alapítása, megszüntetése 11. múzeumok feladata 12. múzeumok szakmai besorolása 13. országos múzeum feladata 14. országos szakmúzeum feladata 15. megyei múzeum és a megyei múzeumi szervezet feladata 16. területi múzeum fogalma 17. tematikus múzeum 18. közérdekű muzeális gyűjtemény 19. közérdekű muzeális kiállítóhely 20. múzeumi letét 21. muzeális intézmények fenntartásának pénzügyi alapjai 22. nyilvános könyvtár alapkövetelményei 23. nyilvános könyvtár alapfeladatai 24. könyvtárhasználók jogai és kötelességei 25. nyilvános könyvtári ellátás működési feltételei 26. könyvtárak által nyújtott központi szolgáltatások 27. könyvtárak által nyújtott szakmai szolgáltatások 28. nemzeti könyvtár, és annak alapfeladatai 29. tudományos és szakkönyvtári ellátás 30. közkönyvtári ellátás 31. települési könyvtár 32. megyei könyvtár 33. könyvtárak fenntartójának feladata 34. miniszter feladatai a könyvtári tevékenységet illetően 35. könyvtárak finanszírozása, központi támogatása 36. közművelődés általános szabályai 37. helyi közművelődési igazgatás 38. önként vállalt közművelődési feladatok 39. települési önkormányzat kötelező közművelődési feladatai 40. közművelődési megállapodás 41. közművelődés helyi lakossági képviselete 42. közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás megyei szinten 43. közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás országos szinten 44. miniszter feladata a közművelődési igazgatásban 45. levéltárak igazgatása 46. iratkezelési szabályzat 47. levéltárak formái 48. levéltári anyagok kutatása

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

BETEGJOGVÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYOZÁS ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

BETEGJOGVÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYOZÁS ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER BETEGJOGVÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYOZÁS ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. január 10. DR. BERDÁR VALÉRIA (OBDK)

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK 1. Határozd meg a jogi norma fogalmát! 2. Mit jelent a jogforrási hierarchia? 3. Melyek a jogszabály érvényességének feltételei? 4. Mit értünk a jogszabály hatályán? Sorold fel

Részletesebben

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szociális Jog II. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdú József. Szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Olivér

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2001. évi LXIV. törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Az Országgyűlés 1 I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. 2 TÁMOGATOTT LAKHATÁS TÁMOGATOTT LAKHATÁS I. Beiktatta: 2012. évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb

Részletesebben